Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Controlling

 • 120.00»91.90

  Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

  praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

  Książka jest efektem studiów nad literaturą światową i krajową oraz prac badawczych i projektów wdrożeniowych zespołu Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH i MAC Consulting Sp. z o. o. Jest nową, rozszerzoną i wzbogaconą wersją "Rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów" z 2003 r.

 • Książka przedstawia spójny system obiegu i ochrony dokumentów w trzech modułach organizacyjnych: zarządzania jakością (zgodnego z ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001).

 • 47.00»39.90

  Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego

  Bronisław Micherda, Łukasz Górka, Małgorzata Szulc

  Celem książki jest wskazanie przemian w metodyce analizy finansowej, związanych z faktem, że dotyczy ona nie tylko przeszłości, ale także przyszłości. Przemiany w metodyce analizy finansowej uwzględniać muszą również równoległe podejście majątkowe i kapitałowe. Temu celowi służyć mają wskazane w pracy procedury analityczne.

 • Książka jest skierowanym do menedżerów praktycznym przewodnikiem, który pokazuje w jaki sposób system rachunkowości zarządczej i controllingu może pomagać w optymalizacji kosztów i podniesieniu rentowności, zarówno poszczególnych ośrodków odpowiedzialności, jak i całych przedsiębiorstw.

 • 54.40

  Controlling dla menedżerów

  Redakcja: Nowak Edward

  Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania.

 • 37.90

  Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie

  Maria Sierpińska Bogusław Niedbała

  Rozwój gospodarki rynkowej, zmienne otoczenie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności, globalizacja, coraz większe trudności z koordynacją jednostek wchodzących w ich skład - wszystkie te czynniki komplikują zarządzanie przedsiębiorstwami, które powinno być nastawione na przyszłość, oraz powodują, że konieczna jest kontrola jakości podejmowanych decyzji prowadzona na bieżąco.

 • 56.90»48.90

  Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości

  Redakcja naukowa Ksenia Czubakowska

  W książce, w ośmiu tematycznych rozdziałach, przedstawiono charakterystyczne rozwiązania stosowane w rachunkowości jednostek gospodarczych, mogące się przyczynić do usprawnienia zarządzania.

  Odbiorcami książki mogą być: menedżerowie, praktycy zajmujący się controllingiem i rachunkowością, studenci, uczestnicy szkoleń z zakresu rachunkowości.

 • 59.90»52.90

  Rachunek kosztów dla inżynierów

  Józef Matuszek, Zofia Krokosz-Krynke, Mariusz Kołosowski

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunku kosztów dla inżynierów. Umiejętność określania kosztów własnych produkcji jest podstawowym czynnikiem podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Koszty są kreowane już w pierwszej fazie produkcji...

 • 59.90»52.90

  Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne zastosowania

  Irena Kondratowicz-Garbarska

  Szczegółowa analiza sprawozdania finansowego jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w zakresie rozwoju jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego też sprawozdanie to powinno być wiarygodnym źródłem informacji pozwalających określić stan faktyczny majątku firmy...

 • Autor książki podjął próbę zdefiniowania rachunkowości odpowiedzialności społecznej i uczynienia z niej swoistego instrumentu nadzoru korporacyjnego. Łączy w ten sposób cztery, z reguły bardzo odległe, sfery życia gospodarczego – rachunkowość, odpowiedzialność społeczną, etykę i nadzór...

 • 46.40

  Rachunkowość zarządcza i controlling

  Mieczysław Dobija

  Celem podręcznika jest przedstawienie podstawowych zagadnień rachunkowości zarządczej i controllingu jako koncepcji i metod rozwiązywania problemów decyzyjnych w organizacji. Wszystkie rozważania teoretyczne ilustrowane są dobrze dobranymi przykładami o charakterze jakościowym i ilościowym.

 • 79.00»69.90

  Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne

  Redakcja: prof. nadzw. dr hab. Irena Sobańska

  Książka zawiera szerokie kompendium wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej, której dynamiczny rozwój w praktyce światowej rozpoczął się pod koniec ubiegłego wieku, pod wpływem internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, stosowania wysokich technologii...

 • 44.00»37.90

  Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań

  Roman Kotapski, Robert Kowalak, Michał Poszwa, Andrzej Szczerbiński

  Zbiór zadań (ze wskazówkami i odpowiedziami) jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz słuchaczy kursów i studiów podyplomowych w zakresie rachunku kosztów oraz rachunkowości zarządczej na kierunkach ekonomicznych i technicznych. Wiele zadań można również wykorzystać na zajęciach z controllingu i budżetowania. Zadania mają różny stopień trudności. Ich treść została dopasowana do warunków i specyfiki działalności różnych przedsiębiorstw i placowek.

 • 36.40

  Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola

  Redakcja: Gabrusewicz Tomasz, Marchewka-Bartkowiak Kamila, Wiśniewski Marcin

  Skuteczne zarządzanie finansami, przy odpowiednim wykorzystaniu narzędzi takich jak rachunkowość, stanowi podstawę efektywnego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.

 • 70.90

  SAP Zrozumieć system ERP

  Magdalena Chomuszko Jerzy Auksztol Piotr Balwierz

  Pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompendium wiedzy o systemie SAP ERP, obejmującym całościowe spojrzenie na jego rozległą funkcjonalność.

 • Opracowanie cechuje wysoki poziom merytoryczny treści i interesująca forma prezentacji. Liczne przykłady, ilustrujące omawiane zagadnienia sprawiają, że jest ono interesującą lekturą nie tylko w środowisku akademickim, lecz także dla ekspertów z dziedziny szeroko rozumianej...

 • 65.00»55.90

  Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości

  redakcja naukowa Bronisław Micherda

  Podstawowym celem rachunkowości, jako uniwersalnego systemu informacyjno-kontrolnego, jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności jednostek gospodarczych prezentowanego w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związanych.

 • Czy można wyobrazić sobie dziś pracę księgowego, pracownika działu controllingu albo finansów bez Excela? Oczywiście! W końcu kiedyś komputerów nie było, a ludzie liczyli, podsumowywali i porównywali dane na liczydle oraz w zeszytach. Zatem można. Tylko po co, skoro program komputerowy zrobi to szybciej, sprawniej i w dodatku bezbłędnie?! Trudne i czasochłonne zadania Excel pozwala wykonać w kilka minut — pod warunkiem, że użytkownik wie, czego potrzebuje, i potrafi na podstawie programu zbudować odpowiednie narzędzia.

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl