Oferta tygodnia

Rachunkowość podatkowa.

48.90
Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl Księgarnia ekonomiczna Finbooks.pl
Opineo
Dotpay

Zus, kadry i płace

 • Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego.

 • W książce zostały szczegółowo omówione możliwości nabywania wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez osoby należące do różnych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji, które weszły w życie w 2009 roku.

 • 23.90

  Czy praca szkodzi?

  Elżbieta Hornowska J. Władysław Paluchowski

  Problem pracoholizmu pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno. Przeglądając wpisy na forach internetowych i blogach można dostrzec, jak różne są znaczenia przypisywane pracoholizmowi.

 • W publikacji zostały opracowane zagadnienia w ujęciu kadrowym, podatkowym i księgowym stanowiące rozbudowaną odpowiedź na poniższe pytania

 • 30.00»25.90

  Grupowe rozwiązywanie problemów

  Mike Robson

  W każdej firmie stale pojawiają się problemy, ciągły musi więc być proces ich rozwiązywania. Od dawna wiadomo, że grupa odnosi zwykle większe sukcesy w rozwiązywaniu różnych problemów niż pojedyncze osoby. Autor przedstawił narzędzia i uczy metod, które czynią proces rozwiązywania problemu łatwiejszym i efektywniejszym. Szczegółowa analiza procesu rozwiązywania problemu przez grupę i dokładne wyjaśnienie procedur postępowania mają ogromny walor praktyczny na wszystkich szczeblach zarządzania.

 • Unikalny zestaw gier przydatnych w treningach, który może być włączony do autorskiego programu szkoleniowego trenera i dostosowany do potrzeb różnego rodzaju szkoleń. Gry są przeznaczone dla szkoleniowców prowadzących treningi między innymi z zakresu komunikacji niewer ...

 • Unikalny zestaw gier przydatnych w treningach, który może być włączony do autorskiego programu szkoleniowego trenera i dostosowany do potrzeb różnego rodzaju szkoleń.Zbiór zawiera opisy 77 zaawansowanych gier szkoleniowych wspomagających aktywne uczenie się oraz stymulując ...

 • Informator kadrowo-księgowy to podręczny zbiór ponad 60 wskaźników, stawek i wykazów na 2013 r., przydatnych w Twojej codziennej pracy.

 • Informator kadrowo-księgowy to podręczny zbiór ponad 60 wskaźników, stawek i wykazów na 2014 r., przydatnych w Twojej codziennej pracy.

 • 131.40

  Instrukcje księgowe i podatkowe 2013

  Redakcja: Hołda Artur

  Publikacja skierowana do głównych księgowych, księgowych oraz biegłych rewidentów oraz osób zawodowo związanych z prowadzeniem księgowości.

 • 54.90»46.90

  Kierowanie zespołem pracowniczym

  Barbara Kożusznik

  Konieczność ciągłego zwiększania efektywności pracy sprawia, że działanie zespołów pracowniczych cieszy się dużym zainteresowaniem. W książce pokazano zasady organizacji i funkcjonowania zespołu pracowniczego na tle zmian zachodzących w przedsiębiorstwach, a wynikających z integracji i globalizacji oraz postępu technologicznego i konkurencji.

 • Zagadnienia związane z problematyką kadrową i płacową nie należą do najłatwiejszych.
  Obliczenie najbardziej typowego wynagrodzenia, zastosowanie odpowiednich,
  często zmieniających się przepisów wymaga dość rozległej wiedzy.

 • Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy styka się każdego dnia podczas swojej pracy. Atutem książki jest przystępny język oraz umieszczenie na zakończenie każdego z rozdziałów zestawu pytań wraz z odpowiedziami, potwierdzonych interpretacjami organów podatkowych lub wyrokami sądów.

 • 229.00»166.90

  Meritum Prawo Pracy 2013

  Kazimierz Jaśkowski (red. merytoryczny)

  Poradnik omawia całość instytucji prawa pracy od momentu przyjęcia pracownika do pracy do ustania stosunku pracy. Zasady funkcjonowania przepisów prawa pracy zostały przedstawione w przystępny sposób. Omówiono zatem, sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę...

 • 61.90»52.90

  Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty

  Zofia Sekuła

  W jaki sposób sprawić, aby pracownik był wydajny i chętnie wykonywał swoją pracę? W książce autorka - ekspert w zakresie polityki personalnej - omawia w przystępny sposób wszystkie zagadnienia związane z motywowaniem pracowników. W tym celu przeprowadza analizę najistotniejszych koncepcji teoretycznych i modeli motywacji do pracy, wskazuje czynniki wpływające na motywację do pracy oraz doradza, jak kształtować system motywacyjny w organizacji i zapobiegać demotywacji.

 • Opracowanie ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz pracownikom obowiązujących przepisów z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W publikacji znajdują się wyjaśnienia dotyczące zasad określania podstawy wymiaru składek, zasad...

 • Opracowanie ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz pracownikom obowiązujących przepisów z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 • Podróże służbowe i oddelegowanie to kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z podróżami: od ustalania, kogo można delegować, jak liczyć diety, do kwestii podatkowych oraz składkowo – ubezpieczeniowych.

 • 60.00»52.90

  Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia

  Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

  Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces zatrudnienia pracownika to w praktyce skomplikowany mechanizm działań, którego finalnym efektem jest podpisanie umowy nakładającej szereg praw i obowiązków, zarówno po stronie pracodawcy jak też pracownika...

 • 42.90

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Justyna Czerniak-Swędzioł

  Repetytorium przybliża Czytelnikowi najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Istotne informacje zostały ujęte w formie graficznej składającej się z tabel i diagramów, popartych literaturą przedmiotu i orzecznictwem.

 • Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?

 • 56.90»48.90

  Projektowanie i realizacja szkoleń

  Aldona Andrzejczak

  W książce przedstawiono warunki dobrego zaplanowania całego procesu szkoleniowego oraz sprawnej i skutecznej jego realizacji. Poruszono problemy związane z identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych. Opisano działania i narzędzia umożliwiające zaspokojenie tych potrzeb. Omówiono różne metody szkoleniowe pod kątem ich przydatności, uwzględniając specyfikę uczenia się osób dorosłych.

 • 73.00»58.90

  Przewodnik po e-learningu

  Hyla Marek

  "Jest to chyba pierwsza publikacja, która w tak wyczerpujacy sposób omawia tematykę szeroko rozumianego e-learningu. W książce obok analizy zagadnień technicznych, niezbędnych w nowoczesnych technikach nauczania, znaleźć można również bardzo dużo informacji niezbędnych ...

 • 49.00»42.90

  Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji

  Redakcja: Stanisława Borkowska

  Książka zawiera odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności organizacji. Autorzy nie ograniczają się do dyskusji o różnych modelach ZZL, lecz na podstawie badań...

 • 34.00»29.90

  Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego

  Redakcja Naukowa: Aleksy Pocztowski

  W książce przedstawiono najnowsze trendy w kształtowaniu wynagrodzeń na tle zmian zachodzących n arynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem występującego obecnie spowolnienia gospodarczego. Praca jest oparta zarówno na literaturze przedmiotu, jak i na badaniach...

 • 54.90»46.90

  Wpływ społeczny w organizacji

  Barbara Kożusznik

  Władza i wpływ społeczny są podstawą funkcjonowania każdej organizacji. Efektywny kierownik wpływa na ludzi tak, że zachowują się zgodnie z jego wymaganiami i wdrażają podjęte przez niego decyzje. W czasach gdy organizacje muszą ciągle przystosowywać się do zmian w otoczeniu, nie wystarcza już model kierowania oparty na wydawaniu poleceń i kontrolowaniu podwładnych. Dlatego wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skutecznie wywierać wpływ na innych i osiągać cele organizacji?

 • Nie jest łatwo opanować wszystkie reguły narzucone przez prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Dlatego w tej książce pojawia się tylko tyle odwołań do przepisów i ustaw, ile naprawdę musi. Autorka w zrozumiały sposób opisuje zagadnienia związane z naliczaniem płac, nie komplikując ich nazbyt fachowym nazewnictwem, a definicje i formułki zyskują tu przystępną postać. Podręcznik zawiera także przydatne przykłady wyliczeń, pomagające błyskawicznie zrozumieć temat, a dla początkujących w zawodzie będące także swoistą "ściągą".

 • 59.90»56.90

  Zachowania człowieka w organizacji

  Barbara Kożusznik

  W podręczniku zostały przedstawione zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz metody przewidywania i kontrolowania tych zachowań. Autorka omówiła: istotę zachowań organizacyjnych, indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji,

 • 31.90»27.90

  Zarządzanie personelem

  Monika Kostera

  Podręcznik obejmuje podstawy zarządzania personelem, obudowane praktycznymi przykładami. Ta ważna dziedzina zarządzania dostarcza metod i technik pozwalających ograniczyć koszty funkcjonowania firmy, rozwiązać wiele jej codziennych problemów, podnieść skuteczność i efektywność działania na rynku.

 • 46.90»39.90

  Zarządzanie profesjonalistami

  Mieczysław Morawski

  W wieku XXI wiodącą rolę w przedsiębiorstwie będą odgrywać wysokiej klasy fachowcy, charakteryzujący się m.in. wysokimi kompetencjami, efektywnością działania, rzetelnością, uczciwością, chęcią ciągłego rozwoju, elastycznością działania, samodzielnością, kreatywnością, łatwością adaptacji do zmian. Autor - dostrzegając rosnące znaczenie tej grupy pracowników - zaprezentował koncepcję zarządzania pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwie.

 • 136.00»108.90

  Zarządzanie wynagrodzeniami

  Armstrong Michael

  Zarządzanie wynagrodzeniami polega na formułowaniu i wdrażaniu strategii i procesów, których celem jest należyte wynagradzanie pracowników za pomocą środków finansowych i niefinansowych. Wiąże się ono z projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów wynagrodzeń uwzgl� ...

 • 62.90»53.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Zdzisława Janowska

  Zasoby ludzkie są najcenniejszym kapitałem każdej firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nimi może być źródłem rynkowego sukcesu firmy albo jej spektakularnej porażki. Wiele miejsca autorka poświęca też relacjom między strategią firmy a strategią w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

 • 79.00»63.90

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

  Oleksyn Tadeusz

  W obecnym, drugim, zaktualizowanym i znacznie rozszerzonym wydaniu tej książki szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: podmioty, funkcje i struktury ZZL we współczesnych dużych organizacjach, zarządzanie kompetencjami oraz rozwój zawodowy, kształtowanie, racjonali ...

 • Wiedza, umiejętności, zdolności, motywacja i wartości pracowników mają coraz większe znaczenie jako czynnik konkurencyjności współczesnych organizacji. Zarządzanie ludźmi zmienia się z rutynowego administrowania sprawami osobowymi w kierunku rozwijania strategii oraz profesjonalizacji metod pozyskiwania i wykorzystania kapitału ludzkiego.

 • Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie: jaką rolę odgrywają znajomości w zatrudnianiu pracowników przez małe firmy? Dotyczy zatem problematyki ważnej dla wszystkich uczestników rynku pracy – przedsiębiorców, działów rekrutacji, osób poszukujących pracy oraz instytucji...

 • Zbiór zawiera opisy 37 ćwiczeń i gier oraz 10 scenariuszy do odgrywania ról. Ćwiczenia rozwijają umiejętności związane z obsługą klientów, zwłaszcza umiejętności interpersonalne niezbędne do skutecznego komunikowania się. Zadania pomagają również kształtować pozy ...

 • Publikacja stanowi komentarz wraz z odpowiedziami na pytania do zagadnień związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, jak i różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników. Książka z pewnością zainteresuje każdego, kto pragnie, aby jego firma prawidłowo rozliczała wynagrodzenia.

 
Copyright © 2009-2014 Księgarnia Finansowa. W ofercie książki o tematyce: finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, zus, kadry, płace, księgowość, audyt, controlling, zarządzanie finansami, biznes, zarządzanie, marketing, analiza sprawozdań finansowych, prawo finansowe, finanse przedsiębiorstw, ekonomia, gospodarka, makroekonomia, mikroekonomia, stosunki międzynarodowe i wiele innych. Zapraszamy do zakupów w księgarni finansowej finbooks.pl!
Design by Pixelgarden.pl