Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Podatki

 • 45.00»38.90

  Mały słownik VAT

  Elżbieta Rogala

  W publikacji omówiono najistotniejsze i najbardziej kontrowersyjne zagadnienia podatku VAT. Należy do nich zaliczyć m.in. kwestie nieodpłatnych świadczeń, w tym użyczenia i darowizny, wątpliwości co do opodatkowania bonów towarowych, premii pieniężnych czy cateringu.

 • 80.00»68.90

  Nieruchomości. Sprzedaż, najem, dzierżawa 2011. Skutki w PIT, CIT i VAT.

  Justyna Bauta-Szostak, Bartosz Bogdański

  Książka poświęcona jest opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego od przychodów z najmu, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 • 53.00»46.90

  Odliczenia i zwroty w Vat

  Krzysztof Wiśniewski

  Tematyka poruszana w opracowaniu została zobrazowana licznymi przykładami zaczerpniętymi w znacznej części z dorobku judykatury, których zadaniem jest wskazanie przebiegu konkretnych procesów gospodarczych. W rozważaniach autor publikacji wskazuje również na rozwiązania wspólnotowe...

 • Publikacja ma na celu przybliżenie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności międzynarodowej lub majątku położonego w państwie innym niż państwo rezydencji osoby je uzyskującej.

 • Publikacja zawiera wszystkie informacje na temat regulacji prawnych podatku od spadków i darowizn oraz praktycznego ich stosowania przez organy podatkowe. W szczególności przedstawiono zasady opodatkowania nieodpłatnego nabycia majątku z tytułu spadku, darowizny, zasiedzenia oraz innych wymienionych w ustawie tytułów.

 • Celem książki jest wskazanie optymalnej drogi rozwiązań w konstrukcji polskiego systemu podatkowego. W szczególności Autor zwraca uwagę na te rozwiązania, które mogą przyczynić się do zwiększenia stabilności tego systemu, a w konsekwencji do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

 • 55.00»46.90

  Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych.

  Roman Niemczyk

  Zmiany stanu prawnego obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (głównie nowelizacja ustawy o podatku VAT) oraz duże zainteresowanie zagadnieniami rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych przyczyniły się do opracowania drugiego wydania Rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych.

 • W książce Autorka wyjaśnia jak prawidłowo stosować przepi­sy podatkowe w stosunku do praktycznych problemów sklepu interneto­wego. Wyjaśnienia zostały udzielone na podstawie wieloletniej praktyki Autorki ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne.

 • 60.00»52.90

  Szczególne formy zatrudnienia. Skutki prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe w 2009 roku

  Agnieszka Kowalska, Aleksandra Szafran, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Artur Kowalski

  Opracowanie ma na celu przedstawienie umów cywilnoprawnych w kontekście umów o pracę oraz ich prawny, podatkowy i ubezpieczeniowy charakter. Autorzy wyjaśnili zawiłości i problemy w stosowaniu tych form.

 • 55.00»46.90

  VAT 2009. Komentarz do zmian

  Hanna Kozłowska

  Komentarz opisuje zmiany w przepisach VAT, prowadzi po znowelizowanych rozwiązaniach w tym podatku, przedstawia nowe pojęcia, definicje, sposoby i zasady rozliczeń podatku VAT. Publikacja podaje przykłady, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych.

 • 63.00»53.90

  VAT komentarz. Nowelizacja 2011

  Hanna Kozłowska

  W ciągu ostatnich lat możemy zaobserwować znaczne zmiany w regulacjach dotyczących VAT. Prezentowane opracowanie szczegółowo prowadzi po znowelizowanych przepisach i omawia nowelizacje z 2008 oraz 2009 roku i problemy podatkowe związane z ich wejściem w życie.

 • 150.00»127.90

  VAT`emecum 2009

  Tomasz Krywan

  Autor dokonał wyboru i omówił 1398 najczęściej pojawiających się problemów ze stosowaniem podatku VAT, większość z nich zilustrował praktycznymi przykładami. W szerokim zakresie wykorzystał też wyjaśnienia udzielane przez organy podatkowe, co podkreśla praktyczny walor analiz.

 • Publikacja ma na celu udowodnienie tezy, że zjawisko uchylania się od podatków dochodowych będące rezultatem wieloetapowego procesu decyzyjnego, może być ograniczane głównie dzięki oddziaływaniu na czynniki wpływające na opłacalność uchylania się od opodatkowania,
  a w szczególności poprzez wykorzystanie metod statystycznych przy typowaniu podatników do kontroli.

 • 63.00»55.90

  Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

  Redakcja: Aleksandra Kalinowska, Szymon Parulski

  Niniejszy komentarz stanowi kompendium wiedzy na temat wspólnotowych regulacji prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym określonych kategorii towarów uznawanych za wyroby akcyzowe. W związku z tym, że przepisy prawa wspólnotowego w zakresie akcyzy...

 • 45.00»38.90

  Amortyzacja w 2011 roku

  Hanna Kozłowska

  Książka przybliża pojęcie amortyzacji podatkowej, wskazując dodatkowo na różnice w ujęciu amortyzacji wprawie bilansowym, ponadto prezentuje pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wskazując jak należy określać ich wartość początkową oraz oma­wia zasady i metody amortyzacji.

 • Książka przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące opodatkowania aportów w podatkach dochodowych, VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaprezentowane aspekty podatkowe dotyczą nie tylko samego wkładu niepieniężnego, ale również amortyzowania oraz sprzedaży przedmiotu wkładu...

 • Publikacja przeznaczona jest dla osób zawodowo zajmujących się doradztwem podatkowym i finansami, osób odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentacji podatkowych w zakresie cen transferowych, jak i dla słuchaczy studiów podyplomowych o kierunku prawo podatkowe.

 • Celem publikacji jest przedstawienie, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, problematyki dotyczącej przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi,a zwłaszcza przebiegu procedury postępowania kontrolnego przeprowadzanego w zakresie transfer pricing...

 • 303.90»244.90

  DYREKTYWA VAT. KOMENTARZ

  Krzysztof Sachs (red.), Roman Namysłowski (red.)

  Seria: DUŻE KOMENTARZE LEX. Stan prawny: 1.01.2008 r. Komentarze do Dyrektywy VAT (2006/112/WE) oraz VIII i XIII a także Rozporządzenia Rady Europejskiej (2005/1777) i orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Publikacja powinna wejść w PAKIET: Biblioteka Doradcy Podatkowego - VAT.

 • 26.40

  Dlaczego nie płacimy podatków

  Małgorzata Niesiobędzka

  Praca Małgorzaty Niesiobędzkiej to solidne studium współczesnej wiedzy psychologicznej na temat złożonych i wieloaspektowych uwarunkowań uchylania się ludzi przed zobowiązaniami podatkowymi, jej silną stroną jest empiryczne podejście do zagadnienia.

 • Autor analizuje kształt instytucji oraz sposób stosowania aktualnie obowiązujących regulacji. Wskazuje przy tym podstawowe, powstające w praktyce wątpliwości, dotyczące zarówno zagadnień materialnoprawnych, jak i kwestii proceduralnych, mających istotne znaczenie w toku...

 • 156.90

  Egzamin na doradcę podatkowego Testy

  Mariusz Jabłoński

  Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z obowiązującą od 2.4.2013 r. uchwałą Nr 13/V/2013 tej komisji.

 • Niniejsza publikacja w przejrzysty i kompleksowy sposób prezentuje sposób oraz zasady fakturowania i dokumentowania otransakcji, uwzględniając wszelkie zmiany wchodzące w życie po 1.1.2013 r.

 • W publikacji zostały opracowane zagadnienia w ujęciu kadrowym, podatkowym i księgowym stanowiące rozbudowaną odpowiedź na poniższe pytania

 • 169.00»149.90

  Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe

  dr Andre Helin, dr Kristof Zorde, dr Anna Bernaziuk, Rafał Kowalski

  Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów firmy BDO Sp. z o.o. oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek kapitałowych decydującą rolę odgrywają...

 • Celem książki jest przedstawienie jednego z elementów procesów integracyjnych w ramach UE, jakim jest harmonizacja podatków bezpośrednich. Publikacja omawia Dyrektywy UE: w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia...

 • Informator kadrowo-księgowy to podręczny zbiór ponad 60 wskaźników, stawek i wykazów na 2013 r., przydatnych w Twojej codziennej pracy.

 • Informator kadrowo-księgowy to podręczny zbiór ponad 60 wskaźników, stawek i wykazów na 2014 r., przydatnych w Twojej codziennej pracy.

 • 131.40

  Instrukcje księgowe i podatkowe 2013

  Redakcja: Hołda Artur

  Publikacja skierowana do głównych księgowych, księgowych oraz biegłych rewidentów oraz osób zawodowo związanych z prowadzeniem księgowości.

 • Misją publikacji pod redakcją prof. Artura Hołdy jest dostarczenie praktycznej wiedzy, która jest niezbędna w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawia wzory dokumentacji księgowej z wyjaśnieniami opartymi na obowiązujących od początku 2014 roku przepisach prawnych.

 • 49.90

  Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce

  redakcja naukowa Jan Głuchowski, Krystyna Piotrowska-Marczak, Joanna Fila

  Niniejsza publikacja dotyczy problematyki kształtowania
  systemu podatkowego w Polsce. Podniesione w niej zostały kwestie związane
  z opodatkowaniem dochodów w szerokim znaczeniu, opodatkowania transakcji
  finansowych, wpływów podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego
  czy ucieczek przed podatkami.

 • Jedyna książka na rynku wydawniczym, która przedstawia funkcjonowanie administracji kontroli skarbowej od jej powołania ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 100, poz. 442 ze zm.). Publikacja przybliża okoliczności i skutki legislacyjnych przekształceń tej administracji...

 • Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.

 • 55.00»46.90

  Leasing. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2011 roku

  Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski

  Publikacja kompleksowo przedstawia problematykę leasingu i jest skie­rowana do wszystkich osób i firm zainteresowanych tą formą finansowania inwestycji. Zawiera stan prawny na styczeń 2011 r.

 • 307.20

  Leksykon VAT

  Ewa Sokołowska-Strug

  Leksykon VAT, autorstwa wybitnego grona specjalistów i ekspertów w zakresie prawa podatkowego pod redakcją Pani Ewy Sokołowskiej-Strug stanowi wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z podatkiem VAT, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie z fundamentalnymi zmianami obowiązującymi od stycznia 2014r.

 • 229.00»166.90

  Meritum Podatki 2013

  Aleksander Kaźmierski (red. merytoryczny)

  Zawiera wyczerpujące informacje na temat polskiego prawa podatkowego w ujęciu praktycznym od powstania zobowiązania podatkowego po postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową...

 • 45.40

  Międzynarodowa optymalizacja podatkowa

  Rafał Aleksander Nawrot

  Książka przedstawia w kompletny sposób istotę oraz mechanizmy międzynarodowej optymalizacji podatkowej – szeregu działań legalnych, które poprzez umiejętne wykorzystanie obowiązujących przepisów prawa pozwalają zmniejszyć podatki nawet do zerowego poziomu.

 • Seria: AKADEMICKA / ekonomia. W książce opisano zasady sporządzania i prezentacji dwóch elementów sprawozdania finansowego - bilansu oraz rachunku zysków i strat. Zalecana jest studentom ekonomii oraz praktykom. Wchodzi w PAKIET: Biblioteka Doradcy Podatkowego - RACHUNKOWOŚĆ.

 • 139.00»114.90

  Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku

  Opracowanie zbiorowe

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) promuje od lat działania mające na celu trwały rozwój gospodarki światowej i wzrost zatrudnienia. Aby nie dopuścić do podwójnego opodatkowania osób prowadzących działalność w różnych krajach, OECD zaleca zawieranie dwustronnych konwencji podatkowych ...

 • 55.00»48.90

  Nieruchomość w firmie

  Stella Brzeszczyńska

  Książka wyjaśnia skutki podatkowe, administracyjne oraz cywilistyczne każdej czynności związanej z obrotem nieruchomościami lub posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości w działalności gospodarczej. W opracowaniu kompleksowo omówiono budowę, nabycie, posiadanie i zbycie...

 • 66.90»56.90

  Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw

  Janina Ickiewicz

  Książka zawiera całościową analizę i ocenę problematyki podatkowej. W części pierwszej opisano poszczególne podatki, zmiany w ich konstrukcjach i ich wpływ na wysokość obciążeń podatników oraz zwrócono uwagę na dostosowanie przepisów prawa podatkowego do rozwiązań obowiązujących...

 • Publikacja wyjaśnia, w jakim stopniu system podatkowy wpływa na decyzje inwestorów oraz tempo wzrostu gospodarczego kraju.

 • Książka jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem dotyczącym problematyki instytucji interpretacji podatkowych z punktu widzenia przedsiębiorstw. Stanowi ona rezultat projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 • W ostatnich latach prowadzenie spraw spółki kapitałowej stało się niezwykle trudnym zadaniem. Prawidłowa interpretacja prawa podatkowego stała się nie lada wyzwaniem.

 • Prowadzenie działalności gospodarczej implikuje wiele zdarzeń, których wynikają określone skutki podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego.

 • 115.00»97.90

  Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa

  Henryk Dzwonkowski, Michał Biskupski, Monika Bogucka, Jakub Marusik, Tomasz Nowak, Monika Zbrojewska, Zygmunt Zgierski

  Książka stanowi kompendium wiedzy o jednej z najczęściej ostatnio wykorzystywanych przez organy podatkowe procedur podatkowych. Procedura ma zastosowanie w przypadku uchylania się podatnika od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez nieujawnienie rzeczywistego dochodu.

 • Książka prezentuje możliwe rozwiązania dla problemów wyłaniających się w praktyce stosowania ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za swój przedmiot nieruchomości i rzeczy ruchome. Analiza podatkowoprawna poprzedzona...

 • Opodatkowanie samochodów służbowych w działalności gospodarczej (PIT, CIT, VAT) to publikacja w której szczegółowo omówiono zmiany przepisów dotyczących rozliczania przez przedsiębiorców wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych w działalności gospodarczej.

 • Opracowanie Józefa Wyciśloka pt. Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych opisuje zagadnienia związane z optymalizacją podatkową, która pozwala na efektywne zmniejszanie poziomu opodatkowania nawet do zera.

 • 191.80

  Ordynacja podatkowa Abgabenordunug

  Tłumacze: Cloer Adrian

  Tekst dwujęzyczny

 • 263.40

  Ordynacja podatkowa Komentarz 2014

  Redakcja: Dzwonkowski Henryk

  Stan prawny: 1 lutego 2014 r.

  Ordynacja podatkowa. Komentarz stanowi szczegółowe omówione zagadnienia w zakresie:
  ogólnego prawa podatkowego,
  postępowania podatkowego,
  kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
  a także zobowiązań podatkowych.

 • Seria „Twoje Prawo” zawiera:

 • 35.90

  PODATKI. SKŁADKI. OPŁATY

  Janina Ickiewicz

  System fiskalnych obciążeń działalności gospodarczej obejmuje dwie podstawowe grupy instrumentów. Są to instrumenty podatkowe i niepodatkowe, nazywane także parapodatkowymi.

 • 36.90

  Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

  Krzysztof Budasz, Paweł Suliga

  W toku wzrastającej wymiany handlowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej istotnego znaczenia nabiera opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług.

 • 42.90

  Podatek bankowy

  Piotr Masiukiewicz Paweł Dec

  W pierwszej części omówiono teoretyczne aspekty podatku bankowego, uwarunkowania i cele jego wprowadzenia oraz modele podatkowe.

 • 15.90

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Redaktor: Aneta Flisek

  Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • 89.00»78.90

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Wojciech Dmoch, Tomasz Szymura

  Niewątpliwie komentarz ten jest niezbędna pozycją w codziennej pracy osób zajmujących się doradztwem podatkowym oraz przedsiębiorców. Pozwoli on również na zdobycie podstawowej wiedzy osobom, które samodzielnie chciałyby zminimalizować swoje obciążenia w zakresie...

 • 288.40

  Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2014

  Redakcja: Marciniuk Janusz

  Stan prawny: 1.1.2014 r.

 • 14.90»12.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Redaktor: Aneta Flisek

  Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

 • 45.00»38.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Kinga Michałowska

  Tematyka poruszana w publikacji w dokładny sposób przedstawia zakres podmiotowy oraz przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym dokładnej analizie poddane zostały zagadnienia opodatkowania zysków kapitałowych.

 • 199.00»174.90

  Podatek dochodowy od osób prawnych 2011

  Redakcja: dr Janusz Marciniuk

  Prezentowane, jedenaste już wydanie Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Dzięki uporządkowanej strukturze tekstu, przywołaniu licznego orzecznictwa oraz interpretacji...

 • 298.40

  Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2014

  Redakcja: Obońska Aleksandra, Wacławczyk Adam, Walter Agnieszka

  Stan prawny: 1.1.2014 r.

 • Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca przede wszystkim problematykę funkcjonowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów.

 • 52.00»44.90

  Podatek od towarów i usług

  Aneta Kaźmierczyk

  Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały wszystkie najważniejsze elementy konstrukcji tego podatku.

 • 89.00»71.90

  Podatki 2013

  Aneta Flisek

  Podatki 2013,  to najbardziej kompleksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę...

 • 68.90

  Podatki 2014

  Redakcja: Flisek Aneta

  Stan prawny: 19 maja 2014 r.

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

 • 59.00»49.90

  Podatki i składki w działalności przedsiębiorców

  Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz

  Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wyeksponowano kwestie obowiązków przedsiębiorców w zakresie ich rozliczeń i prowadzonej w związku z tym ewidencji.

 • 64.90»54.90

  Podatki w Unii Europejskiej

  Anna Krajewska

  W książce zostały przedstawione systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Autorka, łącząc rozważania teoretyczne z prezentacją rozwiązań funkcjonujących w praktyce, pokazała: rolę państwa i polityki fiskalnej w gospodarce (w tym szczególnie w okresie kryzysu), funkcje i klasyfikacje

 • 45.00»38.90

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2011 roku

  Leszek Bielecki, Zbigniew Czajka, Maryla Daniluk, Piotr Ruczkowski, Tomasz Wiatrowski

  Celem opracowania jest pomoc w rozwiązywaniu problemów praktycznych, jakie mogą pojawić się przy dokonywaniu zapisów w podatkowej księdze przy­chodów i rozchodów. Publikację wzbogacono przykładami, orzeczeniami sądów, wskazano także wybrane interpretacje indywidualne, co umożliwia dostosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych do występującego stanu faktycznego.

 • Polskie wydanie Podatkowego Słownika Encyklopedycznego, jest tłumaczeniem angielskiej, a zarazem oryginalnej wersji Międzynarodowego Leksykonu Podatkowego (IBFD International Tax Glossary), opracowanej i wydanej przez Międzynarodowy Instytut Dokumentacji Podatkowej (The International Bureau of Fiscal Documentation – IBFD) w Amsterdamie.

 • 73.00»64.90

  Podatnik w postępowaniu podatkowym

  dr Adam Mariański, dr Dariusz Strzelec, Tomasz Miłek, Stanisław Kubiak

  Niniejsze opracowanie ma inny charakter niż dotychczasowe publikacje omawiające zasady postępowania podatkowego. Głównym jego celem jest przedstawienie możliwości ochrony praw podatnika w toku postępowania oraz omówienie instytucji procedury podatkowej na tle których powstają...

 • Publikacja zawiera omówienie problematyki podróży służbowych krajowych i zagranicznych, jak również problemów związanych z używaniem samocho­du osobowego w firmie. Kwestie te są istotne, bowiem w przypadku prawie każdego przedsiębiorstwa występują podróże służbowe oraz korzysta się z samochodów osobowych.

 • 55.00»46.90

  Prawo bilansowe a prawo podatkowe

  pod redakcją Bronisława Micherdy

  Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym odnosi się głównie do sposobu ujęcia aktywów. Wprowadzeniem do rozważań jest syntetyczny zarys wyceny bilansowej ze wskazaniem nadrzędnych zasad rachunkowości, istotnie wpływających na kwestię pomiaru wartości.

 • 59.90

  Prawo podatkowe

  Redakcja: Dzwonkowski Henryk

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.
  Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

 • 50.40

  Prawo podatkowe

  Andrzej Gorgol Marcin Burzec

  Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu.

 • 45.00»38.90

  Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium

  Dominika Żurawska

  Dział: Prawo. W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący podstawowe zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wykresy oraz tabele ułatwiają przyswojenie i uporządkowanie wiedzy. Wiele zagadnień wyjaśniono na praktycznych przykładach. Nowość

 • Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?

 • 99.00»79.90

  Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej

  Eugenia Śleszyńska

  Seria: PORADNIKI ABC. Stan prawny: 30.04.2011 r. Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej to pozycja wyjątkowa z uwagi na swoją wszechstronność i szczegółowość. Dzięki książce Czytelnik zdobywa wiedzę, krok po kroku zapoznając się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania wspólnoty.

 • 48.90

  Rachunkowość podatkowa.

  prof. dr hab. Kazimiera Winiarska, Katarzyna Startek

  Książka przedstawia stan prawny na dzień 1.01.2014 r.

 • 56.00»47.90

  Rachunkowość w biznesie

  Redakcja naukowa Ksenia Czubakowska

  Jest to kompletny wykład zasad i metod rachunkowości z pominięciem jednak dość skomplikowanych technik zapisu księgowego. Nie ma w tej książce tradycyjnych szubieniczek, są natomiast wskazówki jak korzystać z danych dostarczanych przez rachunkowość o dokonaniach i rentowności przedsiębiorstwa oraz o jego sytuacji majątkowej i finansowej. W opracowaniu przedstawione zostały również wymagania wobec przedsiębiorstw (kierownictwa) określone przez obowiązującą ustawę o rachunkowości oraz ustawę o podatku dochodowym. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami.

 • 29.06»28.90

  Raje podatkowe

  Lutz Winter

  Unikalny raport nt. rajów podatkowych, przygotowany przez człowieka, który od lat zajmuje się zawodowo omijaniem raf systemów podatkowych zachodu i USA, chroniąc ciężko zarobione pieniądze przedsiębiorców przed chciwością i zachłannością fiskusa. Nie­wielu wydaw­ców zde­cy­do­wało się wydać ten raport.

 • 70.00»59.90

  Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe

  Rafał Aleksander Nawrot

  Książka poświęcona jest wybranym podatkowym aspektom restrukturyzacji przedsiębiorstw w ich szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko transakcje typu M&A sensu stricte, ale również wszelkie inne przekształcenia podmiotów gospodarczych.

 • 89.00»78.90

  Sankcje w prawie podatkowym

  Paweł Majka

  Monografia „Sankcje w prawie podatkowym” stanowi pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie będące kompleksowym ujęciem sankcji podatkowych. Przedmiotem opracowania jest analiza sankcji podatkowych w polskim prawie podatkowym, zmierzająca do zaproponowania rozwiązań...

 • Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania przy prowadzeniu spółki. Dodatkowym jej walorem jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych. Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w jej działalności.

 • Przygotowując cztery tomy "Systemu prawa finansowego", założyliśmy, że opracowanie to powinno:umożliwić zrozumienie prawa finansowego i jego funkcji,wskazać jego miejsce w systemie prawa,przedstawić instytucje finansowe będące przedmiotem prawa finansowego oraz wykazać, w ...

 • Przygotowując cztery tomy "Systemu prawa finansowego", założyliśmy, że opracowanie to powinno:umożliwić zrozumienie prawa finansowego i jego funkcji,wskazać jego miejsce w systemie prawa,przedstawić instytucje finansowe będące przedmiotem prawa finansowego oraz wykazać, w ...

 • 119.00»104.90

  Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami

  Redakcja: dr Marcin Jamroży, dr Adrian Cloer

  Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami to przede wszystkim ważny akt prawa w sferze polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, z którego wynikają wymierne skutki finansowe dla przedsiębiorców. Nowa Umowa zawiera wiele regulacji radykalnie zmieniających...

 • 104.00»83.90

  Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz

  Mariański Adam

  Stan prawny na: 1.08.2010 r. W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę, odpowiedzialność dyscyplinarną. Analizie poddano także funkcjonowanie organów samorządu zawodowego oraz przesłanki uzyskani ...

 • 159.00»127.90

  Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

  Lipiec-Warzecha Ludmiła

  Książka ma formę klasycznego komentarza do ustawy, opartego na analizie poszczególnych przepisów, wyjaśniającego problematykę aktu prawnego wraz z przepisami wykonawczymi.Autorka uwzględniła bogate prawnofinansowe piśmiennictwo dotyczące poszczególnych aspektów funkcjono ...

 • 109.00»87.90

  Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz

  Sójka Tomasz, Nieborak Tomasz

  Komentowana ustawa należy do podstawowych aktów prawnych określających funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego. Omawiany akt prawny w niespełna 60 artykułach normuje kwestie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz stabilności rynku kapitałowego, uznawanego współc ...

 • 104.00»83.90

  Ustawa o obligacjach. Komentarz

  Lipiec-Warzecha Ludmiła

  Prezentowana publikacja jest jedną z nielicznych na rynku wydawniczym pozycji na temat emisji i obrotu obligacjami, które stanowią atrakcyjny sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialne ...

 • 119.00»99.90

  Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami 2011

  zbiorowa praca

  Ukazało się nowe, rozszerzone i zaktualizowane wydanie zeszytu specjalnego przynoszącego tekst ustawy o rachunkowości i najważniejszych – uzupełniających ją – rozporządzeń Ministra Finansów wraz z wyjaśnieniami. Książka zawiera tekst ustawy o rachunkowości i rozporządzeń według stanu...

 • 249.00»219.90

  Ustawa o rachunkowości. Komentarz

  dr Andre Helin

  Piąte wydanie Komentarza do ustawy o rachunkowości uwzględnia stan prawny na dzień 1.1.2013 r. Autor omawia  w nim także zmiany dotyczące sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Autor odwołuje...

 • W książce omówiono zasady korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów osób duchownych. Przedstawiony został bogaty wybór orzecznictwa i piśmiennictwa. Dodatkowo uwzględniono wie ...

 • W październiku 2009 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opublikowaną w DZ.U. Nr 195, poz. 1504 w dniu 23.11.2009 r. i obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

 • 48.00»42.90

  VAT od użytkowania wieczystego gruntów

  Elżbieta Rogala

  W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy doliczać VAT. Wskazano sposób odzyskiwania nadpłaconego VAT od użytkowania wieczystego, do którego nienależnie doliczono VAT.

 • Od 1 maja 2004 roku – momentu wstąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej – obowiązek stosowania prawa wspólnotowego w ramach krajowego porządku prawnego ciąży nie tylko na sądach krajowych, ale też na organach administracji.

 • 99.00»86.90

  VAT w branży finansowej

  Paweł Selera

  Książka koncentruje się na praktycznych aspektach związanych z opodatkowaniem VAT transakcji finansowych za szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie weszły w życie na gruncie ustawy o VAT po 1.1.2011 r. Opracowanie jest szczegółowym komentarzem do unijnych...

 • 55.00»46.90

  VAT w działalności gospodarczej

  Irena Olchowicz (red. naukowa), Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz

  Problematyka książki dotyczy jednego z najważniejszych podatków – podatku od towarów i usług (dalej jako VAT). W pracy przedstawiono kompleksowo zagadnienie opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług, ukazując jego system w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

 • 76.00»64.90

  VAT w gminach 2011. Rewolucyjne zmiany

  Elżbieta Rogala

  Rok 2011 charakteryzuje się ogromnym zakresem zmian dotyczących VAT. Są to zmiany rewolucyjne. Czymże innym bowiem jest np. przejście na nowy system nazewnictwa towarów i usług i oznaczanie ich kodami „nowej” klasyfikacji statystycznej PKWiU z 2008 roku?

 • 69.40

  VAT w gminach 2013

  Elżbieta Rogala

  Niniejsza książka autorstwa Elżbiety Rogali VAT w gminach 2013 jest już siódmą z kolei pozycją, wydaną przez nasze wydawnictwo (poczynając od 2006 roku) zajmującą się kompleksowo rozliczaniem VAT nie tylko przez gminy, ale i przez ich jednostki, i zakłady budżetowe.

 • 99.00»86.90

  VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

  Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i związane z tym przyjęcie dorobku prawnego Wspólnoty daje podatnikom istotne możliwości w stosowaniu przepisów dot. podatku VAT. Orzecznictwo ETS jest cenną wskazówką w stosowaniu krajowych przepisów ustawy o podatku VAT zarówno dla sądów...

 • 239.00»192.90

  VAT. 1556 wyjaśnień i interpretacji

  Kubacki Ryszard, Bartosiewicz Adam

  W opracowaniu sprawdzisz m.in,: które czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu od 1 kwietnia 2011 r., jak wystawić fakturę na dostawę złomu, czy można odliczyć VAT od prezentów dla swoich kontrahentów, jak dokonać korekty odliczeń częściowych na nowych zasadach, ...

 • Publikacja obejmuje swoim zakresem szczególną tematykę dotyczącą podatku VAT obowiązującego w 2014 roku w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich jednostkach organizacyjnych, tj. jednostkach i zakładach budżetowych.

 • 99.00»79.90

  Vat w partnerstwie publiczno-prywatnym

  Feldo Katarzyna

  Monografia jest jedyną publikacją na rynku krajowym oraz europejskim przedstawiającą na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług zagadnienie podmiotowości prawnopodatkowej organów władzy publicznej w przypadku realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-pry ...

 • Przedmiotem rozważań w niniejszej książce są współczesne koncepcje opodatkowania dochodu.

 • 41.00»35.90

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zagadnienia podatkowe

  dr Monika Mucha, dr Iwona Sierpowska

  Prezentowany komentarz omawia bardzo istotne w działalności firm zagadnienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jest on szczególnie interesujący, gdyż łączy w sobie nie tylko rozwiązanie prawne problemów ale również omawia zagadnienia związane z rozliczeniami podatkowymi...

 • Książka poświęcona jest zagadnieniom prawnym dotyczącym wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy rozwiązaniami prawa prywatnego i prawa podatkowego. Wpisuje się ona w dyskusję nad rolą i znaczeniem cywilnoprawnych instytucji i ich podatkowych konsekwencji. Pierwsza część...

 • 50.00»42.90

  Zmiany w podatkach na 2011 rok

  Tomasz Krywan

  Publikacja stanowi gruntowne omówienie zmian w przepisach podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Omówione zostały wszystkie nowelizacje ustaw podatkowych (w tym trzy najważniejsze nowelizacje ustawy o VAT oraz dwie „duże” nowelizacje ustaw o podatku dochodowym).

 • 23.40

  Zwrot Vat w budownictwie mieszkaniowym

  Tadeusz Branecki

  Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) pozwala wnioskodawcom na odzyskanie części poniesionych kosztów.

 • Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i jest przydatne w interpretowaniu przepisów podatkowych, zawiera również praktyczne przykłady rozliczania usług niematerialnych takich m.in. jak: usług doradztwa, prawniczych, księgowych, marketingowych, najmu i leasingu ...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl