Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Makroekonomia

 • 47.40

  Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu

  Redakcja naukowa Aleksander Welfe

  Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki.

 • 67.90»57.90

  Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne

  Tomasz Tokarski

  Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikro- i makroekonomiczne. Modele makroekonomiczne można z kolei podzielić na krótko- i długookresowe.

 • Ekonomia starzejącego się społeczeństwa” dostarcza wiedzy o przyczynach i niektórych konsekwencjach starzenia się społeczeństw. Współczesny świat musi liczyć się z tym, że za wielką zdobycz, jaką jest wydłużający się czas trwania życia ludzkiego, trzeba płacić cenę, na którą składają się m.in. zwiększone wydatki emerytalne i na ochronę zdrowia.

 • Wszystko się zmienia, poza naturą ludzką.

  Gdybyśmy mieli rok 1923, ta książka nosiłaby tytuł Dlaczego radio zmieni wszystko. Gdyby był rok 1998, tytuł brzmiałby Dlaczego zginiesz, jeśli Twoja firma nie będzie obecna w internecie i jeśli nie zaczniesz handlować w sieci.

 • Książka charakteryzuje się bardzo dobrym poziomem merytorycznym, zawiera aktualne treści, a analizy opierają się na bogatej literaturze i najnowszych danych statystycznych. Została ona pomyślana jako podręcznik dla studentów studiów: Ekonomia międzynarodowa, Ekonomia integracji...

 • Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów i polityków oraz wszystkich, którzy nie znajdują zadowalającej odpowiedzi w tradycyjnych teoriach i wyjaśnieniach. Przedmiotem książki jest odkrywanie na nowo w warunkach globalizacji, liberalizacji, innowacji sensu i znaczenia konkurencji i współpracy międzynarodowej.

 • Praca porusza bardzo ważny i aktualny problem badawczy. Rosnąca rola usług w tworzeniu produktu narodowego brutto oraz ich rosnący udział w zatrudnieniu, czynią poruszany przez autorkę temat niezwykle istotnym.

 • 48.00

  Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji

  Cygler Joanna , Maria Aluchna, Elżbieta Marciszewska, Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, Grzegorz Materna,

  Kooperencja staje się nieodzownym elementem współczesnej gospodarki światowej. Dowodzą tego rosnąca powszechność zjawiska w skali międzynarodowej oraz jego znaczenie dla rozwoju poszczególnych sektorów i korporacji, jak również dla konkurencyjności krajów i regionów.

 • 74.90»68.90

  Makroekonomia

  Robert E. Hal, John B. Taylor

  Najważniejsze cechy podręcznika, które zadecydowały o jego powodzeniu to: powiązanie modeli makroekonomicznych z przykładami z polityki gospodarczej; szczegółowe omówienie najistotniejszych problemów współczesnej makroekonomii: wzrostu gospodarczego, bezrobocia i dynamiki rynku pracy...

 • 99.00»79.90

  Makroekonomia

  Olivier Blanchard

  Jest to jeden z najbardziej popularnych podręczników do makroekonomii. To kompleksowy przewodnik po gospodarce i współczesnym świecie, porusza problemy związane z globalnym kryzysem, a także szczegółowo opisuje wyzwania stojące przed krajami starego kontynentu i strefą euro.

 • 64.40

  Makroekonomia

  Paul Krugman

  Makroekonomia autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesny podręcznik akademicki pełni obejmujący program podstawowego kursu z makroekonomii.

 • 46.90

  Makroekonomia

  David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

  Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W obecnym, piątym wydaniu - dzięki rozszerzeniu grona autorów - dokonano kompleksowej aktualizacji całej książki. Zaprezentowano między innymi:

 • 58.90

  Makroekonomia dla zaawansowanych

  David Romer

  Podręcznik prezentuje zagadnienia z dziedziny współczesnej makroekonomii. Do jego najważniejszych zalet należy powiązanie analizy teoretycznej z wynikami badań empirycznych, prezentacja wielu modeli dotyczących współczesnych, różniących się pomiędzy sobą teorii, a także zamieszczenie po każdym rozdziale problemów do rozwiązywania.

 • Ekonomia i makroekonomia są naukami, które odkrywają i konstruują prawa ekonomiczne, będące prawami stochastycznymi, co oznacza, że nie zawsze jedna, ściśle określona przyczyna wywołuje ten sam skutek.

 • 61.90»52.90

  Makroekonomia. Podręcznik europejski

  Michael Burda, Charles Wyplosz

  Jest to drugie, zmienione wydanie podręcznika zawierającego wykład nowoczesnej makroekonomii. W syntetyczny sposób przekazuje on wiedzę w kategoriach gospodarki otwartej z uwzględnieniem kursów walutowych, przepływów dochodów i kapitału oraz powiązań międzynarodowych...

 • 67.90

  Makroekonomia. Podręcznik europejski

  Michael Burda, Charles Wyplosz

  W wiadomościach codziennie jest mowa o bezrobociu, inflacji, stopach procentowych, kursach walutowych i notowaniach giełdowych. To, co dzieje się na świecie, powoduje, że poznanie makroekonomii staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też autorzy proponują udział w ciekawej analizie zjawisk dotyczących całej gospodarki.

 • 62.90»53.90

  Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej

  Eulalia Skawińska, Katarzyna Sobiech, Katarzyna Nawrot

  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z makroekonomii. Autorzy przedstawili: współczesne nurty myślenia w makroekonomii, teorię i praktykę gospodarki rynkowej,funkcjonowanie gospodarki rynkowej, makroekonomię gospodarki światowej.

 • Książka jest monografią poświęconą prezentacji wybranych metod i modeli mikroekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do pomiaru, analizy i prognozowania (symulacji) preferencji konsumentów z wykorzystaniem niekomercyjnego programu komputerowego CRAN R.

 • 56.90»48.90

  Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się

  Eugeniusz Najlepszy, Konrad Sobański

  W książce pokazano makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania stabilności równowagi bilansu płatniczego grupy wybranych krajów rozwijających się. Autrzy, prof. Eugeniusz Najlepszy i dr Konrad Sobański, skupili uwagę na sposobach identyfikowania i prognozowania zagrożeń pojawiających się w...

 • 32.00»27.90

  Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia

  Janina Mierzejewska-Majcherek

  Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane z nauczycielami podstaw ekonomi...

 • 33.40

  Podstawy mikro- i makroekonomii

  Zofia Sepkowska

  Proponowany podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wyższych uczelni pierwszego stopnia i zawiera podstawowe treści kształcenia, dostosowane do stawianych wymagań studiowania ekonomii na kierunkach nieekonomicznych.

 • Publikacja stanowi oryginalne i udane rozwiązanie istotnego, trudnego i szczególnie aktualnego oraz nowego w polskich warunkach problemu (…)

 • 49.90»37.90

  Wstęp do ekonomii

  Bogusław Czarny

  Podręcznik wprowadza w zagadnienia współczesnej ekonomii, opisując i wyjaśniając procesy gospodarowania we współczesnym świecie na początku XXI wieku. Nie zawiera on szczegółowego wykładu teorii ekonomii, a jedynie wybrane fragmenty ułożone w spójną, logiczną całość o przejrzystej...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl