Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Mikroekonomia

 • 51.90

  Mikroekonomia. Oswajanie z matematyką

  Krzysztof Malaga

  Mikroekonomia zajmuje się badaniem działań indywidualnych konsumentów (gospodarstw domowych) i producentów (przedsiębiorców, przedsiębiorstw) oraz analizą rynków.

 • 40.00»34.90

  Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw

  Ryszard Borowiecki, Elżbieta Wysłocka

  W publikacji – traktującej głównie o roli analizy i oceny w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – przedstawiono niektóre metodyczno-praktyczne problemy analizy ekonomicznej i oceny eksperckiej w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej...

 • Kryzysy finansowe, pojawiające się we współczesnych gospodarkach, wymuszają najpierw zmiany w prowadzonej przez poszczególne państwa polityce makroekonomicznej oraz systemie doraźnych oddziaływań międzynarodowych organizacji gospodarczych (przede wszystkim MFW), a potem zmiany obejmują...

 • 67.90»57.90

  Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne

  Tomasz Tokarski

  Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Modele mikroekonomiczne opisują działania określonego podmiotu lub funkcjonowanie rynku pewnego dobra...

 • Książka to pierwsza w Polsce monografia z obszaru znanego jako empirical corporate finance lub applied corporate finance. Empiryczne finanse przedsiębiorstw tworzą uniwersalną wiedzę o wielu jednostkach, pozwalają ustalić reguły zarządcze i wynikowe dla całych grup...

 • Praca porusza bardzo ważny i aktualny problem badawczy. Rosnąca rola usług w tworzeniu produktu narodowego brutto oraz ich rosnący udział w zatrudnieniu, czynią poruszany przez autorkę temat niezwykle istotnym.

 • 59.90»54.90

  Makro i mikroekonomia Podstawowe problemy

  Stefan (red.) Marciniak

  Prezentujemy Państwu nowe wydanie podręcznika Makro i mikroekonomia Podstawowe problemy. Najważniejsze zmiany to: - nowy rozdział poświęcony globalizacji; - osobne omówienie wpółczesnego regionalizmu, ze szczególnym uwzględnieniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; - nowe...

 • Ekonomia i makroekonomia są naukami, które odkrywają i konstruują prawa ekonomiczne, będące prawami stochastycznymi, co oznacza, że nie zawsze jedna, ściśle określona przyczyna wywołuje ten sam skutek.

 • Rozdział I PODSTAWOWA FORMUŁA WZROSTU POPYTU NA PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE
  Uwagi wprowadzające
  Popytowe ograniczenia wzrostu produkcji w rolnictwie

 • 36.00»34.90

  Mikroekonometria

  Jerzy Witold Wiśniewski

  Podejmowanie decyzji wymaga dysponowania coraz bardziej skutecznymi narzędziami służącymi do ich przygotowywania. Ekonometria dostarcza ekonomistom skutecznych instrumentów decyzyjnych. Kryzys gospodarki światowej w latach 1929 -1933 wywołał potrzebę regularnych badań...

 • Książka jest monografią poświęconą prezentacji wybranych metod i modeli mikroekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do pomiaru, analizy i prognozowania (symulacji) preferencji konsumentów z wykorzystaniem niekomercyjnego programu komputerowego CRAN R.

 • 61.90»52.90

  Mikroekonomia

  Elżbieta Czarny

  Podręcznik do studiowania mikroekonomii na poziomie średnio zaawansowanym. Obejmuje wiedzę dotyczącą gospodarki doskonale konkurencyjnej oraz różnych form niedoskonałej konkurencji.

 • 64.60

  Mikroekonomia

  Paul Krugman

  Mikroekonomia autorstwa światowej sławy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesny podręcznik akademicki do podstawowego kursu z przedmiotu.

 • 74.90»68.90

  Mikroekonomia Kurs średni Ujęcie nowoczesne

  Hal R. Varian

  Kultowy podręcznik do kursu średniego mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej!

 • 57.00»49.90

  Mikroekonomia Oswajanie z matematyką

  Krzysztof Malaga

  Ekonomia bez matematyki jest niczym historia bez dat! Mikroekonomia zajmuje się badaniem indywidualnych konsumentów (gospodarstw domowych) i producentów (przedsiębiorców, przedsiębiorstw) oraz analizą rynków. Publikacja jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu Mikroekonomia, kierowanym...

 • 40.95»36.90

  Mikroekonomia podręcznik

  Zofia Skrzypczak, Alojzy Nowak, Kazimierz Nyć

  Podstawowe mechanizmy rządzące gospodarką, decyzje podejmowane przez konsumentów i poroducentów a także zagadnienia dotyczące rynku dóbr i usług, rynku pracy oraz rynku finansowego wypełniają treści proponowanego opracowania.

 • 129.90»114.90

  Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było

  Robert Frank

  Jeden z nielicznych na naszym rynku podręczników podstawowego kursu mikroekonomii. Autor, chcąc ukazać potęgę i uniwersalność ekonomicznego sposobu myślenia, osadził je wśród różnorodnych przykładów i zastosowań, z których wiele dotyczy sytuacji dobrze znanych studentom z ich...

 • 46.90

  Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja

  Redakcja naukowa Grażyna Wolska

  Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z zakresu jednego z podstawowych elementów teorii ekonomii, jakim jest mikroekonomia.

 • 38.90

  Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja. Ćwiczenia i zadania.

  Redakcja: Wolska Grażyna, Bretyn Agnieszka

  "Zawartość tematyczna publikacji obejmuje program z mikroekonomii i wyczerpuje mieszczące się w nim zagadnienia. Na szczególne podkreślenie zasługuje pomysł wprowadzenia (...) studiów przypadków, będących fragmentami konkretnych artykułów lub raportów, czyli

 • Praca objaśnia podstawowe zależnosci i związki mające wpływ na zmiany dochodów producentów rolnych. W tej książce posługuję się autorskim modelem analitycznym. Ten model to określone konstrukcje myślowe, wywodzące się z czystej logiki, posiadające cechy ogólności i podejścia...

 • 89.90»71.90

  Podstawy ekonomii

  Bogusław Czarny

  Podręcznik składa się z trzech części: Wprowadzenia do ekonomii, Mikroekonomii i Makroekonomii. Bogusław Czarny w Podstawach ekonomii w prosty i zwięzły sposób podkreślił praktyczne zastosowania ekonomii, do minimum ograniczając stosowanie matematyki. Polskie nazwy uzupełnił odpowiednikami...

 • 54.90»46.90

  Podstawy ekonomii matematycznej

  Paweł Kaczorowski, Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz, Radosław Piwowarski

  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z ekonomii matematycznej. Przy tym autorzy bardziej skupili się na aspektach ekonomicznych analizowanych zagadnień, ograniczając wykorzystanie zaawansowanych narzędzi matematycznych. Podręcznik obejmuje części mikro- i makroekonomiczną.

 • 33.40

  Podstawy mikro- i makroekonomii

  Zofia Sepkowska

  Proponowany podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wyższych uczelni pierwszego stopnia i zawiera podstawowe treści kształcenia, dostosowane do stawianych wymagań studiowania ekonomii na kierunkach nieekonomicznych.

 • 41.90»35.60

  Podstawy mikroekonomii

  Ewa Moroz

  Podstawy mikroekonomii to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów, którzy stykają się z teorią ekonomii (zwłaszcza mikroekonomii) po raz pierwszy. Autorka postawiła sobie za cel zmuszenie Czytelnika do ciągłego szukania odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego?". Ekonomii nie warto, nie...

 • 46.50»42.90

  Podstawy mikroekonomii Zasady, przykłady, zadania

  Edwin Mansfield

  Dla przedsiębiorców jest to niezbędne abecadło wiedzy o zachowaniach rynkowych pozwalające na dostosowanie działań biznesowych do zmian zachodzących w otoczeniu. Cennym uzupełnieniem teorii są tu obszerne studia zmian w podstawowych gałęziach przemysłu zachodzących pod presją...

 • W książce przedstawiono całościowe ujęcie problematyki wsparcia dla MSP, obejmujące jego projektowanie, realizację i ocenę wpływu. W warstwie teoretycznej odwołano się do podstaw decydowania, z wykorzystaniem koncepcji zawodności rynku i teorii kosztów transakcyjnych...

 • 49.90»37.90

  Wstęp do ekonomii

  Bogusław Czarny

  Podręcznik wprowadza w zagadnienia współczesnej ekonomii, opisując i wyjaśniając procesy gospodarowania we współczesnym świecie na początku XXI wieku. Nie zawiera on szczegółowego wykładu teorii ekonomii, a jedynie wybrane fragmenty ułożone w spójną, logiczną całość o przejrzystej...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl