Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Stosunki międzynarodowe

 • Kryzys i przyszłość strefy euro
  47.00»37.90

  Kryzys i przyszłość strefy euro

  Marta Götz

  Autorka  Kryzys i przyszłość strefy euro pokazuje, że przedstawienie problemu kryzysu finansowego, kryzysu waluty europejskiej czy kilku państw, które najbardziej odczuły problemy finansowe w ostatnich latach, wymaga dystansu i pewnej pokory w ocenach.

 • 26.60

  Kolory rewolucji

  Krzysztof Kozłowski

  W szybko zmieniającym się świecie zarówno badacze i analitycy, jak i studenci oraz wszyscy zainteresowani poszukują skondensowanej i jednocześnie pogłębionej informacji o bieżących wydarzeniach międzynarodowych. Seria Współczesne Stosunki Międzynarodowe odpowiada na to zapotrzebowanie w formie krótkich i aktualnych książek poświęconych najważniejszym problemom dzisiejszego świata, pisanych przez polskich uczonych.

 • 34.70

  Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej

  Jarosław Filip Czub

  W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich.

 • 50.00»42.90

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Wydanie II

  redakcja naukowa Stanisław Miklaszewski

  Zaletą książki jest omówienie procesu transformacji i otwarcie gospodarek krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) w latach 90. Jest to zwięzła, ale głęboka analiza trudnych analitycznie problemów rozwojowych krajów, które przeszły zasadniczą zmianę ustroju gospodarczego i politycznego.

 • Polityka kohezji w Unii Europejskiej i procesy konwergencji gospodarczej regionów są tematem nadal kontrowersyjnym. Kontrowersje budzi efektywność samej polityki kohezji, zaś liczne raporty i opracowania, cytowane również w prezentowanej monografii, zawierają wiele argumentów wskazujących na...

 • 39.00»34.90

  Teoria europejskiej integracji gospodarczej

  dr Anna Czarczyńska, dr Katarzyna Śledziewska

  Celem opracowania jest przedstawienie efektów integracji gospodarczej w obszarze europejskim. Podstawą prowadzonych w tym zakresie rozważań będą modele z mikroekonomii i makroekonomii, przy pomocy których pokażemy, jak poszczególne etapy integracji mogą wpływać na rynek i gospodarkę...

 • Książka jest pierwszą w literaturze krajowej, przeprowadzoną w tak szerokim zakresie, próbą oceny zaangażowania europejskiej polityki spójności wobec sektora turystycznego. Analizę przeprowadzono dla dwóch ostatnich, zakończonych okresów programowania budżetowego UE...

 • W książce na podstawie badań pokazano zagraniczną działalność inwestycyjną polskich przedsiębiorstw.

 • 32.90»29.90

  Algebra bezgranicznej sprawiedliwości

  Arundhati Roy

  Algebra bezgranicznej sprawiedliwości to zbiór żarliwych esejów o antyglobalistycznym, antyamerykańskim wydźwięku. Arundhati Roy krytykuje w nich m.in. imperialistyczną politykę prowadzoną przez kraje Zachodu w Trzecim Świecie. Podejmuje także problem wielkich złudzeń...

 • Książka jest poświęcona wydarzeniom początku XXI w., kiedy to – głównie na fali obawy przed międzynarodowym terroryzmem i państwami zbójeckimi – Stany Zjednoczone postanowiły zbudować infrastrukturę chroniącą je przed atakiem rakietowym.

 • Publikacja jest pierwszą monografią opisująca całość zagadnień składających się na relacje gospodarcze Polski z resztą świata w okresie rozbiorów na początku XX wieku, w Drugiej Rzeczpospolitej, w PRL i w pierwszych latach Trzeciej Rzeczpospolitej. Przedmiotem badań stał się handel...

 • 26.50

  Cywilizacja europejska

  Franciszek Gołembski

  W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich.

 • Dobra znajomość "języków roboczych" Unii jest w dniu dzisiejszym podstawą sprawnego i profesjonalnego działania polityków, urzędników, biznesmanów, przedstawicieli regionów i władz lokalnych. Specyficzna terminologia związana z nazewnictwem organów, procedur, terminologi ...

 • 105.00»84.90

  Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

  Biernat Stanisław, Dudzik Sławomir

  Książka stanowi zbiór artykułów naukowych poświęconych różnym aspektom polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Znajdują się w niej m.in. prace na temat wpływu prawa UE na funkcjonowanie polskiego parlamentu i rządu oraz Trybunału Konstytucyjnego, a także opracowania ...

 • 54.90

  Ekonomia międzynarodowa tom 1

  Paul R. Krugman Maurice Obstfeld

  Nowe wydanie podręcznika Międzynarodowe stosunki gospodarcze!

 • Rozwój międzynarodowej wymiany towarowej i usługowej, globalny wzrost współzależności rynków finansowych oraz obserwowane zwiększanie się mobilności siły roboczej, w tym zwłaszcza obywateli krajów Europy Środkowej i Wschodniej po wejściu tego regionu w skład Unii Europejskiej...

 • 38.00»32.90

  Europeistyka w zarysie

  Redakcja naukowa Alojzy Z. Nowa i Dariusz Milczarek

  Europeistyka w zarysie jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym podręczników akademickich, w którym problematykę integracji europejskiej poszerzono o nowe elementy z zakresu studiów europejskich. Książka została napisana przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Centrum...

 • 39.90»35.90

  Gazprom Rosyjska broń

  Walerij Paniuszkin, Michaił Zygar

  Gazprom – rosyjski państwowy koncern kontrolujący 16 % udokumentowanych rezerw gazu na świecie. Największy wydobywca, od którego uzależniona jest energetyka całej Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego ZSRR. Niebezpieczna broń w rosyjskiej polityce międzynarodowej...

 • 64.90»54.90

  Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej

  Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz redakcja naukowa

  Dział: Ekonomia / stosunki międzynarodowe. Jest to podręcznik dla studentów kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, dla przedmiotu globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, a także dla studentów kierunków międzynarodowe stosunki gospodarcze i ekonomia. Nowość

 • 54.00»45.90

  Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej

  Redakcja naukowa Jan Lipiński i Andrzej Sławiński

  Ustalenie daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zakończenie negocjacji akcesyjnych daje szansę na takie zmiany w polskiej gospodarce, które pozwolą zmniejszyć lukę i technologiczną i w jakości zarządzania, jaka dzieli nas od krajów wysoko rozwiniętych. Długoterminowe skutki wejścia Polski do Unii...

 • 38.40

  Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

  red. naukowa Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska

  Gospodarka oparta na wiedzy dostarcza i dostarczać będzie w coraz szerszym zakresie rozliczne nowoczesne dobra i usługi, które cechuje nasycenie wiedzą większe aniżeli kiedykolwiek. Te dobra i usługi stają się zaś w coraz większym stopniu przedmiotem wymiany międzynarodowej, bowiem postępująca globalizacja generuje wzmożony popyt, do czego przyczynia się także wymuszana przez reguły handlu standaryzacja i unifikacja.

 • 64.90»55.90

  Handel zagraniczny. Organizacja i technika

  Redakcja naukowa Jan Rymarczyk

  Autorzy uwzględnili w niej zmiany zachodzące w tej sferze biznesu międzynarodowego, powodowane przede wszystkim zjawiskami związanymi z globalizacją i regionalizmem (m.in. zostały przedstawione nowa wersja międzynarodowych formuł handlowych oraz zmiany w praktyce polskiego...

 • 64.90»55.90

  Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków

  Redakcja naukowa Beata Stępień

  We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie prowadzić międzynarodową działalność handlową, przedsiębiorca musi mieć rozległą wiedzę z wielu dziedzin, m.in. prawa, ekonomii czy...

 • 48.00»42.90

  Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk

  Janina Witkowska, Zofia Wysokińska

  W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polskę czekają trudne procesy dostosowawcze. Autorki przeanalizowały dostosowania w zakresie wszystkich ekonomicznych polityk sektorowych zarówno w aspekcie prawnym, jak i w sferze realnej. Przy tym istotna jest dokonana ocena konsekwencji tych...

 • Monografia jest efektem kilkuletnich badań prowadzonych przez Autora w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stanowi pewnego rodzaju kontynuację, poszerzenie i aktualizację wcześniejszych publikacji, w tym monografii Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji.

 • Monografia jest efektem pracy zespołu pracowników naukowych Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prowadzonej pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Edwarda Molendowskiego. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze wyniki analizy procesów integracyjnych zachodzących w gospodarce światowej na początku XXI wieku.

 • 29.90»27.90

  Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia

  Jeffrey Sachs

  Książka jest światowym bestsellerem, w ciągu roku przetłumaczono ją na 14 języków i sprzedano w setkach tysięcy egzemplarzy. Po raz pierwszy w historii nasze pokolenie ma szansę doprowadzić do likwidacji skrajnego ubóstwa. Obecnie co roku na całym świecie umiera ponad 8 mln ludzi. Czy możemy...

 • Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów i polityków oraz wszystkich, którzy nie znajdują zadowalającej odpowiedzi w tradycyjnych teoriach i wyjaśnieniach. Przedmiotem książki jest odkrywanie na nowo w warunkach globalizacji, liberalizacji, innowacji sensu i znaczenia konkurencji i współpracy międzynarodowej.

 • 48.00

  Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji

  Cygler Joanna , Maria Aluchna, Elżbieta Marciszewska, Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, Grzegorz Materna,

  Kooperencja staje się nieodzownym elementem współczesnej gospodarki światowej. Dowodzą tego rosnąca powszechność zjawiska w skali międzynarodowej oraz jego znaczenie dla rozwoju poszczególnych sektorów i korporacji, jak również dla konkurencyjności krajów i regionów.

 • Za największą czy najważniejszą zaletę tego opracowania uważam interdyscyplinarne podejście do analizy krajów rozwijających się,

 • W książce przeprowadzono analizę skutków kryzysu na światowych rynkach finansowych, koncentrując się w szczególności na zjawiskach występujących na głównych giełdach międzynarodowych. Dokonano również analizy wpływu kryzysu finansowego na sytuację Polski i innych krajów świata. W pracy wykorzystano bogaty materiał faktograficzny i statystyczny.

 • Przeliczanie wartości ekonomicznych z jednej waluty na inną (translacja) w transakcjach gospodarczych międzynarodowych opiera się obecnie na stosowaniu rynkowego kursu walutowego. Dotyczy to przede wszystkim cen dóbr i usług, pozycji sprawozdawczych przedsiębiorstw ponadnarodowych czy też wynagrodzeń pracowników, ale także porównań wybranych kategorii makroekonomicznych np. PKB itp..

 • 135.00»108.90

  Le francais de l'Union europeenne

  Barcz Jan

  Unikalny podręcznik do nauki języków i usystematyzowanej terminologii obowiązującej w oficjalnych językach urzędowych Unii Europejskiej. Wykłady przedstawiają między innymi specyficzne nazewnictwo organów, procedur oraz terminologię aktów prawnych. Podręcznik zawiera ...

 • 58.00»49.90

  Leksykon handlu zagranicznego

  Klemens P. Białecki, Włodzimierz Januszkiewicz, Leokadia Oręziak

  Leksykon obejmuje najważniejszą terminologię z zakresu: międzynarodowych stosunków gospodarczych, międzynarodowych organizacji gospodarczych, marketingu międzynarodowego, organizacji i technik handlu zagranicznego, międzynarodowych finansów i rozliczeń, międzynarodowej logistyki...

 • Jesteśmy świadkami rozwoju struktur i mechanizmów Unii Europejskiej. Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzebę śledzenia zmian, które się dokonują w wybranych aspektach rynku wewnętrznego. Punktem wyjściowym są w lekturze kolejne etapy integracji europejskiej...

 • Książka, stanowiąca studium oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionów ekonomicznych, wyodrębnia nowy obszar badań ekonomii w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych – mezoekonomię transgraniczną przedsiębiorstw. Zawiera, prócz...

 • 40.00»35.90

  Międzynarodowa integracja rynków finansowych

  Sławomir I. Bukowski

  W ostatnich 20 latach nastąpiły w gospodarce światowej daleko idące zmiany związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, liberalizacją handlu i przepływu czynników produkcji, umiędzynarodowieniem gospodarek oraz rozwojem integracji regionalnej, w tym w ramach Unii Europejskiej...

 • Głównym, ogólnym celem prezentowanej książki jest przedstawienie podstawowych elementów teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej w warunkach współczesnej gospodarki światowej z uwzględnieniem dorobku teoretycznego i doświadczeń z przeszłości. Temu celowi są podporządkowane...

 • 56.90»48.90

  Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Ewolucja, stan obecny i perspektywy

  Paweł Bagiński, Katarzyna Czaplicka, Jan Szczyciński

  Współcześnie likwidacja różnic w rozwoju poszczególnych krajów staje się ogólnoświatowym priorytetem zarówno ze względu na aspekt humanitarny, jak i pojawienie się różnych zagrożeń. Dlatego Autorzy książki podjęli próbę wyjaśnienia problematyki współpracy na rzecz rozwoju, pomocy rozwojowej i...

 • 62.90»53.90

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  red. nauk. Jan Rymarczyk

  Globalizacja gospodarki światowej, rozwój handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowały znaczny wzrost zainteresowania tematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych.

 • 64.90»55.90

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka

  Redakcja naukowa Ewa Oziewicz, Tomasz Michałowski

  Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą międzynarodowych stosunków gospodarczych. Autorzy zaprezentowali rzeczywiste przeobrażenia, jakim gospodarka światowa podlegała w ostatnich dziesięcioleciach, na tle podstawowych teorii z zakresu...

 • Głównym celem prezentowanej książki jest określenie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej w handlu wewnątrzwspólnotowym i na rynku światowym. W książce omówiono m.in. teorie rozwoju handlu międzynarodowego oraz...

 • W podręczniku zostały przedstawione zmiany, które zaszły w międzynarodowym systemie walutowym oraz prawdopodobne kierunki rozwoju tego systemu w XXI wieku. Analizując zmiany, autor skupił się na liberalizacji finansów międzynarodowych i kształtowaniu się globalnego rynku finansowego oraz...

 • 79.00»56.90

  Międzyrynkowa analiza techniczna

  John J. Murphy

  Zamysłem książki jest ukazanie powiązań i wzajemnych zależności pomiędzy różnymi rynkami: akcji, towarów, obligacji i walut w aspekcie globalnym. Podejście to pozwalające postrzegać wydarzenia zachodzące na różnych rynkach jako należące do jednego systemu ogólnoświatowego w znacznym stopniu...

 • Publikacja stanowi analizę prawa unijnego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem badań jest również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące PPP.

 • Państwa tworzą polityki publiczne, ponieważ chcą sprawnie rozwiązywać swoje problemy, dobrze rozwijać się i zapewniać obywatelom wysoką jakość życia. Chcą także uniknąć losu Grecji. Tam rządy i obywatele nie poradzili sobie ze złożonością problemów publicznych. W konsekwencji kraj wpadł w ogromne turbulencje, a miliony obywateli popadło w biedę.

 • 54.90»49.90

  Podstawy stosunków międzynarodowych

  Karen Mingst

  Wszyscy jesteśmy aktorami i widzami zarazem na wielkiej politycznej scenie świata. Poznanie, zrozumienie i analiza ewolucji stosunków międzynarodowych, ekonomii, bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego są dziś standardem edukacji obywatelskiej. Podręcznik Karen A. Mingst jest syntetycznym ujęciem...

 • 26.25»23.90

  Poland in the European Single Market

  Jarosław Kundera

  Książka profesora Jarosława Kundery jest próbą analizy stosunków między Polską a Unią Europejską. Autor zestawia i porównuje dane dotyczące wymiany dóbr i usług w okresie przed 1 maja 2004 roku i po przystąpieniu Polski do UE. Jednym z zagadnień poruszanych w książce jest struktura handlu pomiędzy Unią...

 • Kluczowe znaczenie innowacji dla wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wyczerpywanie się potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki bazującego na niskich kosztach pracy, w połączeniu z nieskutecznością polskiej polityki innowacyjnej skłaniają do poszukiwania kierunków doskonalenia tejże polityki. W tym celu w książce szczegółowo omówione zostały determinanty innowacyjności oraz przeprowadzono analizę porównawczą polskiej polityki innowacyjnej z polityką innowacyjną wybranych krajów.

 • 40.00»34.90

  Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej

  Jerzy Ładysz

  W podręczniku Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej kompleksowo przeanalizowano teoretyczne oraz praktyczne aspekty polskiej i unijnej polityki strukturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków jej ewolucji i charakterystyki zmian wybranych struktur.

 • 61.90»52.90

  Polska w handlu światowym

  Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska

  W książce pokazano zmiany w handlu światowym na przełomie XX i XXI w. oraz miejsce i rolę Polski w tym handlu.

 • 45.00»38.90

  Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka

  Dominik Kopiński

  Książka dotyczy pomocy rozwojowej, niezwykle dynamicznie rozwijającej się dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych. Problematyka pomocy cieszy się coraz większą popularnością również w Polsce, co pozostaje w ścisłym związku z zobowiązaniami, jakie rząd polski podjął w ostatnich latach...

 • Podręcznik omawia podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. Wydanie uwzględnia stan prawny po wejściu w życie Traktatu z Nicei i obejmuje: * strukturę i charakter prawny,* charakterystykę trzech filarów, * instytucje,* źródła prawa i jego tworzenie, * analizę mechanizmu de ...

 • KOŃCÓWKA NAKŁADU! Niniejsza publikacja, stanowiąca IV tom podręcznika "Prawo Unii Europejskiej", zawiera wybór orzeczeń sądów wspólnotowych - Trybunału Sprawiedliwości WE (ETS) i Sądu Pierwszej Instancji. Powiązanie niniejszego wyboru orzeczeń z podręcznikiem "Prawo ...

 • 47.40

  Przyszłość integracji europejskiej

  Redakcja: Misztal Piotr, Rakowski Witold

  Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej. Globalna recesja i kryzys finansowy postawiły pod znakiem zapytania przyszłość integracji europejskiej, w tym integracji monetarnej.

 • Książka zawiera analizę procesów integracji w gospodarce światowej oraz przedstawia znaczenie regionalnych ugrupowań integracyjnych istniejących na wszystkich kontynentach.

 • 28.90

  Regiony w stosunkach międzynarodowych

  Dumała Topolski

  Regionalizacja jest jedną z najbardziej charakterystycznych tendencji rozwojowych wspłczesnych stosunków międzynarodowych. Podział świata na regiony stanowi nie tylko zagadnienie czysto teoretyczne , stosowane w nauce o stosunkach międzynarodowych, ale także występuje w praktyce życia międzynarodowego.

 • 30.00»25.90

  Rozwój gospodarczy a globalizacja

  Ryszard Piasecki

  Od połowy lat 90. ubiegłego stulecia mamy do czynienia z szybko postępującą globalizacją w gospodarce światowej. Była ona postrzegana jako zjawisko dające szansę poprawy warunków bytu w wielu krajach i umożliwiające pełniejsze włączenie krajów słabiej rozwiniętych w obieg...

 • Stan prawny na: 1.06.2010 r. Zasadniczym przedmiotem drugiego wydania niniejszego opracowania są zagadnienia sądowego stosowania i wykładni prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym. W pracy przedstawiono standardy prawne Unii Europejskiej mające bezpośredni wpływ na ...

 • W szybko zmieniającym się świecie analitycy, dziennikarze, studenci oraz wszyscy zainteresowani poszukują skondensowanej i jednocześnie pogłębionej informacji o bieżących wydarzeniach międzynarodowych.

 • 58.00»49.90

  Strategiczna polityka handlu międzynarodowego

  Tomasz Rynarzewski

  Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie ekonomicznym zwartym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy koncepcję szeroko opisywaną w światowej literaturze ekonomicznej już od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia strategicznej polityki handlu...

 • W Polsce, podobnie jak w innych nowych krajach Unii Europejskiej, trwa debata na temat "za i przeciw" przystąpieniu do strefy euro. Kilkuletni okres funkcjonowania Eurolandu, coraz bardziej obszerny dorobek teoretyczny oraz wyniki badań empirycznych w tym obszarze pozwalają już na pewne...

 • Wejście w życie traktatu z Lizbony spowodowało znaczące przeobrażenia w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej. W postlizbońskiej rzeczywistości instytucje wspólnotowe stały się instytucjami Unii Europejskiej, co znalazło wyraz w postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 • 41.90»35.90

  Unia Europejska

  John Pinder, Simon Usherwood

  Książka przystępnie wyjaśnia, czym jest Unia Europejska oraz jak kształtowało się jej oblicze i co miało na to wpływ. Omówiony został przebieg integracji europejskiej w różnych wymiarach od zakończenia II wojny światowej aż po rok 2007, w tym droga do jednolitego rynku i wspólnej waluty oraz towarzyszące...

 • 48.00»42.90

  Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

  redakcja naukowa Marek Rewizorski

  Książka ma na celu ukazanie czytelnikowi złożonego, wieloaspektowego i nie zawsze zrozumiale prezentowanego w środkach masowego przekazu obrazu Unii Europejskiej, która niedawno stała się pełnoprawną organizacją międzynarodową. Autorzy dokonując analizy w zakresie politologii...

 • Publikacja stanowi oryginalne i udane rozwiązanie istotnego, trudnego i szczególnie aktualnego oraz nowego w polskich warunkach problemu (…)

 • 53.00»45.90

  Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej

  redakcja naukowa Ewa Mińska-Struzik

  Połączenie doświadczeń dydaktycznych Autorów z wiedzą będącą efektem ich dorobku naukowego zaowocowało podręcznikiem, w którym Czytelnik prowadzony jest od kwestii związanych z handlem zagranicznym i międzynarodowym, przez międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych...

 • 54.90»45.90

  Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny

  Redakcja naukowa Janusz Bilski

  W książce przeanalizowano zmiany w polskim handlu zagranicznym pod wpływem zmian kursu walutowego. Autorzy skoncentrowali się na: zmianach polskiego reżimu kursowego, wpływie reżimu kursowego na handel zagraniczny, uwarunkowaniach handlu zagranicznego Polski w XXI w., praktyce...

 • 39.40

  Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje. Przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej

  Redakcja naukowa Jan J. Michałek, Michał Brzozowski, Andrzej Cieślik

  W książce przeanalizowano mechanizmy oddziaływania procesów rozwoju społecznego na gospodarkę, a szczególnie na skalę obrotów handlowych i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które pobudzają wzrost gospodarczy, powinny wygenerować efekt zwrotny w postaci poprawy jakości życia.

 • Monografia jest nowatorsko zaprezentowanym studium politologicznym z obszernymi, wnikliwie zinterpretowanymi odniesieniami do szeroko stosowanej praktyki operacyjnej UE – z uwzględnieniem wojskowych i cywilnych aspektów WPBiO oraz miejsca i roli Polski w tej polityce (…).

 • Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna to książka, która nie ma swojego odpowiednika nie tylko w literaturze polskiej, lecz także zagranicznej. Autor podjął próbę wskazania zasad, praw i prawidłowości determinujących zagraniczną i międzynarodową politykę ekonomiczną.

 • 52.00»44.90

  Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych

  Redakcja naukowa Urszula Kłosiewicz-Górecka

  W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i - co za tym idzie - zwiększania ich konkurencyjności. To na rynkach lokalnych zachodzą podstawowe zjawiska i procesy oraz relacje podmiotowe wpływające...

 • 50.00»42.90

  Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych

  Janusz Świerkocki

  W najnowszym podręczniku międzynarodowych stosunków gospodarczych. omówione zostały: teoria handlu międzynarodowego, polityka handlowa, międzynarodowe stosunki finansowe, zewnętrzna równowaga gospodarcza. Prof. Janusz Świerkocki każdy rozdział zakończył podsumowaniem...

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl