Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Transport

 • 51.40

  Logistyka

  Redakcja: Gołembska Elżbieta

  Celem podręcznika jest dostarczenie czytelnikom podstawowej wiedzy o logistyce, w szerokim kontekście nowoczesnych zjawisk gospodarczych.

 • Książka Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka przeznaczona jest dla logistyków, którzy w firmie będą uczestniczyć (lub uczestniczą) w zarządzaniu transportem, mając na uwadze tworzenie wartości dodanej i ochronę środowiska. Opracowanie zawiera nowoczesne spojrzenie na takie problemy, jak: organizacja transportu w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtualnych, branży TSL, usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych.

 • 43.40

  Eurologistyka. Teoria i praktyka

  Andrzej Szymonik

  Monografia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów kierunku studiów logistyka, inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz menedżerów zajmujących się procesami logistycznymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, które są ogniwem w łańcuchach dostaw.

 • Książka od lat jest cenioną pomocą naukową dla studentów i wykładowców, a także dla menedżerów mających styczność z zagadnieniami logistyki w swojej pracy.

 • Konkurencja na rynku usług transportowych jest kształtowana zarówno przez zmiany zachodzące w gospodarce światowej, jak i przez procesy integracyjne obejmujące coraz więcej krajów. Dostosowanie zasad funkcjonowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej oraz stopniowy proces ujednolicania zasad działania podmiotów na rynku europejskim są głównymi przyczynami zmian w sposobie postrzegania konkurencji na rynku usług transportowych i konkurencyjności poszczególnych gałęzi transportu w Polsce.

 • 44.40

  Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku

  Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski

  Książka zawiera:

  - prawne aspekty leasingu
  - opodatkowanie transakcji leasingowych w podatkach dochodowych
  - leasing a podatek od towarów i usług
  - unormowania dotyczące leasingu w księgach rachunkowych
  - Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa"

 • 45.90

  Leasing w 2014 roku. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe

  Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski

  Leasing to z wielu względów bardzo korzystna dla przedsiębiorców forma finansowania inwestycji. W krótkim bowiem czasie, i przy spełnieniu niewielu formalności, dzięki leasingowi firma może pozyskać niezbędny dla prowadzenia działalności majątek trwały.

 • 62.00»52.90

  Leksykon Incoterms 2000

  Piotr Kapusta

  Niniejsza książka stanowi zwięzłe kompendium wiedzy o zbiorach wykładni baz dostaw ze szczególnym uwzględnieniem INCOTERMS 2000. Leksykon zawiera 230 haseł uzupełnionych schematami pozwalającymi lepiej przyswoić prezentowaną problematykę.

 • 36.40

  Logistyka produkcji. Procesy, systemy, organizacja

  redakcja naukowa Andrzej Szymonik

  Monografia jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów, przyszłych inżynierów logistyków, a także dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach.

 • 59.90»49.90

  Logistyka w przedsiębiorstwie

  Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski

  Logistyka to sfera działalności gospodarczej, której przedmiotem są przede wszystkim rzeczowe i informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi. Strumienie przepływu są tym elementem, który łączy ogół zjawisk i procesów logistycznych.

   

 • 47.90

  Logistyka w przedsiębiorstwie

  Iwona Pisz, Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki

  We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych i infrastrukturze transportowej; logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; łańcuchu logistycznym; analizie efektywności systemów logistycznych; komputerowym wspomaganiu systemów logistycznych; projektowaniu systemów logistycznych.

 • 50.00»43.90

  Międzynarodowy przewóz drogowy towarów

  Robert Walczak

  Niniejsze opracowanie omawia podstawowe przepisy regulujące cywilnoprawne stosunki międzynarodowego transportu, przede wszystkim konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z 19.5.1956 r. Publikacja została nagrodzona I miejscem w Konkursie Polskiej Izby Ubezpieczeń im. L. Kozickiego...

 • 42.90

  Modelowanie logistyki miejskiej

  Redakcja naukowa Maja Kiba-Janiak, Jarosław Witkowski

  Modelowanie logistyki miejskiej to książka, w której autorzy przybliżyli możliwość wykorzystania teorii i doświadczeń praktycznych z zakresu logistyki do zarządzania infrastrukturą miejską.

 • Jest to drugie wydanie podręcznika – pełniejsza wersja książki. Autorka opisuje współczesne trendy i różne aspekty rozwoju sektora usług logistycznych i należących do niego przedsiębiorstw. Celem jest zaprezentowanie wiedzy i wzbudzenie zainteresowania czytelników omawianą problematyką w kontekście zróżnicowanych podejść teoretycznych i w odniesieniu do spopularyzowanej w literaturze logistycznej koncepcji łańcucha dostaw.

 • Przedmiotem pracy jest analiza podstawowych problemów administracyjnoprawnych kolejnictwa w Polsce, w tym zakres zadań administracji publicznej w tej sferze.

 • 64.90»54.90

  Transport międzynarodowy

  Janusz Neider

  Transport należy do najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy. Autor, prof. zw. dr hab. Janusz Neider, przedstawił: rolę i znaczenie transportu we współczesnej gospodarce, podaż usług na międzynarodowym rynku transportowym...

 • Wybór tematyki podyktowany był potrzebą przygotowania publikacji poświęconej wyłącznie ćwiczeniom praktycznym i zadaniom inspirującym Czytelnika do samodzielnego rozwiązania.

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl