Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Biznes

 • 77.00»55.90

  Manifest www.cluetrain.com. Koniec ery tradycyjnego biznesu

  Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, David Weinberger

  Być może największą siłą Internetu nie jest stojąca za nim technologia, ale trwałe zmiany, jakie powoduje on w sposobie pojmowania biznesu. Zmiany te dotyczą nie tylko rynku, ale w równie dużym stopniu także charakteru każdej działalności gospodarczej. Manifest, na który składa się 95 tez, ogłoszony...

 • 119.00»85.90

  Funky biznes

  Jonas Ridderstrale Kjell Nordstrom

  Biznes w stylu funky mówi o tym, że nasz świat jest inny. Zapomnijmy o starym porządku. Zapomnijmy o tym, co wiedzieliśmy wczoraj. Oto rewolucyjna rzeczywistość: 1,3 kilograma mózgu zawiera klucz do przyszłości. Przewaga nad konkurencją leży w inności. Różnice w coraz większym stopniu...

 • Analiza źródeł sukcesów i porażek przedsiębiorstw w naturalny sposób prowadzi do osób stojących na ich czele. To oni ponoszą odpowiedzialność za wyniki gospodarcze uzyskiwane w coraz bardziej konkurencyjnym i nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym, w którym kreatywność, umiejętność

 • Poradniki dotyczące skutecznych metod zarabiania pieniędzy same w sobie tworzą swoisty gatunek literacki. Ilu przedsiębiorczych biznesmenów, ilu zdobywców wielkiego bogactwa, tyle sprytnych idei dotyczących zdobywania majątku i jego pomnażania. Gdybyś chciał poznać je wszystkie...

 • 97.00»69.90

  Ekonomia dla inwestorów giełdowych

  Tim Lee

  W obliczu szybkiego rozwoju polskiego rynku kapitałowego i rosnącego zasobu wiedzy inwestorów przewidywanie zdarzeń gospodarczych i ich wpływu na koniunkturę giełdową nabiera coraz większego znaczenia. Ekonomia dla inwestorów giełdowych wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na pozycję...

 • Jedna z najbardziej znanych książek o inwestowaniu na giełdzie. Nieustannie wznawiana i aktualizowana, pozostaje klasycznym wykładem teorii efektywności rynku. Według Malkiela ruchy cen na giełdzie są całkowicie losowe i nie dają się prognozować, a w aktualnym kursie odzwierciedlone są już wszystkie...

 • Niemal każdy z inwestorów zetknął się z maksymami wygłaszanymi na temat giełdy i zachowań rynku. "Kupuj, kiedy na ulicach płynie krew", "Dobre firmy skupują własne akcje", "Kupuj wysoko, sprzedawaj jeszcze wyżej", "Kupuj w poniedziałek, sprzedawaj w piątek", "Ograniczaj straty, a zyskom pozwól...

 • 62.00»44.90

  Wewnętrzna gra

  Robert Koppel, Howard Abell

  Po raz pierwszy pojawia się książka, która pokazuje w jaki sposób opanować psychologiczne umiejętności niezbędne dla odniesienia sukcesu inwestycyjnego. Inne książki jedynie opisują problemy, natomiast Wewnętrzna gra oferuje ich rozwiązania. Dzięki konkretnym przykładom oraz rozmowom z najwybitniejszymi...

 • 89.00»64.90

  Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów

  Joe Krutsinger

  OSTATNI EGZEMPLARZ. LEKKO USZKODZONA OKŁADKA.

  W książce tej autor stawia profesjonalnym graczom pytania dotyczące systemów transakcyjnych, które pozwoliły im pokonać rynek. Rozmówcy autora to ludzie, którzy od wielu lat są zawodowymi graczami na rynkach terminowych, walutowych, akcji, opcji i obligacji. Co rzadko się zdarza...

 • Książka o budowaniu systemów transakcyjnych. Pokazuje, jak należy prowadzić skuteczną grę miedzy dwoma trudnymi do opanowania żywiołami - naszymi emocjami i rynkiem. Jeden z jej czytelników napisał: "Być może Święty Graal jest nieosiągalny, ale Van Tharp zbliżył się do niego na tyle, ile to możliwe".

 • 95.00»68.90

  Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce. Fundusze inwestycyjne i emerytalne

  K. Sas Kulczycka, D. Choryło, J. Król, Z. Lasota

  Fundusze inwestycyjne i emerytalne stanowią jeden z ważniejszych segmentów rynku kapitałowego. W 1997 roku przyjęto szereg istotnych aktów prawnych regulujących nowe zasady ich funkcjonowania. Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na informacje dotyczącą nowego...

 • 146.00»104.90

  Inwestycje. Analiza i zarządzanie

  Jack Clark Francis

  Książka Francisa "Inwestycje. Analiza i zarządzanie" to obszerny podręcznik klasycznej teorii inwestowania, który adresowany jest przede wszystkim do studentów finansów, jak również do praktyków rynku kapitałowego, pragnących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę. W książce tej poświęcono...

 • 39.90»29.90

  Business Letters

  Barbara Pawłowska

  Książka została opracowana przez wykładowcę SGH z myślą o studentach kierunków ekonomicznych, uczestnikach kursów językowych oraz osobach przygotowujących się do zdawania egzaminu LCCI, organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową. Przyda się także każdemu, kto prowadzi działalność...

 • Szukanie innowacji, które pozwolą wyrwać konkurencji jak największy kawałek, ale wciąż tego samego terytorium - nie przynosi firmie sukcesu. Autorzy tej książki twierdzą, że jedyną skuteczną metodą jest poszerzenie granic owego terytorium, tak by problem konkurencji stał się nieistotny. Bestseller

 • 84.00»59.90

  Oszukać radar. Jak mówić do konsumenta, który nie chce słuchać

  Jonathan Bond Richard Kirshenbaum

  Każdy z nas posiada radar chroniący go przed reklamami. To nowoczesna reakcja na sytuację znaną od wieków. Caveat emptor oznacza "niech strzeże się nabywca". W tym właśnie pomaga ci radar. Jest to obronny mechanizm lub strategia, która pomaga nam filtrować około tysiąca pięciuset...

 • 47.00»39.90

  Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia

  Przemysław Bąbel, Agnieszka Baran

  Książka jest jednocześnie poradnikiem metodologicznym i metodycznym. Z jednej bowiem strony Autorzy piszą o tym, jakie działania należy podjąć, żeby zaprojektować i przeprowadzić trening pamięci (metodologia), a z drugiej pokazują, jak to zrobić – jakie postawić sobie cele, jakie przekazać treści, jakim...

 • 29.90»23.90

  Tak! 50 sekretów nauki perswazji

  Noah J. Goldstein, Steve J. Martin, Robert B. Cialdini

  Każdego dnia stajemy przed wyzwaniem, jakim jest nakłanianie innych, by robili to, co chcemy. Ale co sprawia, że ludzie zgadzają się spełniać nasze prośby? Ta książka, oparta na wynikach prowadzonych od 60 lat badań nad psychologią perswazji, zawiera wiele wartościowych...

 • 69.90»57.90

  The Art of Woo. Inteligentna perswazja w biznesie

  G. Richard Shell & Mario Moussa

  G. Richard Shell i Mario Moussa wiedzą, na czym polega problem trudnego szefa i jakiego wysiłku wymaga przeforsowanie inicjatywy w hierarchicznej organizacji. Doradzali tysiącom menedżerów i przestudiowali dzieje najsłynniejszych osób posiadających wybitną umiejętność perswazji...

 • 33.00»29.90

  Dysfunkcjonalne zachowania pracowników

  Joanna Wachowiak

  Dlaczego pracownicy działają na szkodę pracodawcy? Dlaczego kradną, dokonują aktów sabotażu, wandalizmu, prześladują współpracowników, wrogo i cynicznie odnoszą się do klientów, świadczą pracę niskiej jakości? Przedmiotem zainteresowania niniejszej publikacji są właśnie tego rodzaju...

 • 99.00»79.90

  Rachunkowość zarządcza

  Alicja A. Jaruga, Przemysław Kabalski, Anna Szychta

  Seria: AKADEMICKA / ekonomia. Rachunkowość zarządcza służy informacjami kierownikom różnych szczebli. Łączy rachunkowość z zarządzaniem. Książka prezentuje i objaśnia istotę, zasady i uwarunkowania rachunkowości zarządczej. Powinna wejść w PAKIET: Biblioteka Księgowego - RACHUNKOWOŚĆ.

 • 62.90»53.90

  Zaawansowana rachunkowość zarządcza

  Edward Nowak

  Autor, przedstawiając zagadnienia z zakresu zaawansowanej rachunkowości zarządczej, omówił narzędzia, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach złożoności procesów gospodarczych i zmienności otoczenia. W przystępny sposób zaprezentował koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne rachunkowości zarządczej, umożliwiające podejmowanie przez menedżerów optymalnych decyzji ekonomicznych.

 • 65.00»56.90

  Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą

  Anna Paszkowska-Rogacz, Ewa Brzezińska

  Jeśli chcesz odnieść sukces oraz tworzyć udane relacje bądź Twoja praca wywołuje stres, to ta książka jest dla Ciebie! Zachęca do zmiany postaw oraz modyfikacji: ról które się już zdezaktualizowały, działań nieefektywnych, a także systemu wartości i przekonań. Czyli zmiany starych wzorców i schematów.

 • 49.90»44.90

  Skuteczny prezenter

  Jerry Weissman

  Dział: Poradniki. Dla każdego, kto musi stanąć przed publicznością. Dzięki niej dowiesz się, jak: sformułować twoją prezentację w fascynującą historię, pokonać strach przed publicznym przemawianiem, mówić językiem ciała i wywoływać empatię, włączać do prezentacji grafikę i animację.

 • Efektywna komunikacja odgrywa bardzo ważną rolę w biznesie i w życiu codziennym. Najlepsi komunikatorzy docierają nie tylko do naszych umysłów, ale także do naszych serc. Zdobywają nasze zaufanie. Realizując program Berta Deckera, opisany w niniejszej książce...

 • Dochodząc do tak
  44.90»31.90

  Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się

  William Ury, Bruce Patton

  Jest to drugie wydanie poszukiwanej książki, w której autor przedstawia prostą, wszędzie możliwą do zastosowania, metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych. Dochodząc do TAK proponuje sprawdzoną w świecie metodę dochodzenia do porozumienia możliwego do zaakceptowania...

 • 64.90»46.90

  Nowoczesne zarządzanie projektami

  Redakcja naukowa Michał Trocki

  Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce światowej sprawia, że coraz częściej swoją organizację pracy nastawiają one na realizację złożonych (a często unikatowych) przedsięwzięć, czyli projektów. Dlatego właśnie na co dzień mamy już do czynienia...

 • W świecie morderczego tempa, niepewności, globalnej konkurencji, firma stale musi porządkować i doskonalić swoje działanie. Wymaga to dyscypliny, która pomaga osiągać zaplanowane rezultaty i działać skutecznie bo to się liczy na rynku bardziej niż poprawność metodologiczna czy estetyka. Dyscyplina...

 • 59.90»42.90

  Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji

  Philip Kotler, John A. Caslione

  Konsekwencje zapaści finansowej z 2008 roku coraz bardziej dają się we znaki, a firmy, branże i całe rynki albo jeszcze z trudem walczą o przetrwanie, albo już poległy w walce. I nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał nastąpić koniec tych turbulencji. W książce Chaos. Zarządzanie...

 • 60.90»47.90

  Logistyka w przedsiębiorstwie

  Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski

  Istota i przedmiot logistyki, rola logistyki w ekonomice przedsiębiorstwa, infrastruktura - istota logistyki, procesy magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego, procesy produkcji i dystrybucji, sterowanie zakupami i zapasami, koszty logistyczne i analiza ekonomiczna,  tendencje rozwojowe logistyki.

 • 59.00»48.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Wiesław Golnau, Marek Kalinowski, Joanna Litwin

  Autorzy podjęli ''benedyktyński'' wysiłek przestudiowania bardzo licznych publikacji, głównie z okresu ostatnich 15 lat, i bardzo rzetelnie w swoim tekście przedstawili najważniejsze refleksje dla tych działów wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi, które stanowią podstawowy kanon akademickich...

 • Opisano system zarządzania zasobami ludzkimi, analiza pracy, wartościowanie pracy, planowanie zasobów ludzkich, analiza zasobów ludzkich, dobór, kształcenie i szkolenie, ocenianie, wynagradzanie, rozwój indywidualny, warunki pracy, partycypacja pracownicza, zwalnianie i informacja personalna. Nowość

 • 40.00»32.90

  Aniołowie biznesu w sektorze MSP

  Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk

  Celem pracy jest przybliżenie działalności stosunkowo jeszcze mało rozpoznanej grupy nieformalnych inwestorów rynku venture capital (aniołów biznesu) w krajach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój omawianego zjawiska w Polsce.

 • Monografia Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem to udana próba wieloaspektowego podejścia do tytułowego zagadnienia. Bezpieczeństwo ekonomiczne rozpatrywane jest na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim jest to ekonomia, ale także prawo, politologia i nauki o zarządzaniu.

 • Zarówno problematyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, są szeroko podejmowane. Ich rozwój ma charakter praktyczny, który może być podstawą do tworzenia dorobku teoretycznego. Tworzona na tym gruncie wiedza staje się podstawą do wdrażania...

 • 36.10

  Biznesplan

  Jerzy T. Skrzypek

  Książka przedstawia zestaw zasad i procedur opracowania biznesplanu określany mianem modelu najlepszych praktyk, który jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Autora. W kolejnych rozdziałach omówione zostały elementy modelu, proces konstruowania studium wykonalności i biznesplanu oraz wzajemne związki między nimi, a także plan strategiczny, marketingowy i organizacyjny.

 • 19.90

  Delegowanie & kontrolowanie

  Brian Tracy

  Menedżerowie są oceniani na podstawie wyników - a osiągane przez ciebie wyniki zależą od umiejętności delegowania i kontrolowania. Będziesz zaskoczony, jak efektywny stanie się zarządzany przez ciebie zespół, gdy opanujesz niezbędne umiejętności nauczane przez Briana Tracy.

 • Autor podejmuje problematykę chronicznego stresu zawodowego na przykładzie menedżerów. To grupa zawodowa bardzo podatna na stres tego rodzaju, a jednocześnie nie zawsze potrafiąca poradzić sobie z jego skutkami w życiu zawodowym i osobistym. Podstawowym celem opracowania...

 • 40.00»33.90

  E-commerce e-banking. Wyzwania globalizacji

  Włodzimierz Szpringer

  Internet jest zjawiskiem przede wszystkim technologicznym. Dzięki jednak niespotykanemu w historii rozprzestrzenianiu się zmienia on warunki gospodarowania w takim stopniu, że coraz częściej mówi się o "ekonomii internetowej". Czy to znaczy, że w gospodarce zaczynają działać inne prawa...

 • 60.00»52.90

  Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń

  red. nauk. Ryszard Borowiecki i Mirosław Kwieciński

  Prezentowana książka stanowi kolejną, zwartą pozycję wydawniczą powstałą w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy wydatnej współpracy z wieloma innymi ośrodkami akademickimi, instytucjami i przedsiębiorstwami. Całość rozważań autorów...

 • 40.00»33.90

  Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji

  red. nauk. Władysław Janasz

  Przyczyną nieadekwatnej innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce są nie tylko niesprzyjające warunki, ale także niewystarczająca racjonalna stymulacja, które są rezultatem interakcyjnego oddziaływania sfery B+R, rynku i produkcji. Bariery zahamowań procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach...

 • 38.00»32.90

  Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

  red. nauk. Wiesław Kowalczewski i Joanicjusz Nazarko

  W książce przedstawiono instrumentarium zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Omówiono klasyfikację instrumentów zarządzania oraz dokonano przeglądu współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie informacji jako instrumentu...

 • 33.90

  Inteligencja analityczna w biznesie

  Thomas H. Davenport, Jeanne G. Harris

  Nigdy jeszcze nie miałeś tylu informacji o swoim środowisku biznesowym, co teraz.

  Ale czy wykorzystujesz je, żeby pokonać rywali?

 • 44.00

  Jak utrwalić sukces. Co wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa

  Franz Bailom, Kurt Matzler, Dieter Tschemernja,

  Czy wiesz, dlaczego niektórym przedsiębiorstwom udaje się osiągnąć sukces mimo różnych przeciwności, podczas gdy inne firmy stale zmagają się z problemami?

  Książka jest wynikiem czteroletniego projektu badawczego przeprowadzonego przez autorów, naukowców z dużym dorobkiem w dziedzinie nauk o zarządzaniu, z udziałem ponad tysiąca organizacji z dziesięciu krajów.

 • Spośród wszystkich kierunków studiów wyższych największą popularnością cieszy się obecnie zarządzanie i marketing. W latach 90 liczba studiujących na tym kierunku w całym kraju, licząc wszystkie uczelnie prowadzące ten kierunek razem zwiększyła się ponad 15 - krotnie i na początku bieżącej dekady osiągnęła...

 • 55.00»46.90

  Kierownik w organizacji

  Stefan Tokarski

  Książka stanowi syntezę wiedzy ostatnich kilkudziesięciu lat na temat kierownika i jego pracy. Wykorzystano klasyczne koncepcje badania kierownika (teoria cech, teoria zachowań, teoria sytuacyjna i teoria interakcyjna) do zaprezentowania sposobu oceny efektywności pracy kierownika oraz do usprawnienia działań...

 • 35.00»29.90

  Kryzys i przetrwanie w marketingu

  Marcin K. Nowakowski, Magdalena L. Rzemieniak

  W książce skoncentrowano uwagę na marketingowych uwarunkowaniach i implikacjach kryzysu w przedsiębiorstwie. Dyskusja o kryzysach i przetrwaniu, skądinąd bardzo aktualna z punku widzenia kreacji biznesu, nie jest dyskusją wyłącznie o defensywie, czy wycofywaniu się.

 • 33.90

  Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata

  Redakcja naukowa: Lidia D. Czarkowska

  W książce autorzy koncentrują się na:
  - analizie metod rozwoju potencjalnego przywództwa,
  - uwarunkowaniach przywództwa w organizacjach,
  - najistotniejszych wyzwaniach związanych z przywództwem we współczesnych organizacjach.

 • 45.00»38.90

  Leksykon franczyzy

  Barbara Pokorska

  Prezentowany leksykon to kompendium wiedzy na temat francyzy, znakomicie uzupełniające i porządkujące podstawowe pojęcia, terminy i informacje dotyczące franczyzy, dotychczas dość rozproszone w różnego typu publikacjach. Leksykon zawiera 356 haseł. Większość z nich odnosi się do franczyzy...

 • 51.40

  Logistyka

  Redakcja: Gołembska Elżbieta

  Celem podręcznika jest dostarczenie czytelnikom podstawowej wiedzy o logistyce, w szerokim kontekście nowoczesnych zjawisk gospodarczych.

 • Autorzy prezentowanej książki dokonali uporządkowania i wzbogacenia wiedzy dotyczącej (typów) lojalności pracownika i jej uwarunkowań, motywów oraz mechanizmów wewnętrznych, a także metod jej pomiaru w oparciu o analizę stopnia przydatności wiedzy z zakresu lojalności...

 • 50.00»42.90

  Marketing B2B w praktyce gospodarczej

  Artur Olczak, Maciej Urbaniak

  W książce szczególny nacisk został położony na analizę zachowań podmiotów działających na rynku instytucjonalnym, na relacje między dostawcami i odbiorcami oraz na prezentację najnowszych tendencji na rynku B2B zmierzających do coraz powszechniejszego wykorzystania technologii...

 • W książce marketing personalny został przedstawiony w kompleksowy sposób zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Szczególną uwagę zwrócono na cele realizacji marketingu personalnego, wśród których ważne miejsce zajmuje dążenie do kształtowania i utrwalania...

 • 45.00»38.90

  Marketing sukcesu. Partnering

  Jacek Stanisław Ławicki

  Klienci nowej ery nie chcą być anonimowi, chcą nawiązać bezpośrednie kontakty z dostawcami. Nie tylko już po to, aby otrzymywać satysfakcjonujący ich produkt, ale mieć wpływ na kształtowanie produktów firmy. Ten dialog jest możliwy tylko przez dostosowanie nowych koncepcji i strategii...

 • 50.00»42.90

  Marketing w firmie przyszłości

  Franciszek (Frank) Krawiec

  Celem niniejszej książki jest przedstawienie miejsca i roli marketingu w koncepcji przedsiębiorstwa przyszłości. Praca ta jest przeznaczona dla menedżerów, którzy są lub będą odpowiedzialni za transformację swoich firm w rodzącej się nowej gospodarce sieciowej, studentów zarządzania...

 • 42.00»35.90

  Multimedia w biznesie

  redakcja naukowa Agnieszka Szewczyk

  W książce omówiono istotę multimediów, składniki tego pojęcia (tekst, dźwięk, grafikę, animację i wideo), ich genezę, historię i typy, a także niezbędne urządzenia i instalacje. Wskazano na rolę poszczególnych elementów i technik w przekazie multimedialnym, szczególną uwagę poświęcając...

 • 49.00»42.90

  Nie żałuję niczego. Wspomnienia (tytuł oryginału Tough Choices. A Memoir)

  Carly Fiorina (tłum. Krzysztof Rastawicki)

  Fascynujące wspomnienia – opis kariery „potężnego menedżera w spódnicy”, wieloletniej dyrektor naczelnej Hewletta-Packarda, jednej z największych firm komputerowych świata. W wieku dwudziestu trzech lat porzuciła wydział prawa, nie mając pojęcia, co dalej robić w życiu. Dwadzieścia...

 • 34.80

  Ograniczone przywództwo

  Andrzej K. Koźmiński

  Ograniczone przywództwo jest próbą naukowej analizy przywództwa na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez autora z 29 wybitnymi osobami, znanymi z życia publicznego liderami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, artystycznymi, naukowymi i religijnymi.

 • 41.20

  Pełna partycypacja w zarządzaniu

  Ryszard Stocki, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda,

  Jak sprawić, aby ludzie byli prawdziwie zaangażowani w swoją pracę? Jak zbudować system wynagrodzeń, z którego wszyscy będą zadowoleni? Jak prowadzić dialog społeczny w firmie? Co zrobić, aby ludzie myśleli o swojej firmie, jakby była ich własnością? Jak przyczynić się do tego, aby menedżer czuł się nie tylko kierownikiem, ale i nauczycielem swoich podwładnych?

 • 23.40

  Potęga osobistego uroku

  Brian Tracy

  Ta książka jest nadzieją dla wszystkich, którzy uważają, że brak im „tego czegoś” w kontaktach z innymi.

 • Książka poświęcona jest problematyce analizy i oceny wiarygodności kontrahenta. Prezentuje instytucje oraz podstawowe źródła informacji i metodykę badań umożliwiających poznanie kontrahentów, a także mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia płynące z otoczenia gospodarczego.

 • 37.00»43.40

  Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne

  Teresa Piecuch

  Monografia stanowi syntetyczną, a jednocześnie szeroką analizę literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Kierowana jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania jako podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Stanowi też interesującą lekturę dla praktyków – przedsiębiorców oraz menedżerów działających w sektorze MSP.

 • 55.00»46.90

  Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę

  redakcja naukowa Grzegorz Kobyłko, Mieczysław Morawski

  Zamierzeniem autorów jest uświadomienie polskich przedsiębiorców, że zarządzanie wiedzą nie kończy się na wdrażaniu nowych technologii informatycznych lecz wymaga systemowego podejścia. Sukcesy rynkowe osiągają przedsiębiorstwa, które konsekwentnie, w sposób świadomy...

 • Książka jest jedną z pierwszych polskich monografii koncentrujących się na radach nadzorczych i ich roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, która tak głęboko i szeroko rozpatruje problematykę związaną z ich funkcjonowaniem. Dużym walorem opracowania jest łączenie wiedzy teoretycznej...

 • 46.00»39.90

  Refleksje na temat rządzenia

  Eugeniusz Wojciechowski

  Autor książki zastosował zasadę kontrastu do opisu, analizy i oceny procesu rządzenia. Ujmuje ten proces w sposób modelowy, wzorcowy, a następnie porównuje go z rzeczywistością, ukazując na tej podstawie lukę pomiędzy tym, jak jest, a tym, jak być powinno. Jest to podejście inspirujące...

 • Role i umiejętności menedżerskie jest pozycją traktującą o skutecznych liderach w skutecznym działaniu, o tym, jacy powinni być menedżerowie, jakie wypełniają funkcje i w jaki sposób, jak postępują, a jak powinni postępować jako ludzie czynu którym powierza się majątek narodowy oraz los innych ludzi...

 • 73.00»62.90

  Statystyka dla ekonomistów

  Beata Pułaska-Turyna

  W podręczniku przedstawiono w niezwykle przystępny sposób zagadnienia kursowego wykładu ze statystyki obowiązującego na kierunkach ekonomicznych i zarządzania. Autorka, obok niezbędnej dawki wiedzy teoretycznej, zamieściła liczne szczegółowe przykłady i ich rozwiązania.

 • 28.00»23.90

  Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa

  Piotr Banaszyk, Szymon Cyfert

  W książce omówiono teoretyczne podstawy i praktyczne rezultaty strategicznej odnowy przedsiębiorstwa. Pokazano, jak kadra zarządzająca wykorzystuje zasady i metody odnowy strategicznej, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo wymaga radykalnej zmiany celów i obszaru działalności.

 • W książce podjęto próbę poszukiwania odpowiedzi na pytania: Jakim problemom trzeba będzie sprostać w bliższej i dalszej przyszłości, aby wykorzystać i wzbogacić to, co zastaliśmy? Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości, jeżeli idzie o zasoby?

 • Mając na uwadze wzrastającą rolę korporacji ponadnarodowych w gospodarce światowej, zrozumienie różnych aspektów działalności ponadnarodowych ma ogromne znaczenie na świecie. Jednym z kierunków badań jest analiza strategii konkurencji korporacji ponadnarodowych...

 • Poznaj strategie zarządzania takich gigantów medialnych jak: BBC, MTV, Disney, Endemol czy CNN! Książka łączy zagadnienia teoretyczne z praktyką zarządzania w mediach. Poza opisem struktury i specyfiki przemysłu medialnego oraz problemów występujących w poszczególnych jego sektorach zawiera szczegółową analizę modeli, koncepcji i metod zarządzania.

 • Publikacja, poprzez integrację znaczących osiągnięć poprzedzających nas pokoleń uczonych, od organizmalnych wizji Arystotelesa, do współczesnych systemowych, typuje i charakteryzuje czynniki, które określają zarządzanie jako sztukę w ujęciu holistycznym.

 • 35.00»29.90

  Teoria i praktyka zarządzania. Wybrane zagadnienia. Część 2

  Bolesław Budzisz, Wiesław Urban, Anna Wasiluk

  Publikacja ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu zarządzania w sposób narzędziowy. Stąd dobór terminów nie jest głównych kluczem, natomiast skupiono się na praktycznej przydatności prezentowanych treści - tak, aby czytelnik mógł dany problem zrozumieć i zastosować w praktyce.

 • Problematyka książki obejmuje dwa obszary teoretyczne: tożsamość organizacyjną oraz instytucjonalizm organizacyjny. Część empiryczna jest poświęcona sektorowi banków spółdzielczych w Polsce. Książka zainteresuje praktyków i naukowców badających relacje między zmianami otoczenia a reakcjami organizacji – w jakim stopniu są one wymuszane, kiedy są wynikiem naśladownictwa oraz jaki jest zakres swobody podmiotu w prowadzeniu działalności.

 • Jak zaplanować strategie firmy w gospodarce sieciowej, w erze Internetu, jak podejść do innowacji produktu, do tworzenia pomysłu i rozwoju nowego produktu - odpowiedź w niniejszej publikacji. Sto lat temu, wykorzystując infrastrukturę sieci elektrycznych i telefonicznych, przemysłowcy dokonali...

 • 27.80

  Trochę inna teoria organizacji

  Barbara Czarniawska

  Książka prezentuje alternatywne ujęcia tradycyjnych tematów teorii organizacji: władza i racjonalność, przywództwo i zmiana, technika i porozumiewanie się. Uzupełnione są one nowszymi zagadnieniami, takimi jak globalizacja i wiedza narracyjna. Dominująca perspektywa to połączenie teorii neoinstytucjonalnej, konstruktywizmu i teorii aktora-sieci.

 • W prezentowanej pracy głównym zagadnieniem jest wyjście organizacji poza pole własnych procesów biznesu i wkroczenie na teren relacji międzyorganizacyjnych. O ile w pierwszej fazie integracji komputerowych systemów informacyjnych dominował kierunek zgodny z duchem sterowania...

 • Tytuł książki - pojęcie kwalitologii stosowane jest - mimo, iż szeroko znaczeniowo - raczej przez specjalistów ISO i teoretyków jakości. Tutaj mamy natomiast połączenie kwestii zarządzania jakością (kwalitologia, to nauka o jakości) z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 • Niniejsza monografia odnosi się do problematyki rozwoju przedsiębiorstw, mając na uwadze wpływ czynnika ekologicznego. Strategie rozwoju są rozpatrywane z uwzględnieniem tworzenia kompetencji ekologicznych przedsiębiorstw, opartych o zarządzanie wiedzą.

 • 48.10

  Windykacja należności w praktyce

  Monika Bekas,

  Książka jest poradnikiem prowadzenia bezpiecznego biznesu w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Zaprezentowano w niej sposoby ochrony przed niesolidnymi klientami oraz narzędzia skutecznej windykacji. Powstała na podstawie osobistych doświadczeń Autorki oraz innych przedsiębiorców. Teorie i wnioski przedstawione w publikacji poparte zostały licznymi przykładami zaczerpniętymi z codziennej praktyki działania wielu podmiotów gospodarczych.

 • Podjętą w książce problematykę należy uznać za trudną, złożoną, słabo zbadaną (...). Omawiając poszczególne kwestie dotyczące rywalizacji i współdziałania, jak również charakteryzując metody i techniki stymulujące obydwa wspomniane procesy przedstawiono w sposób krótki, zwięzły...

 • 45.00»38.90

  Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia.

  Hanna Lewandowska

  W wydaniu drugim publikacji funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rynku zamówień publicznych przedstawione zostało w porządku chronologicznym, który podporządkowany został zmianom zachodzącym w sektorze ochrony zdrowia. Badaniami objęto zamówienia publiczne...

 • 85.00»72.90

  Zarys strategii rozwoju przemysłu

  pod redakcją naukową Władysława Janasza

  Autorzy opracowania podjęli trudny, złożony i wieloaspektowy temat związany z transformacją przemysłu uznając, iż aktywna polityka ekonomiczna państwa powinna spełniać funkcję korygującą względem mechanizmów rynkowych rozwoju przemysłu.

 • Jej największym walorem jest to co Autor nazywa próba konsolidacji wielu nauk w odniesieniu do badań nad problematyką antropopresji. Jest to jeden z istotnych warunków badań interdyscyplinarnych nad trwałym, zrównoważonym rozwojem.

 • 45.00»38.90

  Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy

  Robert Stalmach

  Głównym celem publikacji jest usystematyzowanie i rozwinięcie teoretyczno-empirycznego modelu maksymalizacji korzyści akcjonariuszy i jego związków z modelem korzyści pozostałych interesariuszy oraz określenie sposobów aplikacji polityki maksymalizacji korzyści akcjonariuszy w praktyce gospodarczej.

 • Książka prezentuje aktualny stan wiedzy z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności. Nowoczesne przedsiębiorstwo, oparte na informacji i wiedzy, ukierunkowane na klienta, rozpatrywane jest w szerokim kontekście technologicznym, ekonomicznym i społecznym, z uwzględnieniem uwarunkowań, jakie stwarza otoczenie, a także różnorodnych konsekwencji innowacji oraz przejawów oporu przed ich wdrażaniem.

 • Książka ma być przewodnikiem dla osób, które chcą doskonalić jakość usług. Nie zawiera jednak gotowych recept czy rozwiązań, a raczej zmusza czytelnika do poszukiwania własnych specyficznych pomysłów, idei, praktycznych rozwiązań. Autor zakłada, że każdy system jakości jest inny...

 • Monografia jest efektem badań naukowych i składa się z trzech części: merytorycznej, ujmującej zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, empiryczno-analitycznej, zawierającej wyniki badań oraz części praktycznej, obejmującej wskazówki dla rozpoczynających i prowadzących działalność...

 • 55.00»46.90

  Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Ryszarda Borowieckiego

  Przedstawiona do recenzji praca ma charakter dzieła naukowego, które prezentuje w różnym zakresie teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty przygotowania, realizacji i kontroli procesów restrukturyzacji. Potrzeba wydania tej książki nie ulega najmniejszej wątpliwości, gdyż na obecnym etapie rozwoju...

 • 42.00»36.90

  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

  Redakcja: Iwona Staniec, Janusz Zawiła-Niedźwiecki

  Ryzyko operacyjne jest obecnie nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie nim wymaga nowego podejścia, uwzględniającego jego wieloaspektowość oraz problemy z dostępem do danych umożliwiających modelowanie i analizę. Aby ocenić tego rodzaju ryzyko...

 • 34.80

  Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie

  Joanna Antonina Tabor

  Książka zawiera niezbędne, kompleksowo ujęte informacje dotyczące zarządzania talentami (ZT) − nowej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowanej na pozyskiwanie, zatrzymywanie i rozwój specyficznej grupy utalentowanych pracowników, decydujących o poziomie nowoczesności i konkurencyjności firmy.

 • Książka ma charakter monografii naukowej, ale w niektórych fragmentach przekształca się w podręcznik, a także poradnik dla menedżerów. Stanowi wskazówkę, przy pomocy której zarząd przedsiębiorstwa może pomyślnie zarządzać i zapewnić ciągłość procesu kompleksowej zmiany.

 • Książka ma charakter poradnika, w którym autor wykorzystuje swoje kilkudziesię­cioletnie doświadczenie badań naukowych oraz praktyki terapeutycznej i rehabilita­cyjnej. Celem jest ukazanie zagadnień stylu życia jednostki w ujęciu psychologicznym oraz jego związków ze zdrowiem i chorobą.

 • Trzymasz w swoich rękach kod DNA swojej przyszłości i tylko do ciebie zależy, jaki nadasz mu kształt. Żeby wykreować ją zgodnie ze swoimi marzeniami, musisz tylko przeczytać tę książkę, postanowić, że zastosujesz jej zasady w życiu, rozpisać plan, po czym z zapałem wziąć się do działania i spełnić swoje marzenia.

 • 18.40

  100 sekretów. Mistrza Sprzedaży

  Arkadiusz Bednarski

  Nieważne, ile wiesz. Ważne, co z tego stosujesz w praktyce.

 • 44.00»37.90

  101 kompetencji pilota wycieczek

  Dorota Kozłowska, Wojciech Ryszkowski

  Publikacja jest pierwszą systemową, opartą na wiodących koncepcjach metodologicznych pracą z zakresu określenia kompetencji pilota wycieczek, który to termin poprzez analogię do zawodu pilota awiacji, transportu drogowego i wodnego wskazuje szczególną specyfikę i trudności jego wykonania.

 • Dobra książka o zarządzaniu to taka, którą czyta się niczym świetną powieść detektywistyczną - z zapartym tchem, w jeden wieczór, pod kołdrą, z latarką w ręku, do białego świtu… Taka książka nie pozwala zasnąć z wrażenia i odłożyć się na półkę, zapada w pamięć, każe czytelnikowi wracać i analizować swoją treść wciąż od nowa. Hołdujący tym przekonaniom Rafał Szczepanik, menedżer i trener menedżerów, napisał… kryminał. Powieść sensacyjną z zarządzaniem w tle.

 • 43.90

  200 odpowiedzi na pytania z marketingu

  Tadeusz Wojciechowski

  Zakres merytoryczny publikacji dotyczy aktualnych problemów związanych z marketingiem. Należy podkreślić bardzo interesującą i specyficzną formę, w jakiej Autor przedstawia zagadnienia marketingu i związanej z nim logistyki i zarządzania marketingowo-logistycznego, tj. formę pytań i odpowiedzi.

 • „Działania natychmiastowe” to słowo klucz niniejszej książki. Oznaczają one działania, które można wdrożyć bezzwłocznie i które od razu przynoszą skutek. Szybkość i skala spadku obrotów stanowią ogromne zagrożenie dla przedsiębiorstw, jeśli nie działają szybko i zdecydowanie.

 • Jaki jest przepis na skuteczną komunikację w biznesie? Co sprawia, że przyciągamy czyjąś uwagę? W jaki sposób możemy ją utrzymać, aby doprowadzić do osiągnięcia pożądanego celu spotkania? Jak wypracować długotrwałe relacje z klientem? Odpowiedzi na te i podobne pytania znajdziesz na stronach tej książki. Razem z autorką prześledzisz podstawowe procesy zachodzące w umyśle Twoim oraz Twojego klienta podczas Waszego pierwszego spotkania. Dzięki temu z łatwością zrozumiesz mechanizmy skutecznej komunikacji oraz nauczysz się kierować rozmowę na właściwe tory. Poznasz etyczne techniki wywierania wpływu, które będziesz mógł stosować w biznesie.

 • 27.10

  A teraz stwórz wielką firmę

  Brian Tracy, Mark Thompson

  Nie pozwól, by zraziła cię wymagająca gospodarka ani ostra konkurencja. Nowatorskie i osiągające duże zyski firmy bujnie kwitną nawet w skrajnie trudnych warunkach. Twoje przedsiębiorstwo może być jedną z nich dzięki książce A teraz... stwórz wielką firmę!

 • 49.00»42.90

  Aktualne problemy zarządzania organizacjami

  redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk

  W książce przedstawiono przegląd i analizę najważniejszych problemów zarządzania współczesnymi organizacjami biznesowymi i administracyjnymi. Omówiono problemy konkurencyjności i elastyczności w procesie zarządzania, instrumenty wspomagające zarządzanie, klastry jako nową formę...

 • 38.90

  Aktywność twórcza a pracoholizm

  Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs

  Podjęta problematyka ma charakter nowatorski; nie ma bowiem w polskiej literaturze przedmiotu podobnego opracowania. Znaleźć można jedynie przyczynki, w postaci nielicznych artykułów, częściej dotyczących twórczości i talentów w organizacji niż pracoholizmu (…).

 • Książka jest pierwszą w Polsce publikacją dotyczącą szybko rozwijających się ostatnio aliansów marketingowych przedsiębiorstw i innych organizacji. Przedstawiono tu charakterystykę aliansów marketingowych i sposobów zarządzania nimi w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.

 • 40.00»33.90

  Alianse strategiczne

  Joanna Cygler

  Książka podejmuje problematykę tworzenia i zarządzania aliansami strategicznymi. Uwzględniono w niej najnowsze dokonania teoretyczne z zakresu współpracy przedsiębiorstw zilustrowane przypadkami z praktyki gospodarczej w Polsce i na świecie. Dużym walorem książki jest również prezentacja...

 • 61.90»52.90

  Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa

  Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek

  Zmieniające się warunki otoczenia, niepewność działania, rosnące wymagania klientów, zaostrzająca się konkurencja wymuszają na przedsiębiorstwach podejmowanie działań zwiększających efektywność funkcjonowania i doskonalenie procesów zarządzania. Menedżerowie i właściciele...

 • 125.00»89.90

  Analiza fundamentalna

  John C. Ritchie

  Jak pisze John Ritchie we wstępie do tej książki, Analiza fundamentalna jest przeznaczona dla indywidualnych inwestorów giełdowych, profesjonalnych analityków oraz specjalistów zarządzających portfelami, którzy pragną dobierać akcje w przemyślany sposób. Została tu zaprezentowana formalna metoda...

 • 43.00»37.90

  Analiza informacji. Teoria i praktyka

  Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz

  Analiza informacji leży u podstaw niemal każdej codziennej czynności, podejmowanej decyzji, zaplanowanych działań. We współczesnym świecie – wypełnionym informacją, docierającą do każdego człowieka przez media, środki komunikacji elektronicznej, służbowe i prywatne lektury – analiza...

 • 56.90»48.90

  Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

  Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska

  Umiejętne stosowanie metod analizy strategicznej pozwala ocenić szanse przedsiębiorstwa na rynku i przewidzieć czyhające na nie zagrożenia. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko błędnych decyzji, aby lepiej sobie radzić na silnie konkurencyjnych rynkach. W podręczniku zostały przedstawione...

 • 240.00»174.90

  Analiza techniczna rynków terminowych

  Schwager Jack D.

  Wśród wielu podręczników do analizy technicznej, książka Jacka Schwagera pełni bardzo ważne miejsce. Nie jest to wyłącznie zbiór formacji i wskaźników opisanych krok po kroku, ale przede wszystkim bardzo ważne narzędzie pracy każdego analityka (nie tylko technicznego). Schwager skupia się na praktycznym podejściu do analizy technicznej stąd istotną część książki stanowią zadania i problemy do rozwiązania dla Czytelników.

 • Nowe wydanie bestsellera! Ponad milion sprzedanych egzemplarzy! Bezczelna czy pewna siebie? Asertywny czy agresywny? Cienka jest granica pomiędzy tymi postawami. Jak więc wyrażać swoje uczucia i potrzeby, nie raniąc innych? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą autorzy tej książki. Asertywność zapoczątkowała rewolucję w relacjach partnerskich.

 • 28.40

  Asertywność menedżera

  Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski

  We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną stanowczością w obronie własnych racji, ale bez wchodzenia w konflikt z racjami innych.

 • 41.90»35.90

  Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce ubezpieczeniowej

  Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk

  We współczesnej gospodarce bardzo ważne są działania przedsiębiorstw, które umożliwiają doskonalenie metod zarządzania, zapobiegają upadłościom, a przede wszystkim zapewniają poprawę kondycji finansowej i prawidłowe funkcjonowanie. Do tego typu przedsięwzięć należy audyt wewnętrzny.

 • Prawie połowa menedżerów ponosi porażkę w ciągu pierwszych 18 miesięcy od objęcia stanowiska. Dlaczego? Przecież pewnie doskonale radzili sobie na niższych szczeblach organizacji, a ich wiedza i kompetencje nie budziły wątpliwości. W książce znajdziesz: .. wiele przykładów z życia menedżerów, z analizą ich sukcesów i porażek, .. narzędzia pozwalające planować karierę, poprawiać wydajność pracy i rozwiązywać trudne sytuacje w organizacji, .. sposoby komunikowania się z pracownikami i zarządzania zespołem. Awans jest przewodnikiem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych menedżerów.

 • 39.90

  Badania jakościowe metody i zastosowania

  Mirosława Kaczmarek

  Od kilkunastu lat zaobserwować można rosnące znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Świadczą o tym postawy menedżerów, którzy coraz częściej podejmowane decyzje uzależniają od informacji uzyskanej z badań.

 • 59.90»52.90

  Badania marketingowe

  Robert J. Kaden

  Kompendium wiedzy o badaniach marketingowych:
  * pokazuje najbardziej znane i najczęściej stosowane techniki badań marketingowych * podpowiada, kiedy i jak stosować poszczególne techniki badań * uczy, czego można się dowiedzieć z takich badań...

 • 54.90

  Badania marketingowe

  Redakcja: Mazurek-Łopacińska Krystyna

  Podręcznik akademicki do przedmiotu Badania marketingowe, przygotowany z myślą o studentach uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu, ekonomicznych i menedżerskich. Zawiera kompendium najnowszej wiedzy z tej dziedziny, popartej licznymi przykładami pochodzącymi z polskiej praktyki gospodarczej.

 • 64.90»54.90

  Badania marketingowe w zarządzaniu oraganizacją

  Redakcja naukowa Wojciech Popławski, Eulalia Skawińska

  Prezentowany podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu badań marketingowych. Autorzy przedstawili w nim: istotę i znaczenie badań marketingowych; przygotowanie badania marketingowego; gromadzenie danych pomiarowych i budowę instrumentu pomiarowego; realizację badania marketingowego i...

 • 69.90»59.90

  Badania marketingowe. Podstawy metodyczne

  Stanisław Kaczmarczyk

  Badania marketingowe stanowią jeden z najważniejszych elementów działań marketingowych w każdym przedsiębiorstwie. Dostarczają decydentom informacji zastępujących intuicję i rutynowe doświadczenie, które może być zawodne. Treścią czwartego, zmienionego wydania podręcznika są znane...

 • 60.90»52.90

  Badania rynku. Metody, zastosowania

  Redakcja naukowa Zofia Kędzior

  We współczesnej gospodarce informacje są jednym z najważniejszych zasobów każdego podmiotu gospodarującego. Wiedza o rynku pozwala na podejmowanie decyzji obciążonych mniejszym ryzykiem. Wiedzę taką można zdobyć, przeprowadzając badania rynku, które są złożonym procesem...

 • Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem badań w public relations. Podczas gdy w tej młodej jeszcze w Polsce branży większość praktyków PR bazuje na wyliczaniu...

 • 69.40

  Biblia e-biznesu

  Marcin Cichoń, Marcin Cisek, Kamil Czopek, Agnieszka Dejnaka, Jacek Dudzic, Maciej Dutko, Piotr Dywański, Marcin Godlewski, Jakub Jasiński, Marcin Kosiński, Paweł Królak, Paweł Krzyworączka, Maciej Lewiński, Paweł Lipiec, Piotr Motyl, Przemysław Modrzewski, Sławomir Panek, Krzysztof Rdzeń, Rafał Sadłowski, Mirosław Smużniak, Mirosław Szmajda, Piotr Szulczewski, Natalia Szwarc, Joanna Wajdzik, Mariusz Wesołowski

  Na początku był Internet. Potem ludzie zaczęli w nim handlować…

 • Biznes Międzynarodowy
  84.90»61.90

  Biznes Międzynarodowy

  Jan Rymarczyk

  We współczesnej gospodarce światowej rozwój biznesu międzynarodowego odbywa się pod wpływem dwóch trendów – globalizacji i integracji regionalnej. W efekcie tego przedsiębiorstwa działają w otoczeniu cechującym się szybkim postępem technicznym, skróceniem cyklu życia produktu

 • 34.00

  Biznes na Facebooku i nie tylko

  Tomasz Bonek, Marta Smaga,

  Książka stanowi kompendium wiedzy o tym, jak promować firmę, produkt, osobę czy usługę, wykorzystując najnowsze sposoby komunikacji w internecie.

 • 34.90

  Biznes w internecie

  Tomasz Bonek, Marta Smaga,

  Praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych Jeśli prowadzisz firmę w jakiejkolwiek branży i nie wykorzystujesz jeszcze biznesowego potencjału internetu, ta książka jest właśnie dla Ciebie.

 • 47.90

  Biznes, etyka, odpowiedzialność

  Redakcja: Gasparski Wojciech

  Połączenie gospodarki z nauką i techniką oraz ich współdziałanie powoduje powstawanie nowych, istotnych dylematów etycznych. Prezentowana książka jest unikatowym na polskim rynku wydawniczym kompendium na temat etyki biznesu, dostarczającym zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych wskazówek co do wykorzystania wiedzy z tego zakresu w życiu gospodarczym.

 • 37.40

  Biznesplan

  Tomasz Hermaniuk

  W prezentowanej publikacji autor przedstawia od strony praktycznej proces tworzenia biznesplanu dla dowolnej organizacji gospodarczej.

 • 25.90

  Biznesplan po polsku

  Maciej Tokarski Andrzej Tokarski Jacek Wójcik

  "Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu biznesplanu i samodzielnie przygotować plan własnego przedsięwzięcia.

 • 34.90

  Biznesplan w 10 krokach

  Jerzy T. Skrzypek

  Książka stanowi przewodnik po problematyce związanej z opracowaniem biznesplanu. Jego podstawowym celem jest ułatwienie czytelnikowi przygotowania dokumentu,

 • Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, m.in. przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych. W książce autor omawia w sposób kompleksowy wszystkie zagadnienia związane z opracowaniem biznesplanu, tj. podsumowanie wykonawcze, cele i opis...

 • Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a dobrych pracowników… w terenie! Dlaczego warto integrować, motywować i szkolić zespoły w terenie otwartym, a nie w sali konferencyjnej? Powód jest prosty: zajęcia terenowe są bardziej skuteczne.

 • 37.90

  Business Intelligence

  Jerzy Surma

  Książka jest owocem wieloletnich doświadczeń autora w zakresie budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznych zastosowań biznesowych.

 • CEO – dyrektor ds. zaangażowania to przewodnik po najważniejszych zagadnieniach przywództwa w organizacji i komunikacji wewnętrznej. Został opracowany przez jednego z najbardziej doświadczonych i cenionych ekspertów w tej dziedzinie.

 • Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility) to filozofia działania oparta na zasadzie poszanowania interesów wszystkich podmiotów funkcjonujących w organizacji i jej otoczeniu. W książce wyjaśniono pojęcia i zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności.

 • Jest to bardzo przystępne wprowadzenie w analizę techniczną. Książka okaże się jednak przydatna nie tylko dla początkujących, ponieważ znalazło się tu również omówienie takich narzędzi jak kanały Raffa, analiza Fouriera, analiza regresji, model Bradleya, czy sieci neuronowe, a zatem zagadnień...

 • Wyobraź sobie poniedziałkowy poranek. Na samą myśl o pójściu do pracy uśmiechasz się i radośnie zrywasz z łóżka. Niemożliwe? A jednak robią tak już tysiące ludzi, którzy zdecydowali się na prowadzenie własnego biznesu! Nadszedł czas, byś przejął odpowiedzialność za swoje dochody i przyszłość. Zaplanuj na nowo karierę i życie, tak aby osiągnąć niezależność finansową i sukces na swoich warunkach. Zapomnij o zgniłych kompromisach i frustracjach i zacznij pracować na własny rachunek.

 • Popatrz na siebie - jesteś osobą inteligentną, masz doświadczenie, kwalifikacje i potencjał. Co zatem powstrzymuje Cię przed odniesieniem sukcesu, przed rzuceniem tłumów na kolana, przed wyprzedzeniem konkurencji? Czyżby hamowała Cię obawa przed niepowodzeniem, brak pewności siebie, niska samoocena, nieśmiałość? A zatem czas rzucić im ostateczne wyzwanie i pokonać w bezpardonowej walce! Zapomnij o poradnikach oferujących nierealistyczne rady na temat tego, jak od ręki rozwiązać każdy problem.

 • 37.90

  Co będzie miarą twojego życia

  Clayton M. Christensen

  Jeśli jesteś studentem zarządzania i nauk pokrewnych, ekonomistą, biznesmenem lub teoretykiem biznesu, ta książka pozwoli ci spojrzeć z innej strony na bezduszna wiedzę i teorie.

 • Książka ta to lektura obowiązkowa dla każdego, kto już jest przedsiębiorcą lub dopiero chce założyć własną firmę. Oto uskrzydlająca i pełna diabelnie trafnych spostrzeżeń opowieść przedsiębiorcy, który stworzył wielomilionowy biznes z niczego. Nie ma przeszkód, żebyś i Ty powtórzył jego sukces. Zacznij już teraz!

 • 41.40

  Coaching

  Jenny Rogers

  Coaching to stosunkowo nowa profesja, z którą wiąże się wiele pytań. Na wszystkie istotne odpowiada w swojej książce Jane Rogers. Autorka przedstawia podstawowe zasady coachingu. Opis uzupełnia o praktyczne przykłady rozwiązania różnych problemów, jakie pojawiają się w relacji klient – coach, a także studia przypadków.

 • 40.40

  Coaching biznesowy

  Anne Scoular

  Książka Anne Scoular to rzetelne wprowadzenie w tajniki skutecznego coachingu biznesowego. Autorka, światowy ekspert uznany między innymi przez "Harvard Business Review", pokazuje, jak osiągnąć najwyższą klasę w tej dziedzinie.

 • 69.90»59.90

  Coaching i mentoring w praktyce

  Maciej Bennewicz

  Jeśli poszukujesz, czytelniku, nowych umiejętności, albo nowego zawodu, ten podręcznik sprosta twoim oczekiwaniom i pomoże ci usystematyzować wiedzę na temat rozwoju osobistego, coachingu i mentoringu. Podręcznik bazuje na wielu tysiącach godzin szkoleń...

 • 38.00

  Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu

  Praca zbiorowa, redakcja naukowa Lidia D. Czarkowska

  Książka stanowi wybór tematów z zakresu praktyki coachingu. Teksty prezentują konkretne metody i sposoby pracy w ramach coachingu, a także przedstawiają refleksje i inspiracje związane z coachingiem.

 • 41.40

  Coaching kadry kierowniczej

  Sabine Dembkowski Fiona Eldridge Ian Hunter

  Wobec coraz bogatszej oferty coachingowej specjaliści HR i ich firmy, stojąc, mają coraz większe trudności z dokonaniem właściwego wyboru metod działania. Książka stanowi cenną pomoc dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czego mają oczekiwać od coacha.

 • 34.60

  Coaching na Wyspach Szczęśliwych

  Maciej Bennewicz

  Coaching na Wyspach Szczęśliwych jest niezwykły nie tylko dzięki opowieści, jaką ze sobą niesie. Niezwyczajna jest także sama forma książki. Możesz ją czytać tradycyjnie, strona po stronie, przygoda po przygodzie. Pomiędzy wierszami znajdziesz pozytywne i, co zaskakujące, negatywne skojarzenia dotyczące szczęścia, a na końcu każdego rozdziału angażujące ćwiczenia. Możesz również zmienić tradycyjny sposób czytania i wybierać tylko niektóre wątki, zaczynając od sentencji o szczęściu, a kończąc na przykład na ćwiczeniach.

 • 39.90

  Coaching transformacyjny jako droga ku synergii

  redakcja naukowa Lidia D. Czarkowska

  Coaching transformacyjny jest to proces osobistej przemiany i dotyczy tego, kim klient jest, a nie tego, co robi. Nie jest to praca na płytszych poziomach neurologicznych piramidy Batesona-Diltsa,

 • 54.40

  Controlling dla menedżerów

  Redakcja: Nowak Edward

  Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania.

 • 52.00»44.90

  Controlling działalności marketingowej

  Marta Nowak

  Dział: Marketing. W dobie ostrej walki konkurencyjnej o zdobycie dominacji, coraz więcej przedsiębiorstw uznaje działanie marketingowe za niezbędnie do osiągnięcia sukcesu. W tym kontekście priorytetowego znaczenia nabiera prawidłowa organizacja marketingu wspomagana narzędziami controllingu.

 • 49.00»42.90

  Controlling. Teoria, zastosowania.

  Stanisław Marciniak

  Cechą charakterystyczną książki jest prezentacja sformalizowanych systemów controllingu, co znajduje swoje odbicie w zapisie proceduralnym postępowania na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji. W pierwszej części przedstawiono zagadnienia teoretyczne controllingum, takie jak...

 • 26.10

  Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek

  Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kasprzyckiego-Rosikonia i Jacka Piątkowskiego

  Crowdsourcing to stosunkowo świeże zjawisko w marketingu. Polega na kreowaniu nowych produktów, ulepszaniu istniejących, proponowaniu innowacyjnych rozwiązań i aktywnym kształtowaniu marki w oparciu o mądrość konsumentów. Dzięki crowdsourcingowi wiele firm o globalnym zasięgu, takich jak Coca-Cola, Apple, IBM czy Google, zmieniło podejście do komunikacji.

 • Czego nie nauczyłem się na studiach biznesowych nie jest kolejnym podręcznikiem na temat zarządzania strategicznego. Nie jest to też tylko zbiór narzędzi potrzebnych w zarządzaniu. Trzymasz w ręku interesującą, niepowtarzalną i realistyczną... powieść biznesową.

 • 23.90

  Czy praca szkodzi?

  Elżbieta Hornowska J. Władysław Paluchowski

  Problem pracoholizmu pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno. Przeglądając wpisy na forach internetowych i blogach można dostrzec, jak różne są znaczenia przypisywane pracoholizmowi.

 • Współczesne organizacje składają się z wzajemnie ze sobą połączonych części (systemów), w których czynnik ludzki jest najważniejszy, bowiem realizuje wspólne określone cele dla powodzenia organizacji jako całości. W systemie społecznym organizacji dokonują się sieci interakcji współpracujących ze sobą ludzi, którzy w ten sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów organizacji i zaspokajania potrzeb osobistych.

 • Publikacja przedstawia wyczerpująco najistotniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowane tak, aby czytelnik mógł z łatwością odnaleźć interesujące go treści. Materiał zawarty w książce adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz wszystkich...

 • 65.00»55.90

  Decyzje menedżerskie

  Krystyna Bolesta-Kukułka

  Książka zawiera omówienie praktycznej strony decyzji menedżerskich, począwszy od zdefiniowania problemów i decyzji menedżerskich oraz kontekstu sytuacyjnego tych decyzji przez psychologiczne aspekty procesów decyzyjnych aż do technik wspomagania procesów decyzyjnych...

 • 95.00»82.90

  Decyzyjne Systemy Zarządzania

  redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki, Jan Turyna

  Książka jest monografią napisaną przez autorów zajmujących się problematyką zarządzania z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki. Celem jej jest przedstawienie w sposób skondensowany rekomendowanych problemów projektowania i zastosowania Decyzyjnych Systemów Zarządzania...

 • 42.00»35.90

  Dekada Wal-Marta. Jak następcy przekształcili dziedzictwo Sama Waltona w największą firmę świata

  Robert Slater (tłumaczenie Paweł Kwiatkowski, Eliza Trojanowska)

  W książce autor ukazuje od wewnątrz metody działania wielkiej sieci handlowej Wal-Mart, źródła jej sukcesu, sposoby opanowywania zagranicznych rynków i walki z konkurencją. Dużo miejsca poświęca analizie mechanizmów zarządzania, promocji i marketingu, interesujących nie tylko dla specjalistów.

 • Dekalog współczesnego zarządzania to książka, która wyznacza nowe trendy w nauczaniu koncepcji i metod zarządzania. Autorzy celowo pomijają w niej powszechnie znane podejścia, które można byłoby już zaliczyć do historii nauk o zarządzaniu, akcentując jednocześnie nowoczesne aspekty problematyki.

 • 38.00»32.90

  Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

  Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł

  Innowacje są jednym z głównych źródeł osiągania przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej. Każde przedsiębiorstwo, aby móc się rozwijać potrzebuje innowacji -- nowych produktów, usług, technologii, systemów organizacyjnych. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i nasilającą...

 • 52.00»44.90

  Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw

  Redakcja naukowa Wanda Skoczylas

  Maksymalizacja wartości jest coraz częściej wymieniana jako główny cel działalności przedsiębiorstwa. Trzeba jednak umieć ją zmierzyć i poznać czynniki na nią wpływające. W książce Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw Autorka przedstawiła: * istotę zarządzania wartością przedsiębiorstwa...

 • Każda organizacja to złożony system, na który powinno się patrzeć z wielu perspektyw. Najczęściej audyt organizacyjny oznacza albo spojrzenie z punktu widzenia ekonomicznego, albo z punktu widzenia operacji. Kiedy jednak trzeba dokonać poważnych zmian w organizacji, oznacza to najczęściej konieczność zmian w mentalności.

 • Praca stanowi szczególny wkład w uporządkowanie oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania różnorodnością oraz jego wpływu na biznes, wskazując zarówno teoretykom, jak i praktykom nowe kierunki optymalizacji procesu zarządzania. W części teoretycznej szczególną uwagę...

 • 21.10

  Do roboty!

  Steven Pressfield

  Masz w głowie wielki plan? Genialny pomysł? Wizję fantastycznego przedsięwzięcia? Czujesz, że to przedsięwzięcie, które może podbić świat, a jednak z jakiegoś powodu nie ruszasz do dzieła? Opór to Twój naturalny wróg, dlatego nadszedł wreszcie czas, żeby wypowiedzieć mu wojnę i pokonać w uczciwej bitwie.

 • 43.90

  Dobra strategia zła strategia

  Richard P. Rumelt

  Autor rozprawia się ze wszystkimi niejasnymi opisami i pogmatwanymi sposobami myślenia leżącymi u podstaw zbyt wielu strategii, proponując w zamian prostą metodę opracowania i wdrożenia skutecznej i nastawionej na działanie strategii, która sprawdzi się w dzisiejszym świecie.

 • 40.70

  Dobry szef, zły szef

  Robert I. Sutton

  Czy jesteś dobrym szefem… czy złym szefem?

  Czy twoi pracownicy – gdyby mieli wybór – chcieliby jeszcze kiedykolwiek dla Ciebie pracować?

 • Nowa filozofia zarządzania

 • 39.90

  Doradztwo organizacyjne

  Redakcja naukowa: Monika Kostera

  Książka wykorzystuje rosnącą popularność perspektyw systemowych na świecie oraz kapitał wiedzy, jakim dysponują polscy badacze doradztwa organizacyjnego, czyli konsultingu. O dużym zainteresowaniu konsultingiem świadczy chociażby tworzenie kierunków specjalizacyjnych zorientowanych na doradztwo na uczelniach takich jak Uniwersytet Warszawski.

 • 31.90

  Doradztwo personalne i zawodowe

  Izabela Stańczyk

  Książka ta to swoistego rodzaju przewodnik dla studentów/absolwentów, którzy zamierzają podjąć pracę. Przedstawia możliwości z jakich mogą korzystać aby w odpowiedni sposób poruszać się po rynku pracy i wybrać najbardziej odpowiednie stanowisko względem posiadanych przez nich kompetencji.

 • 25.00»22.90

  Doskonalenie funkcjonowania organizacji

  Zdzisław Gomółka

  Praca podejmuje ważną i ciągle aktualną problematykę rozwoju i doskonalenia organizacji – przede wszystkim w aspekcie konieczności bieżącej oceny jakości, wydajności i kosztów procesów podstawowych oraz pomocniczych – prowadzonej dostępnymi technologiami informatycznymi.

 • 50.00»43.90

  Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania

  redakcja naukowa Tadeusz Borys, Piotr Rogala

  Sformalizowane systemy zarządzania funkcjonują już od ponad 20 lat. W tym okresie znacznie ponad milion organizacji na całym świecie zdecydowało się z nich skorzystać. Zostały wdrożone i poddane certyfikacji. Zwykle dostarczały organizacjom wielu korzyści zarówno wewnętrznych...

 • Książka zawiera studium teoretyczno-porównawcze oraz prezentację wyników badań empirycznych, których celem była analiza efektywności klasycznych i współczesnych rozwiązań strukturalnych w gospodarce opartej na wiedzy.

 • Książka dostarcza informacji, jak przygotować się na sprostania wyzwaniom przyszłości oraz pokazuje, jak doskonalić zarządzanie, czyli stawiać wieloaspektowe cele, realizować je oraz mierzyć i analizować wyniki, tak aby zagwarantować jej przetrwanie i rozwój, czyli realizację najważniejszego celu funkcjonowania każdej organizacji.

 • 40.70

  Doświadczenie APPLE

  Carmine Gallo

  W przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni sklepy Apple Store zarabiają więcej niż jakakolwiek inna sieć handlowa.

 • 51.90

  Droga Toyoty do Lean Leadership

  Jeffrey K. Liker

  TOYOTA. Nazwa tożsama z wielkością – światowej klasy samochody i myślenie zmieniające reguły gry w biznesie.

 • 33.90

  Dwie drogi

  Inder Sidhu

  W ciągu ostatnich siedmiu lat, w czasach wyjątkowej niestabilności światowej gospodarki, firma Cisco podwoiła przychody, potroiła zyski i czterokrotnie zwiększyła dochody na każdej akcji. Jak? Podążając jednocześnie dwiema drogami.

 • 37.90

  Dylematy inwestowania

  Redakcja: Podedworna-Tarnowska Dorota

  Temat umiejętnego inwestowania pieniędzy i pomnażania majątku nabrał w ostatnich latach w Polsce dużego znaczenia.

 • 40.00»34.90

  Dylematy organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka początku XXI wieku

  redakcja naukowa Wiesław Matwiejczuk

  Wielkie tempo i wielopłaszczyznowość zmian dokonujących się we współczesnym otoczeniu społeczno-gospodarczym organizacji rodzi wiele bieżących problemów oraz stwarza ogromne zagrożenia dla ich dalszego funkcjonowania. Książka prezentuje wybrane problemy, którymi żyją dziś...

 • Publikacja jest przewodnikiem dla małych i średnich przedsiębiorców poszukujących wsparcia w rozwiązywaniu wątpliwości i problemów, z którymi spotykają się na co dzień, prowadząc działalność gospodarczą.

 • Filozofia Druckera pozwala na harmonijne łączenie różnych dziedzin nauk ekonomicznych. Autorzy Dziedzictwa Druckera zestawili kluczowe koncepcje Druckera z wymaganiami współczesnej gospodarki. Czytelnik znajdzie w tej książce rozważania dotyczące najważniejszych kwestii świata biznesu, takich jak:

 • 54.90

  E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy

  Redakcja naukowa: Jarosław Królewski, Paweł Sala

  Książka przybliża czytelnikowi doświadczenia praktyków branży interaktywnej. Pozwala poznać współczesne trendy w marketingu internetowym, ukazać szerszy kontekst zmian dokonujących się w Internecie,

 • 24.60

  E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań

  Magdalena Jaciow, Agata Stolecka - Makowska, Robert Wolny

  Kraje Europy rozwijają się w różnym tempie, stopniu i zakresie, w zależności od czynników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, kulturowych czy stopnia zaawansowania technologicznego. Innowacyjność gospodarki ma coraz większe znaczenie dla rozwoju danego państwa, ponieważ przekłada się na konkurencyjność podmiotów rynkowych i zwyczaje konsumentów. Jednym z przejawów tej innowacyjności jest wirtualizacja życia społeczno-gospodarczego, o określonych skutkach dla handlu międzynarodowego.

 • 59.90»52.90

  E-logistyka

  Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

  E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją, gospodarką magazynową, obsługą cykli realizacji zamówień) oraz do wspomagania zarządu jego otoczeniem biznesowym, zwłaszcza...

 • Marketing oparty na wiadomościach e-mail uważany jest przez wielu rodzimych marketerów za narzędzie, które lata świetności ma już za sobą. Może dlatego, że w porównaniu z innymi narzędziami marketingu online faktycznie ma dosyć długą historię. Jednak czy to oznacza, że automatycznie przestał działać?

 • 26.90

  E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw

  Aneta Sokół Barbara Cendrowska

  Książka pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w sieci, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w niej wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować kampanię marketingową przedsiębiorstwa w Internecie.

 • Za rok zerowy Internetu można uznać rok 1989 naszej ery. W owym czasie, w marcu, Tim Berners-Lee oraz Robert Cailliau złożyli do CERN-u projekt stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych, o nazwie World Wide Web. Sieć miała ułatwić pracę w CERN-ie. W grudniu 1990 roku ten sam Tim Berners-Lee stworzył podstawy języka HTML i pierwszą stronę internetową. Dwa lata później powstała pionierska graficzna przeglądarka WWW o nazwie Mosaic.

 • 34.40

  Efekt wirusowy w biznesie

  Jonah Berger

  SKĄD SIĘ BIERZE POPULARNOŚĆ?
  Jeśli sądzisz, że sprawia to reklama, zastanów się jeszcze raz.
  Ludzie nie słuchają reklam, słuchają swoich znajomych.

 • Gotowy na zdroworozsądkowe podejście do zarządzania projektami? Na metodologię, którą można dopasowywać do realiów i uwarunkowań konkretnego projektu? Robert K. Wysocki wraca z nową, udoskonaloną wersją swojego klasycznego podręcznika. Sprawnie i szybko nauczy Cię wykorzystywać wszystkie dziewięć obszarów wiedzy zdefiniowanych w PMBOK®, definiować cykle i strategie zarządzania projektem, chronić projekty i w razie potrzeby planować skuteczne działania interwencyjne.

 • W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie modeli ekonometrycznych w analizie finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Stało się to możliwe m.in. dzięki powstaniu wielu modeli mających u podstaw narzędzia...

 • Książka Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka przeznaczona jest dla logistyków, którzy w firmie będą uczestniczyć (lub uczestniczą) w zarządzaniu transportem, mając na uwadze tworzenie wartości dodanej i ochronę środowiska. Opracowanie zawiera nowoczesne spojrzenie na takie problemy, jak: organizacja transportu w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtualnych, branży TSL, usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych.

 • 55.00»46.90

  Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy

  pod redakcją naukową Marty Juchnowicz

  Profesjonalny zespół autorów przygotowując omawianą pracę, skoncentrował uwagę na współczesnym paradygmacie nowocze­snej gospodarki, za który uznał przekształcenie zasobów ludzkich w kapitał ludzki w procesie elastycznego zarządzania tym kapitałem.

 • Celem publikacji jest realizacja trzech zadań. Pierwszym z nich jest wprowadzenie do samej filozofii i jej historii, drugim – do klasyki filozofii polityki, trzecim natomiast – do filozofii bezpieczeństwa. Prezentowana książka może spełniać rolę podręcznika bądź lektury uzupełniającej dla...

 • 69.90»58.90

  Epistemologia i metodologia zarządzania

  Łukasz Sułkowski

  W książce autor analizuje podstawy poznawcze i metodologię w zarządzaniu. Ich znajomość ma istotne znaczenie we współczesnym świecie, gdyż wiedza tworzona i rozpowszechniana przez nauki o zarządzaniu istotnie wpływa na funkcjonowanie firm i gospodarek, a także politykę światową...

 • 42.00»35.90

  Epistemologia w naukach o zarządzaniu

  Łukasz Sułkowski

  W książce autor analizuje podstawy poznawcze w naukach o zarządzaniu. Jest to ważne, gdyż w tych naukach tworzona i rozpowszechniana wiedza ma charakter praktyczny, zwykle intuicyjny, daleki od ideałów nauki empirycznej. Jednocześnie, chociaż przedmiot i metodyka badań zostały zapożyczone...

 • Aspekt etyczny, moralny stanowi integralny element treści pojęcia zarządzanie, wymagający uwzględniania we wszystkich działaniach gospodarczych.

 • Początkowo powiązana z normami etycznymi, po serii bankructw znanych firm społeczna odpowiedzialność jest widziana w gospodarce globalnej jako jeden z najistotniejszych elementów zarządzania, warunkujących stabilizację i rozwój przedsiębiorstwa.

 • 45.00»38.90

  Etyka pielęgniarska

  Stefan Konstańczak

  Książka stanowi kompendium wiedzy etycznej niezbędnej do samodzielnego rozważania i rozwiązywania praktycznych dylematów moralnych mogących powstawać w trakcie wykonywania obowiązków w pielęgniarstwie. Autor wskazuje, jak przeobrażenia współczesnych społeczeństw powodują...

 • 39.90

  Etyka przywództwa

  Redakcja: Kuraszko Iwona

  W książce wybitni polscy specjaliści, reprezentujący różne dziedziny i ośrodki naukowe, wprowadzają w bogactwo obszaru etyki przywództwa, korzystając z dorobku: literatury, filozofii, ekonomii, nauk politycznych, psychologii, teologii, historii oraz zarządzania.

 • 43.40

  Eurologistyka. Teoria i praktyka

  Andrzej Szymonik

  Monografia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów logistyka, inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz menedżerów zajmujących się procesami logistycznymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, które są ogniwem w łańcuchach dostaw.

 • Projekt badawczy będący przedmiotem publikacji bazuje na założeniu, że wraz z rozwojem, a zwłaszcza wzrostem Przedsiębiorstw, ewoluują metody zarządzania strategicznego.

 • 59.90»52.90

  Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina

  Łukasz Sułkowski

  Monografia przedstawia w sposób zrozumiały podstawy neoewolucjonizmu. Książka może się stać istotnym czynnikiem dla większego zainteresowania paradygmatem neoewolucjonizmu i ewentualnego jego wykorzystania w naukach o zarządzaniu i w badaniach z tego zakresu, szczególnie w zarządzaniu...

 • 38.00»32.90

  Fenomenologia zarządzania. Przywództwo

  Bronisław Bombała

  Przedmiotem książki jest analiza fenomenologiczna zarządzania jako aktu przywództwa . Wątkiem przewodnim i zarazem głównym problemem badawczym jest poszukiwanie istoty (eidos) przywództwa w kontekście rozwoju osobowego uczestników organizacji, a także jej interesariuszy zewnętrznych.

 • 29.00»25.90

  Foresight w zarządzaniu strategicznym

  Krzysztof Borodako

  Przedsięwzięcia foresightowe, począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku, są z powodzeniem realizowane na całym świecie, w tym również w Polsce. Mimo to problematyka foresightu wciąż jest jeszcze w naszym kraju mało znana i – co za tym idzie – niedoceniana

 • Publikacja w sposób wyczerpujący podejmuje tematykę funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (SIZ).

 • Publikacja w sposób wyczerpujący podejmuje tematykę funkcjonalności systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (SIZ).

 • Podręcznik przeznaczony jest szczególnie dla młodzieży liceum profilowanego o profilu ekonomiczno – administracyjnym. Mogą z niego korzystać również uczniowie technikum gastronomicznego w ramach przedmiotu zarządzanie firmą. Podręcznik składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej zawartej....

 • Fuzje i przejęcia to znakomita metoda strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego.

 • Grywalizacja. Tkaczyk

  Słowo się rzekło, działalność zarejestrowana, nowa firma otwiera swoje podwoje. Gratulacje! Mam tylko jedno krótkie, aczkolwiek ważne pytanie – w jaki sposób zamierzasz dzielić się ze społeczeństwem swoimi dochodami

 • Dwudziestowieczna rewolucja obyczajowa za nami. Kobiety wyszły ze strefy domowej, wsiadły na traktory, wstąpiły do wojska i poleciały w kosmos. Ręka w rękę z mężczyznami. Mówiąc bardziej prozaicznie, obie płcie spotykają się codziennie na gruncie zawodowym. I pojawił się problem. One mówią z prędkością karabinu maszynowego, oni używają wyłącznie półsłówek. Mężczyźni rozkazują, kobiety sugerują. Gdy szef stosuje konstruktywną krytykę, podwładne się obrażają. Gdy szefowa da się ponieść emocjom, „to na pewno PMS”. Dwie płcie, dwa plemiona, które niestety często się nie rozumieją. A pracują razem…

 • 93.90»75.90

  Geniusz marketingu

  Fisk Peter

  Patron medialnyKlienci, marki i marketing to podstawa współczesnych strategii rynkowych. Geniusz marketingu wyjaśnia, dlaczego te zagadnienia są obecnie tak ważne. To książka dla każdego marketera, który chce się wyróżnić i nauczyć wykorzystywać zarówno swoją intelige ...

 • 209.00»163.90

  Geometria Fibonacciego

  Paweł Danielewicz

  Po raz pierwszy na polskim rynku kapitałowym, doświadczony makler transakcyjny przelał na papier swoje najskrytsze i niezwykle wartościowe tajemnice. Autor, znawca współczynników i technik Fibonacciego, stworzył spójne, logiczne i zyskowne podejście do inwestowania na rynkach finansowych.

 • Zawrotna szybkość, z jaką pędzi świat nowego milenium, niejednego z nas przyprawia o ból głowy. A gdyby tak powiedzieć STOP temu szaleństwu? Spojrzeć z boku na swoje obowiązki, piętrzące się na biurku dokumenty i skrzynkę odbiorczą, zalaną mailami? Zmniejszyć prędkość na bieżni, po której...

 • 39.90

  Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej

  Marian Noga Magdalena (red.) Stawicka

  Gospodarka światowa jako kategoria ekonomiczna stała się przedmiotem badań naukowych na pewnym etapie rozwoju gospodarczego.Ekonomistów interesuje jej powstanie i rozwój,czynniki przemian,główne tendencje i kierunki zmian,a także jej struktura.Charakteryzuje się ona brakiem jednorodności,z uwagi na to iż w jej ra- mach możemy wyróżnić wiele grup krajów o podobnych cechach,jednak znacznie różniących się od pozostałych.

 • 90.00»76.90

  Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych

  redakcja naukowa Arkadiusz Potocki

  W publikacji autorzy określili, jakie zmiany nastąpiły w funkcjonowaniu organizacji w aspekcie społecznym, co jest szczególnie istotne z tego względu, że organizacje są systemami społecznymi. Oznacza to, że tworzą je ludzie i od nich zależy upadek, trwanie, czy ich przyszły rozwój.

 • 48.00»40.90

  Globalizacja sektora usług w Polsce

  Kazimierz A. Kłosiński, Andrzej Masłowski

  W książce Autorzy przedstawiają procesy globalizacji zachodzące w sektorze usług w Polsce, wskazując czynniki, które ułatwiły i przyspieszyły te procesy. Omawiają istotę globalizacji, stan i tendencje rozwojowe procesów globalizacji sektora usług w Polsce w ostatnich dziesięciu latach oraz skutki...

 • 23.40

  Go-givers: Rozdawcy sprzedają więcej

  Bob Burg John David Mann

  Swoim bestsellerem Go-Giver Rozdawca Bob Burg i John David Mann podbili świat biznesu, udowadniając, że dawanie jest najskuteczniejszą, dającą największe spełnienie ścieżką wiodącą do sukcesu.

 • 28.90

  Google Analytics dla marketingowców

  Martyna Zastrożna

  W świecie tradycyjnego, offline’owego marketingu na zbadanie potrzeb, nawyków i przekonań potencjalnych klientów wydaje się krocie. Organizowane są drogie testy, grupy fokusowe i badania ankietowe, które mają pomóc zajrzeć w umysły Twoich potencjalnych odbiorców. W końcu kampania reklamowa nie poparta solidną analityczną podbudową jest wielce ryzykowna, prawda?

 • 32.00»27.90

  Gospodarka zapasami i magazynem. Część 1. Zapasy

  Katarzyna Grzybowska

  Część 1 podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem dotyczy zagadnień zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie oraz analizy ich wielkości. Zaprezentowane w podręczniku tematy są przedstawione w formie wykładów wprowadzających, szczegółowo omówionych przykładów służących do...

 • Zawartość merytoryczna drugiej części podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem jest podzielona na dziewięć rozdziałów. Dobór omówionych zagadnień jest zgodny z programem nauczania przedmiotu: Gospodarka zapasami i magazynem, który został opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 • Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami stanowi trzecią część kompletu podręczników do przedmiotu Gospodarka zapasami i magazynem. Autorka integruje w nim zagadnienia szczegółowo omówione w podręcznikach Zapasy i Zarządzanie magazynem. Podręcznik stanowi zbiór ćwiczeń, zadań oraz...

 • 59.90»52.90

  Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury

  red. nauk. Maria Romanowska

  W książce Autorzy zawarli historię rozwoju struktur kapitałowych na świecie i na tym tle historia tworzenia i ewolucji grup kapitałowych w Polsce po 1989 roku. Prowadzone w książce rozważania Autorzy wzbogacili wynikami własnych badań empirycznych oraz pokazali badania z tego zakresu zrealizowane przez inne...

 • Hoshin kanri jest japońską metodą zarządzania skupiającą się jednocześnie na nadawaniu firmie strategicznego kierunku i ciągłym doskonaleniu zarządzania operacyjnego. Autorzy, dr Marek Ćwiklicki i dr Hubert Obora, scharakteryzowali tę metodę zarządzania, pokazali jej powiązania z innymi metodami...

 • W książce Autor wskazuje na potrzebę zmiany paradygmatu zarządzania. Jego celem nie może być wyłącznie maksymalizacja korzyści akcjonariuszy i kadry zarządzającej, lecz kreowanie postępu społecznego i wyższej jakości życia. Racjonalność jest dzisiaj wielowymiarowa i przedsiębiorstwo musi szeroko...

 • Opracowanie jest pierwszym na polskim rynku kompendium wiedzy na temat tożsamości organi­zacyjnej. Prezentuje także wyniki badań nad tożsamością polskich spółek. Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na pytania: Dlaczego przedsiębiorstwa (mimo posiadanej strategii) nie osiągają, bądź tylko częściową...

 • Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw na gruzach tych, które upadły". Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one "sól gospodarki rynkowej oraz bazę demokratycznego porządku społecznoekonomicznego".

 • 20.00»17.90

  Informacja marketingowa - seria: Marketing bez tajemnic

  Robert Pieczykolan

  Marketing bez tajemnic to seria praktycznych poradników dających pogłębioną znajomość poszczególnych dziedzin marketingu. Autorzy - opierając się na rozwiązaniach sprawdzonych w praktyce - podają w każdej książce z serii zasady postępowania przy rozwiązywaniu konkretnych problemów...

 • 54.90»46.90

  Informacyjne podstawy decyzji marketingowych

  Bogdan Sojkin

  Autor opisuje potrzeby informacyjne w zakresie marketingu na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem oraz elementy systemu informacji marketingowej, potencjalne determinanty sukcesów marketingowych i sprzedażowych. Wskazuje też na konieczność wdrażania technologii...

 • 35.90

  Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami

  Redakcja: Wiśniewska Joanna, Janasz Krzysztof

  W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych każdej organizacji decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć innowacyjnych dostosowujących zachowanie organizacji do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia.

 • Zasadnicze znaczenie dla kreowania powodzenia organizacji ma z pewnością umiejętność zarządzania zmianami, które stają się dzisiaj jedynym stałym elementem sztuki prowadzenia biznesu. Aby organizacja mogła odnosić sukcesy musi stawać się organizacją inteligentną, uczącą się i rozwijającą poprzez...

 • 49.90»42.90

  Innowacje w organizacji

  Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna

  Nowe wyzwania związane z globalizacją, postępem technologicznym, rosnącą konkurencyjnością państw spoza triady (Chin i Indii) wymuszają na Unii Europejskiej konieczne zmiany. Kryzys finansowy, bariery strukturalne wzrostu gospodarczego i spowolnienie jego tempa, wysoki poziom bezrobocia oraz...

 • Celem podręcznika jest przybliżenie czytelnikowi pojęcia i znaczenia gospodarczego innowacji, które można uznać za jeden z najważniejszych aspektów współczesnych gospodarek. Wynika to z faktu, iż obecnie innowacyjność traktuje się jako jedną z najistotniejszych determinant rozwoju i konkurencyjności gospodarczej.

 • 49.00»42.90

  Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań

  Redakcja Naukowa: Józef Perenc, Joanna Hołub-Iwan

  Innowacje są obecnie najistotniejszym czynnikiem rozwoju i konkurencyjności współczesnych gospodarek. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw wskazują, że jesteśmy bardzo mało innowacyjni. Zdaniem wielu przedsiębiorców przyczyną jest brak środków na rozwój i wdrażanie innowacji...

 • 65.00»55.90

  Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej

  redakcja naukowa Władysław Janasz

  Praca jest wnikliwym i wartościowym studium ukazującym istotę procesów innowa­cyjnych, sens aktywności badawczo-rozwojowej organizacji oraz uwarunkowania tych działań i procesów. Omawiane zagadnienia odnoszą się do tych sfer działalności go­spodarczej i intelektualnej, bez poprawy których...

 • 55.00»46.90

  Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji

  redakcja naukowa Władysław Janasz

  Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez...

 • 55.00»47.90

  Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

  redakcja naukowa Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz

  W publikacji została omówiona skomplikowana problematyka innowacji i innowacyjności organizacji wobec wyzwań strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Proces globalizacji sprzyja rozszerzaniu się międzynarodowych powiązań ekonomicznych i kooperacji międzynarodowej...

 • W książce zaprezentowano w przejrzysty i całościowy sposób metodykę przeprowadzenia syntetycznej oceny innowacyjności produktowej przedsiębiorstw (kryteria oceny, źródła danych, model obliczeniowy) wraz z przedstawieniem jej przykładowego zastosowania w odniesieniu do wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

 • W obecnej sytuacji gospodarczej, charakteryzującej się silną konkurencją i ciągłymi zmianami na rynku, strategie rozwoju firm w coraz większym stopniu muszą się opierać na prowadzeniu innowacji produktowych oraz organizacyjnych.To właśnie innowacje uważane są za jedno z ...

 • W książce zaprezentowano poglądy praktyków i teoretyków zarządzania jak nie ulec w walce konkurencyjnej w warunkach globalizacji, a także w sytuacji obecnego globalnego kryzysu ekonomicznego. Jak nie ulec, to znaczy jakie stosować instrumenty zarządzania i w jakich obszarach działalności.

 • Filozoa zarządzania strategicznego narzuciła przekonanie o potrzebie poszukiwania źródeł sukcesu przede wszystkim w otoczeniu organizacji gospodarczej. Dopiero badania nad zarządzaniem wiedzą, kapitałem intelektualnym i innymi elementami wartości niematerialnych wskazały na fakt...

 • 42.00»35.90

  Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji

  Barbara Pokorska, Edward Maleszyk

  W książce Autorzy zajmują się wpływem integracji przedsiębiorstw handlowych na procesy konkurencji w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Omawiają kolejno: związek przyczynowo-skutkowy integracji w handlu z budowaniem przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa...

 • Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 10 sierpnia 2007 r. przywróciła polskiemu prawu cywilnemu kategorię interesu ubezpieczeniowego. Pojęcie to zawsze było uważane za fundamentalne na gruncie ubezpieczeń gospodarczych, a jego zasadnicza rola dla tej grupy ubezpieczeń pozostawała niekwestionowana w okresie międzywojennym.

 • Książka zawiera wszechstronną analizę wpływu zastosowania nowoczesnych technologii, zwłaszcza Internetu, na procesy dystrybucji produktów turystycznych, oraz w konsekwencji, na strukturę rynku turystycznego. Książka przeznaczona dla studentów kierunków turystyki i hotelarstwa, a także...

 • Inwestorski marketing-mix to pewna filozofia innego sposobu spojrzenia na spółkę i inwestorów na rynku kapitałowym. Instrumenty sygnalizacji to działania zarządu podejmowane w różnych obszarach finansów spółki, z którymi nieodłącznie wiążą się nowe informacje przekazywane uczestnikom rynku akcji.

 • 32.90

  Inwestowanie społecznie odpowiedzialne

  Monika Czerwonka

  Głównym celem niniejszej książki jest opisanie fenomenu zjawiska inwestycji odpowiedzialnych społecznie. Ideę inwestowania społecznie odpowiedzialnego (Socially Resonsible Investing SRI) można scharakteryzować jako etyczną, socjalną i odpowiedzialną działalność ukierunkowaną na długookresowe zyski

 • Potrzeby i wyzwania społeczne stają się coraz bardziej "naglące" i nie mogą być już zaspokajane tylko przez innowacje techniczne, które często generują i pogłębiają te potrzeby. Globalny kryzys pokazał, że coraz więcej wyzwań stojących przed społeczeństwem ma wymiar społeczny.

 • Inwestuj we własny etat

  Nie mając jasno określonego własnego celu, sam siebie skazujesz na realizację celów innych osób. Jednak, by korzystać z niezależności i płynności finansowej, wcale nie musisz porywać się na prowadzenie własnego biznesu.

 • 34.90»28.90

  Jak pomnażać oszczędności?

  Maciej Samcik

  Masz nadmiar gotówki i chcesz dodatkowo na niej zarobić? A może chcesz finansowo zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich? Nasz poradnik skutecznie przeprowadzi cię przez labirynt rozmaitych metod inwestowania i uchroni przed popełnieniem kosztownych błędów. Przystępnie opisuje...

 • Książka, jako jedna z nielicznych na rynku, podejmuje również ważny problem uregulowań dotyczących zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej oraz wymagań w zakresie oznakowania CE i systemu HACCP. Na końcu książki zamieszczono słowniczek pojęć, wykaz...

 • Książka jest wyważonym zestawem teorii i praktyki. Znajdujemy w niej dawkę prosto i przejrzyście podanej wiedzy teoretycznej oraz opisy przypadków, które pozwalają łatwo umiejscowić teorię w rzeczywistości. Ale największą wartością tej książki są pytania w niej zawarte.

 • Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówiono w nim wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do zarejestrowania firmy.

 • 28.40

  Jak założyć i prowadzić własną firmę

  Aneta Sokół Przemysław Mućko

  Jaki rodzaj działalności wybrać by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła korzyści, a nie straty?
  Jakie czynności należy wykonać, by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać ważnych informacji?

 • W monografii omówione zostały uwarunkowania kształtowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych i opracowane zostały modelowe rozwiązania organizacyjne zapewniające jego skuteczne wdrożenie.

 • Publikacja dotyczy funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle innych krajów. To w jakości autorka upatruje głównego sposobu wzmacniania konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych. Dlatego też praca szeroko ujmuje problematykę jakości żywności.

 • Książka jest próba zwrócenia uwagi na konieczność stosowania w procesie doskonalenia jakości usług medycznych takich metod i narzędzi, które pozwolą na skwantyfikowanie wyników badań. Wyrażone w sposób liczbowy dałyby zarządzającym możliwość porównań w czasie. Jakość usługi...

 • 19.90»14.90

  Jednominutowy Menedżer i przywództwo

  Ken Blanchard, Patricia Zigarmi, Drea Zigarmi

  Jednominutowy Menedżer i przywództwo w jasny i prosty sposób uczy menedżerów sztuki Przywództwa Sytuacyjnego – prostego systemu, w którym nie uznaje się tradycyjnej postawy, polegającej na traktowaniu wszystkich podwładnych w ten sam sposób. Dowiesz się z niej, dlaczego...

 • Książka jest zarówno rzetelnym studium teoretycznym o charakterze dydaktycznym, jak i odpowiedzią na potrzeby praktyki gospodarczej. Z jednej strony prezentuje bowiem usystematyzowaną wiedzę na temat kapitału intelektualnego, z drugiej zaś przedstawia model pomiaru kapitału...

 • W książce na szczególną uwagę zasługuje zaproponowane przez autora modelowe ujęcie zapotrzebowania na kadry kwalikowane oraz szacowanie kosztów kształcenia jako składnika kapitału ludzkiego. W pracy można też znaleźć udaną próbę wyty­czenia aktualnych trendów w podejściu do rynku pracy...

 • Książka pod redakcją Zbigniewa Antczaka to znakomite studium teoretyczno-empiryczne ukazujące wyzwania, jakie pojawiają się w związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi we współczesnych organizacjach. Zmiany te dotyczą nie tylko charakteru pracy, dominacji struktur sieciowo-wirtualnych, ale również konieczności wielowariantowego opracowywania misji i strategii firm w oparciu o nowe metodologie prognozowania (foresight).

 • 38.40

  Kapitał społeczny w rozwoju regionu

  Redakcja: Skawińska Eulalia

  Obecnie trudno jest o pojęcie tak często przywoływane, tak odmiennie interpretowane oraz jednocześnie tak jednomyślnie przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki uznane za nowoczesny czynnik kreujący Smithowskie „bogactwo narodów” jak kapitał społeczny.

 • 22.40

  Kariera na wysokich obcasach

  Beata Rzepka

  Nie taka korporacja straszna, nie taki awans odległy!

  • Strategie, które płci pięknej pomagają zwyciężać w biznesie
  • Atuty, jakie daje kobiecość w męskim świecie
  • Zagrożenia wynikające z samego bycia kobietą pracującą
 • 84.90»72.90

  Kierowanie

  James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R.Gilbert jr.

  Kierowanie to nowoczesny podręcznik obejmujący wszystkie istotne współczesne problemy nauki i praktyki organizacji i zarządzania. Stanowi wykład najnowszej wiedzy z tej dziedziny, jak również wprowadza w zagadnienia zarządzania XXI wieku. Czytelnik znajdzie w książce -- oprócz...

 • 35.00»29.90

  Kierowanie handlem i firmą handlową

  prof. dr hab. Zdzisław Knecht, dr Krzysztof Michalski

  Dzięki kompleksowej metodzie oceny efektywności spółki handlowej, właściciele i kierownicy mogą z łatwością podjąć właściwe decyzje gospodarcze, nie zawężając swojej oceny wyłącznie do kryteriów finansowych. Ocenę efektywności rynkowej oparto na trzech determinantach: kapitale...

 • 38.00»32.90

  Kierowanie zespołem projektowym

  Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek

  Recenzowana książka stanowi cenne kompendium wiedzy fachowej nie tylko z zakresu kierowania zespołami projektowymi, ale także z zakresu kierowania zespołami zadaniowymi. Polecić można ją więc nie tylko specjalistom zarządzania projektami ale każdemu specjaliście zarządzania.

 • Zarządzanie jest proste pod warunkiem, że się go samemu za bardzo nie skomplikuje!

 • W publikacji podjęto ocenę klastra jako perspektywy dla przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym Wybór rynku turystycznego został podyktowany tym, że turystyka zajmuje coraz ważniejsze miejsce w rozwoju Polski. Fakt zniesienia wiz, barier celnych, możliwość swobodnego...

 • Konstrukcja i treść niniejszej monograi zostały podporządkowane odpowiedzi na pytanie – czy i jak klastry mogą oddziaływać na konkurencyjność oraz internacjonalizację rm biorących w nich udział. Autorzy odwołali się do literatury przedmiotu i przeprowadzili badania wśród polskich przedsiębiorstw z...

 • Podręcznik zawiera syntezę podstawowej wiedzy na temat konkurencji, konkurencyjności i innowacyjności, w którą została wpisana teoria klastrów biznesowych. Współcześnie rośnie bowiem zainteresowanie tworzeniem klastrów, które mobilizują potencjał regionów i mają prowadzić do wzrostu...

 • 38.00»32.90

  Klastry na świecie. Studia przypadków

  Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska, Joanna Fila

  W książce przedstawiono międzynarodowe doświadczenia w tworzeniu i rozwijaniu klastrów, scharakteryzowano rolę, jaką pełnią klastry we współczesnej gospodarce światowej. Ukazano podobieństwa i różnice między klastrami w ujęciu geograficznym, branżowym i problemowym.

 • Książka od lat jest cenioną pomocą naukową dla studentów i wykładowców, a także dla menedżerów mających styczność z zagadnieniami logistyki w swojej pracy.

 • 37.90

  Kompendium wiedzy o marketingu

  Redakcja: Pilarczyk Bogna, Mruk Henryk

  Podręcznik - leksykon zawiera podstawową wiedzę o marketingu, przedstawioną w jasny i zrozumiały dla każdego czytelnika sposób.

 • 98.00»83.90

  Kompetencje a sukces zarządzania organizacją

  red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan

  Książka jest adresowana do szerokiego grona osób zajmujących się badaniem, rozpoznawaniem, rozwojem i zarządzaniem kompetencjami – traktowanymi zarówno z perspektywy psychologii i zarządzania, jak w świetle nauki o zarządzaniu.

 • 48.00»39.90

  Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się

  pod redakcją Alicji Sajkiewicz

  W publikacji okazano rozwiązania właściwe dla rm, które chcą się rozwijać w procesie ciągłego zdobywania wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu personelem oraz jej wykorzystania w praktyce. Punkt wyjścia stanowi diagnoza współczesnych uwarunkowań i wyzwań w zarządzaniu kapitałem...

 • Komunikacja społeczna w swych różnych obliczach kształtuje naszą cywilizację i kulturę, oddziałując na kształt i zasięg uznawanych norm, wzorców zachowań, idei. Nowe jej formy i technologie kreują inne niż dotąd sposoby naszego postępowania – indywidualnego i zbiorowego.

 • Stare narzędzia wspomagające wymianę informacji powoli odchodzą do lamusa, a klasyczne sposoby porozumiewania się bezpowrotnie zniknęły już jakiś czas temu. Musimy zmienić nasze przyzwyczajenia, jeśli chcemy dogadać się z innymi. Niewłaściwa komunikacja wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn niepowodzenia wszelkiego typu projektów. Jeśli chcesz złamać ten trend i realizować powierzone Ci zadania z sukcesem, to dobrze trafiłeś.

 • 38.00»32.90

  Komunikacja i negocjowanie w organizacji

  Józef Penc

  Książka powinna pomóc menedżerom w znajdowaniu sposobów na to, jak złe nawyki i postawy związane z komunikowaniem się i negocjowaniem zastąpić dobrymi, korzystając z dostępnych środków i możliwości. Powinna ona zwłaszcza uświadomić menedżerom znaczenie i potrzebę umiejętnego komunikowania.

 • 46.40

  Komunikacja marketingowa

  Jan W. Wiktor

  Książka jest pogłębioną refleksją nad komunikacją marketingową w szerokim, wielowymiarowym, interdyscyplinarnym wymiarze. Szczegółowo prezentuje jej narzędzia ujęte w cztery podstawowe formy przekazu - promocję osobistą, reklamę, promocję dodatkową i public relations, omawia ich cechy i właściwości.

 • 56.00»47.90

  Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody

  praca zb. pod red. Barbary Szymoniuk

  Komunikacja marketingowa, jako złożony proces porozumiewania się uczestników rynku, powinna być oparta na solidnych, racjonalnych podstawach: wymaga gruntownej wiedzy, refleksji, kreacji i pragmatyzmu. Autorzy książki omówili poszczególne sekwencje procesu komunikacji rynkowej...

 • 55.00»46.90

  Komunikowanie w organizacjach gospodarczych

  Arkadiusz Potocki, Renata Winkler, Agnieszka Żbikowska

  W publikacji czytelnik może odnaleźć odpowiedź na pytania dotyczące istoty, metod, barier i warunków sprawnej komunikacji w obrębie organizacji, jak również w zakresie komunikacji organizacji z otoczeniem. Pozycja umożliwia zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu tak aktualnych zagadnień związanych...

 • Publikacja jest poświęcona zagadnieniom zarządzania strategicznego i nadzoru korporacyjnego, należącym do najważniejszych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. Zawiera zbiór opracowań zarówno o charakterze teoretycznym, stanowiącym podstawę do dalszej dyskusji naukowej, jak...

 • 60.90»52.90

  Koncepcje strategii organizacji

  Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet

  W okresie kryzysu, kiedy klasyczne ujęcia strategii organizacji - opracowane w bardziej spokojnych, przewidywalnych czasach - nie spełniają oczekiwań, należy poszukać innych rozwiązań. W monografii autorzy na tle różnych niekonwencjonalnych koncepcji strategii opisanych w polskiej i światowej...

 • 55.00»48.90

  Koncepcje zarządzania

  Redakcja: Małgorzata Czerska, Agnieszka Szpitter

  Podręcznik akademicki do nowego – wprowadzonego zgodnie z wytycznymi procesu bolońskiego – obowiązkowego przedmiotu, pt.: Koncepcje Zarządzania. Jego celem jest wyposażenie studentów w kanon usystematyzowanej wiedzy na temat klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania.

 • Konkurencja na rynku usług transportowych jest kształtowana zarówno przez zmiany zachodzące w gospodarce światowej, jak i przez procesy integracyjne obejmujące coraz więcej krajów. Dostosowanie zasad funkcjonowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej oraz stopniowy proces ujednolicania zasad działania podmiotów na rynku europejskim są głównymi przyczynami zmian w sposobie postrzegania konkurencji na rynku usług transportowych i konkurencyjności poszczególnych gałęzi transportu w Polsce.

 • 62.00»53.90

  Konkurencyjni przetrwają

  Olaf Flak, Grzegorz Głód

  W książce autorzy opisują zintegrowany model konkurencyjności przedsiębiorstwa, wykorzystywany w ich pracy naukowej i doradczej. Czytelnik może dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa, poznać ponad 350 przykładów z praktyki biznesowej...

 • Dział: Marketing. Tempo zmian społecznych, gospodarczych i politycznych powoduje że jednym z problemów, przed jakim stoją obecnie funkcjonujące firmy, jest pogodzenie wymogów ekonomii i efektywności operacyjnej ze zmieniającymi się potrzebami klientów i kontrahentów. Nowość

 • 62.90»53.90

  Konsument i jego zachowania na rynku europejskim

  Redakcja naukowa Ewa Kieżel

  Rozwój rynku w Polsce sprawia, że coraz większe znaczenie mają analizy zachowań konsumentów oraz oceny tych zachowań. Autorzy pokazują w książce m.in.: rolę konsumpcji we współczesnej gospodarce, zachowania konsumentów oraz uwarunkowania tych zachowań na rynku europejskim...

 • 54.90»46.90

  Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce

  redakcja naukowa Alicja Kusińska

  Konsumpcja jest procesem zaspokajania potrzeb, ale stanowi również czynnik stymulujący społeczno-ekonomiczny rozwój kraju (świadczą o tym przykłady krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo). Rozwój ten powinien być równomierny we wszystkich regionach, dlatego ważna jest znajomość...

 • 49.00»42.90

  Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

  Redakcja naukowa Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło

  W książce autorzy omawiają zmiany zachodzące w pozycji konsumenta oraz konsumpcji gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina) po przejściu gospodarek tych krajów transformacji systemowej. Autorzy całościowo przedstawili...

 • 55.00»46.90

  Kontrola jako funkcja zarządzania

  Bolesław Rafał Kuc

  Głównym celem książki jest pokazanie możliwości wypracowania inteligentnego systemu kontroli równoważącego aspekty „władzy”, jaką daje pozycja kontrolującego, z użytecznością informacji zwrotnej, której nie można pozyskać za pomocą innego niż kontrola źródła. W podręczniku podkreśla się potrzebę...

 • 62.90»53.90

  Kontrola wewnętrzna

  Stanisław Kałużny

  Książka obejmuje pełny zakres wiedzy wymaganej programem dydaktycznym z dziedziny kontroli wewnętrznej. Tworzy podstawy do kształcenia oraz przygotowania kwalifikacyjnych prac dyplomowych. Jest wynikiem wieloletnich studiów teoretycznych i doświadczeń praktyki autora, wyniesionych z pracy...

 • Celem publikacji jest charakterystyka przejawów zachowań kontrproduktywnych, czyli takich – które odnoszą się do naruszania norm organizacyjnych lub wpływają na spadek produktywności, a w rezultacie utrudniają realizację celów organizacji lub szkodzą jej uczestnikom, przedstawienie ich konsekwencji i uwarunkowań, diagnoza głównych czynników/predyktorów (podmiotowych, grupowych i organizacyjnych) konstytuujących kontrproduktywne zachowania pracowników przedsiębiorstw, a także wskazanie działań, jakie mogą podejmować menedżerowie aby przeciwdziałać tym zachowaniom.

 • 45.15»39.90

  Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia

  Menkes Jerzy, Gardocka Teresa

  Wyzwaniem i źródłem poważnych trudności w badaniach nad zjawiskami i procesami społecznymi (czyli każdym innym problemem niż kwestii wewnątrz dyscypliny naukowej) jest wieloaspektowość-wielowymiarowość przedmiotu badania. Z tego punktu widzenia korporacje transnarodowe nie...

 • W przemianach zachodzących we współczesnej gospodarce światowej szczególnie ważną rolę odgrywają korporacje transnarodowe (KTN), będące grupą przedsiębiorstw największych i najbardziej ekspansywnych międzynarodowo. Jednocześnie, w celu dostosowania do globalnych przemian...

 • 47.00»39.90

  Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu

  Anna Lipka, Małgorzata Król, Alicja Winnicka-Wejs

  W książce zdefiniowano HR-owy kreacjonizm, określono jego granice oraz wykazano, iż twórczość podmiotów odpowiedzialnych za działalność personalną przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej organizacji, opartej na jej najważniejszym zasobie niematerialnym.

 • Jak pisać teksty reklamowe? Jak doskonalić swe umiejętności? Jak zaplanować innowację, oryginalną i twórczą reklamę, która przyczyniłaby się do sukcesu kampanii reklamowej? To tylko wybrane zagadnienia, na które czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszej książce.

 • 35.00»29.90

  Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy

  Franciszek Krawiec

  Książka pokazuje, w jaki sposób wykorzystać i powiązać siłę zgodności zewnętrznej pomiędzy środowiskiem rynkowym i zasobami, kompetencjami firmy oraz oferowanymi produktami, i zgodności wewnętrznej pomiędzy strategią, strukturą, procesami biznesowymi a stylem zarządzania firmą...

 • 39.90

  Krytyczny nurt zarządzania

  Redakcja: Sułkowski Łukasz, Zawadzki Michał

  Książka stanowi innowacyjną na naszym rynku wydawniczym publikację na temat słabo znanego w Polsce nurtu krytycznego w zarządzaniu – Critical Management Studies.

 • 38.40

  Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem

  Wiesław Pluta Grzegorz Michalski

  Twoje działania ukierunkowane na krótkoterminowe inwestycje w aktywa bieżące, mają długoterminowy wpływ na budujące wartość osiągnięcia przedsiębiorstwa.

 • Wodzu, prowadź!

  Kierowanie ludźmi to bardzo trudne zadanie. Menedżer odpowiada zarówno przed swoimi przełożonymi (za wyniki, kondycję zespołu, relacje z otoczeniem biznesowym), jak i przed… podwładnymi.

 • Głównym celem książki jest dokonanie oceny kształtowania modeli biznesu przedsiębiorstw sprzyjających kreacji ich wartości. Szeroko zakrojone badania i analizy autora obejmowały spółki notowane na alternatywnym systemie obrotu papierami wartościowymi NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Rozważania autora skoncentrowane są na projektowaniu modeli biznesu, ich innowacyjności, strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i zarządzaniu wynikami.

 • 40.00»33.90

  Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko

  Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs

  Głównym celem książki jest określenie relacji pomiędzy poziomem i strukturą kosztów jakości odnoszonych do zarządzania kapitałem ludzkim a poziomem ryzyka personalnego. Chodzi o wykazanie, iż ponoszenie tych kosztów jest opłacalne, gdyż przynosi korzyści w postaci niższego ryzyka.

 • 33.90

  Kultura biznesu

  Irena Kamińska-Radomska

  Kultura biznesu jest szerokim zagadnieniem dotyczącym zachowań ludzkich w sytuacjach służbowych. Jest pojęciem rozleglejszym niż etykieta. Etykieta to jedynie zbiór zasad, właściwych zachowań w życiu zawodowym i społecznym.

 • Nie jest to zwykły poradnik o budowaniu innowacyjnej organizacji. To niepodobna do żadnej innej książka o tym, jak pobudzić kreatywność pracowników i przekuć ją na sukces firmy.

 • 33.00»28.90

  Kultura organizacyjna

  prof. dr hab. Czesław Sikorski

  Jeżeli jesteś szefem, nie pozwól, żeby ta książka wpadła w ręce Twoich pracowników!

  Jeżeli jesteś pracownikiem, nie pozwól, żeby Twój szef dowiedział się, że ją czytałeś!

 • Autor wyjaśnia, że misję definiowaną jako "najlepsza obsługa, znakomita wydajność i pozytywne oddziaływanie" można realizować w wielu różnych organizacjach. Nawiązując do historii swojej firmy, udziela cennych wskazówek, jak zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie i jednocześnie stworzyć zespół oddanych i efektywnych pracowników.

 • 47.40

  Kulturowe procesy zarządzania

  Łukasz Sułkowski

  Celem monografii jest opisanie wielości perspektyw rozumienia i badania procesów kulturowych w organizacjach, ale jednocześnie wskazanie płaszczyzn ich możliwej integracji. Autor podjął próbę przejścia od analizy teoretycznej do propozycji metodologicznych, a więc oceny możliwości zastosowania przyjętego podejścia do badania kulturowych procesów organizowania oraz zarządzania procesami zmian kulturowych. Książka ta stanowi rozwinięcie kilku tez, które lokują analizy kulturowe w naukach o zarządzaniu na bardzo ogólnej płaszczyźnie dyskursu naukowego.

 • 68.90

  Lean accounting - integralny element lean management

  Irena Sobańska (red. nauk.),

  Książka jest pierwszą w Polsce pozycją wydawniczą, która w kompleksowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do problematyki wdrażania i stosowania koncepcji szczupłej rachunkowości (lean acounting] jako warunku koniecznego zapewnienia pełnej skuteczności i efektywności działania w przedsiębiorstwach stosujących koncepcję szczupłej produkcji lean manufacturing) lub szczupłego zarządzania (lean management). Głównym zadaniem publikacji jest popularyzowanie praktycznej i innowacyjnej wiedzy w tym zokresie.

 • 44.40

  Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku

  Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski

  Książka zawiera:

  - prawne aspekty leasingu
  - opodatkowanie transakcji leasingowych w podatkach dochodowych
  - leasing a podatek od towarów i usług
  - unormowania dotyczące leasingu w księgach rachunkowych
  - Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa"

 • 45.90

  Leasing w 2014 roku. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe

  Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski

  Leasing to z wielu względów bardzo korzystna dla przedsiębiorców forma finansowania inwestycji. W krótkim bowiem czasie, i przy spełnieniu niewielu formalności, dzięki leasingowi firma może pozyskać niezbędny dla prowadzenia działalności majątek trwały.

 • Książka jest zbiorem definicji ponad 500 wybranych haseł z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, powstałych na bazie lat nauki i bezpośrednich kontaktów z uczestnikami rynku, a ukazanych z perspektywy przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

 • 62.00»52.90

  Leksykon Incoterms 2000

  Piotr Kapusta

  Niniejsza książka stanowi zwięzłe kompendium wiedzy o zbiorach wykładni baz dostaw ze szczególnym uwzględnieniem INCOTERMS 2000. Leksykon zawiera 230 haseł uzupełnionych schematami pozwalającymi lepiej przyswoić prezentowaną problematykę.

 • 20.30

  Lepiej być mądrym i bogatym!

  Katarzyna Lorek

  Od czasów Fenicjan pieniądze stawały się stopniowo nieodzowną częścią życia człowieka. Dziś ich ciągła obecność jest jak powietrze. Nie da się bez nich żyć, a ich niedostatek nie zwiastuje niczego dobrego. Dlatego – tak samo jak o powietrzu – o pieniądzach każdy z nas powinien wiedzieć jak najwięcej. Ale skąd czerpać wiarygodne informacje na tak delikatny temat, jakim są pieniądze?

 • 51.00»36.90

  Liczby Fibonacciego na giełdzie

  Robert Fischer

  Autor książki jest specjalistą od projektowania programów komputerowych służących wspomaganiu decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Swoje bogate doświadczenia wykorzystał do stworzenia jedynej w swoim rodzaju metody łączącej fenomen liczb Fibonacciego z dyscypliną zautomatyzowanych...

 • 28.40

  Lider(ka) z krwi i kości

  Joan Marques

  Bez względu na to, czy zarządzasz międzynarodową korporacją, czy też jesteś szefową małej firmy, możesz odnieść sukces dzięki świadomemu działaniu.

 • Co za czasy! Zewsząd słychać, że komputery wspomagają nas we wszelkich dziedzinach życia, na każdym kroku czekają nas ułatwienia, a my mimo wszystko pracujemy coraz więcej. Więcej? Nie należy mylić ilości z wydajnością! Jak sobie z tym poradzić? Jak zapanować nad natłokiem zadań i obowiązków? I - co najważniejsze - jak wykonać więcej (oraz lepiej) zadań w tym samym czasie? Myślisz, że to niemożliwe???

 • 39.40

  Likwidacja masy upadłości

  Rafał Adamus

  Opracowanie poświęcone zostało zagadnieniom likwidacji majątku należącego do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabytego przez upadłego w toku postępowania upadłościowego celem zaspokojenia wierzycieli.

 • 36.40

  Logistyka produkcji. Procesy, systemy, organizacja

  redakcja naukowa Andrzej Szymonik

  Monografia jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów, przyszłych inżynierów logistyków, a także dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach.

 • 59.90»49.90

  Logistyka w przedsiębiorstwie

  Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski

  Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Strumienie przepływu są tym elementem, który łączy ogół zjawisk i procesów logistycznych.

   

 • 47.90

  Logistyka w przedsiębiorstwie

  Iwona Pisz, Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki

  We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych i infrastrukturze transportowej; logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; łańcuchu logistycznym; analizie efektywności systemów logistycznych; komputerowym wspomaganiu systemów logistycznych; projektowaniu systemów logistycznych.

 • 64.90»56.90

  Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian

  Piotr Blaik, Anna Bruska, Sabina Kauf, Rafał Matwiejczuk

  Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania jego partnerów rynkowych. W niniejszej książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz...

 • 40.00»34.90

  Lojalność klienta a rozwój organizacji

  Stanisław Skowron, Łukasz Skowron

  Książka Lojalność klienta a rozwój organizacji zawiera niezwykle interesujące studium klienta jako głównego uczestnika rynku oraz celu i tworzywa kreującego każdą organizację. W syntetycznym ujęciu treść książki odpowiada na istotne pytanie: jak badać i kształtować lojalność klienta

 • 24.90

  Lojalność klientów

  Wiesław Urban Dariusz Siemieniako

  Podręcznik dla studentów wyższych lat ekonomii oraz zarządzania i marketingu do wykładów specjalistycznych dotyczących zachowań konsumentów i budowy programów lojalnościowych oraz koncepcji marketingu indywidualnego.

 • Media społecznościowe są niczym największa impreza na świecie. Tu prowadzi się równolegle wielopoziomowe rozmowy, w których uczestniczą tysiące osób. Tak jak na prawdziwym przyjęciu, w tej sferze znajdziesz zarówno lubianych, jak i mniej popularnych ludzi oraz… firmy. Intuicyjnie wiesz, co sprawia, że niektórzy uczestnicy przyjęcia są interesujący i zabawni, prawda?

 • 57.40

  MBA w dziesięć dni

  Steven Silbiger

  Międzynarodowy bestseller Stevena Silbigera "MBA w dziesięć dni" pomógł już tysiącom osób opanować wiedzę wykładaną w najlepszych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych, przy czym korzystanie z tej książki wymaga poświęcenia zaledwie ułamka czasu i kosztów potrzebnych do uzyskania dyplomu MBA.

 • Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013!

  • Odkryj nowe funkcje środowiska Microsoft Project 2013
  • Zarządzaj projektami przy użyciu wydajnych narzędzi
  • Przejmij pełną kontrolę nad pracą swojego zespołu
  • Identyfikuj potencjalne problemy z wyprzedzeniem i im przeciwdziałaj
 • 43.40

  Mapy recepcji reklamy

  Adam Grzegorczyk

  W książce została przedstawiona wiedza o procesach percepcji i recepcji reklamy. Autor zaprezentował nowe podejście do poszczególnych, analizowanych w pracy zagadnień, m.in. modeli hierarchii efektów reklamy, obiektów postaw kreowanych przez reklamę, pojęcia zainteresowania, koncepcji zaangażowania, torów perswazji, modelu FCB czy systematyzacji modelu bohatera reklamy.

 • W warunkach intensyfikacji wzajemnych powiązań między krajami budowanie wizerunku i reputacji (marki) narodowej wiąże się z poszukiwaniem przez nie sposobów prezentacji własnych atutów oraz skutecznych metod podnoszenia konkurencyjności gospodarczej. Państwa narodowe coraz częściej...

 • 43.90

  Marka, Konsument, Badacz. Spotkania na rynku

  Katarzyna M. Staszyńska,

  W pracy omówiono zastosowanie badań marketingowych z perspektywy korzyści, jakie przynoszą one w praktyce marketingowej, a także w tworzeniu strategii firmy i budowaniu przewagi konkurencyjnej produktu. Opracowanie dostarcza niezbędnej wiedzy metodologicznej, która przygotowuje Czytelnika do fachowego wykorzystania wyników badań konsumenckich.

 • 39.40

  Marketing

  Henryk Mruk

  Publikacja jest nowoczesnym źródłem wiedzy o marketingu w przedsiębiorstwie, opartym na wieloletnim doświadczeniu naukowym i biznesowym autora. Zawiera liczne i aktualne przykłady z działalności polskich i zagranicznych firm, co pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć istotę marketingu jako koncepcji zarządzania i poznać współzależności nią rządzące.

 • 73.00»58.90

  Marketing - to działa!

  Archambeau Shellye, Morgan Howard L., Lodish Leonard M.

  Jak sprawić, aby projekty marketingowe były bardziej opłacalne?Jak dzięki przedsiębiorczemu marketingowi trafić z ofertę do określonej grupy odbiorców?Co zrobić, aby oferta wyróżniała się na tle konkurencji?Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w niniejszej książc ...

 • 39.00»34.90

  Marketing Materiały do ćwiczeń

  Redakcja Naukowa: dr hab. Grażyna Rosa

  Publikacja stanowi materiały do ćwiczeń z podstaw marketingu, zawierające zbiór najważniejszych zagadnień z tego zakresu. Została podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona jest podstawom teoretycznym, druga zaś wybranym obszarom zastosowania marketingu.

 • 46.40

  Marketing Podręcznik akademicki

  Eugeniusz Michalski

  Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu w świetle współczesnej wiedzy i praktyki gospodarowania, napisany z myślą o polskich studentach kierunków zarządzania i marketingu, ekonomii i studiów menedżerskich. Ukazuje interdyscyplinarność, związki z zarządzaniem i tendencje rozwojowe marketingu na świecie.

 • 59.90»48.90

  Marketing Robin Hooda

  Katya Andresen

  Książka Marketing Robin Hooda przedstawia dziesięć kluczowych zasad marketingu zaczerpniętych głównie z sektora prywatnego. Każda z tych zasad jest tytułem jednego rozdziału. Każda z wyjątkiem jednej, która jest skoncentrowana na relacjach z mediami, zilustrowana jest na początku...

 • 30.50

  Marketing Szybka droga do sukcesu

  Chris Ritchie

  W marketingu chodzi przede wszystkim o relacje – relacje z klientami, z marką, z mediami oraz ze współpracownikami. Spośród wszystkich tych relacji największe znaczenie ma nadal relacja z klientem. Prawdziwy sukces marketingowy wykracza poza sam produkt i polega na kształtowaniu więzi łączących klienta z firmą. Osiągnięcie tego celu wymaga spójności między zaangażowaniem ludzi, procesami i obietnicami składanymi przez firmę.

 • 63.00»52.90

  Marketing bez tajemnic

  Burgers Willem

  Marketing bez tajemnic to książka proponująca nowe podejście do rozwiązań marketingowych, od określenia produktów i rynków po ustalanie cen, promocję i dystrybucję.Autor podkreśla konieczność uwzględniania badań w wyborach marketingowych i przestrzega przed "intuicyjny ...

 • 61.90»52.90

  Marketing bezpośredni i interaktywny

  Merlin Stone, Alison Bond, Elizabeth Blake

  Rozwój marketingu bezpośredniego oraz wykorzystanie w biznesie Internetu i innych mediów komunikacyjnych są w Polsce coraz bardziej widoczne, tym samym rośnie potrzeba kształcenia w tym zakresie. Coraz szerzej w programach studiów pojawiają się takie przedmioty, jak marketing interaktywny...

 • 59.90»52.90

  Marketing dla inżynierów

  Agnieszka Izabela Baruk, Katarzyna Hys, Adam Dzidowski

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnego marketingu, jego genezy i dotychczasowych kierunków rozwoju, ale również ukazuje podstawowe tendencje i wyzwania, jakie będą mu towarzyszyć w przyszłości. Zwrócono w nim zwłaszcza uwagę na...

 • 47.40

  Marketing doświadczeń

  Monika Boguszewicz-Kreft

  Przeciętność, bylejakość i banał stały się w marketingu normą. Jego skuteczność jest niewielka, jego przejawy wywołują znudzenie i irytację. Wątpliwa jakość przynosi wątpliwą skuteczność. Marketing w praktyce stał się fasadowy, nieudolnie stosowany i nastawiony na szybkie zyski.

 • 33.40

  Marketing doświadczeń

  Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak

  W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku dóbr i usług jest ogromna, a bogacące się społeczeństwo jest bombardowane niezliczoną ilością ofert i promocji, pojawia się pytanie, jak wyróżnić produkt na tle konkurencji.

 • Jak w dobie internetu i sieci społecznościowych prowadzić firmę i dbać o jej wizerunek? Dlaczego czas jest tak ważnym czynnikiem w sytuacji kryzysowej? Co zrobić, aby utrzymać najlepsze relacje z klientem w świecie zdominowanym przez błyskawiczny przepływ informacji?

 • 45.00»39.90

  Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii

  dr Agata Adamska, dr Tomasz Dąbrowski

  Marketing i finanse - to ogień i woda w firmie. W jaki sposób pogodzić interesy obu działów? Jak wybrnąć z sytuacji, w której szef marketingu usilnie stara się pozyskać wszelkie wolne środki w firmie na promocję, a szef finansowy najchętniej "cały ten marketing" po prostu by zlikwidował?

 • 48.00»42.90

  Marketing medialny

  Anna Jupowicz-Ginalska

  Marketing medialny (MM) to termin, który wraz z postępującym umasowieniem i interaktywnością mediów zyskuje coraz większą popularność. Jego obecność zauważalna jest nie tylko na polu medialnym, ale również politycznym, społecznym i edukacyjnym. Jako przedmiot akademicki lub...

 • 59.90»52.90

  Marketing międzynarodowy

  Elżbieta Duliniec

  W podręczniku Autorka, prof. Elżbieta Duliniec, omawia złożoną problematykę współczesnego marketingu na rynkach zagranicznych na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw. Koncentruje się przede wszystkim na takich zagadnieniach, jak: istota marketingu międzynarodowego, analiza...

 • 70.00»59.90

  Marketing międzynarodowy

  Andrzej Limański, Ireneusz Drabik

  Głównym celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka rozwoju koncepcji marketingu na rynkach zagranicznych w warunkach postępujących procesów globalizacji i integracji ekonomicznej. W publikacji skoncentrowano się na trzech zasadniczych obszarach tematycznych...

 • 62.90»53.90

  Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju

  Jan W. Wiktor, Agnieszka Żbikowska red. nauk.

  Książka zawiera zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych 70 autorów z pięciu krajów: Czech, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Polski nad wybranymi, współczesnymi problemami marketingu międzynarodowego. Opracowania przedstawiają rozważania nad procesami globalizacji...

 • 55.90»47.90

  Marketing na rynku nieruchomości

  Ewa Stachura

  Marketing na rynku nieruchomości po raz pierwszy kompleksowo ujmuje problemy zastosowań marketingu w nowym obszarze - na rynku nieruchomości. Barierę upowszechnienia się marketingu w praktyce funkcjonowania podmiotów na rynku nieruchomości stanowi trudność przełożenia instrumentarium...

 • 57.90»49.90

  Marketing na rynku prasowym

  Ryszard Żabiński

  Celem książki jest identyfikacja roli i funkcji marketingu producentów/wydawców prasy oraz jej dystrybutorów/sprzedawców w procesie kształtowania i rozwoju rynku prasowego w Polsce w dobie transformacji ustrojowej w kraju, z uwzględnieniem wpływu uwarunkowań globalizacyjnych...

 • Specyfika zachowań nabywców instytucjonalnych skłania do przyjęcia marketingu partnerskiego jako podstawy działań rynkowych firmy.

   

  W książce podjęto zatem próbę odpowiedzi na pytanie: „Jak skutecznie działać na rynku przedsiębiorstw?”.

 • 54.90»46.90

  Marketing produktów systemowych

  Redakcja naukowa Leszek Żabiński

  W książce autorzy wyjaśniają rolę współczesnego marketingu w procesach tworzenia, komunikowania i dostarczania ofert systemowych produktów materialnych oraz usługowych. Analizą zostały objęte cztery grupy produktowe: systemowe produkty usługowe bankowości detalicznej...

 • 59.90»52.90

  Marketing produktów żywnościowych

  Tomasz Domański, Paweł Bryła

  Książka obejmuje problematykę marketingu produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem branż: mleczarskiej, przetwórstwa mięsa i owocowo-warzywnej. Autorzy skupili uwagę na: teoretycznych aspektach marketingu żywności, strategiach wykorzystania środków unijnych...

 • Celem książki jest identyfikacja zachowań rynkowych podmiotów usługowych w kontekście współczesnych procesów internacjonalizacji oraz określenie warunków kształtowania skutecznych działań marketingowych
  na międzynarodowym rynku usług.

 • 29.90

  Marketing relacji Teoria i praktyka

  Maciej Mitręga

  Pomimo wzrostu popularności koncepcji marketingu relacji, w literaturze przedmiotu występują znaczne luki w zakresie kwestii definicyjnych oraz metodyki badań relacji z konsumentem. Można zauważyć również brak konsensusu specjalistów z zakresu marketingu w zakresie czynników, które warunkują powstanie trwałych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem i konsumentem.

 • 57.90»49.90

  Marketing sensoryczny

  Bertil Hultén, Niklas Broweus, Marcus van Dijk

  Ważną rolę w procesach zakupu i konsumpcji, a także postrzeganiu firm, marek i produktów odgrywają zmysły wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Wiedza o zmysłach ludzkich przyczynia się do większej skuteczności działań marketingowych. Jednak w większości przypadków jej...

 • W prezentowanej publikacji odpowiadam na pytanie: jak - wykorzystując mechanizm rynkowy- władza publiczna może odpowiedzieć na potrzeby różnych grup obywateli z korzyścią dla nich, z korzyścią dla bogacenia się całego terytorium i umacniania jego tożsamosci w globalizującym się świecie.

 • 37.90

  Marketing usług logistycznych

  Joanna Dyczkowska

  Książka przedstawia aktualny rynek TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) i zmiany zachodzące na rynku operatorów logistycznych.

 • 30.00»25.90

  Marketing w Internecie

  Regina Brady, Edward Forrest, Richard Mizerski

  W książce zostały podane informacje na temat marketingu interaktywnego, tj. prowadzonego przy użyciu takich mediów, jak telefon, telewizja czy Internet. Zostały w niej omówione: strategie marketingowe z użyciem środków bezpośredniej komunikacji z potencjalnymi klientami (część I), taktyki...

 • 41.90

  Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne

  Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz

  Książka wprowadza do literatury rzadko spotykany punkt widzenia na agroturystykę, a jednocześnie taki, o którym w dzisiejszych czasach – a także w sytuacji polskiego rolnictwa – należy mówić i pisać. Mianowicie autorka postrzega i prezentuje agroturystykę jako formę biznesu i przymierza treści z dziedziny zarządzania marketingowego właściwego biznesowi do gospodarstw rolnych.

 • 38.00»32.90

  Marketing w enklawach finansowych

  Piotr Masiukiewicz

  W książce przedstawiono działania marketingowe nastawione na pozyskiwanie klientów w obszarach dynamicznie rozwijających się funkcji nansowych (kre­dytowych) zarówno w instytucjach nansowych, jak i w podmiotach tradycyjnie nienależących do branży nansowej. Autor zdefiniował...

 • 59.90»52.90

  Marketing w gastronomii

  Józef Sala

  Gastronomia jako ogniwo sfery usług pełni ważne funkcje gospodarcze i społeczne. Dostarczając wysoko przetworzone produkty żywnościowe, może się przyczyniać do nowocześnienia spożycia oraz korzystnie wpływać na poziom życia ludności. Książka stanowi całościowe opracowanie z...

 • 40.00»33.90

  Marketing w ochronie zdrowia

  redakcja naukowa Aleksandra Czerw

  W książce przedstawiono kompleksowe podejście do problemów marketingu w ochronie zdrowia. Zaprezentowano w niej możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w pozycjonowaniu usług zdrowotnych, jak również, budzący ostatnimi czasy wiele kontrowersji, marketing produktu leczniczego.

 • 42.40

  Marketing w turystyce i rekreacji

  Redakcja: Panasiuk Aleksander

  Na rynku turystycznym i rekreacyjnym panuje silna konkurencja, powodująca, że firma oraz destynacja turystyczna, aby przetrwać, musi zaproponować turystom ofertę gwarantującą dodatkową wartość. Stworzenie tej wartości jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji.

 • 28.40

  Marketing wobec ponowoczesności

  Aleksander Lotko

  Ponowoczesność (postmodernizm) jest obecnym okresem rozwoju społeczeństw. Charakteryzuje się brakiem uniwersalnych punktów odniesienia, wielością oraz współistnieniem stylów i gustów, zmieniających się błyskawicznie.

 • Tradycyjny marketing jest jak niepotrzebne „przeszkadzajki” w harmonijnej melodii. Jest jak podchmielony pasażer komunikacji miejskiej, z którym przyszło nam podróżować. Jest niczym głos milicjanta spożywającego kanapkę w Rozmowach kontrolowanych.

 • 64.90»59.90

  Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania

  redakcja naukowa Lechosław Garbarski

  Książka ta jest uzupełnieniem podręcznika MARKETING. Koncepcja skutecznych działań, przygotowanego przez ten sam zespół autorski. Zawiera między innymi przykłady z rynku, praktyczne wskazówki oraz zestawienia, omówienia i koncepcje rozproszone w literaturze przedmiotu, a także zagadnienia...

 • 69.90»59.90

  Marketing. Koncepcja skutecznych działań

  redakcja naukowa Lechosław Garbarski

  Nowoczesny podręcznik prezentujący przede wszystkim podstawy marketingu. Przedstawiono w nim m.in. niektóre nowe zagadnienia dotyczące: stosowania marketingu w różnych sytuacjach rynkowych, wartości klienta, zarządzania działalnością marketingową, skuteczności i efektywności działalności...

 • 52.00»44.90

  Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

  Tadeusz Wojciechowski

  Motywem przewodnim książki jest uzasadnienie tezy, że działania marketingowe w przedsiębiorstwach muszą być stopniowo integrowane z działaniami logistycznymi i że – tym samym – wymagają wspólnego, zsynchronizowanego zarządzania. W warunkach coraz ostrzejszej konkurencji, zarządzanie...

 • Małą firma w sieci
  34.90»24.90

  Mała firma w sieci. Narządzia dla początkujących

  Mariusz Gąsiewski, Przemysław Modrzewski

  Zamysłem Autorów było napisanie książki będącej rodzajem instrukcji dla osób prowadzących małe firmy o tym, jak dzięki darmowym narzędziom internetowym zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku.

 • 85.00»72.90

  Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach

  praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego

  Publikacja jest efektem badań pracowników Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie prowadzonych w ramach tematu „Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu” oraz wyników studiów i wdrożeń Uczestników (praktyków i teoretyków zarządzania)...

 • Jeszcze kilka lat temu marketing w mediach społecznościowych był jak bułka z masłem. Dziś do tego zestawu trzeba dorzucić kilka specjałów, by zwrócić uwagę odbiorców i uzyskać satysfakcjonujące rezultaty, ale ten wysiłek nadal się opłaca!

 • 41.20

  Menedżer coachem. Jak rozmawiać by osiągnąć rezultaty

  Olga Rzycka, Wiesław Porosło (współpraca),

  Głównym celem tej książki jest pokazanie, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa. Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching.

 • Wielu handlowców, których awansowano na menedżerów sprzedaży, nigdy nie zostaje menedżerami z prawdziwego zdarzenia. Jednym z głównych powodów jest nieświadomość różnicy między zarządzaniem a działaniem jako sprzedawca. Dobry menedżer sprzedaży musi umieć nie tylko ...

 • 29.50»25.90

  Menedżer w działaniu Sekrety prowadzenia biznesu. Tom I

  prof. dr hab. Józef Penc

  W pierwszym tomie poradnika znaleźć można odpowiedzi na szereg pytań związanych z pracą menedżera.

 • Tom II poradnika zawiera szereg wskazówek dotyczących nauki kreatywności, wdrażania rozwiązań, pokonywania konfliktów i samodoskonalenia.

 • Władza w organizacji gospodarczej to możliwość wpływu na określone zasoby organizacji, aby działały zgodnie z wolą organów władzy, w tym menedżerów. Autor, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, pokazał, jak zmienia się rola menedżerów, a więc jak zmieniają się...

 • Z badań wynika, że 70% decyzji nabywczych podejmowanych jest przed półką sklepową. Fakt ten powinien skłaniać producentów i handlowców do zgłębiania wiedzy, nabywania umiejętności oraz poszukiwania narzędzi i metod, w celu zaspokajania potrzeb klientów w punkcie sprzedaży.

 • 24.40

  Metafory i analogie w szkoleniach

  Paweł Fortuna Mirosław Urban

  Autorzy, czerpiąc z osiągnięć współczesnej psychologii i własnych doświadczeń, przekonują, że metafory i analogie mogą się stać narzędziami, które zwiększą skuteczność każdego trenera. Wyjaśniają, jak je dobierać, i opisują oparte na nich klasyczne i niestandardowe metody.

 • Witamy w świecie najnowocześniejszych praktyk biznesowych i niezmierzonych możliwości w dziedzinie innowacji. Żyjemy w dobie Internetu, chmur obliczeniowych i oprogramowania open source, dzięki czemu koszty budowania nowych produktów osiągnęły rekordowo niski poziom. A jednak mimo wszystko szanse na to, by założony przez nas startup odniósł sukces, nie wzrosły.

 • Książka poświęcona metodzie analizy progowej, polegającej na wyszukiwaniu progów (barier) ilościowych oraz jakościowych rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw (w tym mikro, małych, średnich, rodzinnych), identyfikacji specyfiki tych progów i ich likwidowaniu w celu usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem.

 • 61.90»52.90

  Metody i techniki sondażowych badań opinii

  Mirosław Szreder

  Badania opinii publicznej są ważnym źródłem informacji dla producentów, dystrybutorów, polityków, dlatego w życiu gospodarczym szybko rośnie znaczenie sondaży. Coraz więcej bowiem decyzji finansowych czy inwestycyjnych uwzględnia wskaźniki nastrojów zarówno producentów...

 • Jeśli wydaje Ci się, że metody ilościowe są trudne, a chciałbyś lub musisz z nich korzystać, to ta książka jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niej nie tylko zrozumiesz, czego dotyczą metody ilościowe, ale również zdobędziesz umiejętność ich stosowania w arkuszu Excel.

 • 37.90

  Metody organizacji i zarządzania

  Redakcja: Błaszczyk Wanda

  Pierwszy polski podręcznik do Metod organizacji i zarządzania!
  Jedyna na rynku kompleksowa praca do obowiązkowego przedmiotu na kierunku: Zarządzanie i marketing.

 • Dużo się zmieniło w otoczeniu marketingu. A jeśli tak, to rutyna nie ma racji bytu. Marketing jako funkcja będzie zawsze niewykorzystanym potencjałem, bo potrzebna jest orientacja marketingowa. Zrzucanie marketingu na grono ludzi, które robi sobie coś tam równolegle do innych działów, zawsze zamienia marketing w dział promocji i ewentualnie dział badań rynkowych.

 • Media oraz rozrywka stanowią pole szczególnych wyzwań i doświadczeń związanych z zarządzaniem. Parafrazując znane powiedzenie, można stwierdzić, że media i rozrywka są zagadnieniem zbyt poważnym, aby zarządzanie nimi powierzać zawodowym menedżerom, którzy być może z ...

 • Autor, dr Paweł Pietasieński w książce Międzynarodowe strategie marketingowe:
  * wskazuje sposoby internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw;* przedstawia korzyści standaryzacji oraz indywidualizacji międzynarodowych strategii marketingowych;* wyjaśnia kształtowanie instrumentów marketingu-mix...

 • 39.90

  Międzynarodowy biznes turystyczny

  Barbara Jolanta Dąbrowska

  Proces globalizacji sektora usług wywarł znaczący wpływ na światową gospodarkę turystyczną podlegającą nieustannym przemianom. Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące stopnia globalizacji sektora turystycznego. Umożliwi ona ocenę decyzji podejmowanych we współczesnej turystyce.

 • 50.00»43.90

  Międzynarodowy przewóz drogowy towarów

  Robert Walczak

  Niniejsze opracowanie omawia podstawowe przepisy regulujące cywilnoprawne stosunki międzynarodowego transportu, przede wszystkim konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z 19.5.1956 r. Publikacja została nagrodzona I miejscem w Konkursie Polskiej Izby Ubezpieczeń im. L. Kozickiego...

 • Oto książka, która w sposób inteligentny i rzeczowy wnosi wkład w literaturę na temat globalizacji, rozwoju produktu, zarządzania zmianą i ogólnego zarządzania, jak również dzieli się oryginalnymi przemyśleniami na temat rosnącej roli, jaką zagadnienia zrównoważonego rozwoju i energii odgrywają w konkurencyjności. Autor dzieli się z nami swoimi genialnymi w swojej prostocie pomysłami dotyczącymi sposobów zrównoważenia znaczenia pieniędzy, ludzi i zasad, a jego uwagi można zastosować zarówno na poziomie globalnym, jak i jednostkowym.

 • 44.90

  Model biznesowy. TY

  Timothy Clark, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur

  Kryzys? Trudna sytuacja na rynku pracy? Kłopoty ze sprostaniem wygórowanym wymaganiom pracodawców? Ciebie to nie dotyczy! Zamień nerwowe wątpliwości na wyluzowaną pewność w swoim życiu zawodowym. Działaj jak najwięksi współcześni wizjonerzy i wypróbuj genialny sposób na optymalizację absolutnie najważniejszego - bo Twojego osobistego - modelu biznesowego.

 • 46.90

  Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne

  Małgorzata Duczkowska-Piasecka (red.), Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Katarzyna Duczkowska-Małysz

  Książka wprowadza model biznesu jako konstrukcję organizacyjno-zarządczą do podejścia strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nowe podejście strategiczne sugeruje, że model biznesu jest koncepcją pozwalającą na zintegrowany proces zarządzania, uwzględniający decyzje operacyjne i strategiczne w istniejących warunkach turbulencji, rosnącej konkurencji i rozwoju gospodarki sieciowej. Autorki są profesorami, pracownikami naukowymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i od lat zajmują się problematyką rozwoju przedsiębiorstw.

 • W pracy przedstawiono oryginalną metodę restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębior­stwa górniczego według opracowanego przez autora modelu. Metoda zawiera uniwer­salną formułę aplikacyjną, przez co możliwe jest jej zastosowanie w innych sektorach gospodarki.

 • Dzięki monografii Czytelnik otrzymuje przegląd najważniejszych modeli referencyjnych, ze wskazaniem na zakres ich zastosowań. W istocie książka oferując metodologie budowy modeli referencyjnych, wprowadza w świat procesów biznesu, otwiera ścieżki twórczej innowacji wspartej...

 • Głównym celem książki jest opracowanie holistycznego modelu zrównoważonego biznesu, przyczyniającego się do budowy długoterminowej wartości przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Autor książki przedstawia także zalecenia strategiczne dla przedsiębiorców i menedżerów w kontekście stosowania modeli zrównoważonego biznesu oraz wyznacza konkluzje będące wkładem własnym autora w rozwój nauk o zarządzaniu, które dotyczą miejsca i roli modeli zrównoważonego biznesu w teorii i w praktyce zarządzania.

 • 42.90

  Modelowanie logistyki miejskiej

  Redakcja naukowa Maja Kiba-Janiak, Jarosław Witkowski

  Modelowanie logistyki miejskiej to książka, w której autorzy przybliżyli możliwość wykorzystania teorii i doświadczeń praktycznych z zakresu logistyki do zarządzania infrastrukturą miejską.

 • 28.90

  Modelowanie organizacji procesowej

  Redakcja: Auksztol Jerzy, Chomuszko Magdalena

  Największą zaletą książki jest jej praktyczny aspekt.

 • 40.90

  Modelowanie ryzyka inwestycyjnego

  Tomasz Krawczyk

  Umiejętność budowania modeli w celu oceny ryzyka inwestycyjnego ma dziś szczególnie istotne znaczenie dla osób z banków, przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych, instytucji publicznych realizujących programy i projekty inwestycyjne ze środków UE w związku z rosnącą niepewnością i nieprzewidywalnością przyszłych wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie.

 • 59.00»49.90

  Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów

  Anna Niemczyk, Andrzej Niemczyk, Jan Mądry

  Odpowiednia motywacja wprawia ten świat w nieustanny ruch. Dzięki niej rano chce nam się wstać z łóżka, jak na skrzydłach biec do biura i wykonywać swoją pracę z entuzjazmem, wieczorem zaś wrócić do domu z poczuciem dobrze wykonanego zadania. Cały problem właśnie z tymi skrzydłami...

 • Opracowanie jest jednym z nielicznych na polskim rynku, bezpośrednio odnoszących się do motywatorów pozapłacowych. Poza podręcznikowymi, związanymi z problematyką motywowania pracowników zagadnieniami teoretycznymi, w publikacji zawarto materiały stanowiące bazę propozycji...

 • 19.90

  Motywowanie

  Brian Tracy

  Jednym z twoich najważniejszych obowiązków jako menedżera jest motywowanie pracowników do jak najlepszej pracy. Menedżerowie, którzy stwarzają satysfakcjonujące i wyzwalające energię warunki pracy, ograniczają fluktuację kadr, jednocześnie zwiększając wydajność oraz jakość.

 • 85.00»72.90

  Multimedia w biznesie i zarządzaniu

  redakcja naukowa Leszek Kiełtyka

  Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – zastosowania multimediów w biznesie oraz zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Spotkania ludzi nauki z...

 • 65.00»55.90

  Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Leszka Kiełtyki

  W publikacji podjęto próbę ogólnego przedstawienia zastosowania technologii multimedialnych oraz zastosowania niektórych aplikacji multimedialnych. Szeroki wybór tych technologii, stosowanych w codziennej działalności biznesowej powoduje, że korzystające z nich firmy wzmacniają swoją pozycję...

 • 47.90»42.90

  Myślenie sieciowe w teorii i praktyce

  Anna Piekarczyk, Kazimierz Zimniewicz

  Czy pojęcie sieci można odnieść do myślenia? Myśl jest czymś nieuchwytnym, bytem niewidzialnym charakteryzującym inteligencję człowieka. Myśli nie widać, ale można ją przedstawić w postaci słowa pisanego, zapisu nutowego, obrazu, rzeźby, budowli, założenia krajobrazowego itd. Pojedyncza myśl...

 • 41.80

  Nadużycia w przedsiębiorstwie

  Wiesław Jasiński

  Książka zajęła w 2013 roku I miejsce w kategorii Najlepszy Poradnik Ekonomiczny w konkursie Economicus organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

 • 16.90

  Nauka sukcesu

  James Arthur Ray

  Jak osiągać sukces i harmonijny dobrobyt dzięki efektywnym zasadom i prawom

 • Autor – ceniony autorytet w dziedzinie zarządzania – opierając się na swoim bardzo bogatym doświadczeniu pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego, pokazał zarządzanie jako dyscyplinę naukową oraz związane z tym problemy i kontrowersje. W książce zostały więc omówione...

 • To NIE JEST kolejna TEORETYCZNA książka o zarządzaniu czasem!

 • 35.00»29.90

  Negocjacje międzynarodowe

  Magdalena Kendik

  Autorka zestawia podstawy zwyczajów biznesowych w różnych krajach z technikami rozmów handlowych oraz przykładami zachowań przy stole negocjacyjnym. Dowiesz się, w którym kraju Twoje pierwsze zdanie powinno być przesadnie zawyżone, a gdzie zachować tylko niewielki margines, by nie wyjść...

 • 55.00»46.90

  Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura.

  Anna Winch, Sławomir Winch

  W książce ukazano dwie perspektywy analizy i rozumienia negocjacji. W pierwszej perspektywie traktuje się negocjacje jako zestaw umiejętności i narzędzi działania. W drugiej perspektywie kładzie się nacisk na negocjacje postrzegane z punktu widzenia organizacji i kultury.

 • 19.90

  Negocjowanie

  Brian Tracy

  Negocjacje stanowią ważny element prawie wszystkich naszych relacji ? osobistych i zawodowych. Krótko mówiąc, osoby, które nie potrafią dobrze negocjować, ryzykują, że staną się ofiarami dobrych negocjatorów.

 • Idziesz ulicą. Nagle dostrzegasz żółtą walizkę leżącą nieopodal. Rozglądasz się, podchodzisz i otwierasz ją ostrożnie. W środku widzisz jakieś papiery i… plik banknotów! Uśmiechasz się i zastanawiasz, co z nimi zrobić…

 • Głównym celem monografii jest zaprezentowanie literatury w zakresie przygotowania do/i eksploatacji rozwoju i produkcji niekonwencjonalnych źródeł energii w skali globalnej, a w szczególności w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, co ma ułatwić studiowanie przedmiotu i prowadzenie badań empirycznych.

 • Książka podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu, która przedstawiona jest w szerokiej, politologicznej perspektywie. Krytycznej analizie poddane zostały najważniejsze funkcjonujące w dyskursie międzynarodowym prace i dokumenty na ten temat. Zagadnienie odpowiedzialności...

 • Publikacja stanowi drugie, poszerzone i zmienione wydanie książki Budżet zadaniowy w Polsce, która ukazała się w 2007 roku. Wydanie to zostało uzupełnione o obszerną prezentację wyżej wymienionych wyników pierwszego etapu prac nad reformą budżetu zadaniowego. Szerzej omówiono budżet...

 • 55.00

  Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu

  Beata Glinka, Monika Kostera,

  Podręcznik stanowi zaawansowany kurs na temat współczesnych teorii organizacji i zarządzania. Zawiera informacje dotyczące wybranych istotnych kierunków i tendencji, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt.

 • 40.00»34.90

  Nowe warunki gospodarowania. Wyzwania dla zarządzania

  redakcja naukowa Urszula Kobylińska

  Przedstawione w publikacji problemy stanowią aktualne zagadnienia, z jakimi zmierzają się menedżerowie nie tylko przedsiębiorstw, ale także organizacji publicznych. Zostały one zgrupowane w dwie części zawierające rozdziały tematyczne. Zespół autorski stanowią pracownicy naukowi...

 • Tematem książki jest biznesowa korespondencja elektroniczna w języku angielskim – SMS-y, e-maile, komunikatory, profile społecznościowe itp. Zamiast tradycyjnych pism coraz powszechniej wysyłamy e-maile.

 • Tematem książek jest NOWOCZESNA korespondencja w niemieckim świecie biznesu – SMS-y, e-maile, komunikatory, profile społecznościowe itp. Zamiast tradycyjnych pism coraz powszechniej wysyłamy e-maile.

 • Wraz z następującą globalizacją rynków gospodarki światowej obserwuje się wzrost konkurencji w ostatnich latach, co w obliczu zachodzących zmian w otoczeniu w zakresie technologii, regulacji i popytu powoduje jeszcze wyższy poziom rywalizacji między przedsiębiorstwami.

 • 55.00»48.90

  Nowoczesne zarządzanie finansami

  prof. AE dr hab. Halina Buk

  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów dwóch podstawowych funkcji zarządzania, tj. planowania i kontroli, szczególnie w odniesieniu do obszaru finansowego przedsiębiorstwa. W gospodarce rynkowej i ciągle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu...

 • 40.00»34.90

  Nowy marketing w internecie

  Dominik Kaznowski

  Jak internet wpływa na zmiany postaw konsumentów? Jaki naprawdę jest jego zasięg? Jak zaplanować skuteczną kampanię marketingową w sieci? Co to jest Web 2.0 i jak wykorzystać ten trend w marketingu? Kim są polscy użytkownicy internetu? W tej książce znajdziesz odpowiedzi na te i wiele...

 • Co myślisz, kiedy obserwujesz prawdziwych liderów - biznesowych, społecznych, politycznych? Sądzisz, że mają wrodzone instynkty, charyzmę i talent do inspirowania innych? Że zarządzanie przychodzi im zupełnie naturalnie? Jesteś przekonany o tym, że najlepsi przywódcy posiadają dar udzielania jedynie właściwych odpowiedzi?

 • 41.70

  O wojnie. Podręcznik stratega

  Carl von Clausewitz, Colonel J. J. Graham (tłumaczenie)

  Od dowodzącego armią nie wymaga się, aby był publicystą czy uczonym zgłębiającym tajemnice historii. Człowiek na tym stanowisku musi właściwie oceniać tendencje, dostrzegać różnice interesów oraz bieżące problemy i znać cechy liderów. Musi też znać od podszewki charaktery i uczucia, nawyki i charakterystyczne wady oraz skłonności tych, którymi dowodzi.

 • 50.90

  Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych

  Maria Sierpińska Tomasz Jachna

  Oddajemy w Państwa ręce III wydanie książki, która po raz pierwszy ukazała się w 1993 roku i od tamtej pory była ciągle dostępna na rynku. Autorzy wprowadzili zmiany obejmujące ponad 80% pierwotnych treści oraz uwzględnili najnowsze uregulowania prawne, w tym aktualną ustawę o rachunkowości.

 • 43.90

  Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług

  Redakcja naukowa Anna Dąbrowska

  Współcześnie usługi należą do głównych obszarów ochrony i edukacji konsumentów, mając to na uwadze, autorki przedstawiły: politykę konsumencką Unii Europejskiej i prawo konsumentów w UE; sytuację konsumentów na rynku usług finansowych, telekomunikacyjnych i pocztowych, a także na rynku usług handlowych, gastronomicznych i turystycznych; obszary naruszeń praw konsumentów w umowach podpisywanych z konsumentami; świadomość praw konsumentów i rolę edukacji w podnoszeniu wiedzy konsumenckiej oraz postrzeganie świadomości konsumentów przez usługodawców.

 • 44.00»37.90

  Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej

  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Irena Ozimek

  Problematyka ochrony i edukacji konsumenta to jeden z najbardziej aktualnych problemów współczesnych czasów. Studia nad polityką konsumencką w wielu krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej dowodzą, że harmonijne funkcjonowanie całej gospodarki, w tym gospodarstw domowych, wymaga...

 • 52.00»44.90

  Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji

  Redakcja naukowa Wiesław Kotarba

  O rozwoju każdej organizacji decyduje posiadany przez nią kapitał intelektualny, którego bardzo ważnym elementem jest wiedza podlegająca ochronie. W książce pokazano rolę i znaczenie ochrony wiedzy w tworzeniu i powiększaniu kapitału intelektualnego organizacji, zaprezentowano istotę i podstawowe...

 • Odchodząc od NIE pokazuje, jak pokonywać przeszkody w negocjacjach, aby osiągnąć sukces. William Ury, współautor Dochodząc do TAK proponuje prostą, sprawdzalną metodę rozstrzygania sporów z trudnymi partnerami w kręgu rodziny, znajomych, współpracowników, kontrahentów czy klientów.

 • 29.00»24.90

  Odkryj w sobie kreatywność

  Michał Paszkowski

  Istnieje duże prawdopodobieństwo że zaliczasz się do grupy ludzi mających zapisaną w genach pewną szczególną zdolność. Zdolność, która już od pierwszych lat życia jest spychana w głąb twojego umysłu. Zdolność, która staje się dziś jedną z najbardziej poszukiwanych cech. Kreatywność.

 • Publikacja obejmuje szeroki zakres informacji, tematów, podejść oraz praktycznych wskazówek i propozycji, które mają na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W obecnej dobie wiedza jest uważana za podstawowy czynnik wytwórczy. Aby mogła stać się kapitałem...

 • 44.00»38.90

  Odpowiedzialność Społeczna w Procesie Zarządzania Przedsiębiorstwem

  dr Adriana Paliwoda-Matiolańska

  Książka prezentuje koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w kontekście zarządzania i rozwoju organizacji. Największą jej zaletą jest włączenie idei CSR w proces zarządzania przedsiębiorstwem i powiązanie jej z polityką finansową i inwestycyjną, zarządzaniem zasobami...

 • Książka ta jest przeznaczona dla praktyków i osób przygotowujących się do tej roli - studiujących na wydziałach ekonomii i zarządzania, właścicieli, menedżerów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych firm oraz biur rachunkowych. Może także zainteresować firmy szkoleniowe...

 • 46.90

  Operacyjne zarządzanie projektami

  Ryszard Knosala, Iwona Łapuńka

  Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej opiera się na realizacji różnych projektów. Poznanie metod operacyjnego zarządzania projektami pozwala osiągnąć zamierzone cele dotyczące czasu i terminu realizacji, kosztów i jakości wyniku.

 • 74.90

  Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne

  Edward Urbańczyk, Iga Rudawska

  Opieka zdrowotna jest ważnym i zarazem kontrowersyjnym – ze względu na potencjalny konflikt socjalnych i ekonomicznych celów działalności podmiotów leczniczych – elementem życia społecznego. Przedkładając niniejszą monografię redaktorzy mają nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do pogłębienia dyskusji nad ekonomicznymi mechanizmami pobudzającymi do racjonalizacji tej sfery ludzkiej aktywności, przy jednoczesnym uwzględnianiu wartości humanitarnych wpisanych w ową działalność.

 • Jeśli zapytasz stu ludzi, jak wyobrażają sobie piłkę, każdy powie Ci co innego. Ile osób, tyle różnych spojrzeń na każdy temat. Dlaczego więc zakładasz, że dokładnie wiesz, czego potrzebuje Twój klient? Dlaczego zakładasz, że Twój klient wie, co masz na myśli, gdy proponujesz mu wizję nowego systemu informatycznego???

 • 56.00»47.90

  Organizacja i zarządzanie

  Augustyn Wajda

  Podręcznik całościowo ujmuje podstawowe zagadnienia związane z teorią i praktyką organizacji i zarządzania. Autor skupił się na następujących zagadnieniach: organizacja i jej otoczenie, zarządzanie-kierowanie, przywództwo i władza kierownicza, kierowanie zasobami ludzkimi, motywowanie pracowników...

 • 30.20

  Organizacja pracy biurowej. Wydanie II

  Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Mitury

  Podręcznik „Organizacja pracy biurowej. Wydanie II” jest przeznaczony dla młodzieży szkół policealnych o profilu technik administracji oraz dla osób zgłębiających wiedzę z zakresu obsługi przedsiębiorstwa, pracowników biurowych itp. Omówiono w nim następujące zagadnienia:

 • 34.00»28.90

  Organizacja pracy w hotelarstwie

  Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska

  Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników i szkół policealnych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w hotelarstwie. Został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa. Jest to rozszerzona wersja podręcznika Hotelarstwo. Organizacja i technika...

 • Współczesne organizacje wciąż poszukują nowych rozwiązań w zakresie struktur organizacyjnych, co się wiąże m.in. z koniecznością sprostania wymaganiom rynku. Jedną z takich propozycji jest organizacja procesowa, która zapewnia większy niż w formach klasycznych dynamizm działania...

 • 51.90»44.90

  Organizacja wirtualna

  Maciej Brzozowski

  W dzisiejszych czasach coraz większą rolę w zarządzaniu firmami odgrywają informacja i technologie informacyjne. Dzieje się tak, ponieważ przetrwanie na konkurencyjnym rynku wymusza ciągłe zmiany zwiększające efektywność działania. Koncepcja organizacji wirtualnej jako koncepcja zarządzania...

 • 42.00»35.90

  Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka

  Marta Najda-Janoszka

  Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw w coraz mniejszym stopniu łączy się z inwestycjami w aktywa trwałe firmy. Powstają nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciami, a wśród nich organizacja wirtualna.

 • 29.00»25.90

  Organizacje bez wodzów

  prof. dr hab. Czesław Sikorski

  Albo reprezentujemy kulturę liberalną i decydujemy się brać sprawy we własne ręce oraz ponosić odpowiedzialność za skutki własnych działań, albo reprezentujemy paternalizm i oczekujemy opieki, bo przyjmujemy za oczywiste, że w trudnych chwilach ktoś, a zwłaszcza państwo...

 • 44.00»38.90

  Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw

  Redakcja: Agnieszka Sitko-Lutek, Elżbieta Skrzypek

  Książka zawiera kompleksową analizę problematyki związanej z organizacyjnym uczeniem się oraz z kompetencjami organizacji. Stanowi dobre połączenie podejścia zasobowego w zarządzaniu organizacjami z podejściem adaptacyjnym opartym na procesach organizacyjnego uczenia...

 • 100.00»72.90

  Oscylatory

  Mark Etzkorn

  Oscylatory, jedne z podstawowych narzędzi analizy technicznej, są wykorzystywane jako wskaźniki punktów zwrotnych na rynku. Autor tego opracowania, Mark Etzkorn, podejmuje gruntowną analizę powszechnie stosowanych oscylatorów miedzy innymi takich jak ROC, CCI, RSI czy MACD...

 • Twój styl kierowania traci na skuteczności, realizacja powierzonych zadań nie przynosi zamierzonych efektów. Twoje dotychczasowe umiejętności i przyzwyczajenia nie sprawdzają się. Zastanawiasz się, jak sprostać oczekiwaniom menedżera nowej generacji.

 • Każdy człowiek jest wyjątkowy. Ma indywidualne cechy, które składają się na jego osobowość. Kluczem do sukcesu jest poznanie swoich mocnych stron i zdanie sobie sprawy ze swoich wad. Ci, którzy zaszli na szczyt, potrafili okiełznać słabości i unikać sytuacji, w których mogłyby się one ujawnić. Jednocześnie robili wszystko, by zaistnieć w dziedzinie, w której czuli się najlepiej.

 • 50.90»43.90

  Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami

  Tomasz Kopczyński

  Outsourcing zakłada, że wszelka działalność przedsiębiorstwa nienależąca do jego kluczowej aktywności jest zlecana na zewnątrz. Autor przedstawił w książce: *outsourcing w świetle współczesnych tendencji w zarządzaniu, * rodzaje i formy outsourcingu, * przesłanki stosowania outsourcingu...

 • Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza ma charakter rozważań teoretycznych, w której na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono motywy i przyczyny stosowania outsourcingu, teoretyczne podstawy tej koncepcji zarządzania oraz rodzaje powiązań outsourcingowych.

 • Książka pokazuje, w jaki sposób w Ameryce Łacińskiej Wenezuela zdołała zbudować blok państw, w którym odgrywa dominującą rolę. Było to możliwe dzięki osobistej charyzmie i cechom charakteru prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza, jak również umiejętności manipulowaniu handlem...

 • Książka została napisana z dużą pasją i ogromnym znawstwem podejmowanych zagadnień. Ma wszystkie walory bardzo dobrego podręcznika, stanowiąc jednocześnie znakomite źródło wiedzy dla praktyków gospodarczych. Pracę czyta się z przyjemnością, nie ma w niej zasadniczo zbędnych fragmentów, poszczególne rozdziały tworzą logiczny, dobrze przemyślany układ.

 • …Sprawnie funkcjonująca gospodarka każdego kraju opiera się na trzech podstawowych sektorach: publicznym, prywatnym oraz sektorze organizacji non profit.

 • Jak sprawić, aby ludzie byli prawdziwie zaangażowani w swoją pracę?Jak zbudować system wynagrodzeń, z którego wszyscy będą zadowoleni?Jak prowadzić dialog społeczny w firmie? Co zrobić, aby ludzie myśleli o swojej firmie, jakby była ich własnością? Jak przyczynić siĠ...

 • Doskonała umiejętność motywowania pracowników, perfekcyjne techniki zarządzania działem, charyzma budząca powszechną zazdrość i nietuzinkowe umiejętności komunikacyjne - oto menedżer idealny. Wyobraź sobie teraz, że masz w zasięgu ręki cudowną pigułkę, za sprawą której tak skutecznie motywujesz swój zespół, że osiąga on ponadprzeciętne wyniki nawet pod silną presją i przy autentycznym zaangażowaniu.

 • Masz genialny pomysł na rozwój swojej firmy? Stworzyłeś doskonały w każdym calu model biznesowy? Posiadasz perfekcyjną koncepcję działań? To świetnie. A teraz przestań traktować te plany jak własne dziecko. Pozwól im zmieniać się w zgodzie z błyskawicznie ewoluującą sytuacją rynkową.

 • 60.90»52.90

  Plan marketingowy

  Marian Burk Wood

  W książce autorka przedstawia zwięzły opis kolejnych etapów sformalizowanego procesu tworzenia planu marketingowego - od badań i analizy bieżącej sytuacji po opracowanie strategii oraz planowanie oceny i kontroli wdrażania. Dzięki licznym przykładom zilustrowała rzeczywiste zastosowanie...

 • Książka poświęcona jest w całości problematyce wykorzystania planowania finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obok istoty i funkcji planowania finansowego przedstawiono w niej kompleksowo, na rzeczywistym przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, poszczególne etapy planowania finansowego oraz jego procedurę.

 • 36.30

  Planowanie i strategie biznesowe

  Paul M. Elkin,

  To idealna książka dla wszystkich osób poszukujących podstaw wiedzy na temat planowania i strategii biznesowych.

 • Autor ma nadzieję, że prezentowane treści i podejście okażą się inspirujące do własnych przemyśleń na temat omawianych zagadnień. Nie ma uprzywilejowanych "królewskich" dróg -na skróty do jakości. Każdemu jest pisana jego własna, wynikająca z własnych doświadczeń ...

 • 28.00

  Początkujący menedżer. Wydanie VI

  Loren B. Belker, Jim McCormick, Gary S. Topchik

  Zostałeś menedżerem? Gratulacje! A teraz do roboty! Czy jesteś w stanie tak pokierować swoimi ludźmi, by osiągali jak najlepsze wyniki, a Twój dział funkcjonował bez zarzutu? Czy Twoi podwładni są zmotywowani, a budżet dopięty? Co wiesz na temat zatrudniania, zwalniania i dyscyplinowania ludzi? Czy potrafisz właściwie komunikować się z przełożonymi? Czy jesteś gotowy na to, by stawić czoła nowym wyzwaniom?

 • 36.00»31.90

  Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  redakcja naukowa Robert Nowacki, Marcin W. Staniewski

  Publikacja ma na celu ukazanie możliwości wykorzystania w procesach zarządczych rozwiązań innowacyjnych wraz z próbą określenia ich wpływu na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Książka obejmuje osiem rozdziałów opracowanych przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów...

 • W dyskusji o roli i znaczeniu pracowników we współczesnych organizacjach ścierają się różne poglądy i stanowiska. Autor pokazał: rolę pracownika i jego zachowań przedsiębiorczych wobec realizacji celów organizacji, zmiany zachodzące w tym zakresie w organizacji na różnych...

 • Książka zawiera wszechstronną, wielopłaszczyznową analizę procesu przekształceń podmiotów leczniczych w Polsce w trzech podstawowych aspektach: w ujęciu historycznym i systemowym podejmowanych reform, w świetle zmian legislacyjnych początku XXI wieku, a także odpowiedniej...

 • 41.65»33.90

  Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją

  Bolesław Liwowski, Remigiusz Kozłowski

  W książce zastały omówione wybrane zagadnienia związane z działalnością wytwórczą przedsiębiorstwa. Autorzy zwracają dużą uwagę na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Podkreślają wpływ różnych warunków na sposób wykorzystania teoretycznych uogólnień oraz akcentują konieczność...

 • 189.00»139.90

  Podstawy analizy technicznej

  Martin J. Pring

  Najbardziej znane na świecie obok Analizy technicznej Murphy'ego opracowanie dotyczące tej tematyki. W odróżnieniu od tamtej pracy książka Pringa zorientowana jest przede wszystkim na rynek akcji, ukazując także jego cykliczne powiązania z rynkami obligacji i towarów.

 • Książka zawiera charakterystykę najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami.

 • 28.00»23.90

  Podstawy marketingu

  Aldona Nowacka, Robert Nowacki

  Podstawy marketingu to nowoczesny podręcznik zawierający fundamentalną wiedzę marketingową zgodną z obowiązującym programem nauczania i rozszerzoną o treści nawiązujące do najnowszych osiągnięć z tej dziedziny. Zaprezentowane zagadnienia pozwalają czytelnikowi wykształcić umiejętność...

 • 59.90»49.90

  Podstawy marketingu

  Redakcja naukowa Anna Czubała

  Koncepcje, instrumenty, obszary zastosowań marketingu zmieniają się w czasie, by sprostać wyzwaniom przeistaczającego się otoczenia. Jednak istota marketingu pozostaje ta sama, tzn. służy on rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz pragnień klientów docelowego rynku w sposób przynoszący...

 • 59.00»52.90

  Podstawy nauki o organizacji

  Redakcja naukowa Stanisław Marek i Maria Białasiewicz

  W książce zawarto wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodarczej. Przedstawiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii stanowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie. Autorzy skoncentrowali uwagę na: * teoretycznych podstawach funkcjonowania organizacji...

 • 64.90»55.90

  Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza

  redakcja naukowa Stanisław Marek, Maria Białasiewicz

  Książka zawiera wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodar­czej. Podano w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii, będących podstawą nauki o przedsiębiorstwie. Przedstawiono: teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji, formy przedsiębiorstw i ich otoczenie, zasoby i...

 • Na problematykę roli biznesu w społeczeństwie powinniśmy patrzeć znacznie szerzej, niż to praktykowano do tej pory. Choć nie mamy już do czynienia z klasycznym, XIX-wiecznym kapitalizmem, choć zmieniło się otoczenie społeczne, polityczne i gospodarcze, wciąż jeszcze nie pożegnaliśmy się z przeświadczeniem, że sukces w biznesie to wyłącznie wzrost zysku. Dlatego w książce jest mowa o firmach, które – kierując się „oświeconym egoizmem” – starają się łączyć dobre wyniki i dobre uczynki.

 • 22.00»18.90

  Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach

  praca zbiorowa pod redakcją Romana Sobieckiego

  To pierwszy w Polsce podręcznik, napisany w nowej ciekawej konwencji w formie pytań i odpowiedzi. W takiej dokładnie formie nie ma w Polsce podręcznika dostosowanego do podstawy programowej i programu nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zawiera on 50 kluczowych z punktu widzenia...

 • 69.90»59.90

  Podstawy strategii

  Gerry Jonson, Kevan Sholes, Richard Whittington

  Książka Podstawy strategii, została oparta na ósmym wydaniu Exploring Corporate Strategy. Autorzy starają się pomóc w odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące rozwoju firmy, wdrażania innowacji oraz kierunku i sposobu zarządzania firmą. Odpowiedzi na te pytania dotyczą...

 • 68.90»58.90

  Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach

  red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin

  Książka stanowi kompendium wiedzy o celach i przesłankach podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwach. Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach zostały napisane z myślą o: · studentach zarządzania, · osobach profesjonalnie zajmujących się określaniem...

 • 64.90»55.90

  Podstawy zarządzania

  Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo

  Jest to podręcznik zarządzania, obejmujący wszystkie jego tradycje aspekty, tzn. procesy planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Jednocześnie autorzy zadbali o aktualność podręcznika, wzbogacając go m.in. o kwestie technologii i projektowania procesów pracy, zarządzanie zespołami, zarządzanie chaosem...

 • Układ opracowania zawarto w schemacie: racjonalny dobór zasobów służących zaspokajaniu aktualnych i przewidywanych potrzeb, wykorzystanie i wzbogacanie dorobku materialnego i duchowego poprzednich pokoleń, szukanie nie tylko modus vivendi, ale przede wszystkim szukanie modus operandi...

 • 34.90

  Podstawy zarządzania produkcją

  Ewa Grandys

  Podręcznik prezentuje takie zagadnienia jak: struktura przedsiębiorstwa,  organizacja produkcji, plany przedsiębiorstwa, metody planowania przebiegu produkcji i sterowania nim, wybrane aspekty finansowe zarządzania produkcją, przygotowanie produkcji, wytwarzanie produktu, jakość produkcji i jakość produktu, zasoby ludzkie w procesie produkcji.

 • 60.90»52.90

  Podstawy zarządzania projektami

  Dennis Lock

  We współczesnej gospodarce zarządzanie projektami umożliwia planowanie i realizację złożonych przedsięwzięć, często wymagających innego podejścia niż w przypadku bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Każde takie przedsięwzięcie musi być dobrze zdefiniowane i zaplanowane, właściwie...

 • Książka powstała z myślą o osobach zajmujących się zarządzaniem przedsięwzięciami i poszukujących podstawowej wiedzy na ten temat. Może być przydatna studentom uczącym się zarządzania projektami, słuchaczom studiów podyplomowych dotyczących zarządzania projektami oraz osobom przygotowującym się do egzaminów certyfikacyjnych.

 • 50.00»42.90

  Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy

  praca zbiorowa pod redakcją Bogusza Mikuły, Anny Pietruszki-Ortyl, Arkadiusza Potockiego

  Książka stanowi cenną pozycję na polskim rynku wydawniczym, dla wszystkich osób interesujących się zastosowaniem nowoczesnych instrumentów w procesie generowania i rozwoju wiedzy w organizacji oraz zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Rozumienie nowej gospodarkijst nieodłącznie związane...

 • 33.60

  Pomarańczowa rewolucja w biznesie

  Elton Chester Adrian Gostick

  Przełomowy sukces osiąga się dzięki samonapędzającym się zespołom!
  Adrian Gostick oraz Chester Elton, bestsellerowi autorzy i znani konsultanci specjalizujący się w dziedzinie przywództwa, napisali przełomowy poradnik na temat tworzenia wysoce efektywnych zespołów.
  Badania wskazują, że zaledwie 20 procent zespołów choćby zbliża się do pełnego wykorzystywania własnego potencjału.

 • 40.40

  Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa

  Redakcja: Nowak Edward

  Książka jest poświęcona problematyce zarządzania szeroko rozumianymi wynikami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru i raportowania dokonań.

 • 20.60

  Pomoc publiczna a rozwój firmy

  Jerzy Choroszczak, Marek Mikulec

  Sposoby zewnętrznego wsparcia twojej działalności gospodarczej.

 • W Poradniku są omówione główne zasady organizacji gospodarki magazynowej, które mogą być stosowane w różnych typach magazynów. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na ich racjonalne funkcjonowanie. Autor zwrócił szczególną uwagę na: strukturę organizacji gospodarki...


 • Jest to bardzo interesująca, świetnie napisana książka, dotycząca stosunku człowieka do pieniędzy.
  Autorka przedstawia w niej opracowane przez siebie standardowe narzędzia kwestionariuszowe
  ( służące do pomiaru postaw wobec pieniędzy oraz zachowań i cech finansowych), które z pewnością będą wykorzystywane w wielu dalszych badaniach.

 • Przedsiębiorczość jest jedną z trzech komplementarnych ról zarządczych, nieustannie obecnych w praktyce zarządzania, choć obdarzanych zmiennym zainteresowaniem. Jej znaczenie w rozwoju gospodarki i społeczeństw jest fundamentalne, dlatego analiza wszelkich jej uwarunkowań...

 • Jak krótko określić zawartość tej książki ? To proste - wiedza na wagę złota. Wyobraź sobie ile ważą banknoty, które zarabia profesjonalny inwestor stosując sprawdzoną strategię inwestycyjną. Masz przed sobą jasny i precyzyjny podręcznik otwierania, zamykania i zabezpieczania pozycji. Poznasz...

 • 39.90»28.90

  Pozycjonowanie produktu

  Jacek Pogorzelski

  Marketing bez tajemnic to seria praktycznych poradników dających pogłębioną znajomość poszczególnych dziedzin marketingu. Autorzy - opierając się na rozwiązaniach sprawdzonych w praktyce - podają w każdej książce z serii zasady postępowania przy rozwiązywaniu konkretnych...

 • W publikacji przedstawiono koncepcję procesowego podejścia do działalności przedsiębiorstwa, scharakteryzowano znaczenie innowacyjności dla konkurencyjności przedsiębiorstw i omówiono działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem książki jest pokazanie...

 • 27.50

  Praktyczne lekcje zarządzania projektami

  Michał Kopczewski

  Kierowanie projektami może być naprawdę fascynujące. Wystarczy zerknąć do tej książki, aby się o tym przekonać. Oto dwanaście prawdziwych historii o przedsięwzięciach, które mimo początkowych trudności zakończyły się spektakularnym sukcesem. Rozmówcami Michała Kopczewskiego są znane osoby ze świata biznesu, sportu i życia publicznego, które podjęły się trudnych i niecodziennych zadań. Dziś dzielą się dobrymi pomysłami i lekcjami wyciągniętymi ze swoich doświadczeń.

 • 47.90»42.90

  Praktyka kierowania

  Redakcja naukowa Dorotha M. Stewart

  Jest to drugie, zmienione wydanie znanego już na polskim rynku, podręcznika przeznaczonego dla osób przygotowujących się do pracy na stanowiskach kierowniczych. Podręcznik obejmuje: kierowanie sobą, kierowanie innymi oraz kierowanie firmą. Autorzy wykorzystując dorobek m.in. zarządzania...

 • 39.00»33.90

  Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

  praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Sagana i Iwony Sierzputowskiej

  W publikacji zaprezentowano sposoby skutecznego kierowania organizacjami na podstawie doświadczeń menedżerskich praktyków z różnych obszarów funkcjonalnych zarządzania przedsiębiorstwem. Zespół autorski składa się w znakomitej większości z menedżerów wyższego szczebla...

 • 59.90»52.90

  Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków

  Redakcja naukowa Elżbieta Urbanowska-Sojkin

  Celem autorów pracy jest przedstawienie zarządzania strategicznego na przykładach. Taki układ książki powoduje, że stanowi ona doskonałe uzupełnienie podręczników z tej dziedziny o faktyczne przejawy oddziaływania warunków zewnętrznych i wewnętrznych na wybory strategiczne.

 • 49.00»42.90

  Prawo pracy

  Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Patulski

  Książka ma wszelkie zalety opracowania przygotowanego w ramach popularnego w Stanach Zjednoczonych typu „nutshell”. Cechuje ją zwięzłość, przejrzystość i dostępność wywodów. Autorzy, znani z wielu innych publikacji dotyczących prawa pracy, potrafią pisać w przystępny...

 • Książka spełnia oczekiwania nie tylko potencjalnych czy aktualnych przedsiębiorców, ale również stanowi doskonały podręcznik do nauki prawa gospodarczego, szczególnie dla studentów szkół nieprawniczych.

 • Własny sklep internetowy? Z PrestaShop to nic trudnego!

 • 39.00»33.90

  Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka

  pod redakcją naukową Lidii Jabłonowskiej, Piotra Wachowiaka, Sławomira Wincha

  Szeroki zakres poruszonych zagadnień czyni z książki uniwersalny poradnik, niezwykle pożyteczny dla menedżerów, nauczycieli, trenerów oraz uczestników wszystkich typów kształcenia. Przemawia za tym również duży udział konkretnych informacji i rad praktycznych dotyczących na przykład...

 • 26.10

  Proaktywny telemarketing

  Paweł Walczak

  Słowo „proaktywność” w kontekście biznesowym często mylone bywa ze słowem „przedsiębiorczość”. Czasem też utożsamiane jest ze skutecznym działaniem. Tymczasem skuteczne czy właściwe działanie to tylko efekt proaktywności. Zanim bowiem zaczniesz działać czy reagować, zmiana musi nastąpić w Tobie.

 • Książka poświęcona jest procesowi zakładania nowych firm. Co roku średnio 10 % przedsiębiorstw stanowią nowo uruchamiane podmioty. Jednak relatywnie wysokiej dynamice ich uruchamiania, towarzyszy wysokie ryzyko upadku.

 • W tej książce, napisanej przez specjalistę informatyka od piętnastu lat zajmującego się procesami biznesowymi, poznasz zagadnienia dotyczące tych procesów z perspektywy praktycznej.

 • Głównym celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem przykładów z praktyki gospodarczej. Źródłem kryzysu zagrażającego funkcjonowaniu przedsiębiorstw jest niedostrzeganie potrzeby zmian, brak zdolności do szybkiego reagowania...

 • Z jakimi bohaterami (filmów, seriali, gier) najlepiej łączyć markę? Czy marka w filmie powinna być koniecznie przedstawiona w sposób wizualno-dźwiękowy? Czy prominentna ekspozycja zawsze jest lepsza od ekspozycji subtelnej? Jak ważne jest powiązanie marki z treścią nośnika (np. filmu)?

 • Praca w urzędzie na pierwszej linii frontu to ciężki kawałek chleba. Urzędnik z przysłowiowego okienka traktowany jest często z założenia jako wróg. Niby sensem jego pracy jest udzielenie pomocy osobie, która przychodzi do urzędu ze swoim problemem, jednak nie od dziś wiadomo, że na linii urząd–interesant trwa cicha, lecz zaciekła wojna podjazdowa. Jakoś tak zwykle bywa, że reprezentanta państwowej instytucji z miejsca przypisujemy do kategorii "ONI".

 • 61.90»52.90

  Profesjonalne zarządzanie

  Robert E. Quinn, Sue R. Faerman, Michael P. Thompson, Michael R. McGrath

  W podręczniku pokazano metody tworzenia praktycznych narzędzi niezbędnych menedżerowi do efektywnego zarządzania firmą i sprostania wyzwaniom, jakie niesie XXI wiek. Podręcznik uczy obecnych i przyszłych menedżerów, jak zostać przywódcą w ośmiu różnych rolach zwykle pełnionych...

 • 99.00»86.90

  Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

  Jan Wiktor Tkaczyński, Marek Świstak, Elżbieta Sztorc

  Autorzy krok po kroku prowadzą Czytelnika po meandrach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów europejskich. Analizują poszczególne obszary, począwszy od etapu wstępnego, czyli przygotowania projektu, aż do jego rozliczenia, kontroli i audytu. W publikacji omówiono...

 • W książce poruszona została problematyka metodologii formułowania i oceny efektywności rzeczowych projektów inwestycyjnych, realizowanych w przedsiębiorstwach oraz projektów infrastrukturalnych przeprowadzanych przez gminy. Duży nacisk położono na praktyczne aspekty przygotowania...

 • 35.90

  Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji

  Wiesława Caputa Alina Gorczyńska-Dybek Danuta Szwajca

  Przełom wieku XIX i XX to bez wątpienia era informacji, w której na skutek nowych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, rzeczywistość gospodarcza nabrała multimedialnego, interaktywnego oraz wirtualnego charakteru.

 • Prywatyzacja, restrukturyzacja i konkurencyjność były i są najważniejszymi wyzwaniami, jakie pojawiły się przed polskimi przedsiębiorstwami w okresie transformacji. Dlatego właśnie tym zagadnieniom Autor poświęcił kolejne części książki. Każdą z nich charakteryzuje kompleksowość analizy...

 • 28.10

  Przechytrzyć social media

  Evan Bailyn

  Media społecznościowe, z Facebookiem na czele, generują ogromną większość ruchu w Internecie. Dokonywane przez nas wybory internetowe mogą okazać się niezwykle ważne, służą bowiem do zdobywania informacji na temat naszych zainteresowań, osiągnięć, celów i kontaktów.

 • 95.00»68.90

  Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka

  Peter L. Bernstein

  Poddanie ryzyka kontroli jest jedną z centralnych idei, która odróżnia czasy nowożytne od bardziej odległej przeszłości. To historia przejścia od czasów wyroczni i wróżbitów do potężnych narzędzi zarządzania ryzykiem, jakimi dysponujemy dzisiaj. To wspaniała opowieść o greckich filozofach i arabskich...

 • 63.00»52.90

  Przedsiębiorczość

  Beata Glinka, Svetlana Gudkova

  Seria: AKADEMICKA / ekonomia. Dział: Biznes / przedsiębiorczość. Glinka i Gudkova traktują przedsiębiorczość jako proces równoległy do cyklu życia firmy. Jest to podejście amerykańskie, wypracowane w grupie Babson College i rozpropagowane przez takich autorów, jak Timmons czy Churchill.

 • 48.00»42.90

  Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce

  redakcja naukowa Kazimierz Kuciński

  Przedmiotem książki jest sposób zaangażowania przedsiębiorczości w procesy rozwoju gospodarczego regionów. W publikacji przedstawiono, czym jest przedsiębiorczość, jak jest sprzężona zwrotnie z rozwojem regionalnym i od czego zależy. Autorzy ukazują ekonomiczne, społeczne, ekologiczne...

 • 35.00»29.90

  Przedsiębiorczość i innowacyjność

  Jan Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera

  Prezentowane w pracy problemy przedsiębiorczości i innowacyjności odnoszą się głównie do wskazania na wieloaspektowość i złożoność oraz wagę i znaczenie obu tych kategorii w życiu gospodarczym i społecznym. Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Adamczyk: Recenzowany podręcznik składa się...

 • W opracowaniu dokonano analizy przedsiębiorczości jako głównej determinanty sukcesu, rozumianej nie tylko jako prowadzenie działalności gospodarczej, lecz także jako umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

 • Zaradność człowieka w warunkach kryzysu jest szczególnie ciekawym przedmiotem badań psychologicznych, ponieważ jest wyrazem zdolności człowieka do przekraczania barier i granic do pokonywania własnych słabości, odkrywania w sobie nieznanych źródeł siły i pomysłowości. To jakby zaradność wyższej próby, ponieważ zachowanie się człowieka jest wystawione na próbę w związku ze wzrostem ryzyka straty większej niż by to miało miejsce w sytuacji normalnej.

 • Książka jest poświęcona przedsiębiorczości polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Od przeszło dwudziestu lat systematycznie poszerzamy wiedzę o przedsiębiorcach prowadzących swoje firmy w Polsce. Nasza wiedza na temat tego, co robią przedsiębiorcy polskiego pochodzenia działający za granicą wciąż jest jednak niewielka. Tę właśnie lukę stara się wypełnić książka prof. Beaty Glinki.

 • 56.90

  Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka

  Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak,

  Zwykle zakładamy, że duże zmiany wymagają dużych inwestycji. Są jednak sytuacje, w których systemowe i trwałe zmiany na wielką skalę są wprowadzane przez jednostki początkowo niemające żadnych środków oprócz własnej pasji, kreatywności i przedsiębiorczego sposobu myślenia – można powiedzieć, że w jakiś sposób uzyskują coś z niczego.

 • 38.00»32.90

  Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji

  Aleksander Surdej, Krzysztof Wach

  Książka jest pierwszą w Polsce monografią poświęconą sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Składa się z części teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna wyjaśnia istotę i specyfikę oraz rolę firmy rodzinnej w gospodarkach rynkowych, porusza kwestie własności, kontroli i zarządzania...

 • Globalizacja światowej gospodarki sprawia, że powstają przedsiębiorstwa międzynarodowe funkcjonujące w wielu krajach świata. Dlatego coraz częściej szuka się odpowiedzi na pytanie o skutki procesów internacjonalizacji nie tylko dla gospodarek poszczególnych państw, ale i dla pojedynczych przedsiębiorstw.

 • 34.00»29.90

  Przedsiębiorstwo gastronomiczne

  Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska

  Podręcznik został napisany zgodnie z programem nauczania oraz ze standardami wymagań egzaminacyjnych do przedmiotu technik żywienia i gospodarstwa domowego nr 321[10]MEN/2009.02.02. Treści zawarte w podręczniku zawierają informacje niezbędne do założenia i prowadzenia...

 • 75.00»63.90

  Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach

  redakcja naukowa Iga Rudawska, Magdalena Soboń

  Usługi zyskują na znaczeniu nie tylko jako wyodrębniony sektor gospodarki narodowej. W działalność usługową angażują się coraz częściej przedsiębiorstwa dwóch pozostałych sektorów: przemysłu i rolnictwa. Usługi zostają „wbudowane” w końcowy rezultat procesu produkcyjnego...

 • 55.00»46.90

  Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój

  Jan Jeżak, Wojciech Popczyk, Alicja Winnicka-Popczyk

  Przedmiotem niniejszego opracowania są teoretyczne i praktyczne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce na tle doswiadczeń amerykańskichich i zachodnioeuropejskich. Autorom książki szczególnie zależało na ukazaniu stanu przedsiębiorczości rodzinnej na tle dokonujących...

 • Podręcznik przeznaczony dla studentów wyższych lat studiów do przedmiotów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem działającym na współczesnym, globalnym rynku.

 • 55.00»46.90

  Przedsiębiorstwo, region, rozwój

  redakcja naukowa Marian Strużycki

  Przedsiębiorstwo, region, rozwój to hasła, które przenikają współczesną gospodarkę państw Unii Europejskiej, w tym także gospodarkę polską. Są także reakcją na procesy przekształceń w ramach polskiej transformacji i myślenia przedsiębiorstw o przyszłości, o osiągnięciu lepszych warunków do konkurencji oraz wchłanianiu różnorodnych przejawów innowacji.

 • W podręczniku zostały przedstawione teoretyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Autor omówił: genezę przedsiębiorstwa; rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości; przedsiębiorstwo jako główny...

 • 69.90»59.90

  Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania

  Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz, Stanisław Sudoł

  Podręcznik obejmuje wiedzę o teoretycznych podstawach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz o zarządzaniu nim. Autorzy omówili: istotę przedsiębiorstwa oraz rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce, otoczenie i konkurencyjność przedsiębiorstwa, cele...

 • 62.00»52.90

  Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie

  Redakcja naukowa Cezary Suszyński

  Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem. W części pierwszej zaprezentowano przedsiębiorstwo w perspektywie współczesnych wyzwań rozwojowych oraz tło i przyczyny zmian w teoretycznych podstawach dzisiejszych przedsiębiorstw.

 • 73.90

  Przeformułowanie w biznesie

  Richard Normann

  W 1983 roku Richard Normann opublikował pierwszą na świecie książkę prezentującą zintegrowaną strukturę zarządzania firmą usługową. W niniejszej książce przedstawia natomiast nowe podejście, oryginalny sposób myślenia o firmie i kreowania innej, lepszej przyszłości. W tej niezwykle wartościowej książce pokazuje, że firmy przygotowane na przemyślenie swojej strategii prowadzenia interesów, są w stanie w przyszłości osiągnąć wysoką konkurencyjność.

 • 56.00»47.90

  Przejęcia. Strategie i procedury

  Denzil Rankine, Peter Howson

  Przejęcia mogą znacząco podwyższyć wartość firmy przejmującej i zwiększyć jej siłę konkurencyjną na rynku. Jednak sukces przejęć często jest niepewny i zależy od wielu czynników. Dzięki wiedzy zawartej w tej książce będzie łatwiej przeanalizować i ocenić wszystkie argumenty za przejęciem i przeciw niemu.

 • 40.00»33.90

  Przekonaj pracowników do dbania o jakość.

  Dorota Szymańska, Marcin Szymański

  Książka stanowi kompendium wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do skutecznego zarządzania jakością w firmie. Bycie szefem, kierownikiem, pełnomocnikiem może być dzięki niej o wiele łatwiejsze. Jeśli odpowiadasz za jakość w swojej firmie, bez względu na zajmowane stanowisko jesteś menedżerem...

 • 34.90»29.90

  Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania

  Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz

  Rola pracy magisterskiej jest nie do przecenienia i generalnie istnieją dwie oceny tej pracy, wystawiane przez samego studenta. Z pierwszą oceną mamy do czynienia wówczas, gdy student jest zadowolony (a czasami dumny) ze swojej pracy, oprawia ją z pietyzmem, stawia na półce w bibliotece...

 • 44.00

  Przywództwo doskonałe

  Russell E. Palmer,

  Russell E. Palmer dzieli się w książce swoim doświadczeniem zdobytym podczas sprawowania funkcji lidera jednej z największych firm audytorskich na świecie, rektora Wharton School oraz właściciela firmy inwestycyjnej.

 • Jak nieustannie wykorzystywać wrodzone zdolności?
  Od czasu pierwszego amerykańskiego wydania w roku 2000 Przywództwo i oszukiwanie samego siebie jest fenomenem, o którym mówią wszyscy. Z roku na rok sprzedaż rośnie, a książka cieszy się niesłabnącą popularnością – została wydana w ponad dwudziestu językach.

 • Cele niniejszej pracy można uogólnić do dwóch najważniejszych. Pierwszym jest próba wskazania na kryzys aksjologiczny, przez który aktualnie przechodzi nasze społeczeństwo, a który widoczny jest także w środowisku biznesowym.

 • To, czy przedsiębiorstwo odnosi sukcesy, zależy od wielu czynników. Niezwykle istotną rolę w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku odgrywa przede wszystkim efektywne przywództwo. W książce autorka omawia kompleksowo teorie i koncepcje przywództwa, a także udziela odpowiedzi na kluczowe...

 • 47.90

  Przywództwo wyższego stopnia

  Ken Blanchard

  Przywództwo wyższego stopnia
  25 lat doświadczeń w pracy nad przywództwem zebranych w jednej niezwykłej książce!

 • rezentowana książka, Psychologia osobowości. Nurty, opcje, koncepcje, wydanie drugie zawiera przegląd współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących swoją aktualność teorii i koncepcji osobowości. Wydanie drugie książki jest rozszerzone o najnowsze badania i literaturę przedmiotu. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych.

 • 39.90

  Psychologia sukcesu

  Judith Leary-Joyce

  Czy jesteś gotowy na sukces?
  Niektórzy ludzie wydają się stworzeni do odnoszenia sukcesów. Wykorzystują posiadane umiejętności i talenty w rozmaity sposób, coraz lepiej poznając siebie i zdobywając jeden szczyt po drugim. Wszystko opiera się na mechanizmie kumulacji wiedzy — z każdym osiągnięciem uczą się czegoś nowego, co prowadzi ich do jeszcze większych osiągnięć, dzięki którym znowu poszerzają swoją wiedzę itd., itd. W efekcie docierają nieporównanie wyżej, niż uważali za możliwe. Jest to porywające, ambitne i nadzwyczaj owocne podejście do życia. Takich ludzi nazywam seryjnymi triumfatorami.

 • 49.00»42.90

  Public relations w jednostce samorządu terytorialnego

  Redakcja Naukowa: Anna Adamus-Matuszyńska, Agata Austen

  Obecnie instytucje publiczne, zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, chcąc nawiązać prawidłowe relacje z interesariuszami opinii publicznej, kształtować warunki partycypacji społecznej i realizować idee społeczeństwa obywatelskiego, muszą prowadzić działalność...

 • Dobra reputacja ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa na rynku. Co jednak zrobić, gdy ma się mnóstwo świetnych pomysłów, ale brakuje pieniędzy? Jak Firma może powiadomić klientów o swoim istnieniu, gdy nie stać jej na działania marketingowe i akcje promocyjne?

 • W książce kompleksowo omówiono problematykę płynności finansowej i zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te stanowią bowiem w strukturze polskiej gospodarki 99,9% wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniają około 60% ogółu pracujących i tworzą przeszło połowę PKB.

 • 35.30

  Rabin i CEO. Wskazówki dla lidera biznesu XXI wieku

  Thomas D. Zweifel, Aaron L. Raskin

  Otwórz się na starożytną mądrość, która uczyni Cię genialnym przywódcą Co czyni człowieka naprawdę wielkim liderem? Czy zdolności przywódcze to kwestia genów, kultury, treningu?

 • 42.40

  Rachunek kosztów działań sterowany czasem

  Robert S. Kaplan Steven R. Anderson

  Tradycyjny rachunek kosztów działań ABC (Activity-Based Costing) jest dla wielu przedsiębiorstw za mało precyzyjny, zbyt kosztowny w budowie, skomplikowany w stosowaniu i trudny do modyfikacji. Kwestionuje się również trafność przypisywania kosztów na podstawie indywidualnych, subiektywnych szacunków czasu spędzonego na poszczególnych działaniach.

 • Książka ma za zadanie wskazać częste problemy i zaproponować ich racjonalne rozwiązania - w ramach zarządzania działalnością public relations, na tle innych znanych instrumentów marketingowych. Ważnym celem jest ukazanie możliwości ich wykorzystania w praktycznej działalności...

 • 54.00»45.90

  Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów

  Redakcja naukowa Ewa Kieżel

  Konsumpcja, zachowania konsumentów i ich racjonalność stają coraz ważniejszymi zagadnieniami współczesnej ekonomii. W książce Autorzy omawiają racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów w świetle teorii, uwarunkowania i czynniki konsumpcji polskich gospodarstw...

 • Tradycyjne techniki i praktyki zarządzania odchodzą do lamusa. W świecie gwałtownych przemian, gdzie technologie, kadra zarządzająca czy warunki społeczno-gospodarcze zmieniają się z tygodnia na tydzień, żadna firma, która nadal chce się rozwijać, nie może pozwolić sobie na bezczynne czekanie i liczenie, że jakoś to będzie. Nadszedł czas na wdrożenie zarządzania radykalnego, które obejmie wszystkie kluczowe aspekty działalności firmy.

 • Jest to dzieło świadczące o szerokiej wiedzy i umiejętnościach pisarskich dr. P. Tworka. Pracę dr. P. Tworka można wskazać jako przykład nowoczesnej odpowiadającej potrzebom specjalistów monografii naukowej poświęconej problematyce reakcji na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego. Moim zdaniem – monografia P. Tworka znajdzie wielu czytelników zarówno w ośrodkach naukowych, jak i wśród praktyków gospodarczych w budownictwie.

 • 40.90

  Realizacja strategii

  Andrzej Kaleta

  Współczesna gospodarka stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania. Powstaje więc wiele koncepcji strategicznych, których wdrażanie okazuje się bardzo trudne.

 • Opracowanie jest poświęcone reformom sektora finansów publicznych zarówno w strukturze wydatków i dochodów publicznych, jak też w organizacji oraz zarządzaniu finansami publicznymi w kontekście planowanej integracji Polski ze strefą euro.

 • 47.00»39.90

  Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe

  Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Mariusz E. Sokołowicz

  Książka dotyczy niematerialnych czynników rozwoju regionalnego, mających decydujące znaczenie z perspektywy budowania potencjału konkurencyjnego i tworzenia bogactwa regionu. Jej treść zawarto w trzech blokach tematycznych: 1. Region wiedzy – określa rolę wiedzy w determinowaniu...

 • Dział: Zarządzanie. Opracowanie stanowi interesującą pozycję, która wypełnia lukę na rynku wydawniczym obejmującym pozycje literaturowe z zakresu przedsiębiorczości i nauk o przedsiębiorstwie. Zawarte w niej rozważania obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Nowość

 • 65.00»55.90

  Regionalne systemy innowacji w Polsce

  Arkadiusz Świadek

  Głównym celem pracy jest przedstawienie dynamicznych i strukturalnych czynników odpowiedzialnych za aktualny kształt regionalnych systemów innowacji w Polsce, a w konsekwencji stworzenie warunków brzegowych dla modelowej, regionalnej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę...

 • Kapitał ludzki jest jednym z filarów gospodarki opartej na wiedzy. Paradoksalnie jednak ten czynnik rozwoju okazuje się być trudnym obszarem inwestycji, szczególnie w wymiarze regionalnym. Stąd wiedza o dobrych praktykach i istniejących rozwiązaniach systemowych jest szczególnie cenna. Istotnym wyzwaniem dla władz publicznych każdego kraju, w tym także Polski, jest określenie właściwego modelu realizacji i poziomu decentralizacji polityki rozwoju kapitału ludzkiego.

 • Sektor MSP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, ma prawie 47% udziału w tworzeniu polskiego produktu krajowego brutto. Co roku powstaje kilkaset tysięcy firm, z których zdecydowana większość nie przetrwa dziesięciu lat. Dlaczego tak się dzieje? Może odpowiedź znowu kryje się w statystyce: z tych firm, które przetrwały pierwszy, najtrudniejszy okres, jedynie 36% ma strategię rynkową, 17% planuje budowę kultury organizacji i opracowywanie wizji przedsiębiorstwa, 20% zdefiniowało role i funkcje poszczególnych działów firmy i aż 66% nie podejmuje działań zmierzających do podporządkowania procesów operacyjnych zdefiniowanym celom nadrzędnym.

 • 62.90»53.90

  Reklama

  Adam Grzegorczyk

  Reklama jest dziedziną ludzkiej aktywności. Co roku tysiące ludzi ubiegają się o pracę w branży reklamowej, zapewniającej prestiż i wysokie wynagrodzenie. Reklama jest dziedziną wiedzy, obejmującą elementy ekonomii i marketingu, psychologii, socjologii, medioznawstwa i sztuki użytkowej...

 • 27.00»22.90

  Reklama

  Robert Nowacki

  Celem podręcznika jest zaprezentowanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu reklamy, prowadzącej ucznia niemalże “za rękę” przez wszystkie etapy całego procesu planowania i zarządzania działalnością reklamową. Zaprezentowane treści wsparte zostały licznymi ilustracjami z praktyki...

 • 44.90»38.90

  Reklama - seria: Marketing bez tajemnic

  Jacek Kall

  Jest to nowe zmienione i rozszerzone wydanie popularnej książki poświęconej zagadnieniom reklamy. Autor wyjaśnia w niej, czym jest i jak działa reklama, podpowiada, jak opracować strategię reklamy, ucząc przy tym, co składa się na strategię reklamy, jak i gdzie zdobyć potrzebne informacje...

 • 49.00»38.90

  Reklama w procesach konkurencji

  redakcja Robert Nowacki, Marian Strużycki

  Publikacja stanowi aktualne kompendium wiedzy uwzględniające najnowsze badania z zakresu zarządzania reklamą i jego wpływu na konkuren­cyjność przedsiębiorstwa, które wypełnia lukę poznawczą dotyczącą rozpoznania wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy tymi zagadnieniami.

 • Autorzy – Jack Trout i Steve Rivkin – wybitni eksperci w dziedzinie marketingu – podpowiadają przedsiębiorcom, jak przetrwać kryzys i pokonać konkurencję. Ich receptą na sukces jest repozycjonowanie, nawiązujące do koncepcji pozycjonowania, którą Jack Trout opracował wiele lat temu. Pokazują oni, jak umiejętnie stosować znane od lat narzędzia marketingu z uwzględnieniem zmian we współczesnej gospodarce. Autorzy proponują spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa z nowej perspektywy, wskazanie jego mocnych stron i opracowanie skutecznej strategii.

 • W publikacji przedstawiono kluczowe zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw w architekturze współczesnego otoczenia. Zwrócono uwagę na zjawiska kryzysowe oraz perspektywy innowacyjnego spojrzenia na kryzys, dokonano wnikliwej analizy specyki zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu zmian.

 • Restrukturyzację przedsiębiorstw najczęściej kojarzy się ostatnio właśnie z zamiarem połączenia z innym przedsiębiorstwem, bądź przejęcia innego podmiotu. Wrażenie takie jest skutkiem znaczącego wzrostu liczby fuzji i przejęć w latach 90. XX wieku

 • Książka, którą Autorka proponuje czytelnikowi–menedżerowi, pracownikowi korporacji czy firmom sektora MŚP, studentowi i innym zainteresowanym – to próba odpowiedzi na cztery pytania: co raportować?, komu raportować?, po co raportować? oraz jak raportować?

 • Badania zachowań na rynku konsumentów w różnych fazach cyklu życia rodziny są prowadzone we wszystkich krajach gospodarki rynkowej. W Polsce mamy do czynienia ze specyficzną, trudniejszą niż w krajach o wysokim PKB, sytuacją rodzin ludzi młodych, co znalazło wyraz w książce. Autorzy omawiają miejsce rodzin ludzi młodych w strukturze demograficznej Polski, ich wartości, aspiracje i styl życia, aktywność i sytuację zawodową, sytuację materialną, warunki mieszkaniowe, poziom i strukturę konsumpcji oraz zachowania na rynku towarów konsumpcyjnych.

 • Szukasz pracy? Wysyłasz swoje dokumenty rekrutacyjne? Zapraszają Cię na rozmowy, chodzisz na nie… i nic? W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z Twoim wykształceniem? A może rekrutujący Cię nie lubią? To ostatnie może być bliższe prawdy, niż myślisz.

 • W Polsce obserwuje się stały wzrost zainteresowania metodami grupowego rozwiązywania problemów. Przejawia się to w dążeniu do podnoszenia efektywności zachowań w organizacjach oraz rosnącą liczbą szkoleń dla firm i instytucji. Za niezwykle skuteczne narzędzie stymulowania rozwoju organizacji autor uznaje moderację, którą od klasycznej pracy grupowej odróżnia specyficzna metodyka i osoba moderatora prowadzącego, inspirującego oraz nadzorującego prace.

 • 78.00»66.90

  Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw

  redakcja naukowa Leszek Kiełtyka

  Książka jest oryginalnym opracowaniem interdyscyplinarnej tematyki szeroko rozumianego efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

 • 60.90»51.90

  Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania

  Ireneusz P. Rutkowski

  W książce prof. Ireneusz P. Rutkowski prezentuje nowoczesne metody strukturyzacji i programowania procesu rozwoju nowego produktu, jego projektowania i testowania oraz zarządzania portfelem projektów w procesie rozwoju nowego produktu, a także trendy i prognozy rozwoju nowych produktów, dowodząc, że postępująca globalizacja i rozwój technologii stawiają przed przedsiębiorstwem nowe wymagania, niezbędne do sprostania coraz ostrzejszym warunkom konkurencji.

 • 42.00»35.90

  Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa

  Anna Zgrzywa-Ziemak, Robert Kamiński

  Celem pracy jest przedstawienie metody doskonalenia zdolności uczenia się przedsiębiorstwa. W szczególności zdefiniowano pojęcie zdolności uczenia się przedsiębiorstwa, zaprezentowano model zdolności opracowany w oparciu o badania empiryczne oraz nakreślono ogólny tok postępowania w doskonaleniu owej zdolności.

 • Usługi turystyczne to dynamicznie rozwijający się obszar polskiej gospodarki, który w ostatnich latach stawia wiele wyzwań przed polskim ustawodawcą oraz przed organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego procesu świadczenia tych usług.

 • W książce przedstawione są praktyczne aspekty zawodowego zarządzania nieruchomościami. Autorka opisuje korzyści płynące ze zlecenia usług zarządzania nieruchomościami profesjonalnym podmiotom. Przedstawia procedury, metody, narzędzia i rozwiązania w pełnym cyklu zarządzania nieruchomością

 • 49.00»41.90

  Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej

  Redakcja naukowa Anna Olejniczuk-Merta

  Zainteresowanie wieloaspektową problematyką funkcjonowania i rozwoju ludzi młodych w Unii Europejskiej wynika z faktu, ze społeczeństwo europejskie się starzeje i jego przyszłość zależy od coraz młodszych pokoleń. Jednym z aspektów analizy funkcjonowania i rozwoju ludzi młodych jest analiza rynku adresowanych do nich towarów i usług, rozwój i przeobrażenia tego rynku wraz z uwzględnieniem edukacji rynkowej młodzieży, jej coraz aktywniejszej roli na rynku włącznie z przejmowaniem funkcji decydenta przy zakupach dla siebie, rodziców i domu, a także społeczne i marketingowe konsekwencje rozwoju nowych zjawisk i trendów w tym zakresie.

 • Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odnawialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, metodach pomiaru.

 • W literaturze stosunkowo rzadko podejmowany jest problem mechanizmów wyborów strategicznych, a zwłaszcza ryzyka tych wyborów. Tymczasem wybór koncepcji rozwoju to kluczowa faza zarządzania strategicznego, głównie z powodu ryzyka, które mu towarzyszy.

 • Globalizacja, zanikanie granic państw, postęp technologiczny i niestabilność rynków finansowych zaostrzają warunki konkurencji przedsiębiorstw i uświadamiają znaczenie ryzyka. W tych warunkach umiejętność zarządzania ryzykiem staje się dla przedsiębiorstw kryterium decydującym o pozycji konkurencyjnej na rynku.

 • 99.00»79.90

  Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna

  Zapłata Sławomir, Kaźmierczak Magdalena

  W monografii przedstawione zostały podejścia do zarządzania kryzysowego, antykryzysowego w ramach zarządzania ryzykiem oraz ich wpływ na zarządzanie ciągłością biznesową. W książce omówiono między innymi: rolę i znaczenie systemu zarządzania jakością, metodykę ...

 • 41.90

  Rzemieślnicy i Biznesmeni

  Redakcja: Gardawski Juliusz

  Monografia jest wielostronną charakterystyką środowiska polskich właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw po dwóch dekadach powrotu rynku i demokracji. Praca omawia wyniki reprezentatywnych dla sektora MŚP badań empirycznych, prowadzonych w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, finansowanych przez Konfederację Lewiatan.

 • Najbardziej ogólnie JAKOŚĆ – to stopień spełniania stawianych wymagań. Mamy z nią do czynienia wszędzie wokół. Jakość życia, produktu,

 • Wywieranie wpływu to sztuka sprawienia, aby inni podążyli za tobą

 • 37.90

  SZTUKA SKUTECZNEGO PRZYWÓDZTWA

  Bacon Terry R.

  Obowiązkowa pozycja dla każdego lidera

 • Podjęta przez Autorkę problematyka ma charakter nowatorski i trafnie wypełnia lukę w polskiej literaturze naukowej. […] Publikacja posiada walory naukowe, polegające na wieloaspektowej analizie prezentowanej problematyki z zakresu uczenia i samodoskonalenia się menedżerów oraz przywództwa, a także autorskim modelu badawczym, rzetelnych badaniach zaprezentowanych w sposób klarowny i zrozumiały.

 • 46.00»39.90

  Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą

  praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Perechudy i Małgorzaty Sobińskiej

  W opracowaniu przedstawiono w formie dialogów, scenariuszy, prezentacji procesów oraz studiów przypadków decyzyjnych i opisów sytuacyjnych:
  - metody analizy dotychczasowego potencjału przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wiedzą,
  - projektowanie i akcelerację wdrożeń zarządzania wiedzą w organizacjach gospodarczych i pozagospodarczych.

 • Zwinne metody projektowania, takie jak Scrum, święcą dziś triumfy jako alternatywne podejście do przeprowadzania skomplikowanych, wieloaspektowych projektów, zwłaszcza z dziedziny IT. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, Scrum zakłada podział projektu na krótkie iteracje (sprinty), z których każda kończy się przedstawieniem fragmentu działającego produktu.

 • Nie wyobrażaj sobie, że Twoje marzenia się spełniają. Żyj po prostu tak, jakby były już faktem. I z euforią obserwuj, jak wyrasta wokół Ciebie rzeczywistość ze snu. Twoje bogactwo, Twoje świetne zdrowie, awans, sukces i wszelkie powodzenie - to autentycznie istnieje. Musisz tylko tchnąć ducha w myśl.

 • 17.90

  Sekrety bogacenia się

  Henryk Bieniok

  Zdobądź bogactwo i świadomie nim zarządzaj
  Dziś większość milionerów to ludzie, którzy doszli do bogactwa własną pracą. Większość zamożnych przedsiębiorców zaczęła bez kapitału. Skoro im się powiodło, to dlaczego ty nie miałbyś zrobić tego samego?
  Droga do bogactwa wiedzie przez zmianę myślenia.

 • Jest to drugie wydanie podręcznika – pełniejsza wersja książki. Autorka opisuje współczesne trendy i różne aspekty rozwoju sektora usług logistycznych i należących do niego przedsiębiorstw. Celem jest zaprezentowanie wiedzy i wzbudzenie zainteresowania czytelników omawianą problematyką w kontekście zróżnicowanych podejść teoretycznych i w odniesieniu do spopularyzowanej w literaturze logistycznej koncepcji łańcucha dostaw.

 • 40.70

  Serce, inteligencja, odwaga i szczęście

  Richard J. Harrington, Tsun-Yan Hsieh, Anthony K. Tjan

  Trzej znani przedsiębiorcy i liderzy – obecnie inwestorzy kapitałowi i doradcy kadry kierowniczej – dzielą się w tej książce swoimi doświadczeniami i wnioskami z wieloletniej obserwacji różnych przedsiębiorców.

 • Dział: Zarządzanie. Celem książki jest próba ujęcia problematyki sieci aliansów, w tym: identyfikacji pojęcia organizacji sieciowej i sieci aliansów, zarządzaniu sieciami aliansów, pomiarze efektywności, zarządzaniu relacjami w sieci aliansów, identyfikacji skali i zakresu powiązań sieciowych w praktyce. Nowość

 • 54.00»47.90

  Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania

  Redakcja Naukowa: Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet, Bartosz Jasiński

  Perspektywa koordynacji działań międzyorganizacyjnych oraz współpracy między organizacjami stawia problem funkcjonowania i efektywności sieci międzyorganizacyjnej w centrum zainteresowania całej teorii organizacji i zarządzania. Zasięg badań w tym obszarze znacznie się ostatnio poszerza...

 • 36.90»31.90

  Silna marka. Istota i kreowanie

  Jacek Kall

  Stworzenie silnej marki jest obecnie celem wielu menedżerów, ponieważ silna marka to marka, którą nabywa wielu kupujących, marka, przy której kupujący zapomina na chwilę o cenie, a także marka, która oferuje kupującym więcej niż marka przeciętna. W książce Autor przedstawił w sposób jasny i przejrzysty zagadnienia związane z istotą kreowania i zarządzania marką, począwszy od momentu określenia jej unikatowej istoty, użyteczności i tożsamości, przez proces tworzenia nazwy marki, określenie swoistej architektury marki, aż po budowanie świadomości jej istnienia ...

 • W książce autor poszukuje odpowiedzi na pytanie jakiego rodzaju powiązania sieciowe kształtowane z podmiotami na rynkach zagranicznych mogą w największym stopniu przyczynić się do poprawy wyników przedsiębiorstwa.

 • Dla niektórych nie ma nic ważniejszego od myśli zaprzątających ich umysły. Z tej książki można dowiedzieć się: jakie mechanizmy i style myślenia są najpowszechniejsze wśród ludzi; w jaki sposób każdy może opanować dręczące go niepokoje i wątpliwości; co robić, aby zapanować nad stresem i złością; jak zmusić swój umysł do większego wysiłku; jak rozwijać i stymulować swoje pozytywne myślenie; jak osiągać większą pewność siebie w kontaktach z innymi osobami; jak przekształcić swoje przekonania w konkretne pomysły i jak je potem zrealizować.

 • 34.20

  Skuteczne strategie na trudne czasy

  Patrick Forsyth, Frances Kay,

  W czasach kryzysu, załamania rynku czy nawet tylko czasowego zastoju zarządzanie przedsiębiorstwem stanowi prawdziwe wyzwanie. Jak przetrwać trudne czasy i osiągnąć zysk? Patrick Forsyth i Frances Kay, doświadczeni konsultanci i autorzy książek biznesowych, znają odpowiedź na to pytanie. Wskazówki zawarte w książce pozwolą skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem lub jego częścią i podpowiedzą, jakie zmiany należy wprowadzić m.in. w takich dziedzinach, jak marketing, finanse czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

 • 28.90

  Social media to ściema

  B.J. Mendelson

  Prawdy, półprawdy i ćwierćprawdy…

 • 69.90»59.90

  Socjologia dla ekonomistów

  Danuta Walczak-Duraj

  Podręcznik obejmuje wiedzę o istocie zjawisk i procesów życia gospodarczego jako podstawowych mechanizmach wyznaczających treść i formę przebiegu interakcji społecznych. Autorka poruszyła wiele bardzo aktualnych zagadnień.

 • Dynamiczny rozwój rynku zmusza przedsiębiorstwa do działania przy nasilającej się konkurencji. W gospodarce rynkowej nie wystarcza zbadanie i poznanie potrzeb nabywcy, wytworzenie zaspokajającego je produktu i ustalenie konkurencyjnej ceny. Należy jeszcze dotrzeć do konsumenta z informacją o tym produkcie i przekonać go do zakupu. Ujednolicenie przekazów reklamowych, często w skali globalnej,

 • 32.90

  Sposób na opornych

  Terry Bacon

  Każdego dnia wywierasz wpływ na kogoś lub ktoś wpływa na ciebie. Żeby odnieść sukces w biznesie lub życiu osobistym, musisz wiedzieć, jak skutecznie wpływać na myślenie, uczucia i działania innych ludzi oraz jak obronić się przed niechcianych wpływem.

 • Dział: Biznes. Celem publikacji jest identyfikacja czynników, które sprzyjają bądź współwystępują przy podejmowaniu przez poszczególne przedsiębiorstwa działalności odpowiedzialnej społecznie, w obszarze zatrudnienia, a także korzyści jakie wynikają z realizacji tejże działalności. Nowość

 • 75.00»63.90

  Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych

  praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego

  Książka jest wynikiem badań prowadzonych przez Zespół Katedry Zachowań Organizacyjnych w ramach tematu „Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu” oraz studiów i wdrożeń uczestników (teoretyków i praktyków zarządzania) Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przeobrażenia w organizacjach.

 • 44.40

  Sprawozdawczość zarządcza

  Bartłomiej Nita

  Sprawozdawczość zarządcza obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i raportowanie informacji przez specjalistów controllingu na potrzeby wspomagania procesów podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania.

 • Początkujący przedsiębiorco!

  Skoro sięgasz po tę książkę, pewnie prowadzisz już firmę bądź intensywnie zastanawiasz się nad tym, JAK ZACZĄĆ. Przedsiębiorczość jest dziś w cenie, a uruchomienie własnego biznesu może dać Ci wiele więcej niż praca na etacie.

 • 41.20

  Sprzedawcy wartości

  James C. Anderson, Nirmalya Kumar, James A. Narus,

  Aby przedsiębiorca mógł czerpać zyski z wartości swojej oferty, musi umieć przekonująco wykazywać i dokumentować jej przewagę nad najlepszymi nawet propozycjami alternatywnymi. Autorzy książki przedstawiają szczegółowy, metodyczny opis zarządzania wartością dla klienta oraz wdrażania go w praktyce. Przybliżają zagadnienie pojęcia wartości i przechodzą dalej aż do kwestii zysków z dostarczanej klientom wartości. Podają również liczne przykłady firm z różnych branż i krajów w celu przejrzystego zilustrowania przedstawionej koncepcji.

 • 48.40

  Spójność modeli biznesu

  Tadeusz Falencikowski

  Problematyka modeli biznesu to obszar w polskiej literaturze mało eksploatowany. O jej współczesnym wymiarze świadczy chociażby to, że w praktyce biznesu nikt już nie pyta o plany, a pyta głównie o model biznesu.

 • Publikacja odnosi się do zagadnień związanych z działalnością gospodarczą sfery samorządowej przedstawionych w odniesieniu do aspektów tworzenia oraz funkcjonowania spółek z udziałem powiatu samorządowego.

 • Książka jest rezultatem badań dotyczących trudnej i złożonej problematyki jaką jest standaryzacja strategii marketingowej. Ze względu na nowatorskie ujęcie tematu, bogatą treść osadzoną nie tylko na doświadczeniach polskich, ale także światowych i wnioski odnoszące się do praktyki biznesu, zasługuje ona na szczególną uwagę i uznanie.

 • 28.90

  Start-up po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes

  Kamila Mikołajczyk, Dariusz Nawojczyk

  Od zera do milionera - załóż i skutecznie rozwijaj własny e-biznes!

 • 59.00»47.90

  Statystyka dla menedżerów

  Bielecka Anna

  Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze ...

 • 33.90

  Strateg

  Cynthia Montgomery

  Książka Strateg, oparta na kursie strategii, prowadzonym przez Panią Profesor w Harvard Business School i okrzykniętym mianem „legendarnego”, oferuje zupełnie nową perspektywę spojrzenia na najistotniejszą rolę przywódcy.

 • Drugie wydanie książki Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej zawiera nowatorskie ujęcie problematyki strategii firmy, integrując dorobek praktyki i wielu dyscyplin naukowych. Zakres książki jest bardzo obszerny, ponieważ Autor przedstawił zarówno główne koncepcje strategii organizacji, jak i metody strategicznej diagnozy otoczenia i samej firmy, procedury budowy i wdrożenia strategii w konkretnych sytuacjach rynkowych, w których działają obecnie firmy światowe i polskie.

 • 28.00»23.90

  Strategia produktu - seria: Marketing bez tajemnic

  Henryk Mruk, Ireneusz P. Rutkowski

  W gospodarce rynkowej właściwa strategia produktu jest kluczem do osiągnięcia sukcesów przedsiębiorstwa na rynku. W książce autorzy pokazują - na podstawie przykładów - jak tworzyć strategie produktów, aby produkt został zauważony i kupiony przez nabywcę. Omawiają, co jest istotą produktu, jakie znaczenie mają marka, opakowanie i etykieta oraz przedstawiają cykl życia produktu, którego znajomość jest niezbędna przy budowie jego strategii. Sporo miejsca poświęcają też omówieniu strategii nowego produktu - poczynając od sposobów kreowania pomysłów na nowe produkty ...

 • 44.90»37.90

  Strategia reklamowa

  Karolina Janiszewska, Jacek Kall

  Dział: Biznes / marketing. Spojrzenie Autorów na wykorzystanie reklamy w firmie jest odmienne od większości ujęć prezentowanych w polskojęzycznych pozycjach. Autorzy widzą reklamę jako narzędzie, które powinno być stosowane przez firmy, aby osiągnąć bardzo konkretne, wymierne cele biznesowe. Nowość

 • Marketing to bardzo szerokie pojęcie, kryjące w sobie wiele zagadnień i opisane w nieskończonej ilości książek, z których większość omawia jedynie wycinek promocyjnej rzeczywistości. Są pozycje poświęcone identyfikacji wizualnej, książki o psychologii reklamy, skutecznych formach promocji online i reklamie tradycyjnej. Wiele z nich warto przeczytać i dokładnie zanalizować.

 • 40.00»34.90

  Strategia zarządzania jakością

  Stanisław Tkaczyk, Ewa Kowalska-Napora

  W książce Strategia zarządzania jakością autorzy próbują określić, czym jest jakość optymalna, dzięki której przedsiębiorstwa mogą poprzez funkcję strat obniżyć koszty wytwórcze. Obszar problemowy pracy może być tematem polemik studialnych na kierunkach zarządczych, inżynierskich...

 • 55.00»46.90

  Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka

  Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

  W pracy przedstawiono teoretyczne rozważania w zakresie użyteczności Strategicznej Karty Wyników w aspekcie różnych koncepcji zarządzania oraz praktyczne implikacje wynikające z doświadczeń własnych autorów w zakresie wdrożeń tego narzędzia w polskich przedsiębiorstwach.

 • Na znaczny potencjał rozwoju polskiego rynku informatycznego wpływają zarówno wysokie kompetencje naszych specjalistów IT, jak i liczebność małych i średnich firm IT. Informatyka jest wskazywana jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Polski. Z jednej strony uważa się...

 • Co sprawia, że niektóre marki od wielu lat niezmiennie rosną w siłę, a inne - nawet jeśli odniosły spektakularny sukces - upadają? Dlaczego jedne są w stanie przetrwać największe zawirowania gospodarcze i społeczne, a drugie nie potrafią sprostać oczekiwaniom klientów o ...

 • 54.00»45.90

  Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych

  Redakcja naukowa Marian Gorynia

  Autorzy pokazali internacjonalizację i globalizację działalności gospodarczej z punktu widzenia strategii firm kraju goszczącego zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Jest to odmienne podejście od stosowanego dotychczas, które skupiało się na zachowaniach firm dokonujących ekspansji zagranicznej w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

 • 59.90»49.90

  Strategie marketingowe

  Redakcja naukowa Wojciech Wrzosek

  Problematyka strategii marketingowych i ich wyboru oraz kształtowania obejmuje obszerny zakres zjawisk i procesów decyzyjnych. Wynika to zarówno z natury marketingu, jak i z mechanizmów pozyskiwania informacji oraz podejmowania decyzji w warunkach istnienia wielu możliwości...

 • 54.90»46.90

  Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

  Redakcja naukowa Jan W. Wiktor, Paweł Chlipała

  Głównym zamierzeniem zespołu autorów niniejszej książki była identyfikacja i ocena strategii marketingu międzynarodowego polskich przedsiębiorstw eksportujących swoje produkty na rynki zagraniczne. Autorzy zaproponowali wielowymiarowe podejście do badania tych strategii.

 • 38.00»32.90

  Strategie marketingowe w turystyce

  Maria Johann

  Autorka podejmuje problematykę budowania oraz realizowania strategii marketingowej w przedsiębiorstwach turystycznych, koncentrując uwagę na wybranych obszarach merytorycznych: strategiach i instrumentach marketingowych wykorzystywanych na rynku usług turystycznych oraz zarządzaniu marketingiem w turystyce.

 • 52.00»44.90

  Strategie rozwoju handlu

  Tomasz Domański

  Książka stanowi efekt wieloletnich analiz oraz obserwacji i badań największych międzynarodowych sieci handlowych. Jej walorem jest ukazanie w sposób przejrzysty i uporządkowany kluczowych wyzwań strategicznych, przed którymi stają dzisiaj przedsiębiorstwa handlowe.
  Do wyzwań tych Autor zalicza m. in.:
  * politykę niskich cen,
  * rozwój polityki marki własnej, danej sieci handlowej ...

 • W szybko globalizującej się gospodarce coraz częściej mamy do czynienia z wychodzeniem firm ze swoją działalnością gospodarczą za granicę. W książce omówiono koncepcje zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw oraz zaprezentowano metody podejmowania decyzji dotyczących takiej ekspansji.

 • 38.90

  Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i empiryczne

  Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska

  Znaczenie wiedzy dla efektywnego zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami stale rośnie. Sprawia to, że także teoria i praktyka zarządzania zajmuje się identyfikacją strategii zarządzania wiedzą oraz rozpoznawaniem metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w realizacji procesów wiedzy

 • Większość przedsiębiorców nie jest w stanie wycofać się ze swojej własnej firmy, bo powołują ją do życia w taki sposób, by zależała od ich osobistego zaangażowania. Jednak nic straconego. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym przedsiębiorcą, czy też masz za sobą lata doświadczeń albo właśnie rozważasz pomysł sprzedaży swojej firmy, ta książka pokaże Ci, jak zrealizować plan stworzenia wartościowej, atrakcyjnej rynkowo firmy, która będzie się prężnie rozwijać i odnosić sukcesy bez Ciebie.

 • 36.00»29.90

  Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa

  redakcja naukowa Bolesław Budzisz, Wiesław Urban, Anna Wasiluk

  Autorzy przedstawiają pogłębione spojrzenie na czynniki stymulujące rozwój rm. W książce znajduje się rozwinięcie takich problemów, jak: znaczenie i rezultaty dysponowania wiedzą w rmie, elastyczność struktur, budowanie kompetencji, skuteczność menedżera, motywacja, technologie IT, zaufanie oraz monitorowanie osiągnięć rmy. Omówienie każdego z tych zagadnień jest wsparte bogatym materiałem badawczym.

 • 36.40

  Sukces firmy

  Iwona Majewska-Opiełka

  Książka jest pełnym anegdot i przykładów poradnikiem skierowanym do kierowników i menedżerów zarządzających zarówno dużymi firmami, jak i własnym małym biznesem.

 • 38.30

  Sukcesja w rodzinie biznesowej

  Tomasz Budziak

  W Polsce rozpoczęła się pierwsza duża zmiana pokoleniowa w biznesie. Dzieci dynamicznych przedsiębiorców, rozpoczynających działalność na początku transformacji wyznaczonej rokiem 1989, stoją przed wyzwaniem przejęcia własności i zarządzania firmami swoich rodziców, a ci zastanawiają się, jak najlepiej przeprowadzić proces sukcesji.

 • 35.20

  Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce

  Bartłomiej Gawin, Bartosz Marcinkowski

  Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych należą obecnie do najważniejszych działań związanych z organizacją pracy i zarządzaniem każdym nowoczesnym przedsiębiorstwem, niezależnie od jego profilu oraz branży, w której operuje. Działania te wymagają od kadry kierowniczej przeprowadzania rozmaitych analiz i symulacji, konfrontowania charakterystyk czasowych i kosztowych oraz tworzenia kwerend analitycznych i ewaluacyjnych, co nie jest możliwe bez znajomości odpowiednich standardów i narzędzi.

 • Tworzenie struktur kapitałowych wiąże się z podejmowaniem decyzji, których skutki przekładają się na długookresową wartość całej organizacji. Doświadczenia polskich i zagranicznych przedsiębiorstw nie pozostawiają wątpliwości, że inwestycje kapitałowe dają szansę na skuteczną...


 • Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni różnych typów, słuchaczy w szkołach zarządzania, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie.

 • 42.00»35.90

  System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie

  Redakcja naukowa Adam Nowicki

  W książce Autorzy w interesujący sposób przedstawili m. in.:
  * system informacyjny marketingu jako przedmiot modelowania, tj. istotę, strukturę, sposoby oceny efektywności oraz bezpieczeństwo tego systemu,
  * proces modelowania systemu informacyjnego marketingu, tj. przesłanki i uwarunkowania modelowania, modelowanie procesów biznesowych marketingu, podstawowe badania stosowane w procesie modelowania oraz budowę modelu SIM wg podejść strukturalnego i obiektywnego ...

 • W publikacji podjęto próbę wyjaśnienia, czym jest skuteczność i efektywność systemu i procesów systemowych oraz w jaki sposób można dokonać pomiaru skuteczności i efektywności w odniesieniu do dowolnych procesów.

 • 32.40

  Systemy informatyczne zarządzania

  Kisielnicki Jerzy

  Obecny świat jest zupełnie inny niż z był 20 czy nawet 10 lat temu. Wiruje, zmienia się i wciąż nam ucieka. Tam gdzie jest mój laptop tam jest moja uczelnia, moja praca, moja rozrywka. Czas nabrał nowego wymiaru, przestrzeń to jest tylko jeden “klik”.

 • 41.90

  Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych

  Mirosława Capiga Witold Gradoń Grażyna Szustak

  Systemy wczesnego ostrzegania to instrumenty zarządzania instytucjami finansowymi nie tylko w warunkach kryzysu finansowego, ale również w warunkach stabilności finansowej. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od odpowiedzi na takie pytania, jak: Jaka jest specyfika poszczególnych systemów wczesnego ostrzegania?

 • 28.90

  Sztuka rynkologii

  Jacek Kotarbiński

  Nie obawiaj się o to, „co powie rynek” - stwórz własny!

 • 32.40

  Sztuka skutecznego porozumiewania się

  Matthew McKay Martha Davis Patrick Fanning

  Książka ta, kompendium wiedzy na temat sztuki porozumiewania się, omawia zasady jasnej i skutecznej komunikacji. Rzetelną i profesjonalną wiedzę przedstawiono w przystępny sposób, a opisy poszczególnych umiejętności uzupełniono wieloma przykładami i praktycznymi ćwiczeniami.

 • 44.40

  Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji

  Redakcja: Binsztok Aleksander

  Praca wszechstronnie i bardzo praktycznie przedstawia wiele aspektów procesów mediacji, ujmując je w kontekście relacji międzyludzkich, konfliktów, pracy zawodowej. Jej główne zalety to przydatność, ograniczenie nadmiaru teorii, liczne porady pozwalające na wykorzystanie poszczególnych tekstów jako wskazówek do praktycznego działania mediatorów i rozwoju kandydatów na mediatorów.

 • 40.90

  Sztuka skutecznego przywództwa

  Terry Bacon

  Nie wszyscy ludzie dążą do takiej władzy, która pozwala rządzić całym światem, chociaż zdecydowana większość z nas chętnie wprowadziłaby jakieś zmiany w swoim otoczeniu, zwłaszcza w pracy. Aby jednak świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery i skutecznie osiągać kolejne cele, być liderem, który wywiera pozytywny wpływ na innych ludzi, czy wnosić nową jakość do swojej firmy, potrzebna jest nam... władza.

 • 103.95»92.90

  Słownik biznesu polsko-angielsko-rosyjski

  Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

  Polsko-angielsko-rosyjski słownik biznesu składa się z 16 000 polskich haseł przetłumaczonych na język angielski i rosyjski. Słownik zawiera hasła z zakresu: makroekonomii. mikroekonomi, finansów, bankowości, prawa, handlu zagranicznego, zarządzania, ubezpieczeń itd...

 • Prezentowany Państwu polsko-angielski słownik wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom, zawiera bowiem 15 000 haseł, zwrotów i wyrażeń, mających ułatwić komunikowanie w takich obszarach naszego życia, jak BIZNES, MEDIA i REKLAMA. W naszych obecnych, niezwykle burzliwych...

 • Uniwersalny słownik biznesowy, niezbędny w każdym biurze. Zawiera 40000 haseł i zwrotów powiązanych z biznesem, prawem, informatyką, marketingiem, handlem internetowym. Słownik jest idealnym narzędziem do pracy w biurach, urzędach czy kancelariach. Użytkownik znajdzie w nim liczne neologizmy...

 • 39.90»34.90

  Słownik zarządzania kadrami

  Redakcja: prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan

  Słownik zarządzania kadrami stanowi uzupełnienie podręcznika Zarządzanie kadrami - książki nagrodzonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komitet Nauk i Organizacji i Zarządzania PAN. Zamiarem autorów jest, aby słownik i podręcznik stanowiły spójną całość.

 • Tajemniczy mistrzowie XXI wieku, mniej znane przedsiębiorstwa średniej wielkości będące światowymi liderami w swojej branży mogą stać się wzorem dla polskich firm.

 • 35.00»29.90

  Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu

  Katarzyna Prędkiewicz, dr Grzegorz Michalski

  Stosując się do tej prostej zasady, warto przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności policzyć, czy jest ona opłacalna i czy jesteśmy gotowi podjąć trud przebicia się przez wszystkie zawiłości organizacyjno-prawne.

 • 43.00»36.90

  Techniki perswazyjne. Podstawy

  Michał Gajlewicz

  W publikacji autor podejmuje próbę zebrania najważniejszych narzędzi służących skuteczności oddziaływania perswazyjnego, ich opisania, podania konkretnych przykładów zastosowań, a także zbadania częstości ich stosowania w mediach.

 • 56.90»48.90

  Teoria grafów w zarządzaniu produkcją

  Ewa Grandys

  Wiele procesów jest zdeterminowanych czasem ich trwania. Obserwacja tych procesów pozwoliła Autorce, dr Ewie Grandys na opracowanie oryginalnego modelu i metody zarządzania produkcją. Została ona nazwana Drzewem Kontroli Procesu Produkcji (DKPP), co podkreśla wykorzystanie teorii grafów do planowania procesu oraz kontroli typu sterującego jego realizacji. Metoda umożliwia więc dotrzymanie planowanego terminu zakończenia procesu, pomimo turbulencji uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

 • 70.00»59.90

  Teoria turystyki a zarządzanie turystyką

  Tadeusz Chudoba

  Publikacjam obrazuje całość rzeczywistości związanej z funkcjonowaniem turystyki, przedstawia zarówno turystykę w popularnym tego słowa znaczeniu, jak i specykę czterech kierunków zarządzania turystyką. Książka ukazuje aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, stwarza więc warunki dla formowania turystycznych banków danych oraz ułatwia i racjonalizuje dalsze badania problemów rzeczywistości turystycznej.

 • 46.90

  Teorie przedsiębiorstw

  Adam Noga

  W książce pokazano, że aby odnieść sukces w biznesie oraz prowadzić skuteczną politykę makroekonomiczną i rozwojową, należy odpowiedzieć na elementarne pytania: czym jest przedsiębiorstwo, kiedy może być ono zdolne do długotrwałego rozwoju, jakie cele powszechne mogą osiągać interesariusze przedsiębiorstw oraz jakie cele autonomiczne dla całej gospodarki może zrealizować tylko przedsiębiorstwo. W ekonomii na te pytania udzielono bardzo wiele odpowiedzi, budując liczne teorie przedsiębiorstw(a).

 • W świecie szybkich przemian, rosnącej konkurencji i coraz lepszego dostępu do informacji wzrasta świadomość konsumentów. Stare techniki sprzedaży odchodzą do lamusa. Czas na duże zmiany! .. Grant Leboff, znany brytyjski ekspert w dziedzinie handlu i marketingu, prezentuje całkiem nowe podejście do sprzedaży. Autor wyjaśnia, jak odnieść sukces rynkowy, stawiając na pierwszym miejscu interes konsumenta.

 • 40.00»33.90

  The emergence and development of clusters in Poland (Powstanie i rozwój klastrów w Polsce)

  pod redakcją Ewy Bojar i Zbigniewa Olesińskiego

  Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyka klastrów planujących intensyfikację współpracy międzynarodowej zwłaszcza w zakresie badań empirycznych gospodarki regionu, jej powiązań z gospodarką globalną w tym w szczególności kształtowania relacji między sieciami globalnymi i sieciami lokalnymi.

 • Przedmiotem pracy jest analiza podstawowych problemów administracyjnoprawnych kolejnictwa w Polsce, w tym zakres zadań administracji publicznej w tej sferze.

 • 64.90»54.90

  Transport międzynarodowy

  Janusz Neider

  Transport należy do najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy. Autor, prof. zw. dr hab. Janusz Neider, przedstawił: rolę i znaczenie transportu we współczesnej gospodarce, podaż usług na międzynarodowym rynku transportowym...

 • To znakomita pozycja zarówno dla początkujących trenerów, jak i tych z bardzo dużym doświadczeniem. Książka w niezwykle interesujący i dogłębny sposób ukazuje całościowy przebieg procesu szkoleniowego: od pierwszego momentu spotkania, aż po uwagi uczestników na zakończenie sesji szkoleniowych.

 • Jak sprawić, aby treści, które masz do zaoferowania, wciągały niczym film w 3D? Co zrobić, aby Twoja strona internetowa, wpisy na blogu czy pliki wideo były bardziej atrakcyjne niż nowy serial w telewizji? Jeśli chcesz wprowadzić produkt na rynek albo dotrzeć do nowych klientów i pozyskać ich trwałą lojalność, potrzebujesz jednego nieodzownego elementu: TREŚCI.

 • Oddajemy do Twoich rąk niezwykłą, orientalną perełkę - zbiór starożytnych chińskich maksym opisujących najbardziej podstępne i misterne strategie wojenne, jakie kiedykolwiek wymyślono.

 • 48.00»42.90

  Turystyka biznesowa

  Marta Sidorkiewicz

  Opracowanie ma na celu dostarczenie czytelnikowi podstawowej wiedzy dotyczącej istoty turystyki biznesowej i jej znaczenia na rynku turystycznym. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział książki poświęcono teoretycznym podstawom turystyki biznesowej, zaś w drugiej części...

 • W opracowaniu dokonano identyfikacji zjawiska turystyki motocyklowej w Polsce, zachowań konsumentów na tym rynku, przy uwzględnieniu cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych, oraz oceny dokonujących się zmian w latach 1997–2008 na tle sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej.

 • Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera
  69.00»52.90

  Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera

  Alexander Osterwalder, Yves Pigneur

  Wszyscy menedżerowie gorączkowo pracują nad usprawnieniem swojej firmy lub jej produktów. Szukają rozwiązań, które pozwolą im dostać się do czołówki rynkowych graczy lub utrzymać swoją pozycję w świecie ogarniętym manią wdrażania innowacji.

 • Książka obejmuje wiedzę o tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości dla klienta, pokazaną zarówno od strony przedsiębiorstwa, jak i klienta.

 • 45.00»38.90

  Tworzywo skutecznych strategii

  Krzysztof Obłój

  Książka stanowi o tym, jak budować strategię firmy na styku starych i nowych reguł gry konkurencyjnej. Tworzywo strategii prawie się nie zmienia - są nim idee, zasoby, umiejętności i liderzy. Stare prawdy biznesu również pozostają aktualne. Konieczne jest posiadanie niezbędnych aktywów by redukować koszty, sprawnie planować w średnim okresie oraz rozumieć ogromne znaczenie reputacji i silnych marek na rynku, którym rządzi nadmiar i pełna swoboda wyboru. Nie wystarcza to już jednak do osiągnięcia sukcesu.

 • 26.10

  Twój pierwszy pracownik

  Marcin Pietraszek

  Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w małej firmie w Polsce to książka przygotowana z myślą o polskich przedsiębiorcach zatrudniających od jednej do dziesięciu osób. Znajdziesz w niej zarówno informacje o prostych metodach skutecznego zarządzania pracownikami, jak i przystępne opracowanie najważniejszych przepisów, które każdy pracodawca powinien znać. Spora dawka wiedzy, podana w łatwej do przełknięcia pigułce, gwarantuje, że wszystko, czego potrzebujesz podczas zatrudniania, znajdziesz bez straty czasu i konieczności samodzielnego przedzierania się przez publikacje z różnych dziedzin. W tej książce całe spektrum wiadomości masz jak na dłoni!

 • Publikacja jest poświęcona problemowi wykorzystania ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem przez podmioty gospodarcze – klientów zakładów ubezpieczeń. Autorka w sposób kompleksowy omówiła następujące kwestie: pojęcie i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej, proces...

 • Zostań skutecznym konsultantem Coraz więcej menedżerów przekonuje się, że pomoc konsultantów jest im niezbędna. Wymagają przy tym konkretnych rezultatów, a nawet ponoszenia współodpowiedzialności za podjęte razem decyzje. Zadaniem dobrego doradcy jest zatem wyjść naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom i osiągnąć jak najlepsze wyniki.

 • Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym.

 • Problematyka zobowiązań cywilnoprawnych na wypadek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy należy do węzłowych zagadnień prawa upadłościowego.

 • 33.90

  Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy

  Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch

  Upadłość deweloperska. Komentarz jest opracowaniem adresowanym do uczestników tzw. rynku deweloperskiego (przedsiębiorców deweloperów, ale także ich podwykonawców w zakresie robót budowlanych, klientów na rynku usług deweloperskich) jak i do podmiotów świadczących usługi dla rynku deweloperskiego.

 • Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie skrywaną wiedzę o upadłości – praktyczne rady, rozwiązania, przestrogi. To nowe i długo oczekiwane, wszechstronne (oparte na informacjach z wielu aktów prawnych) spojrzenie oczami...

 • 23.20

  Urodziłeś się bogaty

  Bob Proctor

  Międzynarodowy bestseller Boba Proctora Urodziłeś się bogaty wiedzie cię przez wszystkie najważniejsze zasady, jakie powinieneś opanować, by móc odblokować przeogromne bogactwo potencjału, który w sobie masz.

 • 45.90»39.90

  Usługi w gospodarce rynkowej

  Redakcja naukowa: Iga Rudawska

  We współczesnej gospodarce sektor usług odgrywa coraz większą rolę. Popyt na usługi zwiększa się zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i ze strony indywidualnych klientów. Książka jest poświęcona wybranym zagadnieniom dotyczącym sfery usług. Autorzy w przystępny sposób omawiają w niej między innymi: istotę usług i ich systematyzację, funkcjonowanie przedsiębiorstwa usługowego na rynku, rynki usług w Unii Europejskiej i Polsce, specyfikę marketingu usług, konkurencję na rynku usług, innowacje usługowe, serwicyzację gospodarki.

 • 56.90»48.90

  Usługi. Marketing i zarządzanie

  Audrey Gilmore

  Sektor usług w gospodarce ma coraz większy udział w ogólnym rozwoju gospodarczym i stanowi szansę dla osób bezrobotnych. W książce problematyka została podzielona na trzy części: część I marketing usług, część II - zarządzanie organizacją usługową oraz część III problemy współczesnego marketingu usług. W poszczególnych rozdziałach Autorka omawia m. in. uwarunkowania marketingu usług, różnice w marketingu organizacji nastawionych (na przykładzie bankowości detalicznej, firm turystycznych i hotelarstwa) i nienastawionych na zysk (muzeów i organizacji charytatywnych), ...

 • W opracowaniu dokonano identyfikacji kluczowych uwarunkowań innowacyjności organizacji, funkcjonujących w specyficznych warunkach regionu przemysłowego, jakim jest województwo śląskie. Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie i opisanie kierunku oraz siły relacji pomiędzy...

 • W publikacji podejmowane są kwestie fundamentalne dla organizacji gospodarczych, autor od podstaw bada tzw. życiowe, elementarne zależności istnienia i rozwoju organizacji uwarunkowane aktywnością i relacjami człowieka w zespole.

 • 32.90

  Uwieść podświadomość

  Robert Heath

  Książka w ciekawy i przystępny sposób pokazuje, jak wielki wpływ ma na nas reklama, choć często ulegamy złudzeniu, że możemy być i jesteśmy odporni na jej działanie.

 • Publikacja obejmuje swoim zakresem szczególną tematykę dotyczącą podatku VAT obowiązującego w 2014 roku w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych, tj. jednostkach i zakładach budżetowych.

 • Niektóre prawdy dotyczące zarządzania są oczywiste. Menedżerowie wiedzą na przykład, że przy sprzedaży sprawdza się zasada Pareto, według której 20% największych klientów powinno dostarczać 80% przychodów i o tych odbiorców należy dbać szczególnie - nawet kosztem zaniedbywania pozostałych.

 • 29.90»26.90

  Walka konkurencyjna przedsiębiorstw

  Frantisek Bartes, dr inż. Andrzej Srzednicki

  Książka przybliża zagadnienia dotyczące walki konkurencyjnej przedsiębiorstw. Wyjaśnia: mechanizmy walki konkurencyjnej występujące w globalnej gospodarce (ważne zwłaszcza w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej), zasady i metody tworzenia skutecznych systemów zarządzania...

 • Inwestowanie przestało być wyłącznie domeną mężczyzn – to dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, giełd i światowego systemu finansowego. Warren Buffett i kobiety mają jedną wspólną cechę – są lepszymi inwestorami niż przeciętny mężczyzna. Badania psychologiczne...

 • Inwestowanie przestało być wyłącznie domeną mężczyzn – to dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, giełd i światowego systemu finansowego.

 • Autor podjął się tematu bardzo aktualnego i o dużym praktycznym znaczeniu. Ocena kondycji finansowej dokonywana jest zarówno przez menedżerów przedsiębiorstwa, jak i różne podmioty zewnętrzne. W tym celu często stosuje się analizę wskaźników finansowych, porównując ich wartości rzeczywiste z tzw. wartościami wzorcowymi.

 • Zacznij od poznania zasad funkcjonalności stron internetowych. Dzięki temu łatwiej Ci będzie zrozumieć, jak tworzyć funkcjonalne teksty. Następnie zapoznaj się z najważniejszymi zasadami rządzącymi webwritingiem. Później przejdź do szczegółów.

 • 51.90

  Wielcy z wyboru

  Jim Collins

  Nowe pytanie Dziesięć lat po pojawieniu się na rynku bestsellera Od dobrego do wielkiego Jim Collins powraca z kolejną przełomową publikacją.

 • W gospodarce światowej obserwuje się tendencję do zacieśniania współpracy między przedsiębiorstwami i osiągania w ten sposób przewagi konkurencyjnej. Wybór partnera rynkowego oraz właściwe zarządzanie partnerstwem to obecnie niezwykle poszukiwane umiejętności menedżerskie. Celem książki jest omówienie czynników warunkujących rozwój efektywnych więzi partnerskich, metod pomiaru efektywności relacji partnerskiej, przemian w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstw oraz specyfiki zachowań nabywców na rynku przedsiębiorstw.

 • 51.90»44.90

  Wojna marketingu z zarządzaniem

  Al Ries, Laura Ries

  Specjalistom od zarządzania i specjalistom od marketingu podczas wszystkich narad trudno się porozumieć, chociaż wydaje się, że mówią o tym samym. Autorzy udowadniają, że znacznie ważniejsze od tego, co się mówi, jest to, jak się mówi. Tłumaczą, że zarządzanie należy do sfery realnej, a marketing do sfery mentalnej; zarządzający chcą coraz lepszych, a marketingowcy zróżnicowanych produktów; zarządzający wyrażają swoje myśli słowami, a marketingowcy pokazują wizje przedsięwzięć. Na pytanie, jak to wszystko pogodzić, można znaleźć odpowiedź w tej książce.

 • Współczesne organizacje muszą być zdolne do przeprowadzania szybkich i głębokich zmian strategicznych. Wahania koniunktury, zmienne preferencje klientów oraz rosnąca presja ze strony rynków finansowych powodują, że firmy, które chcą osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną, muszą szybko i umiejętnie weryfikować własną strategię.

 • 46.40

  Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów

  Redakcja naukowa Eleonora Bielawska-Batorowicz

  Psychologia to dyscyplina naukowa, której dorobek wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia, również w ekonomii. Dobrym przykładem jej przydatności jest przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Danielowi Kahnemanowi, który zastosował psychologiczne metody i narzędzia pomiaru w badaniach ekonomicznych, co pozwoliło lepiej zrozumieć podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

 • Monografia jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem naukowym podejmującym eksplorację wpływu zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem w perspektywie wewnątrzorganizacyjnej w realiach gospodarki opartej na wiedzy. W sposób systematyczny dokonano tu przeglądu wycinkowej...

 • Publikacja kierowana jest do studentów i pracowników naukowych zajmujących się przedsiębiorczością oraz zarządzaniem rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Powinna również zainteresować praktyków gospodarczych, a także decydentów i pracowników instytucji otoczenia małego i średniego biznesu odpowiedzialnych za opracowywanie założeń i wdrażanie programów wspomagania tej kategorii przedsiębiorstw.

 • 79.00»63.90

  Współczesna analiza strategii

  Grant Robert M.

  Autor - światowy autorytet w dziedzinie zarządzania strategicznego - kompleksowo i bardzo przejrzyście opisuje:najważniejsze narzędzia analizy strategicznejgłówne źródła przewagi konkurencyjnej, w tym zasoby i umiejętności przedsiębiorstwawspółczesne koncepcje strategii ...

 • 48.90»41.90

  Współczesne koncepcje i metody zarządzania

  Kazimierz Zimniewicz

  W szybko zmieniającej się współczesnej gospodarce poszukiwane są nowe efektywniejsze sposoby zarządzania. Podręcznik obejmuje wiedzę o nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania oraz możliwościach i efektach ich zastosowania w praktyce.

 • 46.00»39.90

  Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu

  redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski

  Książka jest adresowana w pierwszym rzędzie do pracowników naukowych zaintereso­wanych problematyką zarządzania. Prezentuje wyniki analiz i badań nowych kierun­ków zarządzania oraz kształtowania współczesnych paradygmatów nauk o zarządzaniu, prowadzonych przez wybitnych znawców problematyki.

 • 46.40

  Współczesne systemy motywacyjne

  Jacek Woźniak

  W dzisiejszych czasach podstawą sukcesu każdej firmy są kompetencje i umiejętności ludzi w niej zatrudnionych. Dobrze zaprojektowane i realizowane systemy motywacyjne pozwalają na pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników, wpływając na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez firmy.

 • Każda firma, instytucja i organizacja ma własną kulturę pracy, która stanowi wypadkową rynkowych doświadczeń, specyfiki branży, a nawet charakteru założycieli, właścicieli oraz kadry menedżerskiej. Jeśli chodzi o zarządzanie personelem, sposób prowadzenia działań marketingowych czy też organizację działu sprzedaży, nie ma ścisłych dogmatów, których wszystkie podmioty gospodarcze powinny ściśle się trzymać.

 • Książka ma charakter interdyscyplinarnego namysłu nad miejscem promocji i reklamy we współczesnym społeczeństwie.

 • 28.90

  Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations

  Redakcja: Adamik-Szysiak Małgorzata, Maguś Wojciech

  Recenzowany zbiór obejmuje 16 prac prezentujących różnorodne aspekty wykorzystania marketingu politycznego, public relations i reklamy politycznej w kampanii wyborczej.

 • 80.00»67.90

  Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Dobiegały-Korony i Andrzeja Hermana

  W książce zostały opisane najważniejsze współczesne źródła wartości przedsiębiorstw, uwarunkowania, które mają wpływ na decyzje o wyborze tych źródeł oraz sposoby zarządzania nimi, aby przełożyły się na wartość przedsiębiorstwa.

 • Publikacja jako jedna z pierwszych łączy trzy wątki kluczowe dla rozwoju współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw i regionu ich funkcjonowania: specyfikę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę międzyorganizacyjną i regionalną płaszczyznę działania...

 • 33.90

  Wstęp do prognozowania i symulacji

  Dariusz Błaszczuk

  W niniejszej publikacji przedstawione są wybrane zagadnienia dotyczące zastosowania metod analizy ilościowej w zarządzaniu, a mianowicie: opisywanie określonych zjawisk gospodarczych; badanie struktury wewnętrznej określonych zjawisk czy podmiotów gospodarczych, w tym przy wykorzystaniu analizy mnożnikowej i symulacyjnej

 • 20.40

  Wszyscy kłamią

  Jarosław Świątek

  Jak rozpoznać kłamstwo, czytając mowę ciała?
  Jak nie dać się oszukać?
  Jak skłonić kłamcę do przyznania się do winy?

 • 35.90

  Wycena małego przedsiębiorstwa

  Jacek Kuczowic

  Publikacja wyjaśnia, czym różni się wycena małego podmiotu gospodarczego od wyceny dużego przedsiębiorstwa.

 • 33.90

  Wykłady Druckera

  William Cohen

  Peter Drucker jest uznawany za ojca współczesnego zarządzania. Jego odważne i przemyślane nauki stanowią inspirację dla wielu liderów nawet po jego śmierci. Jednak był przede wszystkim utalentowanym i pełnym pasji nauczycielem.

 • Książka przedstawia największe wyzwania, przed jakimi stają obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz perspektywy ich dalszego rozwoju we współczesnym, wysoce zmiennym i konkurencyjnym świecie.

 • 65.00»55.90

  Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw

  redakcja naukowa Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

  Celem publikacji jest przedstawienie aktualnych wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami wobec wzrostu ich innowacyjności, nowych technologii i kryzysu gospodarczeg.

 • 51.90

  Wzrost

  Jim Stengel

  Książka "Wzrost" w umiejętny sposób wplata ponadczasowe prawdy o ludzkim zachowaniu i wartościach w praktyczny model biznesowy, który opisuje, w jaki sposób można odkrywać, budować, upowszechniać, tworzyć i oceniać swój ideał.

 • 30.50

  Wędrówki z Gandalfem Przywództwo

  Brian Tracy Robert Kozak

  Wędrówki z Gandalfem. Przywództwo to inspirująca i motywująca historia młodego lidera napisana przez znanego amerykańskiego szkoleniowca Briana Tracy oraz polskiego dziennikarza, coacha i trenera Roberta Kozaka.

 • Wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim staje się zaangażowany pracownik, czyli taki, którego charakteryzują trzy równocześnie występujące cechy: 1) identyfikacja z celami i wartościami firmy, 2) pragnienie przynależności do organizacji, 3) podejmowanie działań...

 • 73.00»58.90

  Zachowania konsumentów

  Vanhuele Marc, Wright Malcolm, East Robert

  Analiza zachowań konsumenckich stanowi dziedzinę podlegającą ciągłym zmianom. Przyzwyczajenia i gusta klientów zmieniają się jak w kalejdoskopie. Książka skupia uwagę na najnowszych opracowaniach związanych z tym zagadnieniem i na ostatnich osiągnięciach marketingu jako ...

 • 41.90»35.90

  Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury

  Magdalena Sobocińska

  Książka Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury ukazuje:

  * istotę i strukturę rynku kultury przez pryzmat funkcji dóbr i usług kultury;
  * podstawowe zasady i przesłanki stosowania koncepcji marketingu w sferze kultury;
  * system informacji marketingowej (SIM), jego strukturę i znaczenie w zarządzaniu instytucjami kultury; ...

 • Książka Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie przedstawia najważniejsze aspekty zachowania człowieka w organizacji, a jej celem jest udzielenie menedżerom merytorycznego wsparcia w rozwijaniu umiejętności kierowania ludźmi. Zdaniem autora, w najbliższych latach umiejĠ...

 • Książka przedstawia, jak skutecznie porozumiewać się, zwiększać satysfakcję z pracy, efektywnie włączyć się w wykonywanie celu grupowego i unikać błędnej interpretacji otaczającego środowiska czyli jak zostać doskonałym liderem, menedżerem lub pracownikiem.

 • 40.00»34.90

  Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji

  Redakcja naukowa Mirosława Malinowska i Barbara Kucharska

  Globalizacja i wywołane przez nią zmiany na rynku wpływają na zachowania rynkowe przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W książce Autorzy omawiają zjawisko globalizacji jako uwarunkowanie zachowań podmiotów rynkowych oraz przedstawiają analizę i kierunki rozwoju zachowań rynkowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w warunkach globalizacji.

 • 39.90

  Zachowania rynkowe kobiet

  Ewa Kieżel, Sławomir Smyczek

  W polskiej tradycji kobieta zawsze odgrywała szczególną rolę, przy czym za jej główne zadanie uznawano opiekowanie się ogniskiem domowym, wychowywanie dzieci, wykonywanie prac domowych. Jednak ten czas już minął.

 • Prowadzone badania i obserwacje praktyki wskazują, iż przedsiębiorstwa nie działają na rynku jako w pełni autonomiczne podmioty. Za pomocą rozlicznych kontaktów i relacji tworzą one sieć powiązań z różnymi podmiotami otoczenia: nabywcami, dostawcami, konkurentami, podmiotami wpływowymi itp. Autorzy tej książki przyjmują, iż funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ramach sieci powiązań z różnymi podmiotami może okazać się czynnikiem decydującym w kształtowaniu długookresowego sukcesu firmy w procesie internacjonalizacji.

 • Autor dokonał szerokiego przeglądu czynników warunkujących zachowania pracowników. Poddał krytycznemu osądowi dotychczasowe teorie wywiedzione na gruncie dyscypliny naukowej badającej "zachowania organizacyjne". Całość pracy prowadzi nie do banalnego opisu ludzkich zachowań(jak się zachowują?), ale do odpowiedzi na pytanie: dlaczego się tak zachowują?

 • Każdy człowiek i każda organizacja mogą wyjaśnić, CO robią. Niektórzy z nas potrafią pokazać, CZYM różnią się od innych. Jednak tylko nieliczni są w stanie jasno wyartykułować, DLACZEGO robią to, co robią. DLACZEGO nie ma nic wspólnego z finansami i zyskami. DLACZEGO jest tym, co inspiruje Ciebie i Twoje otoczenie. Otwórz tę książkę i odnajdź samą kwintesencję inspiracji.

 • Masz pomysł na biznes? Gratulacje! Teraz czas zamienić idee na konkretne zyski. By się solidnie do tego przygotować, musisz stworzyć biznesplan. Weź czystą kartkę papieru albo otwórz nowy dokument na ekranie swojego laptopa. Zacznij od liczb - jeśli jesteś w tym biegły i ten aspekt uważasz za najważniejszy, skup się na planie finansowym.

 • 41.40

  Zapobieganie patologiom w organizacji

  Redakcja naukowa: Dagmara Lewicka

  Obecnie o konkurencyjności przedsiębiorstw decyduje zatrudniony w nich kapitał ludzki. Jednocześnie, pracownicy pokolenia Y, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, oczekują od pracodawców możliwości rozwoju zawodowego, dobrej atmosfery w pracy oraz partycypowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 • Klient jest najważniejszy, klient nasz pan, odpowiedz na oczekiwania klienta – takie marketingowe mantry słyszałeś nie raz. Łatwo powiedzieć i… dzięki tej książce… nie tak trudno wykonać. Zajrzyj do środka, a będziesz wiedział, jak sprawić, by klient zainteresował się twoją ofertą i został z tobą na długo.

 • 54.10

  Zarządzanie

  Henry Mintzberg,

  Autor prezentuje model skutecznego zarządzania silnie zorientowanego na praktykę, uzupełniając go obserwacją dwudziestu dziewięciu menedżerów z różnorodnych organizacji i branż w czasie jednego typowego dnia ich pracy.

 • 55.00»48.90

  Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka

  prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, prof. dr hab. Tadeusz Sikora

  Bezpieczeństwo żywności jest dla współczesnego konsumenta najważniejszą cechą, której oczekuje od nabywanej i konsumowanej żywności. Sfera zapewnienia tego bezpieczeństwa jest obecnie ściśle regulowana normami prawa unijnego i krajowego. W ostatnim dziesięcioleciu wiele się...

 • 45.90

  Zarządzanie dla racjonalnego menedżera

  Tadeusz Gospodarek

  Publikacja przedstawia odpowiedzi na fundamentalne pytania, będące elementem codziennej pracy każdego managera:

 • Koncepcja zarządzania dynamicznego pozwala menedżerom sformułować właściwy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, który na bieżąco dostosowuje się do zmian na zewnątrz i wewnątrz organizacji.

 • Monografia jest skierowana do kadr kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych, posiadających duży udział w aktywach środków trwałych, a szczególnie maszyn i urządzeń technicznych. Książka jest przeznaczona także dla kadr specjalistów z zakresu organizacji i zarządzania produkcją i utrzymaniem ruchu, a także do pracowników jednostek naukowo-badawczych.

 • Zakresem opracowania objęto:
  - gradację i specyfikę finansowania małych przedsiębiorstw

  ...

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, z wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wymaga wiedzy menedżerskiej i umiejętności korzystania z systemów informacji w zakresie zakupów, sprzedaży, marketingu, personelu i finansów.

 • 37.90

  Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Andrzej Pomykalski

  Podręcznik akademicki do zarządzania i planowania marketingowego, kierowany do studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu, stanowiący również znakomity poradnik dla praktyków.

 • 37.40

  Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju

  Redakcja: Kołodko Grzegorz W.

  Opracowany przez prof. Grzegorza W. Kołodkę zbiór tekstów wybitnych uczonych, praktyków zarządzania i ekspertów odpowiadających na ważne pytania: Jak odwrócić niekorzystne tendencje w gospodarce światowej?

 • 39.00»34.90

  Zarządzanie informacją na rynku globalnym Teoria i praktyka

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara, dr inż. Jerzy Rzęchowski

  Nadmiar informacji oraz wynikający stąd chaos informacyjny wymagają wprowadzania w organizacjach odpowiednich systemów zarządzania informacją i wiążą się z przymusem odpowiedniego jej poszukiwania, gromadzenia, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania. Wymóg...

 • 46.90

  Zarządzanie innowacjami

  Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Aleksander Moczała

  We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku omówiono: istotę innowacyjności i jej cele, organizację systemu innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, ocenę i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów, techniczno-ekonomiczną ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, transfer technologii, politykę naukowo-techniczną wspierania działalności innowacyjnej.

 • 59.90»49.90

  Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

  Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski

  Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu jakością produkcji i bezpieczeństwem produktu. Autorzy przedstawili: historię, filozofię i istotę jakości; pomiar i ocenę jakości; środowisko i zasady zarządzania jakością; normalizację (system zarządzania jakością według norm ISO serii 9000); systemy oceny...

 • 41.40

  Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka

  Adam Hamrol, Władysław Mantura

  Nowe, uaktualnione wydanie znakomitej książki, łączącej walory podręcznika akademickiego i przewodnika dla praktyków!

 • 69.00»59.90

  Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości

  dr hab. Katarzyna Szczepańska

  Książka jest pierwszą na rynku polskim publikacją z zarządzania jakością o charakterze interdyscyplinarnym. Autorka wyznacza nowe kierunki myślenia o organizacji i jej elementach oraz zachodzących między nimi relacjach w ujęciu: rynkowym, funkcjonalnym, zarządczym i społecznym...

 • 59.00»52.90

  Zarządzanie kadrami

  Redakcja: prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan

  Podręcznik ten – wraz z Ćwiczeniami i Słownikiem – tworzy komplet wzajemnie uzupełniających się pozycji, które od lat stanowią merytoryczną podstawę do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu określanego jako: zarządzanie kadrami, zasobami ludzkimi bądź personelem...

 • 49.90

  Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje

  Redakcja naukowa Marta Juchnowicz

  Problematyka książki jest niezwykle ważna dla praktyki i teorii zarządzania, ludzie bowiem stanowią najcenniejszy kapitał i jeden z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej każdej organizacji. Zarządzanie kapitałem ludzkim (ZKL)

 • Podstawowym celem tej książki jest wskazanie, w jaki sposób można w praktyce uzyskiwać wartość dodaną dzięki ludziom, stosując taką politykę i takie praktyki zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), które jednocześnie zapewnią zaspokajanie aspiracji i potrzeb zatrudnionych osób.

 • 43.00»36.90

  Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki

  Romuald Grocki

  W publikacji przedstawiono kompleksowo całokształt zagadnień dotyczących systemu zarządzania kryzysowego, ujmując poszczególne obszary jako elementy modelu dobrych praktyk. Na uwagę zasługuje uwzględnienie takich zagadnień jak standardowe procedury operacyjne, świadomość...

 • 34.00»29.90

  Zarządzanie marketingiem

  prof. dr hab. Zdzisław Knecht

  Publikacja jest przeznaczona zarówno dl praktyków pragnących zgłębić meandry tej trudnej sfery zarządzania, jak i studentów uczelni wyższych jako podręcznik do zarządzania marketingiem. Jej struktura jest zgodna z minimum programowym opracowanym dla kierunku „zarządzanie". Książka...

 • 43.40

  Zarządzanie marketingowe

  Redakcja: Rosa Grażyna

  Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania marketingowego. Zawiera nowe spojrzenie na problematykę, zarówno od strony zarządzania, jak i marketingu.

 • 33.00»28.90

  Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność

  dr inż. Rafał Matwiejczuk

  Podręcznik Zarządzanie marketingowo-logistyczne kierowany jest do studentów ekonomii, zarządzania i marketingu, na uczelniach wyższych, jako lektura do takich przedmiotów, jak: Podstawy Marketingu, Zarządzanie i Planowanie Marketingowe, Zarządzanie Logistyką...

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce rynkowej i partycypują w istotny sposób w tworzeniu jej podstawowych wielkości makroekonomicznych. Budowa i zarządzanie przedsiębiorstwem tej wielkości nie jest zadaniem łatwym, wymaga bowiem...

 • 70.00»59.90

  Zarządzanie międzynarodowe

  Małgorzata Rozkwitalska

  Autorka zrealizowała ambitny cel określenia całej złożoności procesu zarządzania operacjami zagranicznymi, przyjmując w tym celu perspektywę korporacji transnarodowych. Szczególną uwagę zwróciła na kwestie otoczenia międzynarodowego.

 • 46.40

  Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka

  Redakcja naukowa Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska

  Jest to nowoczesny podręcznik dotyczący zarządzania międzynarodowego. Zawarto w nim wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu firm działających w skali globalnej.

 • 59.00»47.90

  Zarządzanie od podstaw

  Andrzej K. Koźmiński, Dariusz Jemielniak

  Podręcznik wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom dostarczenia studentom i kadrze zarządzającej zasobu niezbędnej wiedzy prezentującej problemy zarządzania w ujęciu i strukturze tematycznej dostosowanej do czasów współczesnych. Autorzy opierają swój pomysł na koncepcji zasobowej i koncepcji równowagi przedsiębiorstwa, co jest zgodne ze światowym stanem wiedzy w tym obszarze.

 • 50.40

  Zarządzanie operacyjne

  Donald Waters

  W niniejszym podręczniku dominuje menedżerskie ujęcie problemu. Wywody, dyskusje, przykłady z życia wzięte pokazują, jak idee i różne koncepcje znajdują zastosowanie w praktyce, a zalety dydaktyczne podręcznika powodują, że może on być wykorzystywany nawet przez osoby, które nie miały dotąd styczności z tą problematyką.

 • 49.00»42.90

  Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce

  redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk

  W książce przedstawiono przegląd i analizę najważniejszych problemów zarządzania współczesnymi organizacjami biznesowymi i administracyjnymi. Omówiono kierunki i tendencje rozwoju nauk o zarządzaniu, instrumenty wspomagające zarządzanie i podejmowanie decyzji, zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji menedżerskich i etyki w biznesie, zarządzanie jakością oraz działalność inwestycyjną.

 • 59.00»49.90

  Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów

  redakcja naukowa Wiesław Kowalczewski, Wiesław Matwiejczuk

  Autorzy monograi koncentrują się na wynikających z potrzeb praktyki gospodarczej i życia publicznego problemach:
  - doskonalenia organizacji i procesu zarządzania
  - podnoszenia konkurencyjności organizacji ...

 • Książka podejmuje bardzo aktualną z punktu widzenia praktyki gospodarczej problematykę zarządzania organizacją w sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku ostatnich zawirowań na światowych rynkach finansowych. Przedstawiono w niej analizę zjawisk kryzysowych w wybranych grupach przedsiębiorstw.

 • 42.40

  Zarządzanie portfelami projektów

  Alina Kozarkiewicz

  W dzisiejszych czasach wiele organizacji przyjmuje w swojej działalności orientację projektową, która pozwala realizować cel strategiczny, jakim jest np. zwiększanie wartości dla interesariuszy. Osiągnięcie wyznaczonych celów szczegółowych dzięki realizacji pojedynczych, często zróżnicowanych projektów, wymaga umiejętności zarządzania programami i portfelami projektów oraz przełożenia ich na strategię organizacji.

 • W książce omówiono problemy związane z zarządzaniem ludźmi w firmach, w których dominującymi koncepcjami zarządzania są TQM (zarządzanie przez jakość) oraz lean manufacturing. Praca jest przewodnikiem, jakim mogą posługiwać się pracownicy odpowiedzialni w firmach za zasoby ludzkie...

 • Zarządzanie procesami, jako jedna z podstawowych praktyk biznesowych współczesnych organizacji, stało się fundamentem i platformą integracyjną dla wielu inicjatyw przez nie podejmowanych. Książka zawiera podstawy wiedzy na temat koncepcji zarządzania...

 • 40.00»34.90

  Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne

  Agnieszka Bitkowska, Krzysztof Kolterman, Grażyna Wójcik, Katarzyna Wójcik

  Głównym celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania procesami przedsiębiorstw z wykorzystaniem przykładów z praktyki gospodarczej. Monografia ma charakter kompendium wiedzy dotyczącego podstaw koncepcji zarządzania procesami i uwarunkowań jej stosowania...

 • rzedstawiona monografia jest ważnym, potrzebnym i bardzo aktualnym wydawnictwem. Książka przedstawia problematykę zarządzania procesowego w organizacji wobec globalizującej się gospodarki w sposób kompetentny, spójny, syntetyczny i jednocześnie komunikatywny.

 • 149.00»104.10

  Zarządzanie projektami

  John M. Nicholas

  W książce szczegółowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty zarządzania nowoczesnymi projektami, mającymi na celu opracowywanie produktów, systemów lub procesów przeznaczonych na rynki lokalne, krajowe i międzynarodowe, tworzenie lub wdrażanie nowych metod zaspokajania...

 • 37.90

  Zarządzanie projektami

  Marek Pawlak

  Książka zawiera minimum programowe zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. Autor kładzie nacisk na interdyscyplinarny charakter tej wiedzy, wyróżnia zarządzanie projektami w sensie instrumentalnym, funkcjonalnym, instytucjonalnym i społecznym.

 • 27.20

  Zarządzanie projektami - studia przypadków

  Bartosz Grucza (red. nauk.), Krzysztof Ćwik (red. nauk),

  Mimo istnienia solidnej podbudowy teoretycznej, wciąż brakuje na rynku publikacji, które omawiałyby zagadnienia projektowe w prostej i przyjaznej dla czytelnika formie opisu konkretnych doświadczeń osób na co dzień zajmujących się projektami. Książka ma wyjść naprzeciw tym potrzebom, ukazując zbiór praktyk projektowych różnych przedsiębiorstw działających w Polsce i reprezentowanych przez nie branż.

 • Projekty są źródłem wymiernych korzyści i wartości dla przedsiębiorstwa. To ważne, aby realizować je terminowo i w ramach ustalonego budżetu, ale jeśli chcesz być skutecznym menedżerem projektów, musisz się skupiać na potrzebach firmy, a nie tylko na procesie realizacji przedsięwzięcia.

 • Działania w sektorze badawczo-rozwójowym mają za zadanie tworzenie unikatowych produktów, usług, procesów, w celu zapewnienia innowacyjności organizacji, sektora lub kraju. Książka stanowi źródło kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania takimi projektami.

 • 40.00»34.90

  Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

  redakcja naukowa Marek Wirkus, Anna Lis

  Celem książki jest aplikacja wiedzy związanej z zarządzaniem projektami do pola B+R. Osiągnięcie owego celu redaktorzy i autorzy tego tomu założyli poprzez stworzenie publikacji odwołującej się zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i doświadczeń praktycznych oraz odpowiedni dobór wątków...

 • 27.50

  Zarządzanie projektami dla bystrzaków

  Stanley E. Portny

  Napięte terminy, ograniczone budżety, obniżanie kosztów przy zachowaniu doskonałej jakości oraz wysokie oczekiwania klientów - oto chleb powszedni współczesnych project managerów. Jak w tych warunkach doprowadzić każdy projekt do szczęśliwego finału i nie postarzeć się przy tym o dziesięć lat? Ten praktyczny przewodnik stanie się Twoją tarczą, Twoim orężem w codziennej walce o przetrwanie, jaką jest zarządzanie projektami.

 • 34.90

  Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka

  Małgorzata Domiter, Anna Marciszewska

  Jest to interesujące i wartościowe opracowanie na temat zarządzania projektami unijnymi. Z punktu widzenia praktyki gospodarczej łączy w sobie dwa istotne i aktualne zagadnienia: pozyskiwanie środków w ramach funduszy strukturalnych oraz zarządzanie projektami unijnymi. Autorki, jako osoby zaangażowane teoretycznie i praktycznie w zarządzanie projektami unijnymi, przystępnie prezentują najważniejsze kwestie z omawianego obszaru.

 • 62.00»45.90

  Zarządzanie projektami w organizacjach

  J. Davidson Frame

  Zarządzanie projektami w organizacjach J. Davidsona Frame'a to kompendium wiedzy z zakresu technik zarządzania projektami. Książka prezentuje ich praktyczny kontekst i uświadamia zagrożenia oraz pułapki, na których pojawienie się powinni być przygotowani menedżerowie projektu. W przystepny sposób...

 • 46.99

  Zarządzanie projektami w organizacji

  redakcja naukowa Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska

  Celem opracowania jest omówienie złożonej problematyki zarządzania projektami i ich roli w organizacji funkcjonującej na globalnym rynku oraz syntetyczne, a zarazem kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z projektami, przed którymi stają dzisiejsi decydenci w różnych podmiotach.

 • 46.90

  Zarządzanie projektem

  Marek Wirkus, Henryk Roszkowski, Ewa Dostatni, Wacław Gierulski

  Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, aby ich pozytywne rezultaty przełożyć na przyszły sukces organizacji. Zarządzanie projektami we współczesnym świecie nabrało więc szczególnego znaczenia, zwłaszcza w obliczu intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

 • 53.00»45.90

  Zarządzanie projektem europejskim

  Redakcja naukowa Michał Trocki, Bartosz Grucza

  Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stają się trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce. Efektywne wykorzystanie pozyskanych środków zależy w znacznym stopniu od doboru właściwej metody planowania i realizacji projektów europejskich, czyli od zastosowania skutecznej metodyki zarządzania tymi projektami.

 • 46.40

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Eugeniusz Michalski

  Nowoczesny podręcznik akademicki, dedykowany studentom uczelni ekonomicznych, w pełni dostosowany do programów takich przedmiotów, jak: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie i zarządzanie.

 • 39.40

  Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Redakcja: Engelhardt Juliusz

  Zarządzanie przedsiębiorstwem w nowych uwarunkowaniach jest dużą umiejętnością, wymaga lat doświadczeń, ogromnej wiedzy, jest wyzwaniem dla kierujących przedsiębiorstwami.

 • W książce autorzy przedstawili wybrane, znane powszechnie elementy teorii organizacji i zarządzania wraz z oceną ich przydatności w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Opisali również stosunkowo nowe koncepcje zarządzania, mające na celu przede wszystkim uelastycznienie organizacji, aby zapewnić jej nie tylko przetrwanie, lecz także rozwój w coraz bardziej chaotycznym i niepewnym otoczeniu.

 • Książka jest przewodnikiem jak wdrażać koncepcję zarządzania przez odpowiedzialność.
  Stawia trudne pytania, które wychodzą w przyszłość:

 • Większość firm deklaruje, że nadrzędnym celem ich działalności jest maksymalizacja wartości dla właścicieli. Prymat interesów właścicielskich wymaga więc opracowania odpowiedniego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Taki właśnie system jest proponowany w tej książce. W części pierwszej autor...

 • 32.40

  Zarządzanie publiczne. Nieprogramowalne decyzje w jednostkach oświatowych

  Iwona Flajszok, Anna Męczyńska, Anna Michna

  W monografii, m.in. przedstawiono metodę racjonalizacji podejmowania decyzji nieprogramowalnych, narzędzie wspomagające dyrektora szkoły przy podejmowaniu najtrudniejszej decyzji - o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem (opracowane z udziałem ekspertów), podano przykłady zastosowań.

 • Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego stabilności, a tym samym przetrwaniu.

 • 49.00»42.90

  Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi

  Zbigniew Olesiński

  Decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarczego społeczeństw ma sposób kształtowania ładu politycznego, gospodarczego i społecznego. Obecnie – zdaniem Autora – kształtowanie tego ładu powinno być oparte na rozwoju sieci kontaktów, relacji oraz więzi społecznych między poszczególnymi...

 • W publikacji przedstawiono procedury zarządzania relacjami organizacji z klientem w perspektywie tworzenia wartości przedsiębiorstwa i jego strategii rozwojowej. Autorka dokonuje analizy procesu zarządzania relacjami oraz proponuje konstrukcję wzorcowego modelu. Wskazuje na uwarunkowania relacji z klientem, uzależnionych m.in. od wzorów i stylów zachowań nabywców.

 • W publikacji autor przedstawił szereg oryginalnych badań dotyczących barier rozwoju rmy, źródeł nansowania przedsięwzięć, form organizacyjnych realizacji prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych w tej działalności.

 • 40.40

  Zarządzanie ryzykiem bankowym

  Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Układ książki Zarządzanie ryzykiem bankowym i sposób przekazu materiału jest typowy dla podręczników akademickich, a równocześnie uwzględnia potrzeby praktyków. W celu przybliżenia omawianych zagadnień przytoczone są przykłady banku średniej wielkości o uniwersalnym profilu działania. Czytelnikom unaocznią one rzeczywiste sytuacje i uwarunkowania, w jakich podejmowane są decyzje w bankach.

 • 45.00»39.90

  Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji

  Jan Monkiewicz, dr inż. Lech Gąsiorkiewicz

  Umiejętne zarządzanie ryzykiem warunkuje sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Różne rodzaje ryzyka, na jakie narażone są przedsiębiorstwa, powstają zarówno w otoczeniu, jak i w samym przedsiębiorstwie, będąc konsekwencją istniejącej struktury organizacyjnej, procedur działania...

 • Książka jest poświęcona zagadnieniu zarządzania ryzykiem operacyjnym, związanym z funkcjonowaniem każdej organizacji.

 • 72.00»52.90

  Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka

  Carl L. Pritchard

  Książka przedstawia metody zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, ale z zachowaniem kontekstu historycznego. Stanowi ona wprowadzenie do poszczególnych technik i metod zarządzania ryzykiem, wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z ryzykiem oraz ich...

 • Monografia stanowi opracowanie z zakresu zwiększania skuteczności działań firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw. Przedstawia zarządzanie ryzykiem jako narzędzie determinujące ciągłość prowadzonych przez przedsiębiorstwa procesów operacyjnych. Opracowanie wprowadza w tematykę...

 • 68.00»57.90

  Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne

  Tadeusz Teofil Kaczmarek

  Lektura publikacji daje przede wszystkim aktualne i szerokie spojrzenie na najważniejsze aspekty zarządzania ryzykiem. Teoria łączy się z praktyką. Ważną zaletą pracy jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.

 • 61.90»52.90

  Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym

  Redakcja naukowa Genowefa Sobczy

  Sektor handlu i usług to obszar dynamicznych zmian dokonujących się pod wpływem przemian rynkowych, silnej konkurencji, rozwoju potrzeb i wymagań nabywców oraz wprowadzania nowych technologii. Ważne staje się skuteczne zarządzanie sprzedażą w handlu i usługach. Ważnymi zagadnieniami opisanymi w książce są: zachowania nabywców i segmentacja rynku, lokalizacja miejsca sprzedaży, polityka asortymentowa i kreowanie marki, wykorzystanie technologii elektronicznej, strategia komunikacji z rynkiem, polityka cen oraz analiza kondycji ekonomiczno-finansowej firmy.

 • 46.40

  Zarządzanie strategiczne dla inżynierów

  Grażyna Gierszewska, Barbara Olszewska, Jan Skonieczny

  Zarządzanie strategiczne jest nowoczesnym narzędziem zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach. Autorzy pokazali: istotę strategii i zarządzania strategicznego oraz ich rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem; analizę strategiczną otoczenia przedsiębiorstwa (makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego)

 • 54.90

  Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

  Zdzisław Pierścionek

  Książka przybliża czytelnikowi tematykę zarządzania strategicznego. Zawarto w niej zagadnienia podstawowe, kwestie związane z konkurencyjnością, a także strategie, koncepcje ich tworzenia, metody oceny i sposoby wdrażania na wszystkich szczeblach organizacji.

 • 79.00»63.90

  Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe

  Sigismund Huff Anne, Floyd Steven W., Sherman Hugh D., Terjesen Siri

  Książka w usystematyzowany sposób przedstawia ważne, potwierdzone badaniami zasady zarządzania strategicznego. Autorzy zawarli w niej zagadnienia analizowane podczas prowadzanych przez nich programów MBA i zajęć dla studentów zarządzania, dyrektorów firm, pracowników admin ...

 • 45.00»38.90

  Zarządzanie strategią firmy

  Franciszek Krawiec

  W publikacji omówiono proces strategicznego myślenia umożliwiający zarządom firm osiąganie nadzwyczajnych wyników działalności biznesowej – pozwalający poprawić ich zdolności zarządzania implementacją strategii i osiągać lepsze wyniki.

 • Koniec XX i początek XXI wieku to złota era zarządzania zasobami ludzkimi – najcenniejszymi zasobami organizacji. Intensywne nasilenie zainteresowania zzl przejawia się licznymi publikacjami czy to natury teoretycznej, czy też praktycznej. Wśród nowych obszarów, stosunkowo niedawno...

 • 85.00»72.90

  Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji

  Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk

  W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływ na gospodarkę w kontekście rozwoju innowacji jako podstawy kreowania przedsiębiorczości technologicznej. Książka prezentuje szerokie spektrum uwarunkowań technologicznych, gospodarczych i społecznych sprzyjających...

 • 45.90

  Zarządzanie turystyką w kryzysie

  Redakcja: Bednarczyk Małgorzata, Wszendybył-Skulska Ewa

  Książka jest efektem dyskusji przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych z praktykami różnych poziomów zarządzania współczesną turystyką.

 • 60.90»51.90

  Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie

  Bill Hollins, Sadie Shinkins

  Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym sektorze. Także w Japonii zatrudnienie w usługach zaczyna przewyższać zatrudnienie w przemyśle. W książce autorzy wyjaśniają, czym usługi różnią się od wyrobów...

 • 43.40

  Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura

  Monika Kostera, Martyna Śliwa,

  Aktualne teorie i najnowsze światowe osiągnięcia nauk organizacji i zarządzania Książka jest podręcznikiem akademickim teorii organizacji i zarządzania, przeznaczanym dla studentów nauk ekonomicznych i zarządzania starszych lat.

 • 55.00»44.90

  Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura

  Śliwa Martyna, Kostera Monika

  We współczesnych naukach o zarządzaniu na świecie istnieje wiele interesujących nowych szkół i perspektyw badawczych, które dotąd pozostają w Polsce niemal całkowicie nieznane. Ostatnimi czasy niektóre spośród tych szkół zaczynają być przedstawiane polskiemu Czytelni ...

 • Celem książki jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania w energetyce. Autorzy skoncentrowali się na podstawowych zagadnieniach związanych z tym tematem.

 • Postulowane w prezentowanej monografii aksjonormatywne podejście do zarządzania zobowiązuje menedżerów i innych aktorów życia gospodarczego do podejmowania działań i kształtowania postaw, które są zgodne z wartościami Unii Europejskiej

 • 39.00»34.90

  Zarządzanie wartością projektów

  dr inż. Monika Łada, dr inż. Alina Kozarkiewicz

  Książka ta jest kontynuacją publikacji Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, wydanej przez Autorki w naszym Wydawnictwie w 2007 roku. Jej celem jest analiza procesu identyfikacji, kreacji i pomiaru wartości projektów z perspektywy rachunkowości zarządczej i controllingu. Zasadnicza...

 • 72.90

  Zarządzanie wartością spółki kapitałowej

  Redakcja: Bielecki Jan Krzysztof, Pawłowicz Leszek

  Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania przedsiębiorstwem. Poszerza ona zakres finansowych celów działalności przedsiębiorstwa o troskę nie tylko o własne interesy, ale także o relacje z jego interesariuszami.

 • Współczesne przedsiębiorstwa, dostosowujące działalność do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce, są nastawione na zwiększanie swojej wartości.Oznacza to, że ich podstawowym celem stało się maksymalizowanie bogactwa właścicieli firmy.

 • 59.00»46.90

  Zarządzanie wiedzą

  Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński,

  Podręcznik zawiera omówienie współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą i pojęć z nim związanych. Prezentuje przegląd aktualnego stanu nauki w tej dziedzinie. Książka adresowana jest zarówno do studentów, jak i praktyków biznesu. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej...

 • 46.40

  Zarządzanie wiedzą

  Ashok Jashapara

  Podręcznik zawiera kompleksowe, spójne i interesujące omówienie rozmaitych aspektów, koncepcji i najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem wiedzą.

 • 59.90»49.90

  Zarządzanie wiedzą

  Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan

  We współczesnej gospodarce o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa często przesądza wiedza zgromadzona przez jego pracowników oraz zawarta w danych przez nie gromadzonych. W podręczniku została zawarta wiedza dotycząca umiejętności formułowania problemów i wykorzystania metod...

 • 65.00»55.90

  Zarządzanie wiedzą w administracji celnej

  Konrad Raczkowski

  Praca ma charakter empiryczno-teoretyczny, w których znaczny nacisk położono na badanie funkcjonariuszy i pracowników administracji celnej w kontekście percepcji zarządzania wiedzą.

 • 45.00»38.90

  Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia

  Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski

  Koncepcja zarządzania wiedzą zaprezentowana w niniejszej książce wyrasta z badań i obserwacji najlepszych praktyk stosowanych przez liderów zarządzania wiedzą na świecie. To modelowe podejście zostało również pozytywnie zweryfikowane na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw w Polsce.

 • 39.90

  Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem

  Redakcja: Uziębło Aldona

  Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, definiowanym poprzez jego dynamiczność, innowacyjność i zdolność do szybkich i efektywnych przeobrażeń, to obszar interesujący zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym.

 • 40.20

  Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera

  Mike Bourne, Pippa Bourne

  System zarządzania wynikami może nadać Twojej firmie nowe tempo rozwoju. Jest tylko jeden warunek - musi zostać poprawnie zaprojektowany i wdrożony. Ta książka oferuje Ci kompleksowy opis narzędzi niezbędnych do projektowania i wdrażania systemu zarządzania wynikami przedsiębiorstwa.

 • 65.00»55.90

  Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki

  red. naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj

  Publikacja jest jedną z wielu ważnych pozycji wydawniczych zaliczanych do oferty poszerzenia wiedzy o przemianach w działalności współczesnych przedsiębiorstw i tworzenia przewagi konkurencyjnej opartej na informacji.

 • 75.00»63.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zbigniew Ścibiorek

  Publikacja zawiera kompleksowy przegląd procesu kadrowego. Może być traktowana jako zwarty podręczniki akademicki, ale także jako poradnik dla działów kadr oraz wszystkich osób zainteresowanych kwestiami pracowniczymi.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach, funkcjonujących w świecie gospodarki opartej na wiedzy i wielokulturowości, jest złożone i wielowymiarowe. Dotyczy to zwłaszcza grup kapitałowych o charakterze międzynarodowym, które – poprzez przejęcia i fuzje, w procesach...

 • Opracowanie jest pierwszą w Polsce próbą przedstawienia problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Jego celem jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat istoty procesu zarządzania zasobami ludzkimi i znaczenia poszczególnych jego instrumentów w działalności...

 • 46.00»39.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi. Problemy dydaktyki

  praca zbiorowa pod redakcją Bogusławy Urbaniak

  Opracowanie ma charakter nowatorski, powinno cieszyć się dużym zainteresowaniem ze strony wykładowców przedmiotu „zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz studentów i pracodawców. Powstało w okresie adaptacji polskiego szkolnictwa wyższego do standardów tzw. Procesu Bolońskiego.

 • 50.00»42.90

  Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych

  Wiesław M.Grudzewski, Irena K.Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz

  Książka jest pierwszym tego typu polskim opracowaniem o przekrojowym charakterze i odpowiedzią na światowe aktualne trendy w dziedzinie zarządzania. Jednocześnie jest to pierwsza próba systematyzacji wiedzy o multidyscyplinarnym zjawisku zaufania.

 • 51.00

  Zarządzanie zespołami liderów. Współpraca, coaching, osiąganie wyników

  Ruth Wageman, Debra A. Nunes, James A. Burruss, J. Richard Hackman,

  Książka napisana przez specjalistów z Hay Group 9 lat badań przeprowadzonych z udziałem 120 zespołów liderów Umiejętnie dobrani pracownicy decydują o sukcesie firmy. Problemem niejednej organizacji jest to, że menedżerowie najwyższego szczebla koncentrują się na zadaniach indywidualnych zamiast na współpracy z innymi członkami zespołu zarządzającego. Nie bądź samotnym strzelcem – stwórz grupę nie tylko do zadań specjalnych!

 • Kompetencja zarządzania zmianą staje się kluczowa dla sukcesu firm XXI w., a książka Zarządzanie zmianą - Od strategii do działania w kompletny sposób opisuje ten proces i wskazuje, co powinien robić menedżer, żeby zakończył się sukcesem. Opierając się na doświadczeniach praktyków zarządzania pokazuje kolejne obszary zagadnień, jakie należy wziąć pod uwagę, aby nie zejść z przyjętego kursu.

 • Menedżerowie na całym świecie borykają się z podobnymi problemami: nudnymi naradami i wystąpieniami, trudnymi szefami i pracownikami, intrygami politycznymi, nieodpowiednim personelem, niewłaściwymi celami, niedostatecznymi zasobami, ciągłymi zmianami i jakoś muszą sobie z tym...

 • 58.90»42.20

  Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym

  Jerzy Kisielnicki

  Zarządzanie jest wszechobecnym elementem życia społecznego, a jednocześnie dziedziną nauki wymagającą wiedzy z różnych jej obszarów. Przenikanie się tych obszarów i relacje między nimi stanowią istotny element podręcznika.

 • 45.00»39.90

  Zarządzanie. Kanony i trendy

  Ewa Stańczyk-Hugiet, Kazimierz Perechuda, Jerzy Niemczyk, Mieczysław Morawski

  Zarządzanie jako zbiór systemowo powiązanych koncepcji i metod ma uczyć logicznego, racjonalnego i kreatywnego podejścia do rozwiązywanych problemów w organizacji. Dojrzali specjaliści i menedżerowie, zorientowani na ciągłe doskonalenie swej wiedzy i praktyki zarządzania...

 • 61.90»52.90

  Zarządzanie. Kluczowe koncepcje

  John R. Schermerhorn Jr.

  We współczesnym świecie bardzo szybko zmieniają się zarówno warunki pracy, jak i sposoby działania firm. Rosną wymagania wobec pracowników, pojawiają się nowe wyzwania, zmieniają się istota pracy i jej organizacja. To wszystko wymaga nowego podejścia także w zarządzaniu.

 • 44.90

  Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność

  Redakcja naukowa Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski

  Podręcznik obejmuje wiedzę z podstaw zarządzania. Autorzy pokazali koncepcje zarządzania w kontekście ich rozwoju, a także ich wpływ na współczesnych kierowników i menedżerów oraz organizację i funkcjonowanie firm.

 • Książka powstała na bazie doświadczeń dydaktycznych wynikających z wieloletniego prowadzenia wykładów akademickich z przedmiotu "Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw" oraz przedmiotów pokrewnych.

 • Czy można zmienić książkę naukową w komiks? Jak najbardziej. Skoro jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów, to komiks może okazać się prawdziwą skarbnicą treści! Jeśli jesteś już wyznawcą nauk Cialdiniego i miłośnikiem jego książki Wywieranie wpływu na ludzi, z pewnością docenisz formę, w jaką ujęta została esencja trzydziestoletnich badań nad psychologią wpływu. Jeżeli jednak to Twój pierwszy kontakt z tym genialnym dziełem, miej się na baczności — zawarta tu wiedza zaostrzy Twój apetyt!

 • Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych metod badawczych służących zaspokojeniu potrzeb informacyjnych decydentów pracujących w różnych organizacjach gospodarczych na szczeblu strategicznym i operacyjnym. Autor omawia więc wykorzystanie w procesie zarządzania wyników badań...

 • 20.30

  Zaufanie działa!

  Ken Blanchard

  W tej książce, opracowanej na podstawie popularnego programu szkoleniowego Trust Works!, autor światowych bestsellerów i guru zarządzania, Ken Blanchard, wykorzystując swoją ogromną wiedzę i wnikliwość, zwraca swoją uwagę na jedną z najbardziej złożonych kwestii, która ma wpływ na wszystkie obszary życia – zaufanie.

 • 33.40

  Zaufanie w zarządzaniu

  Joanna Paliszkiewicz

  Obecna rzeczywistość gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach konieczność współpracy w strategicznych, często bardzo kosztownych i ryzykownych obszarach działalności, takich jak np. badania i rozwój.

 • Książka zawiera treści odnoszące się do aktualnych i najnowszych tendencji na współczesnym rynku pracy. Przedstawia problematykę środowiska pracy w całej złożoności.

 • 50.00»42.90

  Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze

  redakcja naukowa Sławomir Sojak

  Czytelnik – przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania firmą oraz utrwalania jej pozycji rynkowej. Zawarto w niej analizę predyspozycji przyszłego przedsiębiorcy, wskazanie czynników sukcesu i przyczyn niepowodzenia, omówienie procedur wyboru...

 • Zachwyć swoich pracowników i wydobądź cały ich potencjał!

 • 59.90»51.90

  Zintegrowane systemy zarządzania

  Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko

  Podręcznik ten, to kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania wsparte szeroką gamą studiów przypadku. Autorzy omówili w nim kwestie obejmujące zagadnienia automatyzacji metod technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji...

 • Celem pracy jest wskazanie na rolę i znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu organizacjami, a szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Marketing jako dziedzina zarówno naukowa, jak i praktyczna ulega gwałtownym przeobrażeniom wywołanym oddziaływaniem wirtualnego środowiska, w tym internetu i współczesnych koncepcji jego rozwoju, tj. Web 2.0, Web 3.0 czy cloud computing.

 • 51.00»36.90

  Znaczenie wolumenu

  Richard W. Arms

  Wskaźniki stworzone przez Richarda Armsa, takie jak indeks Armsa, znany również jako TRIN, łatwość ruchu (Ease of Movement), czy equivolume, są najczęściej stosowanymi innowacjami technicznymi ostatnich lat i jednymi z najważniejszych, jakie wykorzystuje się na dzisiejszej Wall Street. Polskim...

 • 39.00»33.90

  Zostań rekinem giełdowym

  James De Porre

  Autor nie udaje, że odkrył kamień filozoficzny giełdy i jedyną skuteczną metodę zarobienia pieniędzy. Jak zauważa, metody i narzędzia inwestycyjne stały się dostępne dla każdego w internecie. Adresuje swoją książkę do indywidualnych inwestorów i próbuje ich przekonać do takiego stylu, który pozwoli...

 • Tysiące kobiet w Polsce codziennie zastanawiają się nad założeniem własnej działalności gospodarczej. Powodów jest bardzo wiele: ciągle obecne w wielu firmach dyskryminacja i mobbing, szklany sufit, zamykający kobietom drogę na szczyt, bezrobocie, chęć polepszenia swojej sytuacji majątkowej i osobistej albo po prostu pasja, domagająca się ujścia w formie innej niż bezproduktywne ślęczenie w czyimś biurze. Niestety, znaczna część z tych marzycielek nie realizuje swojej wizji i nie podąża za własnym instynktem. Dlaczego? Otóż poza ryzykiem, wpisanym w każdy skok na głęboką wodę, powstrzymuje je konieczność dopełnienia wielu formalności i skomplikowana procedura zakładania oraz prowadzenia własnej firmy. Na szczęście teraz będziemy mieć do dyspozycji znakomitą książkę Anny Konarzewskiej-Żuczek.

 • 31.30

  Zrównoważone przedsiębiorstwo

  Wojciech Przychodzeń

  Dobra kondycja finansowa i rozwój przedsiębiorstw stają się współcześnie w coraz większej mierze wypadkową jednoczesnego progresu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich standardów ekologicznych, finansowych i społeczno-kulturowych.

 • Kodeks spólek handlowych nie zawiera legalnej definicji zysku. Brak również przepisu, z którego expressis verbis wynikałoby odwołanie do innych regulacji, którym pojęcie to jest znane i zdefiniowane. Autorka, poddając analizie istniejące rozwiązania prawne dotyczące instytucji zysku, wskazuje na konkretne problemy z jakimi mamy do czynienia i przedstawia propozycje rozwiązań.

 • NARESZCIE ROZWIĄZANIE WIECZNYCH PROBLEMÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
  Najbardziej poszukiwanym skarbem w zarządzaniu projektami jest wiedza, w jakim miejscu znajdujemy się pod względem realizacji harmonogramu i wykorzystania budżetu,

 • 50.00»43.90

  e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej

  Urszula Świerczyńska-Kaczor

  E-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej nadal pozostaje nowym obszarem badawczym. Tematyka książki koncentruje się wokół e-marketingu przedsiębiorstw w serwisach społecznościowych oraz w wirtualnych światach. Wybór obu środowisk, jako przedmiotu analizy...

 • Wybór tematyki podyktowany był potrzebą przygotowania publikacji poświęconej wyłącznie ćwiczeniom praktycznym i zadaniom inspirującym Czytelnika do samodzielnego rozwiązania.

 • Ład korporacyjny jest jednym z kluczowych elementów nowoczesnej gospodarki, w dużej mierze decydującym o jej kondycji oraz wizerunku na rynkach międzynarodowych. W krajowym dorobku literaturowym z tej dziedziny brakuje publikacji o charakterze monograficznym, przedstawiającej...

 • 53.91»45.90

  Światowy rynek usług w poczatkach XXI wieku

  Kazimierz Albin Kłosiński

  W gospodarce rynkowej wzrasta znaczenie sektora usług. Autor przedstawił w książce organizację i funkcjonowanie światowego rynku usług, jego uwarunkowania, wpływ procesów globalizacyjnych na ten rynek oraz jego ramy instytucjonalno-prawne. W bardzo interesujący sposób omówił także w ujęciu...

 • Uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy stały się determinantą obecnej, silnej pozycji przedsiębiorstw handlowych.

 • Sukces w biznesie zależy od umiejętnego wykorzystania narzędzi marketingowych. Wśród nich Internet jest już trudny do przecenienia. Bez Internetu coraz trudniej sprzedawać. Bez tego poradnika będzie Ci trudno wykorzystać Internet jako skuteczne narzędzie marketingowe...

 • 46.00»39.90

  Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady

  Krystyna Kmiotek, Teresa Piecuch

  Autorki przekazują do rąk Czytelników publikację stanowiącą kompendium wiedzy z zakresu zachowań organizacyjnych. Podręcznik uwzględnia wymagania oraz standardy kształcenia obowiązujące dla przedmiotu zachowania organizacyjne, skierowany jest głównie do studentów różnych kierunków i typów studiów...

 • 32.00»27.90

  Dojrzałość menedżerska

  Agnieszka Kozak

  Kluczem do bycia dojrzałym menedżerem jest bycie dojrzałym człowiekiem – potencjał osobowościowy ujawniający się w obrazie siebie jest predyktorem sukcesu menedżera. Bez pracy nad osobistymi uwarunkowaniami trudno jest być skutecznym, nawet posługując się adekwatnymi...

 • W książce tej można znaleźć odpowiedzi między innymi na następujące pytania: Co to jest język ciała? W jaki sposób należy interpretować poszczególne gesty i zachowania? Jakich gestów unikać, aby nie zniechęcać rozmówcy? Po czym poznać, że ktoś kłamie? Jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

 • Perswazja to sztuka przekonywania innych, wpływania na ich opinie, postawy i działania. Ułatwia zdobycie zaufania ludzi i wzbudzenie ich zainteresowania swoim przekazem. Książka ułatwia doskonalenie własnych umiejętności w tym zakresie i umożliwia rozpoznanie technik perswazji stosowanych przez innych.

 • 29.90»25.90

  Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się

  William Ury, Bruce Patton

  Jest to drugie wydanie poszukiwanej książki, w której autor przedstawia prostą, wszędzie możliwą do zastosowania, metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych. Dochodząc do TAK proponuje sprawdzoną w świecie metodę dochodzenia do porozumienia możliwego do zaakceptowania...

 • 44.90»32.90

  Wycena biznesu w praktyce

  Marek Panfil (red.)

  Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat metod i procedur wyceny całego przedsiębiorstwa, wyodrębnionych jego części i poszczególnych aktywów. Autorzy przyjęli ciekawą konwencję opisu technik wyceny poprzez analizę konkretnych przykładów firm, w których przeprowadzono...

 • 43.00»29.90

  Nauka o oganizacji

  Babara Kożuch

  Podręcznik zawiera zaktualizowane podstawy współczesnego podejścia do zorganizowanego działania ludzi oraz tworzenia i sprawnego funkcjonowania organizacji. Jest on adresowany do studentów zarządzania i ekonomii oraz innych kierunków studiów, jak również do praktyków, którym podstawowa...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl