Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Marketing

 • Spośród wszystkich kierunków studiów wyższych największą popularnością cieszy się obecnie zarządzanie i marketing. W latach 90 liczba studiujących na tym kierunku w całym kraju, licząc wszystkie uczelnie prowadzące ten kierunek razem zwiększyła się ponad 15 - krotnie i na początku bieżącej dekady osiągnęła...

 • 35.00»29.90

  Kryzys i przetrwanie w marketingu

  Marcin K. Nowakowski, Magdalena L. Rzemieniak

  W książce skoncentrowano uwagę na marketingowych uwarunkowaniach i implikacjach kryzysu w przedsiębiorstwie. Dyskusja o kryzysach i przetrwaniu, skądinąd bardzo aktualna z punku widzenia kreacji biznesu, nie jest dyskusją wyłącznie o defensywie, czy wycofywaniu się.

 • 50.00»42.90

  Marketing B2B w praktyce gospodarczej

  Artur Olczak, Maciej Urbaniak

  W książce szczególny nacisk został położony na analizę zachowań podmiotów działających na rynku instytucjonalnym, na relacje między dostawcami i odbiorcami oraz na prezentację najnowszych tendencji na rynku B2B zmierzających do coraz powszechniejszego wykorzystania technologii...

 • W książce marketing personalny został przedstawiony w kompleksowy sposób zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Szczególną uwagę zwrócono na cele realizacji marketingu personalnego, wśród których ważne miejsce zajmuje dążenie do kształtowania i utrwalania...

 • 45.00»38.90

  Marketing sukcesu. Partnering

  Jacek Stanisław Ławicki

  Klienci nowej ery nie chcą być anonimowi, chcą nawiązać bezpośrednie kontakty z dostawcami. Nie tylko już po to, aby otrzymywać satysfakcjonujący ich produkt, ale mieć wpływ na kształtowanie produktów firmy. Ten dialog jest możliwy tylko przez dostosowanie nowych koncepcji i strategii...

 • 50.00»42.90

  Marketing w firmie przyszłości

  Franciszek (Frank) Krawiec

  Celem niniejszej książki jest przedstawienie miejsca i roli marketingu w koncepcji przedsiębiorstwa przyszłości. Praca ta jest przeznaczona dla menedżerów, którzy są lub będą odpowiedzialni za transformację swoich firm w rodzącej się nowej gospodarce sieciowej, studentów zarządzania...

 • 42.00»35.90

  Multimedia w biznesie

  redakcja naukowa Agnieszka Szewczyk

  W książce omówiono istotę multimediów, składniki tego pojęcia (tekst, dźwięk, grafikę, animację i wideo), ich genezę, historię i typy, a także niezbędne urządzenia i instalacje. Wskazano na rolę poszczególnych elementów i technik w przekazie multimedialnym, szczególną uwagę poświęcając...

 • Poznaj strategie zarządzania takich gigantów medialnych jak: BBC, MTV, Disney, Endemol czy CNN! Książka łączy zagadnienia teoretyczne z praktyką zarządzania w mediach. Poza opisem struktury i specyfiki przemysłu medialnego oraz problemów występujących w poszczególnych jego sektorach zawiera szczegółową analizę modeli, koncepcji i metod zarządzania.

 • 43.90

  200 odpowiedzi na pytania z marketingu

  Tadeusz Wojciechowski

  Zakres merytoryczny publikacji dotyczy aktualnych problemów związanych z marketingiem. Należy podkreślić bardzo interesującą i specyficzną formę, w jakiej Autor przedstawia zagadnienia marketingu i związanej z nim logistyki i zarządzania marketingowo-logistycznego, tj. formę pytań i odpowiedzi.

 • Książka jest pierwszą w Polsce publikacją dotyczącą szybko rozwijających się ostatnio aliansów marketingowych przedsiębiorstw i innych organizacji. Przedstawiono tu charakterystykę aliansów marketingowych i sposobów zarządzania nimi w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.

 • 240.00»174.90

  Analiza techniczna rynków terminowych

  Schwager Jack D.

  Wśród wielu podręczników do analizy technicznej, książka Jacka Schwagera pełni bardzo ważne miejsce. Nie jest to wyłącznie zbiór formacji i wskaźników opisanych krok po kroku, ale przede wszystkim bardzo ważne narzędzie pracy każdego analityka (nie tylko technicznego). Schwager skupia się na praktycznym podejściu do analizy technicznej stąd istotną część książki stanowią zadania i problemy do rozwiązania dla Czytelników.

 • 39.90

  Badania jakościowe metody i zastosowania

  Mirosława Kaczmarek

  Od kilkunastu lat zaobserwować można rosnące znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Świadczą o tym postawy menedżerów, którzy coraz częściej podejmowane decyzje uzależniają od informacji uzyskanej z badań.

 • 59.90»52.90

  Badania marketingowe

  Robert J. Kaden

  Kompendium wiedzy o badaniach marketingowych:
  * pokazuje najbardziej znane i najczęściej stosowane techniki badań marketingowych * podpowiada, kiedy i jak stosować poszczególne techniki badań * uczy, czego można się dowiedzieć z takich badań...

 • 54.90

  Badania marketingowe

  Redakcja: Mazurek-Łopacińska Krystyna

  Podręcznik akademicki do przedmiotu Badania marketingowe, przygotowany z myślą o studentach uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu, ekonomicznych i menedżerskich. Zawiera kompendium najnowszej wiedzy z tej dziedziny, popartej licznymi przykładami pochodzącymi z polskiej praktyki gospodarczej.

 • 64.90»54.90

  Badania marketingowe w zarządzaniu oraganizacją

  Redakcja naukowa Wojciech Popławski, Eulalia Skawińska

  Prezentowany podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu badań marketingowych. Autorzy przedstawili w nim: istotę i znaczenie badań marketingowych; przygotowanie badania marketingowego; gromadzenie danych pomiarowych i budowę instrumentu pomiarowego; realizację badania marketingowego i...

 • 69.90»59.90

  Badania marketingowe. Podstawy metodyczne

  Stanisław Kaczmarczyk

  Badania marketingowe stanowią jeden z najważniejszych elementów działań marketingowych w każdym przedsiębiorstwie. Dostarczają decydentom informacji zastępujących intuicję i rutynowe doświadczenie, które może być zawodne. Treścią czwartego, zmienionego wydania podręcznika są znane...

 • 60.90»52.90

  Badania rynku. Metody, zastosowania

  Redakcja naukowa Zofia Kędzior

  We współczesnej gospodarce informacje są jednym z najważniejszych zasobów każdego podmiotu gospodarującego. Wiedza o rynku pozwala na podejmowanie decyzji obciążonych mniejszym ryzykiem. Wiedzę taką można zdobyć, przeprowadzając badania rynku, które są złożonym procesem...

 • Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem badań w public relations. Podczas gdy w tej młodej jeszcze w Polsce branży większość praktyków PR bazuje na wyliczaniu...

 • 37.90

  Business Intelligence

  Jerzy Surma

  Książka jest owocem wieloletnich doświadczeń autora w zakresie budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznych zastosowań biznesowych.

 • Jest to bardzo przystępne wprowadzenie w analizę techniczną. Książka okaże się jednak przydatna nie tylko dla początkujących, ponieważ znalazło się tu również omówienie takich narzędzi jak kanały Raffa, analiza Fouriera, analiza regresji, model Bradleya, czy sieci neuronowe, a zatem zagadnień...

 • 52.00»44.90

  Controlling działalności marketingowej

  Marta Nowak

  Dział: Marketing. W dobie ostrej walki konkurencyjnej o zdobycie dominacji, coraz więcej przedsiębiorstw uznaje działanie marketingowe za niezbędnie do osiągnięcia sukcesu. W tym kontekście priorytetowego znaczenia nabiera prawidłowa organizacja marketingu wspomagana narzędziami controllingu.

 • 26.10

  Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek

  Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kasprzyckiego-Rosikonia i Jacka Piątkowskiego

  Crowdsourcing to stosunkowo świeże zjawisko w marketingu. Polega na kreowaniu nowych produktów, ulepszaniu istniejących, proponowaniu innowacyjnych rozwiązań i aktywnym kształtowaniu marki w oparciu o mądrość konsumentów. Dzięki crowdsourcingowi wiele firm o globalnym zasięgu, takich jak Coca-Cola, Apple, IBM czy Google, zmieniło podejście do komunikacji.

 • 54.90

  E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy

  Redakcja naukowa: Jarosław Królewski, Paweł Sala

  Książka przybliża czytelnikowi doświadczenia praktyków branży interaktywnej. Pozwala poznać współczesne trendy w marketingu internetowym, ukazać szerszy kontekst zmian dokonujących się w Internecie,

 • 24.60

  E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań

  Magdalena Jaciow, Agata Stolecka - Makowska, Robert Wolny

  Kraje Europy rozwijają się w różnym tempie, stopniu i zakresie, w zależności od czynników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, kulturowych czy stopnia zaawansowania technologicznego. Innowacyjność gospodarki ma coraz większe znaczenie dla rozwoju danego państwa, ponieważ przekłada się na konkurencyjność podmiotów rynkowych i zwyczaje konsumentów. Jednym z przejawów tej innowacyjności jest wirtualizacja życia społeczno-gospodarczego, o określonych skutkach dla handlu międzynarodowego.

 • Marketing oparty na wiadomościach e-mail uważany jest przez wielu rodzimych marketerów za narzędzie, które lata świetności ma już za sobą. Może dlatego, że w porównaniu z innymi narzędziami marketingu online faktycznie ma dosyć długą historię. Jednak czy to oznacza, że automatycznie przestał działać?

 • 26.90

  E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw

  Aneta Sokół Barbara Cendrowska

  Książka pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w sieci, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w niej wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować kampanię marketingową przedsiębiorstwa w Internecie.

 • Za rok zerowy Internetu można uznać rok 1989 naszej ery. W owym czasie, w marcu, Tim Berners-Lee oraz Robert Cailliau złożyli do CERN-u projekt stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych, o nazwie World Wide Web. Sieć miała ułatwić pracę w CERN-ie. W grudniu 1990 roku ten sam Tim Berners-Lee stworzył podstawy języka HTML i pierwszą stronę internetową. Dwa lata później powstała pionierska graficzna przeglądarka WWW o nazwie Mosaic.

 • 34.40

  Efekt wirusowy w biznesie

  Jonah Berger

  SKĄD SIĘ BIERZE POPULARNOŚĆ?
  Jeśli sądzisz, że sprawia to reklama, zastanów się jeszcze raz.
  Ludzie nie słuchają reklam, słuchają swoich znajomych.

 • Grywalizacja. Tkaczyk

  Słowo się rzekło, działalność zarejestrowana, nowa firma otwiera swoje podwoje. Gratulacje! Mam tylko jedno krótkie, aczkolwiek ważne pytanie – w jaki sposób zamierzasz dzielić się ze społeczeństwem swoimi dochodami

 • 93.90»75.90

  Geniusz marketingu

  Fisk Peter

  Patron medialnyKlienci, marki i marketing to podstawa współczesnych strategii rynkowych. Geniusz marketingu wyjaśnia, dlaczego te zagadnienia są obecnie tak ważne. To książka dla każdego marketera, który chce się wyróżnić i nauczyć wykorzystywać zarówno swoją intelige ...

 • 48.00»40.90

  Globalizacja sektora usług w Polsce

  Kazimierz A. Kłosiński, Andrzej Masłowski

  W książce Autorzy przedstawiają procesy globalizacji zachodzące w sektorze usług w Polsce, wskazując czynniki, które ułatwiły i przyspieszyły te procesy. Omawiają istotę globalizacji, stan i tendencje rozwojowe procesów globalizacji sektora usług w Polsce w ostatnich dziesięciu latach oraz skutki...

 • 20.00»17.90

  Informacja marketingowa - seria: Marketing bez tajemnic

  Robert Pieczykolan

  Marketing bez tajemnic to seria praktycznych poradników dających pogłębioną znajomość poszczególnych dziedzin marketingu. Autorzy - opierając się na rozwiązaniach sprawdzonych w praktyce - podają w każdej książce z serii zasady postępowania przy rozwiązywaniu konkretnych problemów...

 • 54.90»46.90

  Informacyjne podstawy decyzji marketingowych

  Bogdan Sojkin

  Autor opisuje potrzeby informacyjne w zakresie marketingu na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem oraz elementy systemu informacji marketingowej, potencjalne determinanty sukcesów marketingowych i sprzedażowych. Wskazuje też na konieczność wdrażania technologii...

 • 42.00»35.90

  Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji

  Barbara Pokorska, Edward Maleszyk

  W książce Autorzy zajmują się wpływem integracji przedsiębiorstw handlowych na procesy konkurencji w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Omawiają kolejno: związek przyczynowo-skutkowy integracji w handlu z budowaniem przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa...

 • Inwestorski marketing-mix to pewna filozofia innego sposobu spojrzenia na spółkę i inwestorów na rynku kapitałowym. Instrumenty sygnalizacji to działania zarządu podejmowane w różnych obszarach finansów spółki, z którymi nieodłącznie wiążą się nowe informacje przekazywane uczestnikom rynku akcji.

 • 37.90

  Kompendium wiedzy o marketingu

  Redakcja: Pilarczyk Bogna, Mruk Henryk

  Podręcznik - leksykon zawiera podstawową wiedzę o marketingu, przedstawioną w jasny i zrozumiały dla każdego czytelnika sposób.

 • 38.00»32.90

  Komunikacja i negocjowanie w organizacji

  Józef Penc

  Książka powinna pomóc menedżerom w znajdowaniu sposobów na to, jak złe nawyki i postawy związane z komunikowaniem się i negocjowaniem zastąpić dobrymi, korzystając z dostępnych środków i możliwości. Powinna ona zwłaszcza uświadomić menedżerom znaczenie i potrzebę umiejętnego komunikowania.

 • 46.40

  Komunikacja marketingowa

  Jan W. Wiktor

  Książka jest pogłębioną refleksją nad komunikacją marketingową w szerokim, wielowymiarowym, interdyscyplinarnym wymiarze. Szczegółowo prezentuje jej narzędzia ujęte w cztery podstawowe formy przekazu - promocję osobistą, reklamę, promocję dodatkową i public relations, omawia ich cechy i właściwości.

 • 56.00»47.90

  Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody

  praca zb. pod red. Barbary Szymoniuk

  Komunikacja marketingowa, jako złożony proces porozumiewania się uczestników rynku, powinna być oparta na solidnych, racjonalnych podstawach: wymaga gruntownej wiedzy, refleksji, kreacji i pragmatyzmu. Autorzy książki omówili poszczególne sekwencje procesu komunikacji rynkowej...

 • Dział: Marketing. Tempo zmian społecznych, gospodarczych i politycznych powoduje że jednym z problemów, przed jakim stoją obecnie funkcjonujące firmy, jest pogodzenie wymogów ekonomii i efektywności operacyjnej ze zmieniającymi się potrzebami klientów i kontrahentów. Nowość

 • 62.90»53.90

  Konsument i jego zachowania na rynku europejskim

  Redakcja naukowa Ewa Kieżel

  Rozwój rynku w Polsce sprawia, że coraz większe znaczenie mają analizy zachowań konsumentów oraz oceny tych zachowań. Autorzy pokazują w książce m.in.: rolę konsumpcji we współczesnej gospodarce, zachowania konsumentów oraz uwarunkowania tych zachowań na rynku europejskim...

 • 54.90»46.90

  Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce

  redakcja naukowa Alicja Kusińska

  Konsumpcja jest procesem zaspokajania potrzeb, ale stanowi również czynnik stymulujący społeczno-ekonomiczny rozwój kraju (świadczą o tym przykłady krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo). Rozwój ten powinien być równomierny we wszystkich regionach, dlatego ważna jest znajomość...

 • 49.00»42.90

  Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

  Redakcja naukowa Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło

  W książce autorzy omawiają zmiany zachodzące w pozycji konsumenta oraz konsumpcji gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina) po przejściu gospodarek tych krajów transformacji systemowej. Autorzy całościowo przedstawili...

 • Jak pisać teksty reklamowe? Jak doskonalić swe umiejętności? Jak zaplanować innowację, oryginalną i twórczą reklamę, która przyczyniłaby się do sukcesu kampanii reklamowej? To tylko wybrane zagadnienia, na które czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszej książce.

 • Autor wyjaśnia, że misję definiowaną jako "najlepsza obsługa, znakomita wydajność i pozytywne oddziaływanie" można realizować w wielu różnych organizacjach. Nawiązując do historii swojej firmy, udziela cennych wskazówek, jak zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie i jednocześnie stworzyć zespół oddanych i efektywnych pracowników.

 • 51.00»36.90

  Liczby Fibonacciego na giełdzie

  Robert Fischer

  Autor książki jest specjalistą od projektowania programów komputerowych służących wspomaganiu decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Swoje bogate doświadczenia wykorzystał do stworzenia jedynej w swoim rodzaju metody łączącej fenomen liczb Fibonacciego z dyscypliną zautomatyzowanych...

 • 24.90

  Lojalność klientów

  Wiesław Urban Dariusz Siemieniako

  Podręcznik dla studentów wyższych lat ekonomii oraz zarządzania i marketingu do wykładów specjalistycznych dotyczących zachowań konsumentów i budowy programów lojalnościowych oraz koncepcji marketingu indywidualnego.

 • Media społecznościowe są niczym największa impreza na świecie. Tu prowadzi się równolegle wielopoziomowe rozmowy, w których uczestniczą tysiące osób. Tak jak na prawdziwym przyjęciu, w tej sferze znajdziesz zarówno lubianych, jak i mniej popularnych ludzi oraz… firmy. Intuicyjnie wiesz, co sprawia, że niektórzy uczestnicy przyjęcia są interesujący i zabawni, prawda?

 • 43.40

  Mapy recepcji reklamy

  Adam Grzegorczyk

  W książce została przedstawiona wiedza o procesach percepcji i recepcji reklamy. Autor zaprezentował nowe podejście do poszczególnych, analizowanych w pracy zagadnień, m.in. modeli hierarchii efektów reklamy, obiektów postaw kreowanych przez reklamę, pojęcia zainteresowania, koncepcji zaangażowania, torów perswazji, modelu FCB czy systematyzacji modelu bohatera reklamy.

 • W warunkach intensyfikacji wzajemnych powiązań między krajami budowanie wizerunku i reputacji (marki) narodowej wiąże się z poszukiwaniem przez nie sposobów prezentacji własnych atutów oraz skutecznych metod podnoszenia konkurencyjności gospodarczej. Państwa narodowe coraz częściej...

 • 43.90

  Marka, Konsument, Badacz. Spotkania na rynku

  Katarzyna M. Staszyńska,

  W pracy omówiono zastosowanie badań marketingowych z perspektywy korzyści, jakie przynoszą one w praktyce marketingowej, a także w tworzeniu strategii firmy i budowaniu przewagi konkurencyjnej produktu. Opracowanie dostarcza niezbędnej wiedzy metodologicznej, która przygotowuje Czytelnika do fachowego wykorzystania wyników badań konsumenckich.

 • 39.40

  Marketing

  Henryk Mruk

  Publikacja jest nowoczesnym źródłem wiedzy o marketingu w przedsiębiorstwie, opartym na wieloletnim doświadczeniu naukowym i biznesowym autora. Zawiera liczne i aktualne przykłady z działalności polskich i zagranicznych firm, co pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć istotę marketingu jako koncepcji zarządzania i poznać współzależności nią rządzące.

 • 73.00»58.90

  Marketing - to działa!

  Archambeau Shellye, Morgan Howard L., Lodish Leonard M.

  Jak sprawić, aby projekty marketingowe były bardziej opłacalne?Jak dzięki przedsiębiorczemu marketingowi trafić z ofertę do określonej grupy odbiorców?Co zrobić, aby oferta wyróżniała się na tle konkurencji?Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w niniejszej książc ...

 • 39.00»34.90

  Marketing Materiały do ćwiczeń

  Redakcja Naukowa: dr hab. Grażyna Rosa

  Publikacja stanowi materiały do ćwiczeń z podstaw marketingu, zawierające zbiór najważniejszych zagadnień z tego zakresu. Została podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona jest podstawom teoretycznym, druga zaś wybranym obszarom zastosowania marketingu.

 • 46.40

  Marketing Podręcznik akademicki

  Eugeniusz Michalski

  Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu w świetle współczesnej wiedzy i praktyki gospodarowania, napisany z myślą o polskich studentach kierunków zarządzania i marketingu, ekonomii i studiów menedżerskich. Ukazuje interdyscyplinarność, związki z zarządzaniem i tendencje rozwojowe marketingu na świecie.

 • 59.90»48.90

  Marketing Robin Hooda

  Katya Andresen

  Książka Marketing Robin Hooda przedstawia dziesięć kluczowych zasad marketingu zaczerpniętych głównie z sektora prywatnego. Każda z tych zasad jest tytułem jednego rozdziału. Każda z wyjątkiem jednej, która jest skoncentrowana na relacjach z mediami, zilustrowana jest na początku...

 • 30.50

  Marketing Szybka droga do sukcesu

  Chris Ritchie

  W marketingu chodzi przede wszystkim o relacje – relacje z klientami, z marką, z mediami oraz ze współpracownikami. Spośród wszystkich tych relacji największe znaczenie ma nadal relacja z klientem. Prawdziwy sukces marketingowy wykracza poza sam produkt i polega na kształtowaniu więzi łączących klienta z firmą. Osiągnięcie tego celu wymaga spójności między zaangażowaniem ludzi, procesami i obietnicami składanymi przez firmę.

 • 63.00»52.90

  Marketing bez tajemnic

  Burgers Willem

  Marketing bez tajemnic to książka proponująca nowe podejście do rozwiązań marketingowych, od określenia produktów i rynków po ustalanie cen, promocję i dystrybucję.Autor podkreśla konieczność uwzględniania badań w wyborach marketingowych i przestrzega przed "intuicyjny ...

 • 61.90»52.90

  Marketing bezpośredni i interaktywny

  Merlin Stone, Alison Bond, Elizabeth Blake

  Rozwój marketingu bezpośredniego oraz wykorzystanie w biznesie Internetu i innych mediów komunikacyjnych są w Polsce coraz bardziej widoczne, tym samym rośnie potrzeba kształcenia w tym zakresie. Coraz szerzej w programach studiów pojawiają się takie przedmioty, jak marketing interaktywny...

 • 59.90»52.90

  Marketing dla inżynierów

  Agnieszka Izabela Baruk, Katarzyna Hys, Adam Dzidowski

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat współczesnego marketingu, jego genezy i dotychczasowych kierunków rozwoju, ale również ukazuje podstawowe tendencje i wyzwania, jakie będą mu towarzyszyć w przyszłości. Zwrócono w nim zwłaszcza uwagę na...

 • 47.40

  Marketing doświadczeń

  Monika Boguszewicz-Kreft

  Przeciętność, bylejakość i banał stały się w marketingu normą. Jego skuteczność jest niewielka, jego przejawy wywołują znudzenie i irytację. Wątpliwa jakość przynosi wątpliwą skuteczność. Marketing w praktyce stał się fasadowy, nieudolnie stosowany i nastawiony na szybkie zyski.

 • 33.40

  Marketing doświadczeń

  Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak

  W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku dóbr i usług jest ogromna, a bogacące się społeczeństwo jest bombardowane niezliczoną ilością ofert i promocji, pojawia się pytanie, jak wyróżnić produkt na tle konkurencji.

 • Jak w dobie internetu i sieci społecznościowych prowadzić firmę i dbać o jej wizerunek? Dlaczego czas jest tak ważnym czynnikiem w sytuacji kryzysowej? Co zrobić, aby utrzymać najlepsze relacje z klientem w świecie zdominowanym przez błyskawiczny przepływ informacji?

 • 45.00»39.90

  Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii

  dr Agata Adamska, dr Tomasz Dąbrowski

  Marketing i finanse - to ogień i woda w firmie. W jaki sposób pogodzić interesy obu działów? Jak wybrnąć z sytuacji, w której szef marketingu usilnie stara się pozyskać wszelkie wolne środki w firmie na promocję, a szef finansowy najchętniej "cały ten marketing" po prostu by zlikwidował?

 • 48.00»42.90

  Marketing medialny

  Anna Jupowicz-Ginalska

  Marketing medialny (MM) to termin, który wraz z postępującym umasowieniem i interaktywnością mediów zyskuje coraz większą popularność. Jego obecność zauważalna jest nie tylko na polu medialnym, ale również politycznym, społecznym i edukacyjnym. Jako przedmiot akademicki lub...

 • 59.90»52.90

  Marketing międzynarodowy

  Elżbieta Duliniec

  W podręczniku Autorka, prof. Elżbieta Duliniec, omawia złożoną problematykę współczesnego marketingu na rynkach zagranicznych na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw. Koncentruje się przede wszystkim na takich zagadnieniach, jak: istota marketingu międzynarodowego, analiza...

 • 70.00»59.90

  Marketing międzynarodowy

  Andrzej Limański, Ireneusz Drabik

  Głównym celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka rozwoju koncepcji marketingu na rynkach zagranicznych w warunkach postępujących procesów globalizacji i integracji ekonomicznej. W publikacji skoncentrowano się na trzech zasadniczych obszarach tematycznych...

 • 62.90»53.90

  Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju

  Jan W. Wiktor, Agnieszka Żbikowska red. nauk.

  Książka zawiera zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych 70 autorów z pięciu krajów: Czech, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Polski nad wybranymi, współczesnymi problemami marketingu międzynarodowego. Opracowania przedstawiają rozważania nad procesami globalizacji...

 • 55.90»47.90

  Marketing na rynku nieruchomości

  Ewa Stachura

  Marketing na rynku nieruchomości po raz pierwszy kompleksowo ujmuje problemy zastosowań marketingu w nowym obszarze - na rynku nieruchomości. Barierę upowszechnienia się marketingu w praktyce funkcjonowania podmiotów na rynku nieruchomości stanowi trudność przełożenia instrumentarium...

 • 57.90»49.90

  Marketing na rynku prasowym

  Ryszard Żabiński

  Celem książki jest identyfikacja roli i funkcji marketingu producentów/wydawców prasy oraz jej dystrybutorów/sprzedawców w procesie kształtowania i rozwoju rynku prasowego w Polsce w dobie transformacji ustrojowej w kraju, z uwzględnieniem wpływu uwarunkowań globalizacyjnych...

 • Specyfika zachowań nabywców instytucjonalnych skłania do przyjęcia marketingu partnerskiego jako podstawy działań rynkowych firmy.

   

  W książce podjęto zatem próbę odpowiedzi na pytanie: „Jak skutecznie działać na rynku przedsiębiorstw?”.

 • 54.90»46.90

  Marketing produktów systemowych

  Redakcja naukowa Leszek Żabiński

  W książce autorzy wyjaśniają rolę współczesnego marketingu w procesach tworzenia, komunikowania i dostarczania ofert systemowych produktów materialnych oraz usługowych. Analizą zostały objęte cztery grupy produktowe: systemowe produkty usługowe bankowości detalicznej...

 • 59.90»52.90

  Marketing produktów żywnościowych

  Tomasz Domański, Paweł Bryła

  Książka obejmuje problematykę marketingu produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem branż: mleczarskiej, przetwórstwa mięsa i owocowo-warzywnej. Autorzy skupili uwagę na: teoretycznych aspektach marketingu żywności, strategiach wykorzystania środków unijnych...

 • Celem książki jest identyfikacja zachowań rynkowych podmiotów usługowych w kontekście współczesnych procesów internacjonalizacji oraz określenie warunków kształtowania skutecznych działań marketingowych
  na międzynarodowym rynku usług.

 • 29.90

  Marketing relacji Teoria i praktyka

  Maciej Mitręga

  Pomimo wzrostu popularności koncepcji marketingu relacji, w literaturze przedmiotu występują znaczne luki w zakresie kwestii definicyjnych oraz metodyki badań relacji z konsumentem. Można zauważyć również brak konsensusu specjalistów z zakresu marketingu w zakresie czynników, które warunkują powstanie trwałych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem i konsumentem.

 • 57.90»49.90

  Marketing sensoryczny

  Bertil Hultén, Niklas Broweus, Marcus van Dijk

  Ważną rolę w procesach zakupu i konsumpcji, a także postrzeganiu firm, marek i produktów odgrywają zmysły wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Wiedza o zmysłach ludzkich przyczynia się do większej skuteczności działań marketingowych. Jednak w większości przypadków jej...

 • W prezentowanej publikacji odpowiadam na pytanie: jak - wykorzystując mechanizm rynkowy- władza publiczna może odpowiedzieć na potrzeby różnych grup obywateli z korzyścią dla nich, z korzyścią dla bogacenia się całego terytorium i umacniania jego tożsamosci w globalizującym się świecie.

 • 37.90

  Marketing usług logistycznych

  Joanna Dyczkowska

  Książka przedstawia aktualny rynek TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) i zmiany zachodzące na rynku operatorów logistycznych.

 • 30.00»25.90

  Marketing w Internecie

  Regina Brady, Edward Forrest, Richard Mizerski

  W książce zostały podane informacje na temat marketingu interaktywnego, tj. prowadzonego przy użyciu takich mediów, jak telefon, telewizja czy Internet. Zostały w niej omówione: strategie marketingowe z użyciem środków bezpośredniej komunikacji z potencjalnymi klientami (część I), taktyki...

 • 41.90

  Marketing w agroturystyce. Ujęcie segmentacyjne

  Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz

  Książka wprowadza do literatury rzadko spotykany punkt widzenia na agroturystykę, a jednocześnie taki, o którym w dzisiejszych czasach – a także w sytuacji polskiego rolnictwa – należy mówić i pisać. Mianowicie autorka postrzega i prezentuje agroturystykę jako formę biznesu i przymierza treści z dziedziny zarządzania marketingowego właściwego biznesowi do gospodarstw rolnych.

 • 38.00»32.90

  Marketing w enklawach finansowych

  Piotr Masiukiewicz

  W książce przedstawiono działania marketingowe nastawione na pozyskiwanie klientów w obszarach dynamicznie rozwijających się funkcji nansowych (kre­dytowych) zarówno w instytucjach nansowych, jak i w podmiotach tradycyjnie nienależących do branży nansowej. Autor zdefiniował...

 • 59.90»52.90

  Marketing w gastronomii

  Józef Sala

  Gastronomia jako ogniwo sfery usług pełni ważne funkcje gospodarcze i społeczne. Dostarczając wysoko przetworzone produkty żywnościowe, może się przyczyniać do nowocześnienia spożycia oraz korzystnie wpływać na poziom życia ludności. Książka stanowi całościowe opracowanie z...

 • 40.00»33.90

  Marketing w ochronie zdrowia

  redakcja naukowa Aleksandra Czerw

  W książce przedstawiono kompleksowe podejście do problemów marketingu w ochronie zdrowia. Zaprezentowano w niej możliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w pozycjonowaniu usług zdrowotnych, jak również, budzący ostatnimi czasy wiele kontrowersji, marketing produktu leczniczego.

 • 42.40

  Marketing w turystyce i rekreacji

  Redakcja: Panasiuk Aleksander

  Na rynku turystycznym i rekreacyjnym panuje silna konkurencja, powodująca, że firma oraz destynacja turystyczna, aby przetrwać, musi zaproponować turystom ofertę gwarantującą dodatkową wartość. Stworzenie tej wartości jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji.

 • 28.40

  Marketing wobec ponowoczesności

  Aleksander Lotko

  Ponowoczesność (postmodernizm) jest obecnym okresem rozwoju społeczeństw. Charakteryzuje się brakiem uniwersalnych punktów odniesienia, wielością oraz współistnieniem stylów i gustów, zmieniających się błyskawicznie.

 • Tradycyjny marketing jest jak niepotrzebne „przeszkadzajki” w harmonijnej melodii. Jest jak podchmielony pasażer komunikacji miejskiej, z którym przyszło nam podróżować. Jest niczym głos milicjanta spożywającego kanapkę w Rozmowach kontrolowanych.

 • 64.90»59.90

  Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania

  redakcja naukowa Lechosław Garbarski

  Książka ta jest uzupełnieniem podręcznika MARKETING. Koncepcja skutecznych działań, przygotowanego przez ten sam zespół autorski. Zawiera między innymi przykłady z rynku, praktyczne wskazówki oraz zestawienia, omówienia i koncepcje rozproszone w literaturze przedmiotu, a także zagadnienia...

 • 69.90»59.90

  Marketing. Koncepcja skutecznych działań

  redakcja naukowa Lechosław Garbarski

  Nowoczesny podręcznik prezentujący przede wszystkim podstawy marketingu. Przedstawiono w nim m.in. niektóre nowe zagadnienia dotyczące: stosowania marketingu w różnych sytuacjach rynkowych, wartości klienta, zarządzania działalnością marketingową, skuteczności i efektywności działalności...

 • 52.00»44.90

  Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

  Tadeusz Wojciechowski

  Motywem przewodnim książki jest uzasadnienie tezy, że działania marketingowe w przedsiębiorstwach muszą być stopniowo integrowane z działaniami logistycznymi i że – tym samym – wymagają wspólnego, zsynchronizowanego zarządzania. W warunkach coraz ostrzejszej konkurencji, zarządzanie...

 • Jeszcze kilka lat temu marketing w mediach społecznościowych był jak bułka z masłem. Dziś do tego zestawu trzeba dorzucić kilka specjałów, by zwrócić uwagę odbiorców i uzyskać satysfakcjonujące rezultaty, ale ten wysiłek nadal się opłaca!

 • Z badań wynika, że 70% decyzji nabywczych podejmowanych jest przed półką sklepową. Fakt ten powinien skłaniać producentów i handlowców do zgłębiania wiedzy, nabywania umiejętności oraz poszukiwania narzędzi i metod, w celu zaspokajania potrzeb klientów w punkcie sprzedaży.

 • 61.90»52.90

  Metody i techniki sondażowych badań opinii

  Mirosław Szreder

  Badania opinii publicznej są ważnym źródłem informacji dla producentów, dystrybutorów, polityków, dlatego w życiu gospodarczym szybko rośnie znaczenie sondaży. Coraz więcej bowiem decyzji finansowych czy inwestycyjnych uwzględnia wskaźniki nastrojów zarówno producentów...

 • 37.90

  Metody organizacji i zarządzania

  Redakcja: Błaszczyk Wanda

  Pierwszy polski podręcznik do Metod organizacji i zarządzania!
  Jedyna na rynku kompleksowa praca do obowiązkowego przedmiotu na kierunku: Zarządzanie i marketing.

 • Dużo się zmieniło w otoczeniu marketingu. A jeśli tak, to rutyna nie ma racji bytu. Marketing jako funkcja będzie zawsze niewykorzystanym potencjałem, bo potrzebna jest orientacja marketingowa. Zrzucanie marketingu na grono ludzi, które robi sobie coś tam równolegle do innych działów, zawsze zamienia marketing w dział promocji i ewentualnie dział badań rynkowych.

 • Autor, dr Paweł Pietasieński w książce Międzynarodowe strategie marketingowe:
  * wskazuje sposoby internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw;* przedstawia korzyści standaryzacji oraz indywidualizacji międzynarodowych strategii marketingowych;* wyjaśnia kształtowanie instrumentów marketingu-mix...

 • 35.00»29.90

  Negocjacje międzynarodowe

  Magdalena Kendik

  Autorka zestawia podstawy zwyczajów biznesowych w różnych krajach z technikami rozmów handlowych oraz przykładami zachowań przy stole negocjacyjnym. Dowiesz się, w którym kraju Twoje pierwsze zdanie powinno być przesadnie zawyżone, a gdzie zachować tylko niewielki margines, by nie wyjść...

 • 55.00»46.90

  Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura.

  Anna Winch, Sławomir Winch

  W książce ukazano dwie perspektywy analizy i rozumienia negocjacji. W pierwszej perspektywie traktuje się negocjacje jako zestaw umiejętności i narzędzi działania. W drugiej perspektywie kładzie się nacisk na negocjacje postrzegane z punktu widzenia organizacji i kultury.

 • Idziesz ulicą. Nagle dostrzegasz żółtą walizkę leżącą nieopodal. Rozglądasz się, podchodzisz i otwierasz ją ostrożnie. W środku widzisz jakieś papiery i… plik banknotów! Uśmiechasz się i zastanawiasz, co z nimi zrobić…

 • 40.00»34.90

  Nowy marketing w internecie

  Dominik Kaznowski

  Jak internet wpływa na zmiany postaw konsumentów? Jaki naprawdę jest jego zasięg? Jak zaplanować skuteczną kampanię marketingową w sieci? Co to jest Web 2.0 i jak wykorzystać ten trend w marketingu? Kim są polscy użytkownicy internetu? W tej książce znajdziesz odpowiedzi na te i wiele...

 • 43.90

  Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług

  Redakcja naukowa Anna Dąbrowska

  Współcześnie usługi należą do głównych obszarów ochrony i edukacji konsumentów, mając to na uwadze, autorki przedstawiły: politykę konsumencką Unii Europejskiej i prawo konsumentów w UE; sytuację konsumentów na rynku usług finansowych, telekomunikacyjnych i pocztowych, a także na rynku usług handlowych, gastronomicznych i turystycznych; obszary naruszeń praw konsumentów w umowach podpisywanych z konsumentami; świadomość praw konsumentów i rolę edukacji w podnoszeniu wiedzy konsumenckiej oraz postrzeganie świadomości konsumentów przez usługodawców.

 • 44.00»37.90

  Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej

  Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Irena Ozimek

  Problematyka ochrony i edukacji konsumenta to jeden z najbardziej aktualnych problemów współczesnych czasów. Studia nad polityką konsumencką w wielu krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej dowodzą, że harmonijne funkcjonowanie całej gospodarki, w tym gospodarstw domowych, wymaga...

 • 60.90»52.90

  Plan marketingowy

  Marian Burk Wood

  W książce autorka przedstawia zwięzły opis kolejnych etapów sformalizowanego procesu tworzenia planu marketingowego - od badań i analizy bieżącej sytuacji po opracowanie strategii oraz planowanie oceny i kontroli wdrażania. Dzięki licznym przykładom zilustrowała rzeczywiste zastosowanie...

 • 189.00»139.90

  Podstawy analizy technicznej

  Martin J. Pring

  Najbardziej znane na świecie obok Analizy technicznej Murphy'ego opracowanie dotyczące tej tematyki. W odróżnieniu od tamtej pracy książka Pringa zorientowana jest przede wszystkim na rynek akcji, ukazując także jego cykliczne powiązania z rynkami obligacji i towarów.

 • 28.00»23.90

  Podstawy marketingu

  Aldona Nowacka, Robert Nowacki

  Podstawy marketingu to nowoczesny podręcznik zawierający fundamentalną wiedzę marketingową zgodną z obowiązującym programem nauczania i rozszerzoną o treści nawiązujące do najnowszych osiągnięć z tej dziedziny. Zaprezentowane zagadnienia pozwalają czytelnikowi wykształcić umiejętność...

 • 59.90»49.90

  Podstawy marketingu

  Redakcja naukowa Anna Czubała

  Koncepcje, instrumenty, obszary zastosowań marketingu zmieniają się w czasie, by sprostać wyzwaniom przeistaczającego się otoczenia. Jednak istota marketingu pozostaje ta sama, tzn. służy on rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz pragnień klientów docelowego rynku w sposób przynoszący...

 • 20.60

  Pomoc publiczna a rozwój firmy

  Jerzy Choroszczak, Marek Mikulec

  Sposoby zewnętrznego wsparcia twojej działalności gospodarczej.

 • 39.90»28.90

  Pozycjonowanie produktu

  Jacek Pogorzelski

  Marketing bez tajemnic to seria praktycznych poradników dających pogłębioną znajomość poszczególnych dziedzin marketingu. Autorzy - opierając się na rozwiązaniach sprawdzonych w praktyce - podają w każdej książce z serii zasady postępowania przy rozwiązywaniu konkretnych...

 • 39.00»33.90

  Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka

  pod redakcją naukową Lidii Jabłonowskiej, Piotra Wachowiaka, Sławomira Wincha

  Szeroki zakres poruszonych zagadnień czyni z książki uniwersalny poradnik, niezwykle pożyteczny dla menedżerów, nauczycieli, trenerów oraz uczestników wszystkich typów kształcenia. Przemawia za tym również duży udział konkretnych informacji i rad praktycznych dotyczących na przykład...

 • 26.10

  Proaktywny telemarketing

  Paweł Walczak

  Słowo „proaktywność” w kontekście biznesowym często mylone bywa ze słowem „przedsiębiorczość”. Czasem też utożsamiane jest ze skutecznym działaniem. Tymczasem skuteczne czy właściwe działanie to tylko efekt proaktywności. Zanim bowiem zaczniesz działać czy reagować, zmiana musi nastąpić w Tobie.

 • Z jakimi bohaterami (filmów, seriali, gier) najlepiej łączyć markę? Czy marka w filmie powinna być koniecznie przedstawiona w sposób wizualno-dźwiękowy? Czy prominentna ekspozycja zawsze jest lepsza od ekspozycji subtelnej? Jak ważne jest powiązanie marki z treścią nośnika (np. filmu)?

 • Dobra reputacja ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa na rynku. Co jednak zrobić, gdy ma się mnóstwo świetnych pomysłów, ale brakuje pieniędzy? Jak Firma może powiadomić klientów o swoim istnieniu, gdy nie stać jej na działania marketingowe i akcje promocyjne?

 • Książka ma za zadanie wskazać częste problemy i zaproponować ich racjonalne rozwiązania - w ramach zarządzania działalnością public relations, na tle innych znanych instrumentów marketingowych. Ważnym celem jest ukazanie możliwości ich wykorzystania w praktycznej działalności...

 • 54.00»45.90

  Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów

  Redakcja naukowa Ewa Kieżel

  Konsumpcja, zachowania konsumentów i ich racjonalność stają coraz ważniejszymi zagadnieniami współczesnej ekonomii. W książce Autorzy omawiają racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów w świetle teorii, uwarunkowania i czynniki konsumpcji polskich gospodarstw...

 • 62.90»53.90

  Reklama

  Adam Grzegorczyk

  Reklama jest dziedziną ludzkiej aktywności. Co roku tysiące ludzi ubiegają się o pracę w branży reklamowej, zapewniającej prestiż i wysokie wynagrodzenie. Reklama jest dziedziną wiedzy, obejmującą elementy ekonomii i marketingu, psychologii, socjologii, medioznawstwa i sztuki użytkowej...

 • 27.00»22.90

  Reklama

  Robert Nowacki

  Celem podręcznika jest zaprezentowanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu reklamy, prowadzącej ucznia niemalże “za rękę” przez wszystkie etapy całego procesu planowania i zarządzania działalnością reklamową. Zaprezentowane treści wsparte zostały licznymi ilustracjami z praktyki...

 • 44.90»38.90

  Reklama - seria: Marketing bez tajemnic

  Jacek Kall

  Jest to nowe zmienione i rozszerzone wydanie popularnej książki poświęconej zagadnieniom reklamy. Autor wyjaśnia w niej, czym jest i jak działa reklama, podpowiada, jak opracować strategię reklamy, ucząc przy tym, co składa się na strategię reklamy, jak i gdzie zdobyć potrzebne informacje...

 • 49.00»38.90

  Reklama w procesach konkurencji

  redakcja Robert Nowacki, Marian Strużycki

  Publikacja stanowi aktualne kompendium wiedzy uwzględniające najnowsze badania z zakresu zarządzania reklamą i jego wpływu na konkuren­cyjność przedsiębiorstwa, które wypełnia lukę poznawczą dotyczącą rozpoznania wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy tymi zagadnieniami.

 • Autorzy – Jack Trout i Steve Rivkin – wybitni eksperci w dziedzinie marketingu – podpowiadają przedsiębiorcom, jak przetrwać kryzys i pokonać konkurencję. Ich receptą na sukces jest repozycjonowanie, nawiązujące do koncepcji pozycjonowania, którą Jack Trout opracował wiele lat temu. Pokazują oni, jak umiejętnie stosować znane od lat narzędzia marketingu z uwzględnieniem zmian we współczesnej gospodarce. Autorzy proponują spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa z nowej perspektywy, wskazanie jego mocnych stron i opracowanie skutecznej strategii.

 • Badania zachowań na rynku konsumentów w różnych fazach cyklu życia rodziny są prowadzone we wszystkich krajach gospodarki rynkowej. W Polsce mamy do czynienia ze specyficzną, trudniejszą niż w krajach o wysokim PKB, sytuacją rodzin ludzi młodych, co znalazło wyraz w książce. Autorzy omawiają miejsce rodzin ludzi młodych w strukturze demograficznej Polski, ich wartości, aspiracje i styl życia, aktywność i sytuację zawodową, sytuację materialną, warunki mieszkaniowe, poziom i strukturę konsumpcji oraz zachowania na rynku towarów konsumpcyjnych.

 • 60.90»51.90

  Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania

  Ireneusz P. Rutkowski

  W książce prof. Ireneusz P. Rutkowski prezentuje nowoczesne metody strukturyzacji i programowania procesu rozwoju nowego produktu, jego projektowania i testowania oraz zarządzania portfelem projektów w procesie rozwoju nowego produktu, a także trendy i prognozy rozwoju nowych produktów, dowodząc, że postępująca globalizacja i rozwój technologii stawiają przed przedsiębiorstwem nowe wymagania, niezbędne do sprostania coraz ostrzejszym warunkom konkurencji.

 • 49.00»41.90

  Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej

  Redakcja naukowa Anna Olejniczuk-Merta

  Zainteresowanie wieloaspektową problematyką funkcjonowania i rozwoju ludzi młodych w Unii Europejskiej wynika z faktu, ze społeczeństwo europejskie się starzeje i jego przyszłość zależy od coraz młodszych pokoleń. Jednym z aspektów analizy funkcjonowania i rozwoju ludzi młodych jest analiza rynku adresowanych do nich towarów i usług, rozwój i przeobrażenia tego rynku wraz z uwzględnieniem edukacji rynkowej młodzieży, jej coraz aktywniejszej roli na rynku włącznie z przejmowaniem funkcji decydenta przy zakupach dla siebie, rodziców i domu, a także społeczne i marketingowe konsekwencje rozwoju nowych zjawisk i trendów w tym zakresie.

 • 36.90»31.90

  Silna marka. Istota i kreowanie

  Jacek Kall

  Stworzenie silnej marki jest obecnie celem wielu menedżerów, ponieważ silna marka to marka, którą nabywa wielu kupujących, marka, przy której kupujący zapomina na chwilę o cenie, a także marka, która oferuje kupującym więcej niż marka przeciętna. W książce Autor przedstawił w sposób jasny i przejrzysty zagadnienia związane z istotą kreowania i zarządzania marką, począwszy od momentu określenia jej unikatowej istoty, użyteczności i tożsamości, przez proces tworzenia nazwy marki, określenie swoistej architektury marki, aż po budowanie świadomości jej istnienia ...

 • 34.20

  Skuteczne strategie na trudne czasy

  Patrick Forsyth, Frances Kay,

  W czasach kryzysu, załamania rynku czy nawet tylko czasowego zastoju zarządzanie przedsiębiorstwem stanowi prawdziwe wyzwanie. Jak przetrwać trudne czasy i osiągnąć zysk? Patrick Forsyth i Frances Kay, doświadczeni konsultanci i autorzy książek biznesowych, znają odpowiedź na to pytanie. Wskazówki zawarte w książce pozwolą skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem lub jego częścią i podpowiedzą, jakie zmiany należy wprowadzić m.in. w takich dziedzinach, jak marketing, finanse czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

 • 28.90

  Social media to ściema

  B.J. Mendelson

  Prawdy, półprawdy i ćwierćprawdy…

 • Dynamiczny rozwój rynku zmusza przedsiębiorstwa do działania przy nasilającej się konkurencji. W gospodarce rynkowej nie wystarcza zbadanie i poznanie potrzeb nabywcy, wytworzenie zaspokajającego je produktu i ustalenie konkurencyjnej ceny. Należy jeszcze dotrzeć do konsumenta z informacją o tym produkcie i przekonać go do zakupu. Ujednolicenie przekazów reklamowych, często w skali globalnej,

 • Książka jest rezultatem badań dotyczących trudnej i złożonej problematyki jaką jest standaryzacja strategii marketingowej. Ze względu na nowatorskie ujęcie tematu, bogatą treść osadzoną nie tylko na doświadczeniach polskich, ale także światowych i wnioski odnoszące się do praktyki biznesu, zasługuje ona na szczególną uwagę i uznanie.

 • 59.00»47.90

  Statystyka dla menedżerów

  Bielecka Anna

  Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze ...

 • 28.00»23.90

  Strategia produktu - seria: Marketing bez tajemnic

  Henryk Mruk, Ireneusz P. Rutkowski

  W gospodarce rynkowej właściwa strategia produktu jest kluczem do osiągnięcia sukcesów przedsiębiorstwa na rynku. W książce autorzy pokazują - na podstawie przykładów - jak tworzyć strategie produktów, aby produkt został zauważony i kupiony przez nabywcę. Omawiają, co jest istotą produktu, jakie znaczenie mają marka, opakowanie i etykieta oraz przedstawiają cykl życia produktu, którego znajomość jest niezbędna przy budowie jego strategii. Sporo miejsca poświęcają też omówieniu strategii nowego produktu - poczynając od sposobów kreowania pomysłów na nowe produkty ...

 • 44.90»37.90

  Strategia reklamowa

  Karolina Janiszewska, Jacek Kall

  Dział: Biznes / marketing. Spojrzenie Autorów na wykorzystanie reklamy w firmie jest odmienne od większości ujęć prezentowanych w polskojęzycznych pozycjach. Autorzy widzą reklamę jako narzędzie, które powinno być stosowane przez firmy, aby osiągnąć bardzo konkretne, wymierne cele biznesowe. Nowość

 • Marketing to bardzo szerokie pojęcie, kryjące w sobie wiele zagadnień i opisane w nieskończonej ilości książek, z których większość omawia jedynie wycinek promocyjnej rzeczywistości. Są pozycje poświęcone identyfikacji wizualnej, książki o psychologii reklamy, skutecznych formach promocji online i reklamie tradycyjnej. Wiele z nich warto przeczytać i dokładnie zanalizować.

 • 59.90»49.90

  Strategie marketingowe

  Redakcja naukowa Wojciech Wrzosek

  Problematyka strategii marketingowych i ich wyboru oraz kształtowania obejmuje obszerny zakres zjawisk i procesów decyzyjnych. Wynika to zarówno z natury marketingu, jak i z mechanizmów pozyskiwania informacji oraz podejmowania decyzji w warunkach istnienia wielu możliwości...

 • 54.90»46.90

  Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

  Redakcja naukowa Jan W. Wiktor, Paweł Chlipała

  Głównym zamierzeniem zespołu autorów niniejszej książki była identyfikacja i ocena strategii marketingu międzynarodowego polskich przedsiębiorstw eksportujących swoje produkty na rynki zagraniczne. Autorzy zaproponowali wielowymiarowe podejście do badania tych strategii.

 • 52.00»44.90

  Strategie rozwoju handlu

  Tomasz Domański

  Książka stanowi efekt wieloletnich analiz oraz obserwacji i badań największych międzynarodowych sieci handlowych. Jej walorem jest ukazanie w sposób przejrzysty i uporządkowany kluczowych wyzwań strategicznych, przed którymi stają dzisiaj przedsiębiorstwa handlowe.
  Do wyzwań tych Autor zalicza m. in.:
  * politykę niskich cen,
  * rozwój polityki marki własnej, danej sieci handlowej ...

 • 42.00»35.90

  System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie

  Redakcja naukowa Adam Nowicki

  W książce Autorzy w interesujący sposób przedstawili m. in.:
  * system informacyjny marketingu jako przedmiot modelowania, tj. istotę, strukturę, sposoby oceny efektywności oraz bezpieczeństwo tego systemu,
  * proces modelowania systemu informacyjnego marketingu, tj. przesłanki i uwarunkowania modelowania, modelowanie procesów biznesowych marketingu, podstawowe badania stosowane w procesie modelowania oraz budowę modelu SIM wg podejść strukturalnego i obiektywnego ...

 • 28.90

  Sztuka rynkologii

  Jacek Kotarbiński

  Nie obawiaj się o to, „co powie rynek” - stwórz własny!

 • W świecie szybkich przemian, rosnącej konkurencji i coraz lepszego dostępu do informacji wzrasta świadomość konsumentów. Stare techniki sprzedaży odchodzą do lamusa. Czas na duże zmiany! .. Grant Leboff, znany brytyjski ekspert w dziedzinie handlu i marketingu, prezentuje całkiem nowe podejście do sprzedaży. Autor wyjaśnia, jak odnieść sukces rynkowy, stawiając na pierwszym miejscu interes konsumenta.

 • Oddajemy do Twoich rąk niezwykłą, orientalną perełkę - zbiór starożytnych chińskich maksym opisujących najbardziej podstępne i misterne strategie wojenne, jakie kiedykolwiek wymyślono.

 • Książka obejmuje wiedzę o tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości dla klienta, pokazaną zarówno od strony przedsiębiorstwa, jak i klienta.

 • 45.90»39.90

  Usługi w gospodarce rynkowej

  Redakcja naukowa: Iga Rudawska

  We współczesnej gospodarce sektor usług odgrywa coraz większą rolę. Popyt na usługi zwiększa się zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i ze strony indywidualnych klientów. Książka jest poświęcona wybranym zagadnieniom dotyczącym sfery usług. Autorzy w przystępny sposób omawiają w niej między innymi: istotę usług i ich systematyzację, funkcjonowanie przedsiębiorstwa usługowego na rynku, rynki usług w Unii Europejskiej i Polsce, specyfikę marketingu usług, konkurencję na rynku usług, innowacje usługowe, serwicyzację gospodarki.

 • 56.90»48.90

  Usługi. Marketing i zarządzanie

  Audrey Gilmore

  Sektor usług w gospodarce ma coraz większy udział w ogólnym rozwoju gospodarczym i stanowi szansę dla osób bezrobotnych. W książce problematyka została podzielona na trzy części: część I marketing usług, część II - zarządzanie organizacją usługową oraz część III problemy współczesnego marketingu usług. W poszczególnych rozdziałach Autorka omawia m. in. uwarunkowania marketingu usług, różnice w marketingu organizacji nastawionych (na przykładzie bankowości detalicznej, firm turystycznych i hotelarstwa) i nienastawionych na zysk (muzeów i organizacji charytatywnych), ...

 • 32.90

  Uwieść podświadomość

  Robert Heath

  Książka w ciekawy i przystępny sposób pokazuje, jak wielki wpływ ma na nas reklama, choć często ulegamy złudzeniu, że możemy być i jesteśmy odporni na jej działanie.

 • Zacznij od poznania zasad funkcjonalności stron internetowych. Dzięki temu łatwiej Ci będzie zrozumieć, jak tworzyć funkcjonalne teksty. Następnie zapoznaj się z najważniejszymi zasadami rządzącymi webwritingiem. Później przejdź do szczegółów.

 • W gospodarce światowej obserwuje się tendencję do zacieśniania współpracy między przedsiębiorstwami i osiągania w ten sposób przewagi konkurencyjnej. Wybór partnera rynkowego oraz właściwe zarządzanie partnerstwem to obecnie niezwykle poszukiwane umiejętności menedżerskie. Celem książki jest omówienie czynników warunkujących rozwój efektywnych więzi partnerskich, metod pomiaru efektywności relacji partnerskiej, przemian w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstw oraz specyfiki zachowań nabywców na rynku przedsiębiorstw.

 • 51.90»44.90

  Wojna marketingu z zarządzaniem

  Al Ries, Laura Ries

  Specjalistom od zarządzania i specjalistom od marketingu podczas wszystkich narad trudno się porozumieć, chociaż wydaje się, że mówią o tym samym. Autorzy udowadniają, że znacznie ważniejsze od tego, co się mówi, jest to, jak się mówi. Tłumaczą, że zarządzanie należy do sfery realnej, a marketing do sfery mentalnej; zarządzający chcą coraz lepszych, a marketingowcy zróżnicowanych produktów; zarządzający wyrażają swoje myśli słowami, a marketingowcy pokazują wizje przedsięwzięć. Na pytanie, jak to wszystko pogodzić, można znaleźć odpowiedź w tej książce.

 • Książka ma charakter interdyscyplinarnego namysłu nad miejscem promocji i reklamy we współczesnym społeczeństwie.

 • 28.90

  Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations

  Redakcja: Adamik-Szysiak Małgorzata, Maguś Wojciech

  Recenzowany zbiór obejmuje 16 prac prezentujących różnorodne aspekty wykorzystania marketingu politycznego, public relations i reklamy politycznej w kampanii wyborczej.

 • 41.90»35.90

  Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury

  Magdalena Sobocińska

  Książka Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury ukazuje:

  * istotę i strukturę rynku kultury przez pryzmat funkcji dóbr i usług kultury;
  * podstawowe zasady i przesłanki stosowania koncepcji marketingu w sferze kultury;
  * system informacji marketingowej (SIM), jego strukturę i znaczenie w zarządzaniu instytucjami kultury; ...

 • Książka Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie przedstawia najważniejsze aspekty zachowania człowieka w organizacji, a jej celem jest udzielenie menedżerom merytorycznego wsparcia w rozwijaniu umiejętności kierowania ludźmi. Zdaniem autora, w najbliższych latach umiejĠ...

 • 40.00»34.90

  Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji

  Redakcja naukowa Mirosława Malinowska i Barbara Kucharska

  Globalizacja i wywołane przez nią zmiany na rynku wpływają na zachowania rynkowe przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W książce Autorzy omawiają zjawisko globalizacji jako uwarunkowanie zachowań podmiotów rynkowych oraz przedstawiają analizę i kierunki rozwoju zachowań rynkowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w warunkach globalizacji.

 • 39.90

  Zachowania rynkowe kobiet

  Ewa Kieżel, Sławomir Smyczek

  W polskiej tradycji kobieta zawsze odgrywała szczególną rolę, przy czym za jej główne zadanie uznawano opiekowanie się ogniskiem domowym, wychowywanie dzieci, wykonywanie prac domowych. Jednak ten czas już minął.

 • Prowadzone badania i obserwacje praktyki wskazują, iż przedsiębiorstwa nie działają na rynku jako w pełni autonomiczne podmioty. Za pomocą rozlicznych kontaktów i relacji tworzą one sieć powiązań z różnymi podmiotami otoczenia: nabywcami, dostawcami, konkurentami, podmiotami wpływowymi itp. Autorzy tej książki przyjmują, iż funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ramach sieci powiązań z różnymi podmiotami może okazać się czynnikiem decydującym w kształtowaniu długookresowego sukcesu firmy w procesie internacjonalizacji.

 • Klient jest najważniejszy, klient nasz pan, odpowiedz na oczekiwania klienta – takie marketingowe mantry słyszałeś nie raz. Łatwo powiedzieć i… dzięki tej książce… nie tak trudno wykonać. Zajrzyj do środka, a będziesz wiedział, jak sprawić, by klient zainteresował się twoją ofertą i został z tobą na długo.

 • 37.90

  Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Andrzej Pomykalski

  Podręcznik akademicki do zarządzania i planowania marketingowego, kierowany do studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu, stanowiący również znakomity poradnik dla praktyków.

 • 34.00»29.90

  Zarządzanie marketingiem

  prof. dr hab. Zdzisław Knecht

  Publikacja jest przeznaczona zarówno dl praktyków pragnących zgłębić meandry tej trudnej sfery zarządzania, jak i studentów uczelni wyższych jako podręcznik do zarządzania marketingiem. Jej struktura jest zgodna z minimum programowym opracowanym dla kierunku „zarządzanie". Książka...

 • 43.40

  Zarządzanie marketingowe

  Redakcja: Rosa Grażyna

  Publikacja jest zbiorem najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania marketingowego. Zawiera nowe spojrzenie na problematykę, zarówno od strony zarządzania, jak i marketingu.

 • W publikacji przedstawiono procedury zarządzania relacjami organizacji z klientem w perspektywie tworzenia wartości przedsiębiorstwa i jego strategii rozwojowej. Autorka dokonuje analizy procesu zarządzania relacjami oraz proponuje konstrukcję wzorcowego modelu. Wskazuje na uwarunkowania relacji z klientem, uzależnionych m.in. od wzorów i stylów zachowań nabywców.

 • 61.90»52.90

  Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym

  Redakcja naukowa Genowefa Sobczy

  Sektor handlu i usług to obszar dynamicznych zmian dokonujących się pod wpływem przemian rynkowych, silnej konkurencji, rozwoju potrzeb i wymagań nabywców oraz wprowadzania nowych technologii. Ważne staje się skuteczne zarządzanie sprzedażą w handlu i usługach. Ważnymi zagadnieniami opisanymi w książce są: zachowania nabywców i segmentacja rynku, lokalizacja miejsca sprzedaży, polityka asortymentowa i kreowanie marki, wykorzystanie technologii elektronicznej, strategia komunikacji z rynkiem, polityka cen oraz analiza kondycji ekonomiczno-finansowej firmy.

 • 60.90»51.90

  Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie

  Bill Hollins, Sadie Shinkins

  Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym sektorze. Także w Japonii zatrudnienie w usługach zaczyna przewyższać zatrudnienie w przemyśle. W książce autorzy wyjaśniają, czym usługi różnią się od wyrobów...

 • Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych metod badawczych służących zaspokojeniu potrzeb informacyjnych decydentów pracujących w różnych organizacjach gospodarczych na szczeblu strategicznym i operacyjnym. Autor omawia więc wykorzystanie w procesie zarządzania wyników badań...

 • Marketing jako dziedzina zarówno naukowa, jak i praktyczna ulega gwałtownym przeobrażeniom wywołanym oddziaływaniem wirtualnego środowiska, w tym internetu i współczesnych koncepcji jego rozwoju, tj. Web 2.0, Web 3.0 czy cloud computing.

 • 51.00»36.90

  Znaczenie wolumenu

  Richard W. Arms

  Wskaźniki stworzone przez Richarda Armsa, takie jak indeks Armsa, znany również jako TRIN, łatwość ruchu (Ease of Movement), czy equivolume, są najczęściej stosowanymi innowacjami technicznymi ostatnich lat i jednymi z najważniejszych, jakie wykorzystuje się na dzisiejszej Wall Street. Polskim...

 • 50.00»43.90

  e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej

  Urszula Świerczyńska-Kaczor

  E-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej nadal pozostaje nowym obszarem badawczym. Tematyka książki koncentruje się wokół e-marketingu przedsiębiorstw w serwisach społecznościowych oraz w wirtualnych światach. Wybór obu środowisk, jako przedmiotu analizy...

 • 53.91»45.90

  Światowy rynek usług w poczatkach XXI wieku

  Kazimierz Albin Kłosiński

  W gospodarce rynkowej wzrasta znaczenie sektora usług. Autor przedstawił w książce organizację i funkcjonowanie światowego rynku usług, jego uwarunkowania, wpływ procesów globalizacyjnych na ten rynek oraz jego ramy instytucjonalno-prawne. W bardzo interesujący sposób omówił także w ujęciu...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl